T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
EĞİTİM PLANI
EĞİTİM ADI
: Çevre Konulu Eğitici Eğitimi Kursu
EĞİTİM TARİHİ : 1-4 Eylül 2014 *
EĞİTİM YERİ
: İl Merkezleri (81 il) **
EĞİTİM SÜRESİ : 18 ders saatidir. Ayrıca yaşanılan bölgenin çevre sorunları konulu
1(bir) gün atölye çalışması yapılacaktır.
EĞİTİM PLANI
Tarih
Eğitim Konusu
Saat
Eğiticiler
08:30- 09:00
Kayıt
09:00-10:00
ÇEKÜD tanıtımı ve çalışmaları
ÇEKÜD
10:00-11:00
Çevre ve Ahlak
ÇEKÜD
11:00-11:15
Kahve ve Çay Molası
11:15-12:15
Ormanlarımız
- Ormanların Önemi
12:15-13:00
Öğle Yemeği
1 Eylül 2014 13:00-14:00
Ormanlarımız
- Ormanlarının faydaları
14:00-15:00
Ormanlarımız
- Türkiye’nin Orman alanları
15:00-15:15
Kahve ve Çay Molası
15:15-16:15
Biyolojik çeşitlilik
- Biyolojik çeşitliliğin önemi
- Ülkemizin biyolojik çeşitlilik
değerleri
Orman Genel Md.lüğü
(OGM)
OGM
OGM
Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel
Md.lüğü (DKMP)
09:00-10:00
Biyolojik çeşitlilik
- Milli Parklar ve korunan alanlar
DKMP
10:00-11:00
Ekoloji
- Tanımlar
- Ekolojik değerler ve önemi
DKMP
11:00-11:15
Kahve ve Çay Molası
11:15-12:15
Ekoloji
- Bitkiler
- Hayvanlar
2 Eylül 2014 12:15-13:00
13:00-14:00
DKMP
Öğle Yemeği
Çevre Kirliliği
- Çevre kirliliği ve etkileri
- Çevre kirliliğini önlemek için
alınacak önlemler
14:00-15:00
Çevre Kirliliği
- Hava kirliliği
- Su Kirliliği
- Toprak Kirliliği
- Atıklar
15:00-15:15
Kahve ve Çay Molası
15:15-16:15
İklim Değişikliği
- Küresel ısınma
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı / ÇŞ İl
Md.lüğü (ÇŞM)
ÇŞM
ÇŞM
İklim Değişikliği
- İklim değişikliği
- İklim değişikliğinin etkileri
ÇŞM
10:00-11:00
İklim Değişikliği
- İklim değişikliği ile mücadele
yöntemleri
ÇŞM
11:00-11:15
Kahve ve Çay Molası
ÇŞM
Atıklar ve Geri Dönüşüm
- Geri dönüşüm
- Geri kazanım
- Yeniden kullanım
ÇŞM
12:15-13:00
Öğle Yemeği
ÇŞM
13:00-14:00
Atıklar ve Geri Dönüşüm
- Ülkemizde Geri dönüşüm
çalışmaları
- Geri dönüşümün önemi ve
faydaları
- Geri dönüşüm çalışmalarının ülke
ekonomisine faydaları
ÇŞM
14:00-15:00
Enerji
- Enerji kaynakları
- Yenilenemez enerji kaynakları
- Yenilenebilir enerji kaynakları
- Enerji kaynaklarının
karşılaştırılması
ÇŞM
15:00-15:15
Kahve ve Çay Molası
ÇŞM
15:15-16:15
Enerji
- Enerji kirliliği
- Enerji verimliliği
- Enerji verimliliği uygulamaları
- Enerji Verimliliği ve Çevre ilişkisi
- Enerji Verimliliğinin İklim
Değişikliğiyle Mücadeledeki Rolü
ÇŞM
09:00-10:00
11:15-12:15
3 Eylül 2014
Atölye Çalışması (Çevre Sorunları)
09:00-10:00
- Çalışma sisteminin açıklanması
ÇŞM
- Çalışma Gruplarının Oluşturulması
- Çalışma Konularının Belirlenmesi
Atölye Çalışması (Çevre Sorunları)
10:00-12:15
12:15-13:00
4 Eylül 2014
- Yerel çevre sorunları ve çözümleri
hakkında Grup Çalışması
Öğle Yemeği
ÇŞM
ÇŞM
Atölye Çalışması (Çevre Sorunları)
ÇŞM
13:00-15:00
-
15:00-15:15
Kahve ve Çay Molası
ÇŞM
15:15-16:15
Sınav
ÇŞM
Yerel çevre sorunları ve çözümleri
hakkında grup değerlendirmeleri
Genel Değerlendirme ve Kapanış
16:15-17:00
-
Öğrenciler için hazırlanacak çevre
ders konuları hakkında
kursiyerlerin görüşlerinin alınması
ÇŞM
 Hizmetiçi eğitime katılım için başvuranların 40’dan fazla olması durumunda, aynı
ilde 8-11 Eylül 2014 tarihlerinde ikinci grup eğitim düzenlenebilecektir. Birinci
eğitime katılacaklar başvuru sırasına göre belirlenecektir.
** Eğitim yerinin tahsisi ve düzeni (internet bağlantılı bilgisayar, projeksiyon cihazı, ses
düzeni, portatif yazı tahtası ve kalemleri, yeteri sayıda A4 ve A3 kağıtları, kurşunkalem
vb.ile kahve ve çay ikramları) İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanacak;
koordinasyon için bir personel görevlendirilecektir.
Download

Eğitim Planı - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü