GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sıra No Birim Adı
Asil Birim Sorumlusu
Yedek Birim Sorumlusu
Görevler
1
Bütçe ve Performans Programı
Nigar Özalp
Emine Bekirgil
Bütçe İşlemleri
2
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
Nigar Özalp
Oya Karaaslan
3
Evrak ve Destek Hizmetleri
Nigar Özalp
Samet Ergen
4
Stratejik Yönetim ve Planlama
Nigar Özalp
Emine Bekirgil
5
Muhasebe, Kesin Hesap ve
Raporlama 1 no.lu Servis
6
7
Rektörlük Tahakkuk İşlemleri
Muhasebe, Kesin Hesap ve
Raporlama 2 no.lu Servis
Ayşe Yılmaz
Ayşe Yılmaz
Serpil TAŞ
Serpil TAŞ
Nuran ABDULLAHOĞLU Merve Özeren
Doküman. No:
İlk Yayın Tarihi
Son Revizyon Tarihi/No.su
Sayfa
GDÇ/99097362/1
24.04.2014
1
Asil Görevli
Emine Bekirgil
Oya Karaaslan
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Emine Bekirgil
Oya Karaaslan
İşlemleri
Samet Ergen
Evrak ve Destek Hizmetleri
Emine Bekirgil
İşlemleri
Stratejik Yönetim ve Planlama Emine Bekirgil
Oya Karaaslan
İşlemleri
Serpil Taş
Taşınır İşlemleri
Serpil Taş
Kişi Borçları görevlisi
Kesin Hesap ve Beyanname
Hakan Göker
İşlemleri
Hakan Göker
Ay ve Yıl Sonu İşlemleri
Hakan Göker
Teminat işlemleri
Gonca Asil
Maaş İşlemleri
Yedek Görevli
Oya Karaaslan
Emine Bekirgil
Oya Karaaslan
Emine Bekirgil
Emine Bekirgil
Samet Ergen
Samet Ergen
Emine Bekirgil
Gonca Asil
Gonca Asil
Avanslar ve Emanet İşlemleri
Gonca Asil
Serpil Taş
Banka İşlemleri
Rektörlük Tahakkuk İşlemleri
Proje Hesapları İnceleme
İşlemleri
Doğrudan Temin Ödeme Emri
Kontrol İşlemleri
Hakedişe Bağlı Ödeme Emri
Kontrol İşlemleri
Personel ve SGK Giderleri
Ödeme Emri Kontrol İşlemleri
Tüketime Yönelik Mal ve
Hizmet Alımı Ödeme Emri
Kontrol İşlemleri
Ayşe Bağcı
Ozan Çelik
Hakan Göker
Hakan Göker
Mücahit Kayabaşı
Merve Özeren
Mehmet Göksu
Emine Aydoğan
Mehmet Göksu
Mücahit Kayabaşı
Merve Özeren
Emine Aydoğan
Merve Özeren
Ek Ders Ödeme Emri Kontrol
İşlemleri
Emine Aydoğan
Merve Özeren
Nuran ABDULLAHOĞLU
Emine Aydoğan
Nuran
ABDULLAHOĞLU
Emine Aydoğan
Merve Özeren
Emine Aydoğan
Merve Özeren
Emine Aydoğan
Mehmet Göksu
Avans ve Kredi Açma Kapama
Kontrol İşlemleri
Yolluklara Ait Ödeme Emri
Kontrol İşlemleri
Gonca Asil
Serpil Taş
Ayşe Bağcı
Ayşe Bağcı
8
Yönetim Bilgi Sistemleri,
Performans ve Kalite Ölçütleri
Geliştirme
Nuran ABDULLAHOĞLU Merve Özeren
Yönetim Bilgi Sistemleri,
Performans ve Kalite Ölçütleri Merve Özeren
Geliştirme İşlemleri
Nuran
ABDULLAHOĞLU
9
Başkanlık Sekreterya
Alper YILDIRIM
Sekreterlik
Serpil Taş
Emine Aydoğan
Download

strateji geliştirme dairesi başkanlığı görev dağılım çizelgesi