Endokrin Algoritmler (2014)
Editörler : Prof Candeğer Yılmaz, Prof Füsun Saygılı, Prof Gökhan Özgen, Doç Şevki Çetinkalp, Doç Mehmet Erdoğan. Prof Taylan Kabalak
Konu Editörü : Prof.Dr. Bilgin Özmen
Hiperparatiroidi tanı algoritması
PTH yüksekliği
2. Kez PTH yüksekliği doğrulandı
Serum kalsiyum, fosfor, magnezyum, alkalen fosfataz
Serum, Ca yüksek (>12 mg/dl), azalmış fosforu
Serum Ca düşük, fosfor düzeyi yüksek
25 OHD
24 saatlik idrar kalsiyumu,
İdrar Ca/Cr oranı
Düşük (<20 ng/dl)
Boy kısalığı,
Brakidaktili,
Yuvarlak yüz,
4-5. metakarplarda
kısalık
24 s İdrar Ca
(<100mg / 24 s)
Artmış
24 saatlik idrar kalsiyumu (>400 mg/24 s
İdrar Ca/Cr oranı artmış (>0.02)
Vitamin D
Eksikliğine bağlı hiperparatiroidi
USG
Paratiroid Sintigrafisi
Azalmış
24 saatlik idrar kalsiyumu (<100 mg/24 s
idrar Ca/Cr oranı düşük (<0.01)
Psödohipoparatiroidi Tip 1A
Albright Herediter Osteodistrofi
Adenom
FHH
PHPT
Endokrin Algoritmler
Editörler : Prof Candeğer Yılmaz, Prof Füsun Saygılı, Prof Gökhan Özgen, Doç Şevki Çetinkalp, Doç Mehmet Erdoğan. Prof Taylan Kabalak
Konu editörü : Prof Dr Bilgin Özmen
Hiperparatiroidi tanı algoritması
Download

PTH yüksekliği 2. Kez PTH yüksekliği doğrulandı Serum kalsiyum