T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI
İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ
12 Mart 2014, K.Maraş
SUNUM PLANI
 YURT DIŞI FUAR MEVZUATI
 YURT DIŞI FUARLARA KATILIM
A)BİREYSEL KATILIM
B)YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI
 DESTEK ÖDEME SÜRECİ
 2009/5 SAYILI TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLERİ
 PRESTİJLİ FUARLAR
 HEDEF ÜLKELER
 KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2/47
YURT DIŞI FUAR MEVZUATI
637 Sayılı KHK
Madde-7 …yurt dışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin
esasları belirlemek ve uygulamak…
İhracat Rejimi Kararı
Madde-3 … Madde ve/veya ülke bazında ihracatla ilgili,
yurt dışında düzenlenecek fuarlar da dahil, tanıtım ve pazarlama
politika ve faaliyetlerinin esaslarını belirlemeye ve ilgili kuruluşlar
nezdinde takip ve koordine etmeye …
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı
Madde-3 Bu karar … Yurt içi ve yurt dışı uluslararası nitelikteki ihtisas
fuarlarına ilişkin yardımları … kapsar.
İhracat Yönetmeliği
Madde-10 Ülkemizi temsilen katılınacak uluslararası yurt dışı
fuar ve sergiler Müsteşarlık tarafından belirlenir.
3/47
YURT DIŞI FUAR MEVZUATI
YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/5) VE UUE
 Destek uygulamaları
 Oranlar, azami destek miktarları
YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE
DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2010/5) VE UUE
 Fuar izinleri ve organizatörler
 Fuarların takibi
4/47
DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR
 Katılımcılar
- Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, kapasite
raporu veya uygun faaliyet belgesine sahip şirketler,
- Bunların pazarlamacıları,
- Üretici/imalatçı organizasyonları (Federasyon, Birlik, Tanıtım Grupları,
Dernek, vb.)
 Organizatörler
5/47
A) BİREYSEL KATILIM
Bakanlık tarafından ilan edilen ve yurt dışında
düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası
fuarlara firmaların doğrudan katılımlarıdır.
Halihazırda 2.066 fuar, 2014 yılı için Bireysel
Destek kapsamına alınmıştır.
6/47
A) BİREYSEL KATILIM
Destek limiti 15.000 ABD Doları’dır.
 Boş alan kirasının %50’si
 Stand Harcamaları % 50’si
 Nakliye harcamalarının % 50’si
 2 Temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş
masrafının % 50’si
7/47
destek kapsamındadır.
B) YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI
Milli Katılım: Türk firmalarının, yurtdışındaki bir fuara
görevlendirilen organizatör ile yaptığı toplu katılım,
Türk İhraç Ürünleri Fuarı:Görevlendirilen organizatörlerce
Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı
fuarlar,
Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Görevlendirilen
organizatörlerce Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla
düzenlenen sektörel yurt dışı fuarlar,
Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar: Görevli
organizatörlerce düzenlenen ve yabancı firmaların da
katıldığı sektörel yurt dışı fuarlardır.
8/47
B) YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI
Destek limiti:
Fuar genel nitelikli ise 10.000 ABD Doları,
sektörel nitelikli ise 15.000 ABD Doları’dır.
 Organizatörlere ödenen katılım bedelinin
%50’si,
 2 Temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş
masrafının % 50’si
destek kapsamındadır.
9/47
YETKİLENDİRİLEN ORGANİZATÖRLER
SAYI
YURT DIŞI FUAR ORGANİZATÖRÜ ŞİRKET ÜNVANI
BELGE SINIFI
1
EXPOTİM ULUSLARARASI FUAR ORG. A.Ş.
A
2
SELTEN ULUSLARARASI FUAR VE AKSESUARLARI TİC. LTD.
A
3
FORUM FUARCILIK ve GELİŞTİRME A.Ş
B
4
LADİN FUAR VE KONGRE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A.Ş.
B
5
TÜRKEL FUARCILIK A.Ş.
B
6
TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM A.Ş.
B
7
MERİDYEN ULUSLARARASI FUARCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
B
8
SENEXPO ULUSLARARASI FUARCILIK A.Ş.
B
9
HANNOVER-MESSE INT. İSTANBUL ULUSLARARASI FUARCILIK LTD ŞTİ
B
10
TUSKON EVRENSEL FUAR A.Ş.
B
11
PYRAMIDS GRUP FUARCILIK A.Ş.
GEÇİCİ
12
MERKÜR ULUSLARARASI FUARCILIK LTD.ŞTİ.
GEÇİCİ
13
UBM ROTAFORTE ULUSLAR ARASI FUARCILIK A.Ş
GEÇİCİ
14
TG EKSPO ULUSLARARASI FUARCILIK A.Ş.
GEÇİCİ
15
SO FUAR LTD. ŞTİ.
GEÇİCİ
10/47
YETKİLENDİRİLEN ORGANİZATÖRLER
SAYI
YURT DIŞI FUAR ORGANİZATÖRÜ KURULUŞ ÜNVANI
BELGE SINIFI
1
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
A
2
İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
A
3
İSTANBUL TİCARET ODASI
A
4
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
A
5
İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
A
6
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
B
7
AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
B
8
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
B
11/47
STAND ALANI LİMİTLERİ
Stand alanı:
 En az 9 m2
 En çok 50 m2
 Ürün yerine katalog, broşür vb. sergilenmesi
halinde en çok 36 m2
üzerinden desteklenir.
 Komple tesis imalatı, makine, mermer-doğal taş ve
seramik, halı, ev tekstili, otomotiv ana ve yan sanayii, yat
imalatı, mobilya, beyaz eşya ve endüstriyel mutfak
eşyaları sektöründe faaliyet gösteren firmalar azami 50
m2’lik üst sınırdan muaftır.
 Mücevherat ve tekstil aksesuarları sektöründe faaliyet
gösteren firmalar ise asgari 9 m2’lik sınırlamadan muaftır.
12/47
İLAVE DESTEK ORANI
Katılımcının,
Gen mühendisliği /biyoteknoloji,
Uzay ve havacılık teknolojileri,
İleri malzeme teknolojileri,
Nano teknoloji,
Teknik tekstil,
Yenilenebilir enerji,
Donanım (hardware),
Bilişim ve elektronik konularında üretim yapması
veya film yapımcısı olması halinde,
% 50 destek oranına 25 puan ilave edilir.
13/47
İLAVE DESTEK ORANI
Katılımcının, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ)
olması durumunda,
boş stand ve/veya standart donanımlı stand
kirasının tamamı
nakliye harcamalarının %75’i,
15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere
desteklenir.
14/47
İLAVE NAKLİYE DESTEĞİ
Nakliye masraflarının destek kapsamında
bulunmayan kısmının %50’si;
Komple tesis imalatı, makine, yat imalatı, otomotiv
ana sanayinde 10.000 $’ı geçmemek üzere,
Doğal taş, seramik,mobilya,otomotiv yan
sanayi,elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak
eşyaları, mücevherat, halı sektöründe 6.000 $’ı
geçmemek üzere,
ilave olarak desteklenir.
15/47
DESTEK ÖDEME SÜRECİ
 637 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin
37 nci maddesi,
 19/3/2011 tarihli ve 27879 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları
Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan
Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
çerçevesinde yürütülür.
16/47
DESTEK ÖDEME SÜRECİ
Başvuru
(Katılımcı-Organizatör)
İnceleme
(İBGS)
Ödeme Talimatı
(İBGS-TCMB)
Tahakkuk Listesi
(Ekonomi Bakanlığı)
Ödeme Emri
(EB-TCMB – Hak Sahibi)
TOPLAM
BİREYSEL
KATILIM
1 Hafta-3 Ay
YURT DIŞI
FUAR
1-3 Ay
2 Hafta-1 Ay
3 Hafta – 1,5 Ay
2 Hafta
2 Hafta
1 Hafta
1 Hafta
3 Hafta
3 Hafta
2,5 – 5,5 Ay
3,5 - 6 Ay
17/47
FUAR DESTEK MİKTARI
165.647.784 TL
104.611.304 TL
87.481.017 TL
68.251.021 TL 71.964.856 TL
2009
2010
2011
2012
2013
DESTEK BAŞVURU SAYISI
12.262
10.138
7.678
7.381
6.564
2009
2010
2011
2012
2013
YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI
225
245
222
253
268
228
226
243
223
158
114
129
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 yılı için halihazırda 206 yurt dışı fuar organizasyonu izni verilmiştir.
20/47
2009/5 SAYILI TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLERİ
 Prestijli Fuar Desteği uygulaması başlatıldı.
 2 temsilcinin ekonomi sınıfı ulaşım
masraflarının %50’si de destek kapsamına
alındı.
 Ürünlerini kendi tercihleri ile sergilemeyen
ve fuara broşür, katalog, maket vb. ile iştirak
sağlayan katılımcılar için uygulanan
9 m2 destek sınırı 36 m2’ye yükseltildi.
21/47
PRESTİJLİ FUARLAR
Bakanlıkça ilan edilen Prestijli Fuarlarda
-Destek sınırı 50.000 $
-Destek Oranı % 50’dir.
Her firma, takvim yılında bir defa
uygulanan bu destekten faydalanabilir.
Diğer ilave destek unsurları uygulanmaz.
22/47
PRESTİJLİ FUARLAR
Destek Kapsamı;
 Katılımcı tarafından organizatöre ödenen
özel donanımlı stand dahil katılım bedeli,
 Bireysel Katılımlarda ise katılımcının
fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği
boş stand veya donanımlı stand kirası,
 Nakliye harcamaları,
 2 temsilcinin ekonomi sınıfı ulaşım bedelidir.
23/47
PRESTİJLİ FUARLAR
Bu fuarlar belirlenirken,
 Sektörün ilgi odağı olan,
 Sektörde gelecek dönemlerle ilgili
trendlerin belirlendiği,
 Sektöre ait yeniliklerin ve yeni
ürünlerin ilk defa sergilendiği,
 Sektörün önde gelen firmalarının
genel olarak katılım sağladığı,
24/47
PRESTİJLİ FUARLAR
 Yoğun talep sebebiyle katılımcı olarak yer
bulmanın zor olduğu veya sıra beklemenin
gerektiği,
 Sadece fuarın yapıldığı ülkeden değil bütün
dünya ülkelerinden sektördeki üretici, alıcı
veya satıcıların ziyaret etmek için çaba
gösterdiği ve önem verdiği
fuarlar tercih edilmiştir.
25/47
PRESTİJLİ FUARLAR
Ticaret Müşavirlikleri, TİM ve İBGS’den
gelen öneriler çerçevesinde,





Toplam katılımcı sayısı (600 ve üzeri)
Türkiye’den katılımcı sayısı
Ziyaretçi sayısı
Denetimli (Audit) olup olmadığı
Fuarın kaç yıldır yapıldığı
26/47
PRESTİJLİ FUARLAR
 Sektörde öne çıkıp çıkmadığı
hususları dikkate alınarak Prestijli Fuarlar
belirlenmiştir.
Halihazırda 2014 yılı için 241 fuar Prestijli
fuar olarak
yayınlanmıştır ve ihtiyaca göre
güncellenmesi mümkündür.
27/41
HEDEF ÜLKELERDE İLAVE DESTEK
 Her yıl belirlenen 15 hedef ülkede, %50
destek oranına 20 puan ilave edilir.
 Hedef ülkelerde gerçekleştirilen fuarlarda
bütün destek ödemeleri %70 üzerinden
hesaplanır.
28/41
2014 yılı için HEDEF ÜLKELER
1. A.B.D.
2. MEKSİKA
3. BREZİLYA
4. ÇİN HALK CUMHURİYETİ
5. ENDONEZYA
6. HİNDİSTAN
7. JAPONYA
8. MALEZYA
9. TAYLAND
10. ETİYOPYA
11. ANGOLA
12. NİJERYA
13. TANZANYA
14. GANA
15. POLONYA
29/41
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 Katılımcı, standında bizzat ürünlerini sergiler,
veya broşür, katalog, maket v.b. ile katılır
(azami 36 m2 alan ile).
 Fuarın ilk günü standın açılması zorunludur.
 Fuar sona ermeden ürünler toplanarak stant
boşaltılamaz, görevli personel fuardan
çekilemez.
30/47
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 Stantta firmayı sadece hostes, tercüman gibi
firmada görev yapmayan şahısların temsil etmesi
durumunda destek müracaatı kabul edilmez.
 Katılımcı firma stand alanında ticaret unvanı veya
tescilli markasına yer vermek zorundadır.
 Katılımcı; kendi ürünleri veya pazarlamasını
yaptığı Türkiye’de üretilen ürünler dışında farklı
firmalara ait ürünleri sergileyemez.
31/47
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 Fuarda sergilenecek ürünlere ilişkin tüm nakliye
evraklarında fuar malı, fuar idaresi adresi, vb.
ibarenin yer alması ve ürünlerin bedelsiz ihracat
veya geçici çıkış yoluyla sevki zorunludur.
 Nakliye desteği, katılımcının ürünlerinin geri
getirilmesi durumunda gidiş-dönüş, geri
getirilmemesi durumunda yalnızca gidiş olarak
hesaplanır.
32/47
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 Tüm ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde
yapılması gereklidir.
 Firma adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait
kredi kartları ile yapılan ödemeler de kabul edilir.
 Harcama yapmaya yetkili kişi: Şirket ortakları ve
şirket çalışanları ile katılımcı tarafından
harcama yapma yetkisi verildiği imza
sirkülerinde belirtilen şahıslardır.
33/47
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 Elden yapılan ödemeler, cirolu çekler
değerlendirmeye alınmaz.
 Banka hesabına elden yapılan ödemeler,
katılımcının muhasebe kayıtları ile uyumlu
olduğunun Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) raporu
ile tevsik edilmesi halinde değerlendirmeye alınır.
34/47
BELGE TESLİMİ
Destek için gerekli tüm bilgi ve belgeler,
fuarın bitiş tarihini müteakip en geç 3 ay içerisinde;
 Organizatörler ile katımlarda; katılımcı ve/veya
organizatör tarafından Bakanlık tarafından belirlenen
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine,
 Bireysel katılımlarda ise; üyesi olunan İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliklerine,
verilmelidir.
35/47
BELGE TESLİMİ
Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde
müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve
belgelerin tamamlanmasını teminen ilgili İhracatçı
Birliği Genel Sekreterliği tarafından Katılımcıya bir ay
süre verilerek eksikliklerin tamamlanması istenir.
Eksikliklerin tamamlanmaması durumunda
başvuru dosyası işlemden kaldırılır.
36/47
BELGE TESLİMİ
Kapasite Raporu veya Faaliyet Belgesi,
Ticaret Sicil Gazetesi, Marka Tescil Belgesi
geçerlilik süreleri içinde tekrar istenmez.
37/47
FUAR DEĞERLENDİRME FORMU
 Yurt Dışı Fuarlarda fuar gözlemcisi tarafından
dağıtılan Fuar Değerlendirme Formu, katılımcı
tarafından doldurulup gözlemciye iade
edilmelidir.
38/47
FUAR
DEĞERLENDİRME
FORMU
39/51
39/41
2013 YILI ÜLKELERE GÖRE FUARLAR
IRAK; 7
NİJERYA; 7
ÇİN; 28
S.ARABİSTAN; 7
İRAN; 8
UKRAYNA; 8
ALMANYA; 17
İTALYA; 9
BREZİLYA; 10
RUSYA; 16
BAE; 15
ABD; 10
CEZAYİR; 11
FRANSA; 13
243 Fuar
2013 YILI SEKTÖRLERE GÖRE
FUARLAR
KOZMETİK 7
MAKİNA 4
PLASTİK 4
EV TEKSTİLİ 7
ENERJİ 7
TEKSTİL ve HAZIR
GİYİM 43
DOĞAL TAŞ 7
DERİ, AYAKKABI, ÇANTA
VE AKSESUARLARI 8
KUYUMCULUK 10
GIDA ve TARIM 33
MOBİLYA 11
OTOMOTİV 12
GENEL TİCARET 24
DİĞER 30
YAPI İNŞAAT 29
243 Fuar
2013 YILI ORGANİZASYON TÜRLERİNE
GÖRE FUARLAR
Yabancı
Katılımlı
Sektörel Fuar 15
Türk İhraç
Ürünleri Fuarı 7
Milli Katılım 221
243 Fuar
www.ekonomi.gov.tr
43/51
43/41
www.ekonomi.gov.tr
44/47
www.ekonomi.gov.tr
45/47
TEŞEKKÜRLER
Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ