OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
ERZİN MESLEK YÜKSEKOKULU
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
İSTENİLEN BELGELER
Yıllık izin formu
Talep dilekçesi
Talep dilekçesi
Mezuniyet belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, fotoğraf, erkek
4
Atama işlemleri
adayların askerlik belgesi, sınav jürisi atama işlemleri yönetim kurulu
3 Ay
kararı ile oluşturulmaktadır
5
Küçük bakım-onarım hizmetleri
Bakım-onarım talep formu
15 İş günü içinde
Atama kararnamesi, personel nakil ilmühaberi, aile durum bildirimi,
6
Maaş işlemleri
2 Saat
banka hesap numarası ve T.C. Kimlik numarası
Rektörlük oluru veya görevlendirme yazısı, banka hesap numarası,
7
Yurtiçi ve yurtdışı görev yollukları
1 Saat
T.C. kimlik numarası ve yol rayiç belgesi
Atama kararnamesi, göreve başlama yazısı, banka hesap numarası,
8
Sürekli görev yolluğu
2 Saat
T.C. kimlik numarası, aile yardımı bildirimi ve yol rayici bildirimi
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
1
2
3
İzin işlemleri
Çalışana hizmet belgesi
İlgili makama görev/kadro yazısı
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
20 Dakika
2 İş günü
15 Dakika
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-Posta
: Serpil HİÇYILMAZ
: Yüksekokul Sekreteri V.
: Osmaniye Meslek Yüksekokulu
: (0328) 825 1818
: (0328) 825 09 66
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Yrd. Doç. Dr. Önder KAŞKA
Ünvanı : Yüksekokul Müdürü
Adres : Osmaniye Meslek Yüksekokulu
Telefon : (0328) 825 1818
Faks
: (0328) 825 09 66
E-Posta : [email protected]
Download

Erzin Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Standardı