INS460-ÖZEL KONU-ULAŞTIRMA (I.Ö.)
ÖDEV KONULARI VE SUNUM TARİHLERİ
S.No
Giriş Yılı
Öğrenci No
Adı Soyadı
ODEV KONULARI
1
08.05.2014
10010308016
Mehmet Cüneyt
YALÇINKAYA
2
08.05.2014
48718034184
İbrahim AKDENİZ
Beton Parke Kaplama Yollar (Beton Parke Üretimi: Mix-design, testler,
üretim aşamaları)
3
08.05.2014
10010308022
Salih ÇİMEN
Geçirimli Beton Parke Kaplama Sistemler
4
08.05.2014
10010307003
Yunus SAÇIK
Beton Yollar (Yapım Aşamaları), Beton Yol İnşaatının Kullanılan
Ekipmanlar
5
15.05.2014
10010308007
Fahrettin YILMAZ
Beton Yollarda Meydana Gelen Bozulma Tipleri
6
15.05.2014
10010308011
Ömer PANDIR
Rijit Üstyapı Bakım-Onarım Yöntemleri
7
15.05.2014
10010308021
Zeki BOZBIYIK
Silindirle Sıkıştırılan Beton (Kuru Beton) Yollar
8
15.05.2014
10010307013
Kerem POLAT
Yol İnşaatında Kullanılan Tahribatsız Deney Yöntemleri
9
22.05.2014
10010307033
Soner ALKAN
Yol İnşaatında Kullanılan Atık Malzemeler
10
22.05.2014
11010308011
Abdullah SEVER
Bitümlü Sıcak Karışımların Üretimi (Asfalt Plentleri:Tipleri, Bölümleri)
11
22.05.2014
10010308027
Hasan ULUSAL
Bitüm ve Bitümlü Karışım Modifikasyonu
12
22.05.2014
11010308034
Erman CİNGÖZ
Bitümlü Sıcak Karışım Tipleri (Taş Mastik Asfalt, Geçirimli Asfalt, Ilık
Asfalt v.b)
13
29.05.2014
10010308041
Cengizhan ŞİŞMAN
Karayolu Üstyapı Yönetimi
14
29.05.2014
10010308045
Sartukam Doğaç ÖZSAR
Esnek Üstyapı Bakım-Onarım Yöntemleri
15
29.05.2014
10010308015
Müslim Can SELÇUK
Esnek Üstyapı Örtme Tabakaları (Slurry Seal, Micro-Surfacing, Fog Seal)
16
29.05.2014
10010308008
Muhammed ŞİMŞEK
Asfalt Kaplamaların Geri Dönüşümü (Plente Geri dönüşüm Yöntemleri)
17
29.05.2014
10010308043
Kıvanç KOYUNCU
Asfalt Kaplamaların Geri Dönüşümü (Yerinde Geri dönüşüm Yöntemleri)
Yol İnşaatında Zemin Stabilizasyonu
Listedeki eksik ve hatalar için lütfen Fakülte/Enstütü/Yüksekokul Öğrenci İşleri ile görüşünüz.
Download

ödev konuları ve sunum tarihleri