3
23.06.2014 PAZARTESİ
SAAT
14 MART
AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK
SAĞLAM
AMFİSİ
08.3009.20
11.3012.20
13.3014.20
14.3015.20
15.3016.20
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
OSMAN AMFİSİ
Adli Tıp 5. Sınıf
Sınavı
09.00-11.30
Farmakoloji
4. sınıf Sınavı
10.30-11.30
Farmakoloji
4. sınıf Sınavı
10.30-11.30
Asistan Uyum
Kursu
12.3013.20
T.B.AMFİ-2
Tıbbi Genetik 4. Tıbbi Genetik 4.
sınıf Sınavı
sınıf Sınavı
09.00
09.00
09.3010.20
10.3011.20
SAMİ ZAM
AMFİSİ
(T.B.AMFİ-1)
Genel Cerrahi
4. sınıf SINAV
13:00-14:00
Dermatoloji
5. sınıf
(13.00)
Dermatoloji
5. sınıf
(14.00)
Dermatoloji
5. sınıf
(15.00)
Farmakoloji
4. sınıf Sınavı
10.30-11.30
Ortopedi Sınavı
4. sınıf
CİHAT
ABAOĞLU
AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
B AMFİSİ
3
24.06.2014 SALI
SAAT
14 MART
AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK
SAĞLAM
AMFİSİ
08.3009.20
09.3010.20
10.3011.20
11.3012.20
Asistan Uyum
Kursu
12.3013.20
FTR
5. sınıf
(13.00)
13.3014.20
FTR
5. sınıf
(14.00)
14.3015.20
FTR
5. sınıf
(15.00)
15.3016.20
FTR
5. sınıf
(16.00)
SAMİ ZAM
AMFİSİ
(T.B.AMFİ-1)
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
OSMAN AMFİSİ
CİHAT
ABAOĞLU
AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
B AMFİSİ
3
25.06.2014 ÇARŞAMBA
SAAT
14 MART
AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
08.3009.20
09.3010.20
10.3011.20
11.3012.20
Asistan Uyum
Kursu
12.3013.20
13.3014.20
14.3015.20
15.3016.20
TEVFİK
SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAM
AMFİSİ
(T.B.AMFİ-1)
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
OSMAN AMFİSİ
CİHAT
ABAOĞLU
AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
B AMFİSİ
3
26.06.2014 PERŞEMBE
SAAT
14 MART
AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK
SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAM
AMFİSİ
(T.B.AMFİ-1)
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
Kurumsal Dönem
Bütünleme Sınavı
1. Sınıf
09.00
Kurumsal Dönem
Bütünleme Sınavı
1. Sınıf
09.00
Kurumsal Dönem
Bütünleme Sınavı
1. Sınıf
09.00
Histoloji
Bütünleme
Sınavı
FTR
13.00
Göğüs
Cerrahisi
13.00
08.3009.20
09.3010.20
Kurumsal Dönem
Bütünleme Sınavı
1. Sınıf
09.00
10.3011.20
Tıpta Uzmanlık
Öğrencileri
Çalıştayı
11.3012.20
12.3013.20
13.3014.20
14.3015.20
15.3016.20
Dermatoloji
Sınavı
5. sınıf
13.00
Çocuk Sağ.ve
hast.
Semiyolojisi
3. sınıf sınavı
14.30
Çocuk Sağ.ve
hast.
Semiyolojisi
3. sınıf sınavı
Çocuk Sağ.ve
hast.
Semiyolojisi
3. sınıf sınavı
MAZHAR
OSMAN AMFİSİ
CİHAT
ABAOĞLU
AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
B AMFİSİ
3
27.06.2014 CUMA
SAAT
08.3009.20
09.3010.20
10.3011.20
11.3012.20
14 MART
AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
İnfeksiyon
Hastalıkları
09.00-10.20
Kardiyoloji
5. sınıf sınavı
09.00-10.00
Uygulamalı
Genel
Bütünleme Sınavı
Akademik Kurul
1. sınıf
11.00-12.30
10.30
TEVFİK
SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAM
AMFİSİ
(T.B.AMFİ-1)
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
Temel
Farmakoloji
3. sınıf Büt
sınavı
11.00
Temel
Farmakoloji
3. sınıf Büt
sınavı
11.00
Uygulamalı
Bütünleme Sınavı
1. sınıf
10.30
Tıbbi Etik
3. sınıf sınavı
Tıbbi Etik
3. sınıf sınavı
Tıbbi Etik
3. sınıf sınavı
Göz Hast.
5. sınıf sınavı
09.00
Rayoloji 5. sınıf
10.30
12.3013.20
13.3014.20
14.3015.20
15.3016.20
Kuramsal Dönem
Sınavı
2. Sınıf
13.30
Kuramsal Dönem
Sınavı
2. Sınıf
13.30
MAZHAR
OSMAN AMFİSİ
Kuramsal Dönem
Sınavı
2. Sınıf
13.30
Kuramsal Dönem
Sınavı
2. Sınıf
13.30
Kuramsal Dönem
Sınavı
2. Sınıf
13.30
Kuramsal Dönem
Sınavı
2. Sınıf
13.30
FTvR, TEvH ve
SHvHT
5.SINAV
(13.00)
CİHAT
ABAOĞLU
AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
B AMFİSİ
3
28.06.2014 CUMARTESİ
SAAT
14 MART
AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK
SAĞLAM
AMFİSİ
SAMİ ZAM
AMFİSİ
(T.B.AMFİ-1)
08.3009.20
09.3010.20
10.3011.20
11.3012.20
12.3013.20
13.3014.20
14.3015.20
15.3016.20
AUZEF SINAV
TEK OTURUM
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
OSMAN AMFİSİ
CİHAT
ABAOĞLU
AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR
Yüksekokulu
B AMFİSİ
Download

saat 14 mart amfisi kemal atay amfisi tevfik sağlam amfisi sami zam