HEKİMHAN ANADOLU İMAM HATİP ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 5.SINIF 1. DÖNEM
2. YAZILI SINAVI
ADI – SOYADI:
SINIFI – NO:
1) İnternet sayfalarını görüntülemek, internet sayfalarında 9) Microsoft Office Word programı nasıl başlatılır?
gezinmek için kullandığımız programlara ………………….
programı denir.
a) Başlat -> Donatılar -> Tüm Programlar -> Microsoft
Office Word
2) Aşağıdakilerden hangisi internet sayfalarını görüntülemek için
b) Başlat -> Tüm Programlar -> Microsoft Office ->
kullandığımız programlardan biri değildir?
Microsoft Office Word
c) Başlat -> Tüm Programlar -> Microsoft Office Word
a) İnternet Explorer
b) Microsoft Paint
d) Başlat -> Donatılar -> Sistem araçları -> Microsoft Office
c) Google Chrome
d) Mozilla Fire Fox
Word
3) Aşağıdakilerden hangisi internetteki bilgi ve belgelere ulaşmak
Resimdeki
araçlarla
için arama yapmak amacıyla kullandığımız bir internet sayfası 10)
Microsoft
Word
programında
ne
gibi
değişiklikler
değildir?
yapılabilir?
a) İnternet Explorer
b) Google
a) Resmin yazı tipi ve boyutunu değiştirilebilir
c) Bing
d) Yandex
b) Metnin yazı tipi ve boyutunu değiştirilebilir
c) Metnin yazı rengi ve boyutunu değiştirilebilir
4) İnternette aradığımız bilgilere, belgelere ulaşmak için
d) Tablo eklenebilir
kullandığımız internet sayfaları ………………………… olarak
adlandırılır.
5) Aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle internette görüntülediğimiz
bir görseli ( resmi ) bilgisayarımızda masa üstü bölümüne kayıt
edebiliriz?
11)
Resimdeki araçlarla Microsoft Word
programında metin üzerinde ne gibi değişiklikler yapılabilir?
a) Resmin özelliklerini değiştirilebilir
b) Metnin yazı tipi ve boyutunu değiştirilebilir
c) Tabloyu kalın, eğik (italik) ve altı çizgili yapılabilir
d) Metin kalın, eğik (italik) ve altı çizgili yapılabilir
a) Resim üzerinde sağ tıklanır -> Resmi farklı kaydet seçilir ->
Dosya kayıt yeri masa üstü seçilir -> Kaydet butonuna basılır.
b) Resim üzerinde sol tıklanır -> Resmi farklı kaydet seçilir ->
Dosya kayıt yeri masa üstü seçilir -> Kaydet butonuna basılır.
c) Resim üzerinde sağ tıklanır -> Resmi göster seçilir -> 12)
Resimdeki araçlarla Microsoft Word
Dosya kayıt yeri masa üstü seçilir -> Kaydet butonuna basılır.
programında sırasıyla hangi işlemleri yapmak için kullanılır?
d) Resim üzerinde sağ tıklanır -> Resmi farklı kaydet seçilir ->
Dosya kayıt yeri masa üstü seçilir -> Aç butonuna basılır.
a) Resmi sola, ortaya, sağa ve her iki yana hizalar
b) Metnin yazı tipi ve boyutunu değiştirilebilir
6) Her bir İnternet sayfasının bir adresi olmak zorundadır. Ve bu
c) Tablo kalın, eğik (italik) ve altı çizgili yapılabilir
adresler belli bir kurala göre yazılır. Aşağıdakilerden hangisi
d) Metni sola, ortaya, sağa ve her iki yana hizalayabilir
internet adres kurallarına göre yazılmış doğru bir internet
adresidir?
13)
Resimdeki araçlarla Microsoft Word
a) www.internetsayfaadi.com
programında aşağıdaki işlemlerin hangilerini sırasıyla
b) WWW.İNTERNETSAYFAADI.COM
gerçekleştirebiliriz?
c) www . internet sayfa adi . com
d) ww.internetsayfaadi.com
a) Madde işareti ve numaralandırma, satır aralığı ve yazı
rengini değiştirebiliriz
7) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir internet adres türü
b) Yazı rengi, madde işareti ve numaralandırma, satır aralığı
değildir?
değiştirebiliriz
c) Satır aralığı, madde işareti ve numaralandırma, yazı rengini
a) .edu
b) .com
değiştirebiliriz
c) .org
d) .doc
d) Madde işareti ve numaralandırma, satır aralığı ve yazı tipini
değiştirebiliriz
8) İhtiyacımız olan metinleri yazmak, yazılan metinler üzerinde
değişiklik ve çeşitli biçimlendirmeler yaptığımız, metnimize 14) Aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle Microsoft Word
farklı medya türleri ( resim, şekil, grafik vb. ) ekleyerek
programında belgemize dosyadan resim ekleyebiliriz?
zenginleştirdiğimiz metin editörleri …………...
……………………………… olarak adlandırılır.
a) Ekle -> Resim -> Dosyadan
b) Tablo -> Resim -> Şekil -> Dosyadan
c) Düzen -> Resim -> Dosyadan
d) Araçlar -> Ekle -> Resim -> Dosyadan
c) Bakcspace
15) Microsoft Office Word programında hazırlanmış bir belgeyi
bilgisayarımıza kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden
hangisini kullanabiliriz?
a)
b)
c)
d)
16) Aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle Microsoft
programında belgemize küçük resim ekleyebiliriz?
a)
b)
c)
d)
25) Microsoft Word programında metnimizi paragraf başı vermek
gerektiğinde
aşağıdaki
klavye
tuşlarından
hangisi
kullanılmalıdır?
a) Shift
c) Tab
Ekle -> Kaydet
Görünüm -> Kaydet
Dosya -> Kaydet
Düzen -> Kaydet
Word
Araçlar -> Ekle -> Resim -> Dosyadan
Tablo -> Resim -> Şekil -> Dosyadan
Düzen -> Resim -> Dosyadan
Ekle -> Resim -> Küçük Resim
d) Enter
b) Caps Lock
d) Enter
26) Microsoft Word programında metnimizi düzenlerken yanlış
yazdığımız veya yerleştirdiğimiz harfleri, kelimeleri satırları,
resimleri vs. silmek istersek aşağıdaki klavye tuşlarından hangisi
kullanılmalıdır?
a) Shift
c) Bakcspace
b) Caps Lock
d) Enter
17) Microsoft Word programında belgemizde seçtiğimiz metni
kopyalamak için, seçilen metin üzerinde ………………..
tıklanır ve sağ tuş menüsünden …………………... komutu
seçilir.
18) Microsoft Word programında belgemizde seçtiğimiz metni
kesmek için, seçilen metin üzerinde ……………….. tıklanır ve
sağ tuş menüsünden …………………... komutu seçilir.
19) Microsoft Word programında belgemizde seçip kopyala veya
kes işlemi uyguladığımız metni, belgemizde istediğimiz yere
taşımak için, taşımak istediğimiz yerde ……………….. tıklanır
ve sağ tuş menüsünden …………………... komutu seçilir.
20) Microsoft Word programında belgemizde yaptığımız bir işlemi,
değişikliği geri almak için ……………………….……
menüsünden ………………………………………… komutu
uygulanır.
21) Microsoft Word programında belgemizde yaptığımız bir işlemi,
değişikliği yinelemek, tekrarlamak için ………………..………
menüsünden ……………...………… komutu uygulanır.
22) Microsoft Word programında bir alt satıra geçmek için
aşağıdaki klavye tuşlarından hangisi kullanılmalıdır?
a) Shift
c) Bakcspace
b) Tab
d) Enter
23) Microsoft Word programında metnimizi yazarken kelimeler
arasında boşluk bırakmak için aşağıdaki klavye tuşlarından
hangisi kullanılmalıdır?
a) Space
c) Bakcspace
b) Tab
d) Enter
24) Microsoft Word programında metnimizi yazarken büyük harfleri
kullanmak gerektiğinde aşağıdaki klavye tuşlarından hangisi
kullanılmalıdır?
a) Shift
b) Caps Lock
Her soru dört ( 4 ) puandır.
Başarılar!
Download

hekimhan anadolu imam hatip ortaokulu bilişim teknolojileri ve