EK:2
T.C.
TOPJIAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Dairesi Başkanlığı
EKMEKLİK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ
CİNSİ
KOD NO
SATIŞ FİYATI* (TL/TON)
Anadolu Beyaz Sert Buğday
1262
Anadolu Kırmızı Sert Buğday
1272
Anadolu Beyaz Sert Buğday
1213
Anadolu Kırmızı Sert Buğday
1223
Anadolu Beyaz Sert Buğday
1263
Anadolu Kırmızı Sert Buğday
1273
Anadolu Beyaz Seri Buğday
1264
Anadolu Kırmızı Sert Buğday
1274
Diğer Kırmızı Buğday
1371
820
Beyaz Yarı Sert Buğday
1312
815
Diğer Beyaz Buğday
1362
Diğer Kırmızı Buğüay
1372
Beyaz Yarı Sert Buğday
1313
Kırmızı Yarı Sert Buğday
1323
Diğer Beyaz Buğday
1363
Diğer Kırmızı Buğday
1373
Diğer Beyaz Buğday
1364
Diğer Kırmızı Buğday
1374
Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday
1661
Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday
1671
830
820
820
810
815
800
800
790
710
ARPA SATIŞ FİYAT LİSTESİ
CİNSİ
Yerli Arpa
SATIŞ FİYATI* (TL/TON)
639
İthal Arpa
ÇAVDAR SATIŞ FİYAT LİSTESİ
CİNSİ
Çavdar
SATIŞ FİYATI* (TL/TON)
679
* Fiyatlar 01.03.2.014 - 31.03.2014 tarihleri arasında geçerlidir.
NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon ücreti hariç, şubeler arası
nakliye ilave ücreti dahildir.
9/fr ej<e$
f r c il frK)c/£0/£0
Download

Fiyatlar ekli listede sunulmuştur.