Ç.Ü.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ
DOKÜMAN NO: TY-LST-5
Adı
YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014
Etken maddesi
Sekusept
Sodyum
Aktiv
monohidrat,
perborat
Tipi
REVİZYON TARİHİ : 00
Kullanım
Saklama
Etkileşime
Temas
Şekli
Koşulları
Girdiği
Halinde
Maddeler
Yapılacaklar
Kullanıldığı Yer
Toz
Su
Orijinal
Diğer kimyasal
Bol
formdadır
karıştırılarak
ambalajında
ajanlar
yıkanacak
kullanılır
25°C'nin altında
doktora
saklanacaktır
başvurulacak
Tetraasetiletilenamid
ile
su
Aminopropil-
Toz
Su
Orijinal
Diğer kimyasal
Bol
Minudes
dodesilpropan-diamin
formdadır
karıştırılarak
ambalajında
ajanlar
yıkanacak
kullanılır
25°C'nin altında
doktora
saklanacaktır
başvurulacak
FATİH BOZKURT
SAYFA 1 / 6
Taşıma
Tehlikeli
Şekli
Madde
Miadı
Sınıfı
ile
Cerrahi
ve
endoskopların
aletlerin
ve
kullanıma
Orijinal
İrritan
ambalajında
yeniden hazırlanması
Ecolab
HAZIRLAYAN
ile
REVİZYON NO:00
su
ile
Cerrahi
ve
endoskopların
KONTROL/KALİTE YÖN.DİREKTÖRÜ
PROF.DR.H.OĞUZ YOLDAŞ
aletlerin
ve
kullanıma
Orijinal
Koroziv
ambalajında
yeniden hazırlanması
ONAY/BAŞHEKİM
PROF.DR.M.SERDAR TOROĞLU
Stok
Miktarı
Ç.Ü.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ
DOKÜMAN NO: TY-LST-5
Sekumatic
YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014
Fosforik asit
FNP
Sıvı
Su
formdadır
ile
REVİZYON TARİHİ : 00
su
REVİZYON NO:00
Orijinal
Diğer kimyasal
Bol
ile
Metal,
ve
cerrahi
cam
ve
karıştırılarak
ambalajında
ajanlar
yıkanacak
kullanılır
25°C'nin altında
doktora
temizlemesinden
saklanacaktır
başvurulacak
korozyon nötralizasyonunda
aletlerin
plastik
alkali
SAYFA 2 / 6
Orijinal
Koroziv
ambalajında
sonra
kullanılır.
Sekumatic
MultiClean
Potasyum hidroksit
Sıvı
Su
formdadır
HAZIRLAYAN
FATİH BOZKURT
ile
Orijinal
Diğer kimyasal
Bol
su
karıştırılarak
ambalajında
ajanlar
yıkanacak
kullanılır
25°C'nin altında
doktora
saklanacaktır
başvurulacak
ile
Özellikle
alüminyumdan
ve
üretilmiş
aletlerin
KONTROL/KALİTE YÖN.DİREKTÖRÜ
PROF.DR.H.OĞUZ YOLDAŞ
Orijinal
Koroziv
ambalajında
dezenfeksiyonunda
ONAY/BAŞHEKİM
PROF.DR.M.SERDAR TOROĞLU
Ç.Ü.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ
DOKÜMAN NO: TY-LST-5
YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014
REVİZYON TARİHİ : 00
REVİZYON NO:00
SAYFA 3 / 6
YENI EKLENDI
Pattern
Toz:
Toz ve sıvı
Toz ve sıvı
Orijinal
Diğer
Bol
Resin LS
Polimetilmetakrilat,
formdadır
su
bileşenler
ambalajında
kimyasal
yıkanacak
polietilmetakrilat,
karıştırılarak
25°C'nin
ajanlar
doktora
dibenzol
kullanılır
altında
peroksit.
Sıvı: Metilmetakrilat,
ile
Protetik diş tedavisi
Orijinal
İrritan,
ve
uygulamalarında
ambalajında
Yanıcı
ile
Klinik dışı alanların
Orijinal
İrritan
ve
yüzey
ambalajında
başvurulacak
saklanacaktır
hidroksietilmetakrilat
Cillit
Bang
Yağ ve Kir
Anyonik
aktif
madde, parfüm
Sıvı
Manuel
Orijinal
Diğer
Bol
formdadır
kullanım
ambalajında
kimyasal
yıkanacak
25°C'nin
ajanlar
doktora
Çözücü
altında
su
dezenfeksiyonu
başvurulacak
saklanacaktır
Cillit
Bang
Su,
sülfamik
Kir ve Kireç
oksalik
Çözücü
alkiletoksilat
asit,
Sıvı
Manuel
Orijinal
Diğer
Bol
asit,
formdadır
kullanım
ambalajında
kimyasal
yıkanacak
25°C'nin
ajanlar
doktora
altında
su
ile
Klinik dışı alanların
Orijinal
İrritan
ve
yüzey
ambalajında
dezenfeksiyonu
başvurulacak
saklanacaktır
Batidex
Povidon iyot
Antiseptik
Çözelti
Sıvı
Manuel
Orijinal
Diğer
Bol
formdadır
kullanım
ambalajında
kimyasal
yıkanacak
25°C'nin
ajanlar
doktora
altında
HAZIRLAYAN
FATİH BOZKURT
su
ile
Deri ve mukozada
Orijinal
ve
antiseptik
ambalajında
etki
İrritan
sağlanması
başvurulacak
KONTROL/KALİTE YÖN.DİREKTÖRÜ
PROF.DR.H.OĞUZ YOLDAŞ
ONAY/BAŞHEKİM
PROF.DR.M.SERDAR TOROĞLU
Ç.Ü.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ
DOKÜMAN NO: TY-LST-5
YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014
REVİZYON TARİHİ : 00
REVİZYON NO:00
SAYFA 4 / 6
saklanacaktır
Domestos
Sodyum hipoklorit
Çamaşır
Sıvı
Su
Orijinal
Diğer
Bol
formdadır
karıştırılarak
ambalajında
kimyasal
yıkanacak
kullanılır
25°C'nin
ajanlar
doktora
Suyu
ile
altında
su
ile
Klinik dışı alanların
Orijinal
ve
yüzey
ambalajında
İrritan
dezenfeksiyonu
başvurulacak
saklanacaktır
YENI EKLENDI
3M
Fosforik asit
Bonding
Sıvı
Manuel
Orijinal
Diğer
Bol
su
ile
Restoratif
ve
Orijinal
İrritan,
formdadır
kullanım
ambalajında
kimyasal
yıkanacak
ve
Protetik
diş
ambalajında
Yanıcı
25°C'nin
ajanlar
doktora
tedavisi
başvurulacak
uygulamalarında
Ajan
altında
saklanacaktır
Kuraray
Metakrilat monomer
Jel-Macun
Manuel
Orijinal
Diğer
Bol
su
ile
Restoratif
ve
Orijinal
İrritan,
formdadır
kullanım
ambalajında
kimyasal
yıkanacak
ve
Protetik
diş
ambalajında
Yanıcı
Majesty
25°C'nin
ajanlar
doktora
tedavisi
Kompozit
altında
başvurulacak
uygulamalarında
Dolgu Seti
saklanacaktır
Orijinal
Toksik
Clearfil
Ruby
Cap
Toz
Manuel
Orijinal
Diğer
Bol
su
ile
Restoratif
formdadır
kullanım
ambalajında
kimyasal
yıkanacak
ve
tedavisi
Amalgam
25°C'nin
ajanlar
doktora
Dolgu
altında
Dental
Gümüş,
kalay,
bakır, çinko
Maddesi
İ-Gel
diş
ambalajında
uygulamalarında
başvurulacak
saklanacaktır
Fosforik asit
Fosforik
Asit Jel
HAZIRLAYAN
FATİH BOZKURT
Jel
Manuel
Orijinal
Diğer
Bol
su
ile
Restoratif
ve
Orijinal
İrritan
formdadır
kullanım
ambalajında
kimyasal
yıkanacak
ve
Protetik
diş
ambalajında
25°C'nin
ajanlar
doktora
tedavisi
KONTROL/KALİTE YÖN.DİREKTÖRÜ
PROF.DR.H.OĞUZ YOLDAŞ
ONAY/BAŞHEKİM
PROF.DR.M.SERDAR TOROĞLU
Ç.Ü.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ
DOKÜMAN NO: TY-LST-5
YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014
REVİZYON TARİHİ : 00
altında
başvurulacak
REVİZYON NO:00
SAYFA 5 / 6
uygulamalarında
saklanacaktır
Panacryl
Metilmetakrilat
Toz ve sıvı
Toz ve sıvı
Orijinal
Diğer
Bol
su
ile
Total ve parsiyel
Orijinal
formdadır
bileşenler
ambalajında
kimyasal
yıkanacak
ve
diş
ambalajında
karıştırılarak
25°C'nin
ajanlar
doktora
yapımında
kullanılır
altında
başvurulacak
kullanılır
protezi
Yanıcı
saklanacaktır
YENI EKLENDI
Adı
Etken
Tipi
maddesi
Meliodent
Metilmetakrilat
Kullanım
Saklama
Etkileşime
Temas
Kullanıldığı
Taşıma
Tehlikeli
Şekli
Koşulları
Girdiği
Halinde
Yer
Şekli
Madde
Maddeler
Yapılacaklar
Miadı
Stok
Miktarı
Sınıfı
Toz ve sıvı
Toz ve sıvı
Orijinal
Diğer
Bol
su
ile
Total ve parsiyel
Orijinal
formdadır
bileşenler
ambalajında
kimyasal
yıkanacak
ve
diş
ambalajında
karıştırılarak
25°C'nin
ajanlar
doktora
yapımında
kullanılır
altında
başvurulacak
kullanılır
protezi
Yanıcı
saklanacaktır
Biorad
Sodyum hipoklorit
Yüzey
Sıvı
Manuel
Orijinal
Diğer
Bol
su
ile
Medikal ekipman
Orijinal
İrritan,
formdadır
kullanım
ambalajında
kimyasal
yıkanacak
ve
ve
ambalajında
Yanıcı
25°C'nin
ajanlar
doktora
dezenfektanı
başvurulacak
olarak kullanılır
Orijinal
İrritan
Dezenfektanı
altında
yüzey
saklanacaktır
Dentalon
Metilmetakrilat
Plus Akrilik
Toz ve sıvı
Toz ve sıvı
Orijinal
Diğer
Bol
su
ile
Geçici
formdadır
bileşenler
ambalajında
kimyasal
yıkanacak
ve
köprü protezlerinin
kron
ve
karıştırılarak
25°C'nin
ajanlar
doktora
yapımında
kullanılır
altında
başvurulacak
kullanılır
ambalajında
saklanacaktır
Ecolab
Parafin yağı
HAZIRLAYAN
FATİH BOZKURT
Sprey
Manuel
Orijinal
Diğer
Bol
su
ile
Tıbbi
KONTROL/KALİTE YÖN.DİREKTÖRÜ
PROF.DR.H.OĞUZ YOLDAŞ
aletlerin
Orijinal
Yanıcı
ONAY/BAŞHEKİM
PROF.DR.M.SERDAR TOROĞLU
Ç.Ü.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ
DOKÜMAN NO: TY-LST-5
YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014
Sekumatic IS
Tıbbi
formdadır
kullanım
Alet
REVİZYON TARİHİ : 00
ambalajında
kimyasal
yıkanacak
25°C'nin
ajanlar
doktora
ve döner aletlerin
başvurulacak
bakımı
Bakım
altında
Spreyi
saklanacaktır
ve
REVİZYON NO:00
eklem
yerlerinin
SAYFA 6 / 6
ambalajında
ve
yağlanması
amacıyla
buhar
sterilizasyonu
öncesinde
kullanılır
Adı
Etken
Tipi
maddesi
Pattex japon
Siyanoakrilat
yapıştırıcı
Kullanım
Saklama
Etkileşime
Temas
Kullanıldığı
Taşıma
Tehlikeli
Şekli
Koşulları
Girdiği
Halinde
Yer
Şekli
Madde
Maddeler
Yapılacaklar
Manuel
Orijinal
Diğer
Bol
su
ile
Farklı
Orijinal
formdadır
kullanım
ambalajında
kimyasal
yıkanacak
ve
materyallerin
ambalajında
25°C'nin
ajanlar
doktora
birbiri
başvurulacak
yapıştırılmasında
saklanacaktır
Durabase LC
Metilmetakrilat
Baz Plak
Kırılgan
Isı
plak
formunda
ile
İrritan
kullanılır
Diğer
Bol
su
ile
Diş
yumuşatılarak
ambalajında
kimyasal
yıkanacak
ve
yapımında
kullanılır
25°C'nin
ajanlar
doktora
plağı ve bireysel
başvurulacak
ölçü
saklanacaktır
Miktarı
ile
Orijinal
altında
Stok
Sınıfı
Sıvı
altında
Miadı
protezi
kaide
Orijinal
İrritan
ambalajında
kaşığı
yapımında
kullanılır
YENI EKLENDI
HAZIRLAYAN
FATİH BOZKURT
KONTROL/KALİTE YÖN.DİREKTÖRÜ
PROF.DR.H.OĞUZ YOLDAŞ
ONAY/BAŞHEKİM
PROF.DR.M.SERDAR TOROĞLU
Download

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ