Muş Alparslan Üniversitesi
Fen Bilimleri Dergisi
Muş Alparslan University
Journal of Science
ULUSAL HAKEMLİ DERGİ
ISSN:2147-7930
CİLT/VOL: 2 SAYI/NO:1
YIL/YEAR: HAZİRAN/JUNE 2014
Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Muş Alparslan University Journal of Science
Sahibi
Muş Alparslan Üniversitesi Adına
Prof. Dr. Nihat İNANÇ (Rektör)
Editör/Editor
Doç. Dr. Ercan BURSAL
Editör Yardımcıları/Associate Editors
Yrd. Doç. Dr. Bayram GÜNDÜZ
Yrd. Doç. Dr. Nevin TURAN
Yayın Kurulu/Editorial Board
Prof. Dr. Cevad SELAM
Prof. Dr. Ekrem ATALAN
Prof. Dr. Osman ÖZCAN
Prof. Dr. Erdal Necip YARDIM
Doç. Dr. Ercan BURSAL
Doç. Dr. Esin KAYA
Doç. Dr. Harun POLAT
Doç. Dr. İbrahim ERDOĞAN
Doç. Dr. Murat KAYRİ
Yrd. Doç. Dr. Bayram GÜNDÜZ
Yrd. Doç. Dr. Ekrem ALMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hasan Ali AYGÖR
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ALLAHVERDİ
Yrd. Doç. Dr. Muhsin İNCESU
Yrd. Doç. Dr. Nevin TURAN
Yrd. Doç. Dr. Ömer ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Zeydin PALA
Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi yılda en az iki sayı olarak yayınlanan ulusal
hakemli bir dergidir. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nde yayınlanan yazıların
bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Muş
Alparslan Üniversitesi’ne ait olup, yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz,
çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz.
İletişim:
Tel:0 436 249 49 49 - 1201 - Fax:0 436 213 00 28
Web:www.alparslan.edu.tr / e-mail:[email protected]
Adres: Muş Alparslan Üniversitesi / Rektörlük
Grafik Tasarım
Erdal YILDIZ
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
KANADA’DA YETİŞEN İKİ Thuja L. (CUPRESSACEAE)
TÜRÜNÜN UÇUCU YAĞ KOMPOZİSYONU
ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF TWO Thuja L.
(CUPRESSACEAE) SPECIES FROM CANADA
Ömer Kılıç
195 -199
HAKKÂRİ İLİ AKÇALI YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU (YİBO)
ÖĞRENCİLERİNDE BAĞIRSAK PARAZİTLERİNİN YAYGINLIĞI
DISTRIBUTION OF INTESTINAL PARASITES BETWEEN STUDENTS
IN THE AKÇALI BOARDING SCHOOL IN HAKKÂRİ
Ali Bilgin Yılmaz, Yalçın DİCLE, Abdulalim AYDIN, Yaşar GÖZ
201 - 205
YÜKSEK ENERJİLİ ELEKTRON DEMETLERİ ÖLÇÜMLERİNDE
İKİ FARKLI İYON ODASININ KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF TWO DIFFERENT IONIZATION CHAMBER FOR
MEASUREMENT OF HIGH ENERGY ELECTRON BEAMS
Hasan YENER, Abdülmecit CANBOLAT, Eser BİLEN, Sinan YAŞAR
207 - 213
MUŞ İLİNDE HAYVAN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLEREK
BİYOGAZ ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI
EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE
CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION
Gizem Hazan ÇAĞLAYAN, Nilüfer Nacar KOÇER
215 - 220
MUŞ VE BİTLİS YÖRESİNDE TOPLANAN BAL VE PROPOLİSİN
ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF HONEY AND PROPOLIS
COLLECTED IN MUŞ AND BİTLİS REGION
Yusuf ALAN, Ekrem ATALAN, Nurcan ERBİL,
Orhan BAKIR, Zümrete ORMAN, Pelda KANİK
221 - 229
OESTRUS OVİS (SHEEP BOT FLY), EKSTERNAL
OFTALMOMİYAZİS: BİR OLGU SUNUMU
OESTRUS OVİS (SHEEP BOT FLY),
OPHTALMOMYİASİS EKSTERNA: A CASE REPORT
Hakan USLU, İlknur Akyol SALMAN,
Mehmet Veysel COŞKUN, Can Lokman PINAR, Önder AKKAŞ
231 - 235
Download

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan