3. SINIFLAR
BÜLTEN
1
Üç basamaklı doğal sayıları okundu ve yazıldı.
Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerleri belirtildi.
20’ye kadar olan Romen rakamları okundu ve yazıldı.
1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırıldı ve aralarındaki ilişki sembol kullanarak belirtildi.
Üç basamaklı doğal sayıların basamak adları, basamaklarındaki rakamların basamak değerleri belirtildi.
1000’den küçük en çok beş doğal sayı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralandı.
Tek ve çift doğal sayıları belirtildi.
DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİ
Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılar ile eldesiz ve eldeli toplama işlemi yapıldı.
Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemler çözüldü.
Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayı zihinden toplandı.
En çok üç basamaklı sayılar en yakın onluğa yuvarlandı.
İki doğal sayının toplamı tahmin edildi ve tahmin işlem sonucuyla karşılaştırıldı.
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
DOĞAL SAYILAR
01
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
02
DOĞAL SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ
En çok üç basamaklı doğal sayılar ile çıkarma işlemi yapıldı..
İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemi yapıldı..
10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayılar zihinden
çıkarıldı.
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemler çözüldü ve kuruldu.
DOĞAL SAYILARDA RİTMİK SAYMA
100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayıldı.
Çarpım tablosu oluşturuldu.
ÖRÜNTÜ
Bir örüntüdeki ilişki belirtildi.
PARALARIMIZ
Paralarımız ile ilgili problemler çözüldü ve kuruldu.
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı kapsamında
Yapılan resim ve pano
çalışmaları
03
Komşu Kunduzlar
Dayanışmanın Böylesi
Atatürk’le
Verdiğin Sözü Unutma
Geçmiş Zaman Olur ki
Mustafa Kemal’in Elleri
Eskiyen Masallar
Metin ile ilgili 5N 1K çalışmaları yapıldı. Çeşitli okuma anlama çalışmalarıyla
metin desteklendi.
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
METİN ÇALIŞMALARI
05
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI
06
Noktalama işaretleri
Yazım kuralları
Anlamlı ve kurallı cümle
5N 1K
DEĞERLERİMİZ PROJESİ
Öğrencilerimiz Hayat Bilgisi ve Türkçe derslerinde seçilen değerler üzerine çalışmalar yapmaya başladı. «Saygı»
kavramı üzerine çalışmalar yapıldı.
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
Cumhuriyetimizin 91.
yılını coşkuyla
kutladık
07
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
OKUL HEYECANIM
Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiği konuşuldu.
Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretildi ve en uygun çözüm yolu uygulandı.
Öğrenciler arasındaki benzerlik ve farklılıkların doğal olduğu anlatıldı.
Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerlere dikkat etmenin önemi hakkında konuşuldu.
Öğretmeni ve arkadaşları ile iletişim kurarken uygun davranışlar konuşuldu.
Başkalarının duyarlılıklarına saygı göstererek kendi ihtiyaçlarını, isteklerini ve görüşlerini inasıl ifade etmesi gerektiği anlatıldı.
Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerle yola çıkarak tartışıldı..
Arkadaşlarının yanlı davranışları üzeiren konuşuldu ve yanlılık içermeyen davranışlar üzerine örnekler verildi.
Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde sorun çözme becerisi öğretildi.
Okulunun ve sınıfının krokisini çizildi. Uygulamalı çalışmalar yapıldı.
09
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
OKUL HEYECANIM
10
Okulunun tarihi hakkında araştırma yapıldı ve sunuldu.
Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için alternatifler üretildi.
Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için yapılması gerekenler hakkında fikirler üretildi.
Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiği ifade edildi.
Sivil savunma ile ilgili çalışma yapıldı.siren sesleri üzene çalışıldı.
Tüketici olarak sahip olduğu haklar konuşuldu. Dikte yapıldı.
Milli bayramları kutlama nedenleri açıklandı.
Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yapıldı.
FEN BİLİMLERİ
2.Ünite: Kuvvet
Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade edildi.
İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğu deneyerek keşfedildi.
İtme ve çekme kuvvetlerini, hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini
gözlemleyerek kuvvet kavramı açıklandı.
Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır. Bu konuda araştırma yapıldı.
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
1.Ünite: Duyu Organlarımız
Duyu organlarını tanıtıldı.
Duyu organlarının temel görevleri açıklandı.
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenler konuşuldu.
11
3.SIINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
12
FEN BİLİMLERİ
3.Ünite: maddeyi Tanıyalım
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
Bazı maddelere dokunmanın, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar
verebileceği anlatıldı.
Bireysel olarak ya da gruplar hâlinde maddelerle çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk
üstlenmesi gerektiği konuşuldu.
Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırma çalışması yapıldı.
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
«Değerlerimiz»
temalarını içeren
panolarımız
okulumuzu süsledi.
13
2. Hafta: Okulumuzun ilk haftasında, öğretmen ve öğrencilerin birbirlerine tanımalarına, dersi ve derste
kullanılacak malzeme ve kitaplarını tanımalarına yönelik aktiviteler yapıldı. Sınıf kuralları anlatıldı ve konu ile
ilgili poster yapıldı. Yaz ödevleri kontrol edildi.
3. Hafta: Quest 5 kitap karakterleri tanımlamaları yapıldı, Write Right kitabının ‘This is My Best Friend’ unitesi
kapsamında fiziksel özellikler ile ilgili kelime ve yapı çalışıldı. Winnie and the Magic Wand kitabını okumaya
başlandı, kelime çalışması ve öğrenciler kendi büyülerini yazdı.
4. Hafta: ‘This is My Best Friend’ ünitesine devam edildi ve sınıfta sevdikleri arkadaşları ile onların hem fiziksel
özeliklerini hem de kişisel özellikleri anlatan, birlikle yapmaktan hoşlandıkları aktiviteler ile ilgili yazı çalışması
yapıldı. Winnie and the Magic Wand kitabı okumaya devam edildi ve öğrenciler kendi ağaç evlerini dizayn
ettiler.
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
Eylül
15
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
16
Ekim
1. Hafta: ‘Focus On Food’ ünitesi kapsamında meyve ve sebze adları öğrenildi. Unite şarkısı ve hikayesi yapılarak
konu ile ilgili sorular soruldu. ‘Do you like..? / I like../ I don’t like..’ yapıları meyve ve sebze adları kullanılarak çalışıldı.
Winnie and the Magic Wand kitabı tamamlandı.
2. Hafta: ‘Focus On Food’ ünitesine devam edildi ve ‘Does he like..? He likes.. / He doesn’t like..’ yapıları çalışıldı.
‘İlginç Meyveler’ ile ilgili çalışma yapıldı. kitabından ‘The Name Jar ‘ hikayesini okunmaya başlandı.
3. Hafta: Önceki hafta öğrenilen sebze ve meyve adlarının ne kadar öğrenildiğini ölçmek için ‘Spell and Meaning
check’ yapıldı. Öğrenciler hem kendi hem de arkadaşlarının hoşlandığı, sevdiği, sevmediği ve nefret ettiği yiyecekler
ile ilgili yapılar öğrenildi.( He likes../ He doesn’t like../ He loves…/ He hates..) kitabından ‘The Name Jar ‘ hikayesini
okunmaya devam etti ve kelime çalışması yapıldı.
5. Hafta: Teknoloji ünitesine devam edildi ve Geniş zaman 3. şahıs yapısı üzerinde duruldu. ( He takes photos. / He
doesn’t take photos/ Does he take photos? gibi) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında, Ataturk ile ilgili akrostiş çalışması
yapıldı. Yönerge ve işaretler ile ilgili çalışmalar yapıldı.
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
Ekim
4. Hafta: ‘Technology Time’ ünitesi kapsamında teknoloji ile ilgili aktivitelerin İngilizce olarak nasıl söylenebileceği
öğrenildi. Konu ile ilgili hikaye ve şarkı yapıldı. Oxford International kitabından ‘The Name Jar ‘ hikayesini
tamamlandı ve farklı ülkelerdeki okullar hakkında bilgi edinildi.
17
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
18
Kasım
1. Hafta: Teknoloji ile ilgili kelime ve yapılar tekrar edildi. Gerçek robotlar (Ashimo gibi) hakkında bilgiler edinildi.
Geniş zaman yapıları tekrar edildi. 10 Kasım, Atatürk’ü Anma kapsamında, Ataturk ile ilgili İngilizce sunu paylaşıldı.
Beş duyumuz ile ilgili çalışmalar yapıldı.
2. Hafta: Teknoloji ünitesi kelime ve kelime öbeklerinin ne kadar öğrenildiğini ölçmek üzere Spell and Meaning
Check yapıldı. Write Right kitabından ‘Wonderful Sundays’ unitesi kapsamında boş zaman aktiviteleri ve yapıları
öğrenildi. ‘Herzaman, Sık sık, Bazen, Asla’ gibi zarflar ve bunların kullanımı öğrenildi. Beş duygu organı ile ilgili
kelime ağları yapıldı.
3. Hafta: Eylül, ekim ve kasım aylarında öğrenilen tüm yapı ve kelimelerin genel tekrarı yapıldı. Öğrencilerin
değerlendirildiği ‘Self Study’ uygulandı. ‘Freaky Friday’ adlı film seyredildi ve ilgili çalışma yapıldı.
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
3. Sınıflarda İngilizce
derslerinde yapılan
çalışmalardan örnekler.
19
2.Hafta:
Ana ve ara renkler konusu anlatılarak bu konu çizgi çalışmasıyla birleştirildi. Öğrencilerden değişik çizgileri farklı
renklerde çizerek bir kompozisyon oluşturmaları istendi.
3. Hafta:
‘‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’’ konulu resim çalışmasına başlandı. Öncelikle konu ile ilgili sınıf ortamında konuşuldu.
Konu ile ilgili duygularını nasıl ifade edecekleri ile ilgili fikirler ortaya kondu. Daha sonra kurguyu kağıda çizgisel olarak
aktarmaları istendi. Yapılan kompozisyonlar öğretmen tarafından onaylandıktan sonra renklendirmeye başlamaları
istendi.
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
EYLÜL
1. Hafta:
Görsel Sanatlar Dersinde, öğrencilerimizle tanışılıp araç-gereç kullanımı ve atölye kuralları anlatıldıktan sonra zıp zıp
hamuruyla çalışmalar yapıldı.
21
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
22
EKİM
1. Hafta:
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’’ konulu resme devam edildi. Renklendirme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar
konusunda bilgi verildi. Teknik konularda yol gösterildi. Yapılan çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.
2. Hafta:
Cumhuriyet Bayramı konulu resimler tamamlandı ve sergilenmeye hazır hale getirildi.
4. Hafta:
Enerji verimliliği konusu tartışıldı ve öğrencilerden bu konudaki fikirlerini paylaşmaları istendi. Öğrencilerin enerjiyi doğru
kullanmaları konusundaki duyarlılığı arttırılarak bu konuda pastel boya ve sulu boya kullanarak renkli bir çalışma yapmaları
istendi.
5. Hafta:
Enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar tamamlandı.
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
EKİM
23
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
24
KASIM
1. Hafta: Kolaj Tekniği çalışması , ‘’10 Kasım Canım Atatürk’üm Öğretmenler günü ‘’konulu çalışma yapıldı. Atatürk’ün baş öğretmen
olduğu vurgulandı ve öğretmenler günü hakkında sınıf ortamında konuşmalar yapıldı, resimleri çizip boyamaları bittikten sonra
yanlarında getirdikleri Atatürk resimleri yaptıkları resimlerinin uygun yerlerine yapıştırıldı .
2. Hafta: ‘’10 Kasım Canım Atatürk’üm Öğretmenler günü ‘’ konulu resme devam edildi. Renklendirme sırasında dikkat edilmesi gereken
hususlar konusunda bilgi verildi. Teknik konularda yol gösterildi. Yapılan çalışmalar tamamlandı
3. Hafta: Öğretmenler günü konulu çalışmalar tamamlandı ve sergilemeye hazır hale getirildi.
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
3.Sınıf
Öğrencilerimizin
Görsel Sanatlar
Dersinde Yaptığı
Çalışmalardan
Örnekler
25
3.Hafta:
Konuşurken ve şarkı söylerken sesini doğru kullanır.
Birlikte şarkı söylerken çok bağırmama, uygun pozisyon alma ve şarkı söylemeden önce ses ve nefes
çalışmalarına ilişkin etkinlikler düzenlendi. Öğrencilere, konuşurken ve şarkı söylerken seslerini doğru
kullanmalarına yönelik örnek uygulamalar yaptırıldı.
4.Hafta:
Birlikte söyleme ve çalma kurallarına uyar.
Müziklere birlikte başlama- bitirme, fazla bağırmama, arkadaşlarının sesini de dinleme durumlarına ilişin
etkinlikler düzenlendi.
3.SINIF BÜLTENİ Eylül -Ekim - Kasım
EYLÜL
2. Hafta:
İstiklal Marşımızı ve Işık Marşımzı en güzel ve doğru biçimde söyler. İstiklal Marşını anlamına uygun fazla
bağırmadan söyler.
• Ses ve nefes egzersizleri yapıldı. Kendi müzikal anlamda gelişimlerinin farkına varıldı. Sınıf kuralları ve ders
etkinlikleri hakkında bilgi verildi.
• İstiklal Marşı söylenirken nefes alma yerleri belirtildi. Kelimelerin anlamları bölünmeden piyano eşliğinde
söyletildi.
27
3.SINIF BÜLTENİ Eylül -Ekim - Kasım
28
EKİM
1.Hafta:
İstiklal Marşını anlamına uygun dinler.
Bayrak törenlerinde, İstiklal marşını dinlerken sergilenmesi gereken davranışlar vurgulanıp örneklerle gösterildi.
«Cumhuriyet Marşı («Haydi Sen de gel) » deftere yazıldı. Piyano eşliğinde öğretildi.
2.Hafta:
Müzik dersliğindeki, müzik aletlerini ve gereçlerini tanır.
Bu enstrümanların dikkatli kullanılması gerektiği ve enstrüman temizliği açıklandı.
«Haydi Sen de gel» Marşı tekrar edildi.
3.Hafta:
Müzik çalışmalarını sergiler.
Öğrencilerin bireysel ve grup olarak hazırladıkları sınıf çalışmaları sergileyecek ortamlar oluşturuldu.
Genel müzik bilgileri öğrenildi. ( Sol anahtarı, porte, nota , ölçü çizgisi, ölçü sayısı, tekrar işareti, bitiş çizgisi)
4.hafta:
Atatürk ile ilgili düzeyine uygun şarkıları doğru ve etkili söyler.
«Türk’üm ne mutlu bana» şarkısı deftere yazıldı. Piyano eşliğinde öğretildi.
5.Hafta:
Atatürk ile ilgili düzeyine uygun şarkıları doğru ve etkili söyler.
«Haydi Sen de gel» «Türk’üm ne mutlu bana» şarkıları tüm sınıf tarafından piyano eşliğinde söylenildi. KASIM
KASIM
1.Hafta:
Atatürk ile ilgili şarkı dağarcığına sahip olur.
«Atatürk Marşı» deftere yazıldı .piyano eşliğinde söylendi.
2.Hafta:
Müzikleri uygun hız ve gürlükte seslendirilir.
« Yalvarış» adlı şarkı deftere notalarıyla yazıldı. Melodika ile piyano eşliğinde tüm sınıfça çalındı. «Gezsem Anadolu’yu» adlı şarkı
deftere yazıldı. Piyano eşliğinde söylendi.
3.Hafta:
Duyduğu basit ritm ve ezgileri tekrarlar. «Do dizisi» öğrenildi. Porte üzerindeki yerleri deftere yazıldı.
3.SINIF BÜLTENİ Eylül -Ekim - Kasım
Bu kısma ders içerisinde
yapılan etkinliklerle ilgili
resimler koyulup bu
etkinliklerle ilgili
açıklayıcı bilgi verilecek.
29
EYLÜL
1.Hafta : Oyun ve fiziki etkinliklerde güvenliği için sorumluluk alabildi.
3.Hafta:Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini içeren basit kurallı oyunları artan bir
doğrulukta oynayabildi.
EKİM
1.Hafta :Oyuna ve fiziki etkinliklere katılımda sağlığını koruma davranışları sergiledi.
2.Hafta :Oyun ve fiziki etkinliklerde özgüvenle hareket edebildi.
Oyuna ve fiziki etkinliklere katılımda sağlığını koruma davranışları sergiledi.
Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini içeren basit kurallı oyunları artan bir doğrulukla oynayabildi.
3.Hafta : Oyun ve fiziki etkinliklerde özgüvenle hareket edebildi. Oyuna ve fiziki etkinliklere katılımda
sağlığını koruma davranışları sergiledi.
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
2.Hafta : Oyuna ve fiziki etkinliklere katılımda sağlığını koruma davranışları sergiledi.
31
YÜZME
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
Ekim ayı 4./ 5. hafta ve Kasım ayı 1./ 2. hafta : Okulumuzun yüzme havuzunda eğitmenlerimiz eşliğinde
serbest ve sırtüstü branşında temel tekniklerini geliştirici kol ve ayak çalışmaları yaparak yüzmemizi geliştirdik.
32
KASIM
3.Hafta :Oyunlarda karşılaştığı problemlere eş veya grupla çözümler önerdi.
4.Hafta : 1. ARA KARNE TATİLİ
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
Oyun ve Fiziki etkinlik
dersinde sıralanma
çalışmaları, jimnastik ,
Yüzme çalışmaları, top
alıştırmaları , oyun ve
yarışmalar yapıyoruz.
33
Yazar Adı: Toprak Işık
Yayınlayan: Tudem yayınları
Mevsimler, Dünya’nın Güneş’e yakınlığı ya da uzaklığı ile mi
oluşuyor zannediyorsunuz? Öyle olmadığını bu kitaptan
öğreneceksiniz. Grönland’da buzullar eriyip suya karıştığı halde
deniz seviyesinin niye yükselmediğinin yanıtı da sizi bekliyor.
Solucanların yağmurda ortaya çıkmalarının nedeni de öyle…
Büyümek için acele eden Cem sizi güldürecek. Kendine sessiz bir
dünya kuran Can’ın serüvenini takip ederken mutlaka
duygulanacaksınız. Çocukların inceliğiyle güzelleşen yoksul bir
doğum günü kutlamasına katılacaksınız.
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
BÜYÜYEN ÇOCUK
37
ÇITIR ÇITIR FELSEFE DİZİSİ: DOĞA VE
KİRLİLİK
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
Yazar Adı: Brigitte Labbé
Yayınlayan: Günışığı Kitaplığı
38
İnsan, zekâsı sayesinde hayatını kolaylaştıran binlerce şey icat
etti. Büyük bir uygarlık yarattı. Ama bunu yaparken, kendini
gitgide bütün diğer canlılardan üstün hissetmeye başladı.
Doğaya istediği gibi kullanabileceği dev bir depo, her şeyi
atabileceği devasa bir çöplük gibi davranmaya başladı.
Sonunda insan, kendisinin de doğanın parçası olduğunu,
yeryüzünde yaşamları birbirine bağlı canlılardan yalnızca biri
olduğunu unuttu…
FACEBOOK ÇAĞINDA ÇOCUK
BÜYÜTMEK
Yazar Adı: James S. Stayer
Çocuğunuz dijital dünyayla kaç yaşında tanışmalı?
Dijital medyanın aşırı kullanımı hangi sorunlara yol açar?
Çocuğunuzun bilgisayar ya da televizyon bağımlısı olmasını nasıl
önlersiniz?
Sosyal ağlardaki paylaşımlarını nasıl kontrol etmelisiniz?
Dijital teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken birtakım sorunları da
beraberinde getiriyor. Bu durum en çok çocukları etkiliyor. Çocuklar
neredeyse okul dışındaki tüm zamanlarını televizyon ya da bilgisayar
karşısında geçiriyorlar. Anne babalar dijital teknolojiyle kuşatılmış
hayatlarında çocukları nasıl koruyacaklarını ve onlara nasıl yol
göstereceklerini bilemiyorlar. Facebook Çağında Çocuk Büyütmek
anne babalara, çocuklarının hem dijital teknolojinin olumlu
özelliklerinden faydalanmaları hem de zararlarından korunmaları adına
önemli ipuçları veriyor.
3.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım
Yayınlayan: Doğan Kitap
39
Bülten Sorumlusu
Deniz FINDIK URUN
Sınıf Öğretmenleri
Büşra MERİÇ
Leman DEMİRAL
Aygün ATMACA
Melike SÜNBÜL
Tuba ÇOLAKOĞLU
Mukaddes SÖYLEV
Özgül AKBABA
Başak KAYA
Branş Öğretmenleri
Aylin BAŞAR
Yonca İŞLEK
Mine TEPEKÖYLÜ
Güler ASAN
Alper KORKMAZ
Z. Gaye GÜLERYÜZ
Kütüphane Sorumlusu
Sezi ARI
Download

Bülteni pdf olarak indirmek için lütfen buraya tıklayınız.