MONTAJ VE
KULLANIM KILAVUZU
Daikin Configurator v2.*.*
Daikin Configurator v2.*.*
İçindekiler
Sayfa
UYARI
1. Tanımlar..................................................................................... 1
1.1. Uyarı ve simgelerin anlamları ........................................... 1
1.2. Kullanılan terimlerin anlamları .......................................... 1
2. Genel güvenlik önlemleri ........................................................... 2
3. Giriş ........................................................................................... 2
3.1. Genel bilgiler..................................................................... 2
3.2. Üniteye bağlantı yapılmadan (çevrimdışı)
kullanılabilecek özellikler .................................................. 2
3.3. Üniteye bağlantı yapıldığında kullanılabilecek
özellikler............................................................................ 2
3.4. Tarihçe .............................................................................. 3
Daikin Altherma düşük sıcaklıklı split ünite
özelliklerinin özeti ("Heating\01\") .............................................. 4
Daikin Altherma Hybrid ve Groundsource kaynaklı
ünite özelliklerinin özeti ("Heating\02\") ..................................... 6
Montaj ve
kullanım kılavuzu
Daikin Configurator'ı çalıştırmadan önce, kurulumun yetkili
bir montör tarafından doğru şekilde gerçekleştirildiğinden
emin olun. Çalıştırma hakkında emin olmadığınız kanısına
varırsanız, öneri ve bilgi için bayiinize başvurun.
1.
1.1.
Tanımlar
Uyarı ve simgelerin anlamları
Bu kılavuzdaki uyarılar ciddiyet düzeyine ve meydana gelme
ihtimaline göre sınıflandırılmıştır.
TEHLİKE
VRV IV dış ünite özelliklerinin özeti ("Klima\01\") ...................... 8
Önüne geçilmezse ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan
bariz tehlikeli bir durumu gösterir.
Isı geri kazanımlı VRV IV dış ünite özelliklerinin
özeti ("Klima\02\") ...................................................................... 9
4. Minimum gereksinimler............................................................ 10
4.1. Bağlantı kablosu ............................................................. 10
4.2. Bilgisayar gereksinimleri ................................................. 10
5. Yazılımın kurulumu .................................................................. 10
UYARI
Önüne
geçilmezse
ölüm
veya
yaralanma
sonuçlanabilecek olası tehlikeli bir durumu gösterir.
6. EKPCCAB* USB kablosunun üniteye bağlanması ...................11
7. Çalıştırma prosedürü ................................................................11
7.1. Daikin Configurator'ın ilk çalıştırılması.............................11
7.2. Daikin Configurator ekranına genel bakış
(ısıtma örneği için) .......................................................... 13
7.3. Bir ayar dosyasının oluşturulması ve yüklenmesi
için hızlı başvuru kılavuzu............................................... 14
7.4. Bir ayar dosyasının indirilmesi ve başka bir üniteye
kopyalanması için hızlı başvuru kılavuzu ....................... 14
8. Çalışma ayrıntıları ................................................................... 15
8.1. Uygulama kategorisi/otomatik algılama seçimi............... 15
8.2. Cihaz seçimi ................................................................... 15
8.3. Ayarların oluşturulması/düzenlenmesi (çevrimdışı) ........ 15
8.4. Dillerin ve ayarların yüklenmesi/indirilmesi ..................... 16
9. Sorun Giderme ........................................................................ 17
9.1. Menüel EKPCCAB* tahrik montajı.................................. 17
9.2. Daikin Configurator'ın kaldırılması.................................. 18
ile
İKAZ
Önüne geçilmezse hafif veya orta derecede yaralanma ile
sonuçlanabilecek olası tehlikeli bir durumu gösterir. Aynı
zamanda güvenli olmayan uygulamalara karşı uyarmak
için de kullanılabilir.
DİKKAT
Sadece ekipmanda hasar veya maddi hasar oluşturan
kazalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.
BİLGİ
Bu simge yararlı ipuçlarını veya ilave bilgileri gösterir. Bazı
tehlike tipleri özel simgelerle gösterilir:
Bu Daikin ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Asıl kılavuz İngilizce dilinde yazılmıştır. Diğer tüm diller asıl
talimatların çevirileridir.
MONTAJDAN ÖNCE BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.
BU KILAVUZ DAIKIN CONFIGURATOR'IN NASIL DOĞRU
ŞEKİLDE KURULACAĞINI VE KULLANILACAĞINI
AÇIKLAR. BU KILAVUZU, İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE
KOLAY BULUNABİLECEK BİR YERDE SAKLAYIN.
BU,
DAIKIN
ÜNİTELERİYLE
BİRLİKTE
KULLANILABİLECEK BİR SEÇENEKTİR. MONTAJ VE
KULLANIM TALİMATLARI İÇİN, ÜNİTELERİN MONTAJ VE
KULLANIM KILAVUZLARINA BAKIN.
Elektrik akımı.
Yanma ve kaynar su tehlikesi.
1.2.
Kullanılan terimlerin anlamları
Montaj kılavuzu:
Belirli bir ürün veya uygulama için hazırlanan ve
yapılandırma ve bakım çalışmalarını açıklayan kılavuzdur.
montaj,
Kullanım kılavuzu:
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kimse tarafından
cihazın kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat
sağlanmadıkça çocuklar dahil düşük fiziksel, duyusal veya
zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden
yoksun kişilerin kullanımına yönelik değildir. Çocukların,
cihazla oynamadıklarının garantiye alınması için gözetim
altında tutulmalıdır.
Belirli bir ürün veya uygulama için hazırlanan ve ilgili ürünün nasıl
kullanılacağını açıklayan kılavuzdur.
Satıcı:
Bu kılavuzun konusunu oluşturan ürünlerin satış dağıtıcısıdır.
Montör:
Ürünlerin bu kılavuza uygun olarak monte edilmesi konusunda
deneyime ve teknik donanıma sahip kişidir.
Montaj ve kullanım kılavuzu
1
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
3.
Kullanıcı:
Ürünün sahibi ve/veya ürünü kullanan kişidir.
Daikin Configurator yazılımı, EKPCCAB* USB kablosuyla birlikte
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Aksesuarlar:
Ünite ile birlikte verilen ve dokümanlarda verilen talimatlara uygun
olarak monte edilmesi gereken ekipmanlardır.
BİLGİ
Mevcut en son Daikin Configurator yazılımı şu web
sitesinden indirilebilir:
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
software-downloads/
Opsiyonel cihazlar:
Bu kılavuza uygun şekilde ürünlerle opsiyonel olarak kombine
edilebilecek ekipmanlardır.
2.
Daikin Configurator'ın çalışması tamamen güncel
dahili veritabanına dayalı olduğundan, üniteye bağlantı
yapmadan önce Daikin Configurator yazılımının en son
sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.
Genel güvenlik önlemleri
Burada sıralanan önlemler, aşağıdaki dört türe ayrılır. Bunların hepsi
de çok önemli konuları kapsar, o nedenle mutlaka dikkatle takip
edilmelidir.
Anahtar kutusu servis panelini çıkartmadan, herhangi bir
bağlantı yapmadan veya elektrikli parçalara temas
etmeden önce tüm güç beslemelerini kesin.
Islak parmaklarla hiçbir anahtara dokunmayın. Islak
parmaklarla bir anahtara dokunulması elektrik çarpmasına
neden olabilir. Elektrikli parçalara dokunmadan önce, ilgili
güç kaynaklarının tamamını kapatın.
Elektrik çarpmaması için, elektrikli parçaların servisine
geçmeden önce güç beslemesinin en az 1 dakikadır kapalı
olduğundan emin olun. Güç beslemesi kapatıldıktan sonra
1 dakika geçmiş olsa bile, ana devre kapasitörlerinin
terminallerindeki ve elektrikli parçalardaki gerilimi ölçün ve
herhangi bir müdahale yapmadan önce bu gerilim
değerlerinin 50 V DC veya daha düşük olduğundan emin
olun.
Servis paneli söküldükten sonra, elektrik taşıyan parçalara
kazara kolayca temas edilebilir. Montaj veya servis
sırasında servis paneli söküldüğünde üniteyi hiçbir zaman
gözetimsiz bırakmayın.
VE
DAHİLİ
3.1.
Genel bilgiler
Bu kılavuz, aşağıda belirtilen cihazın yapılandırılmasında
kullanılacak Daikin Configurator v.2.*.* ile ilgilidir:
TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI
TEHLİKE: BORULARA
DOKUNMAYIN
Giriş

Daikin Altherma düşük sıcaklıklı split üniteler

VRV IV dış üniteleri.
Kullanım seçenekleri hakkında genel bilgi için takip eden sayfalara bakın.
3.2.

Cihaz seçimine bağlı olarak, ayar dosyaları oluşturulabilir.

Her bir ayar için bir yardım metni açıklaması bulunur. Bu
açıklamalar farklı dillerde mevcuttur.

Ayarlar bir csv (csv = virgülle ayrılmış değerler) dosyasına
aktarılabilir. csv uzantılı dosyalar Microsoft Excel programında
açılabilir.
3.3.
Üniteye bağlantı yapıldığında kullanılabilecek
özellikler

Ünite tipinin otomatik olarak algılanması mümkündür.

Yükleyerek, ünite ayarlarını ve kullanıcı arayüzü dilini
değiştirebilmeniz mümkündür (kullanılabilirliği, ünite tipine bağlıdır).

İndirerek, üniteden ayarları indirebilmeniz ve tüm ayarları
bilgisayarınızın ekranında görüntüleyebilmeniz mümkündür. Bu ayar,
değiştirebilir ve salt okunur ayarları da kapsar. Ayarlar indirildikten
sonra, değiştirilebilir ayarların (aynı tipte) başka bir üniteye
kopyalanması (salt okunur ayarlar kopyalanamaz) mümkündür.
PARÇALARA
Çalışma sırasında veya çalışmadan hemen sonra soğutucu
akışkan borularına, su borularına ve dahili parçalara
dokunmayın. Borular ve dahili parçalar, cihazın çalışma
moduna bağlı olarak aşırı sıcak veya soğuk olabilir.
Üniteye bağlantı yapılmadan (çevrimdışı)
kullanılabilecek özellikler
Borulara veya dahili parçalara dokunmanız halinde,
ellerinizde yanıklar veya soğuk ısırıkları meydana gelebilir.
Olası yaralanmaları önlemek için, boruların ve dahili
parçaların normal sıcaklığa gelmesini bekleyin ve mutlaka bu
parçalara dokunmanız gerekiyorsa koruyucu eldivenler takın.
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Montaj ve kullanım kılavuzu
2
3.4.
Tarihçe
Kurulum paketi
• Cihaz: Daikin
Altherma düşük
sıcaklıklı split üniteler
• Cihaz: VRV IV dış
üniteler
Configurator_v1.0.0.5.msi
• Özellik: dilin
değiştirilmesi
Mümkün değil
Mümkün değil
• Özellik: ayarların
yapılandırılması
• Özellik: dilin
değiştirilmesi
• Özellik: ayarların
yapılandırılması
• Özellik: ayarların
yapılandırılması
yalnızca Daikin Altherma
düşük sıcaklıklı split
üniteler için - bkz. not
Configurator_v2.0.0(VRV
IV only).msi
bkz. not
Configurator_v2.1.0.msi
Daikin Altherma düşük
sıcaklıklı split üniteler
ve VRV IV için
Configurator_v2.2.0.msi
Daikin Altherma ve
VRV IV için
Veritabanı değişiklikleri: Veritabanı değişiklikleri:
• Eklenen yeni uyumlu
• Eklenen yeni uyumlu
üniteler:
üniteler (Altherma
- VRV IV-Q
Hybrid ve
(a)
- Replacement VRV
Groundsource)
• Yeniden adlandırılan
• Yeniden adlandırılan
alt dizinler
alt dizinler
("Belgelerim"
("Belgelerim"
alt dizinleri "Air
alt dizinleri
Conditioning\RYYQ"Heating\EHVXT RYMQ-T RXYQ_T"
H_CA EHBX-H_CA"
to"Air Conditioning\01"
to"Heating\01" dahil)
(b)
dahil)
Küçük iyileştirmeler
Küçük iyileştirmeler(b)
Configurator_v2.3.0.exe
Veri tabanı değişiklikleri:
Daikin Altherma ve VRV VI En son uyumlu ünite
için
yazılımı eklenmiştir
Genel:
• Montaj prosedürü geliştirilmiştir
• Yeni bir Configurator sürümü için otomatik
bildirim. İnternet bağlantısı mevcutsa, her
başlatma sırasında kontrol edilmesi mümkündür.
• Windows 8 ve 8.1 desteklenir
• Küçük iyileştirmeler
Configurator_v2.4.0.exe
Daikin Altherma ve
VRV IV için
Veritabanı değişiklikleri:
Eklenen yeni uyumlu
üniteler:
"Klima\02":
Isı geri kazanımlı VRV IV
dış üniteler
(a) Not: Configurator yalnızca en son Altherma Hybrid ve Groundsource kaynaklı
yazılımı ile uyumludur. Configurator kullanılmadan önce eski yazılım sürümlerinin
mutlaka güncellenmesi gerekir.
(b) Not: Önceki (≤V2.1.0) Configurator sürümleri kullanılarak oluşturulan ayar
dosyaları (*.set + *.dwn) yalnızca dosyalar "Ayarları düzenle" penceresinde
açıldıktan ve kaydedildikten sonra Configurator v2.2.0 sürümüyle yüklenebilir.
Montaj ve kullanım kılavuzu
3
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Daikin Altherma düşük sıcaklıklı
BİLGİ
EKRUCAL1 kullanıcı arayüzü üniteyle birlikte standart
olarak gelen kullanıcı arayüzüdür. 2. opsiyonel kullanıcı
arayüzü olarak, EKRUCAL1 veya EKRUCAL2 kullanılabilir.
split ünite özelliklerinin özeti
("Heating\01\")
BİLGİ
A.
Daikin Altherma düşük sıcaklıklı split üniteler için,
2. kullanıcı arayüzünün kurulması durumunda diller ve
ayarlar her iki kullanıcı arayüzüne de yüklenir. Daha
ayrıntılı bilgi için, bkz "8.4. Dillerin ve ayarların
yüklenmesi/indirilmesi", sayfa 16.
Modeller

EHV(X/H)*CA*

EHB(X/H)*CA*
Bu diller Daikin Configurator v.2.x.x yazılımı ile birlikte gelir.
B.
Daikin Configurator işlevleri

Ayarların yapılandırılması. Her bir ayar için bir yardım metni
açıklaması bulunur. Bu açıklamalar farklı dillerde mevcuttur.

Mevcut ayarlar:
Uygulanan
menü ayarları
Menü
Ana ekran ayarları
(örn., istenilen
sıcaklık, ...)
"1. Saati/tarihi
ayarla" menüsü
Hayır
Evet
Ayrıntılar
—
Uygulanmaz: Tarih ve Saat ayarları.
Uygulanan: Gün ışığı tasarrufu ve
saat tipi.
"2. Tatil" menüsü
Hayır
—
"3. Sessiz modu"
ayarı
Evet
—
"4. Çalıştırma
modu" ayarı
Hayır
—
"5. Programları seç"
menüsü
Evet
—
"6. Bilgi" menüsü
Hayır
"7. Kullanıcı
ayarları" menüsü
Evet
İstisna: İletişim/Yardım masası
numarası ayarı.
Program zamanlayıcıları, ... dahil
• Tüm ayarları uygulanır. Şunlar
hariç:
"A. Montör ayarları"
menüsü
Evet
- A.2.1.B Kullanıcı arayüzü konumu:
Uygulanmaz.
- A.7 Devreye alma menüsü: Tüm
alt menüler uygulanmaz. Yalnızca
A.7.2 Nem alma programı
ayarlarını ayarla uygulanır.
- A.8 Genel ayarlar menüsü: Tüm
ayarlar uygulanır. Yalnızca [A-xx] ve
[B-xx] dış ünite kodları uygulanmaz.
Dil
Dosya adı
English
fw_wording_English_v1.00.bin
Deutsch
fw_wording_German_v1.00.bin
Français
fw_wording_French_v1.00.bin
Nederlands
fw_wording_Dutch_v1.00.bin
Español
fw_wording_Spanish_v1.00.bin
Italiano
fw_wording_Italian_v1.00.bin
Português
fw_wording_Portuguese_v1.00.bin
Türkçe
fw_wording_Turkish_v1.00.bin
Svenska
fw_wording_Swedish_v1.00.bin
Norsk
fw_wording_Norwegian_v1.00.bin
Čeština
fw_wording_Czech_v1.00.bin
Ελληνικά
fw_wording_Greek_v1.00.bin
Pyccĸий
fw_wording_Russian_v1.00.bin
Dansk
fw_wording_Danish_v1.00.bin
Suomi
fw_wording_Finnish_v1.00.bin
Hrvatski
fw_wording_Croatian_v1.00.bin
Magyar
fw_wording_Hungarian_v1.00.bin
Polski
fw_wording_Polish_v1.00.bin
Română
fw_wording_Romanian_v1.00.bin
Slovenščina
fw_wording_Slovenian_v1.00.bin
Български
fw_wording_Bulgarian_v1.00.bin
Slovenčina
fw_wording_Slovak_v1.00.bin
• Hızlı Sihirbaz başlangıç ekranı
devre dışı bırakılabilir/
etkinleştirilebilir.

Kullanıcı arayüzü dilinin değiştirilmesi.
Kullanıcı arayüzleri halihazırda 6 farklı dil seçeneğiyle gelir:
EKRUCAL1 kullanıcı arayüzü
(üniteyle birlikte verilir)
EKRUCAL2 kullanıcı
arayüzü
Dil 1
English (fixed)
English (fixed)
Dil 2
Deutsch
Português
Dil 3
Français
Türkçe
Dil 4
Nederlands
Svenska
Dil 5
Español
Norsk
Dil 6
Italiano
Čeština
Dil 1, İngilizce olarak sabittir ve yalnızca yeni bir İngilizce sürümüne
yükseltilebilir.
Dil 2 - 6 ise Daikin Configurator tarafından başka bir dile
değiştirilebilir.
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Montaj ve kullanım kılavuzu
4
Daikin Configurator dosyaları

*.set dosyası: ayar dosyası

*.dwn dosyası: ayarlarla indirilen dosya

*.bin dosyası: dil dosyası
BİLGİ
Daikin Altherma düşük sıcaklıklı split üniteler için
1
Üniteye dayalı ayarlar: *.set uzantılı dosyalar,
üniteye dayalı 6 ayar içerir. Değerler, ünite tipiyle
eşleşmelidir:
D.
Daikin Configurator, Daikin Altherma
düşük sıcaklıklı split üniteye
bağlandığında
EKPCCAB* USB kablosunun Daikin Altherma düşük sıcaklıklı split
üniteye bağlantısı mutlaka A1P üzerinden gerçekleştirilmelidir.
EKPCCAB* USB kablosunu 5 pinli mavi X10A konektörüne bağlayın.
EKPCCAB* USB kablosunun diğer ucunu bilgisayarınızın USB
bağlantı noktasına bağlayın.
c
H JST
C.
2
3
4
 [6-03]
 [6-04]
0
X1
A
 [E-05]
 [E-08]
Yeni bir *.set uzantılı dosya oluşturulduğunda, bu
ayarlar varsayılan olarak "yükleme sırasında yok
sayıldı ". Bu da üniteye dayalı mevcut ayarların,
yükleme sırasında DEĞİŞTİRİLMEYECEĞİ anlamına
gelir.
Sonuç: Ayarlar farklı ünite tiplerine kopyalanırken, bu
üniteye dayalı ayarlar için "yükleme sırasında yok
sayıldı " seçiminin korunması önerilir.
Bu
da
dosyanın
farklı
modeller
arasında
kopyalanabileceği anlamına gelir.
 "*04/08* modelleri" koşulu için [4-02] değeri
"*16* modelleri" koşulu için [4-02] değeri
 "[E-07]=0" koşulu için [6-0E] değeri
"[E-07]=1" koşulu için [6-0E] değeri
Farklı modeller için farklı değerler ayarlanabilir ve her
iki değer üniteye yüklenir. Koşula bağlı olarak, ünite
tarafından doğru değer otomatik olarak kullanılır ve
görüntülenir.
Genel olarak, öncelikle "A. Montör ayarları"
menüsünde yapılan ayarlara bağlı olarak görülebilir
veya görülmeyebilir. Diğer menülerdeki ayarlar,
"A. Montör ayarları" menüsünde yapılan ayarlara
bağlı olarak görülebilir veya görülmeyebilir.
BİLGİ
USB
b
a
b
c
d
e
E.
1
2
Üniteye dayalı ayarlar için *.set uzantılı dosyada
"yükleme sırasında ayarla
" seçimini "yükleme
sırasında yok say " olarak değiştirin.
Kullanıcı arayüzü ekranı
Üniteden/üniteye indirme/yükleme yapılırken görüntülenir.
Ünite arayüzü 2
BİLGİ
Yükleme/indirme sırasında, ilerleme çubuğu birkaç
defa boş durumdan tam dolu durum arasında gidip
gelir.
2
İşlem tamamlandığında görüntülenir.
BİLGİ
Dış sınır yanıp söner.
Ayarların mutlaka farklı bir ünite tipine kopyalanması
gerekiyorsa:
*.dwn uzantılı dosyayı açın ve *.set uzantısıyla farklı
kaydedin.
Bilgisayar
Kablo (EKPCCAB*)
İç ünite
Ünite arayüzü 1
Ünite arayüzü 2 (opsiyonel)
Ünite arayüzü 1
*.dwn uzantılı bir dosya tüm ayarları (üniteye dayalı ayarlar
dahil) içerir. Bu da *.dwn uzantılı dosyanın yalnızca aynı
tipte üniteye yüklenebileceği anlamına gelir.
1
X10A
a
 [E-07]
Koşullu ayarlar: *.set uzantılı dosyalar ayrıca koşullu
ayarlar da içerir. Örneğin:
e
A1P
 [5-0D]
2
d
5
Ünite arayüzü 1
3
Ünite arayüzü 2
Yükleme/indirme işlemi durdurulduğunda ve tamamlanmadığında
görüntülenir.
BİLGİ
Dış sınır yanıp söner.
Ünite arayüzü 1
Montaj ve kullanım kılavuzu
5
Ünite arayüzü 2
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Daikin Altherma Hybrid ve

Kullanıcı arayüzü dilinin değiştirilmesi.
Kullanıcı arayüzleri halihazırda 4 farklı dil seçeneğiyle gelir:
Groundsource kaynaklı ünite
özelliklerinin özeti ("Heating\02\")
(v2.2.0 sürümündeki yenilik)
A.
Modeller
EHYHBX-H AA: Daikin Altherma hibrit ısı pompası

EGSQH AA: Daikin Altherma toprak kaynaklı ısı pompası
Daikin Configurator işlevleri

Ayarların yapılandırılması. Her bir ayar için bir yardım metni
açıklaması bulunur. Bu açıklamalar farklı dillerde mevcuttur.

Mevcut ayarlar:
Menü
1
English
Deutsch
●
Français
●
Nederlands
●
2
3
4
●
●
●
Uygulanan
menü ayarları
Ana ekran ayarları
(örn., istenilen
sıcaklık, ...)
Hayır
"1. Saat/tarih ayarı"
menüsü
Evet
"2. Tatil" menüsü
Hayır
7
●
●
●
●
Português
●
Türkçe
●
Svenska
●
Norsk
●
Čeština
●
Ελληνικά
●
Pyccĸий
●
Dansk
●
●
Hrvatski
●
Magyar
—
6
●
Italiano
Suomi
Ayrıntılar
5
●
Español

B.
EKRUCBL*
Dil
●
Polski
●
Uygulanmaz: Tarih ve Saat ayarları.
Uygulanan: Gün ışığı tasarrufu ve
saat tipi.
Română
●
—
Български
Slovenščina
●
●
Slovenčina
●
"3. Sessiz modu"
ayarı
Evet
—
"4. Çalışma modu"
ayarı
Hayır
—
"5. Program seçimi"
menüsü
Evet
—
BİLGİ
"6. Bilgi" menüsü
Hayır
İstisna: İletişim/Yardım masası
numarası ayarı.
"7. Kullanıcı
ayarları" menüsü
Evet
Program zamanlayıcıları, ... dahil
Daikin Altherma üniteler için, 2. kullanıcı arayüzünün
kurulması durumunda diller ve ayarlar her iki kullanıcı
arayüzüne de yüklenir. Daha ayrıntılı bilgi için, bkz.
"8.4. Dillerin ve ayarların yüklenmesi/indirilmesi", sayfa 16.
●=
Tüm diller, Daikin Configurator tarafından başka bir dile değiştirilebilir.
• Tüm ayarları uygulanır. Şunlar
hariç:
"A. Montör ayarları"
menüsü
Evet
- A.2.1.B Kullanıcı arayüzü konumu:
Uygulanmaz.
- A.6.9 Tuzlu su donma sıcaklığı:
Uygulanmaz
- A.7 Devreye alma menüsü: Tüm
alt menüler uygulanmaz. Yalnızca
A.7.2 Nem alma programı ayarlarını
ayarla uygulanır.
- A.8 Genel ayarlar menüsü: Tüm
ayarlar uygulanır. Yalnızca [A-xx] ve
[B-xx] dış ünite kodları uygulanmaz.
• Hızlı Sihirbaz başlangıç ekranı
devre dışı bırakılabilir/
etkinleştirilebilir.
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Bu dil EKRUCBL* ile birlikte yüklü gelir
Bu diller Daikin Configurator v.2.x.x yazılımı ile birlikte gelir.
Dil
Dosya adı
English
fw_wording_English_v2.bin
Deutsch
fw_wording_German_v2.bin
Français
fw_wording_French_v2.bin
Nederlands
fw_wording_Dutch_v2.bin
Español
fw_wording_Spanish_v2.bin
Italiano
fw_wording_Italian_v2.bin
Português
fw_wording_Portuguese_v2.bin
Türkçe
fw_wording_Turkish_v2.bin
Svenska
fw_wording_Swedish_v2.bin
Norsk
fw_wording_Norwegian_v2.bin
Čeština
fw_wording_Czech_v2.bin
Ελληνικά
fw_wording_Greek_v2.bin
Pyccĸий
fw_wording_Russian_v2.bin
Dansk
fw_wording_Danish_v2.bin
Suomi
fw_wording_Finnish_v2.bin
Hrvatski
fw_wording_Croatian_v2.bin
Magyar
fw_wording_Hungarian_v2.bin
Polski
fw_wording_Polish_v2.bin
Română
fw_wording_Romanian_v2.bin
Slovenščina
fw_wording_Slovenian_v2.bin
Български
fw_wording_Bulgarian_V2.bin
Slovenčina
fw_wording_Slovak_v2.bin
Montaj ve kullanım kılavuzu
6
Daikin Configurator dosyaları

*.set dosyası: ayar dosyası

*.dwn dosyası: ayarlarla indirilen dosya

*.bin dosyası: dil dosyası
BİLGİ
Daikin Altherma düşük sıcaklıklı split üniteler için
1
D.
Daikin Configurator'ın Daikin
Altherma ünitesine bağlanması
EKPCCAB* USB kablosunun Daikin Altherma düşük sıcaklıklı split
üniteye bağlantısı mutlaka A1P üzerinden gerçekleştirilmelidir.
EKPCCAB* USB kablosunu 5 pinli mavi X10A konektörüne bağlayın.
EKPCCAB* USB kablosunun diğer ucunu bilgisayarınızın USB
bağlantı noktasına bağlayın.
Üniteye dayalı ayarlar: *.set uzantılı dosyalar,
üniteye dayalı 6 ayar içerir. Değerler, ünite tipiyle
eşleşmelidir:
c
H JST
C.
2
3
4
d
e
5
 [6-03]
A1P
0
X1
 [6-04]
A
 [5-0D]
X10A
a
 [E-05]
 [E-07]
 [E-08]
Yeni bir *.set uzantılı dosya oluşturulduğunda, bu ayarlar
varsayılan olarak "yükleme sırasında yok sayılır ". Bu
da üniteye dayalı mevcut ayarların, yükleme sırasında
DEĞİŞTİRİLMEYECEĞİ anlamına gelir.
Sonuç: Ayarlar farklı ünite tiplerine kopyalanırken, bu
üniteye dayalı ayarlar için "yükleme sırasında yok
say " seçiminin korunması önerilir.
Bu
da
dosyanın
farklı
modeller
arasında
kopyalanabileceği anlamına gelir.
2
Koşullu ayarlar: *.set uzantılı dosyalar ayrıca koşullu
ayarlar da içerir. Örneğin:
 "*04/08* modelleri" koşulu için [4-02] değeri
"*16* modelleri" koşulu için [4-02] değeri
 "[E-07]≠1" koşulu için [6-0E] değeri
"[E-07]=1" koşulu için [6-0E] değeri
Farklı modeller için farklı değerler ayarlanabilir ve her
iki değer üniteye yüklenir. Koşula bağlı olarak, ünite
tarafından doğru değer otomatik olarak kullanılır ve
görüntülenir.
Genel olarak, öncelikle "A. Montör ayarları"
menüsünde yapılan ayarlara bağlı olarak görülebilir
veya görülmeyebilir. Diğer menülerdeki ayarlar,
"A. Montör ayarları" menüsünde yapılan ayarlara
bağlı olarak görülebilir veya görülmeyebilir.
BİLGİ
USB
b
a
b
c
d
e
E.
1
2
Üniteye dayalı ayarlar için *.set uzantılı dosyada
"Yükleme sırasında ayarla
" seçimini "yükleme
sırasında yok say " olarak değiştirin.
Üniteden/üniteye indirme/yükleme yapılırken görüntülenir.
Ünite arayüzü 2
BİLGİ
Yükleme/indirme sırasında, ilerleme çubuğu birkaç
defa boş durumdan tam dolu durum arasında gidip
gelir.
2
İşlem tamamlandığında görüntülenir.
BİLGİ
Dış sınır yanıp söner.
Ayarların mutlaka farklı bir ünite tipine kopyalanması
gerekiyorsa:
*.dwn uzantılı dosyayı açın ve *.set uzantısıyla farklı
kaydedin.
Kullanıcı arayüzü ekranı
Ünite arayüzü 1
*.dwn uzantılı bir dosya tüm ayarları (üniteye dayalı ayarlar
dahil) içerir. Bu da *.dwn uzantılı dosyanın yalnızca aynı
tipte üniteye yüklenebileceği anlamına gelir.
1
Bilgisayar
Kablo (EKPCCAB*)
İç ünite
Ünite arayüzü 1
Ünite arayüzü 2 (opsiyonel)
Ünite arayüzü 1
3
Ünite arayüzü 2
Yükleme/indirme işlemi durdurulduğunda ve tamamlanmadığında
görüntülenir.
BİLGİ
Dış sınır yanıp söner.
Ünite arayüzü 1
Montaj ve kullanım kılavuzu
7
Ünite arayüzü 2
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
VRV IV dış ünite özelliklerinin
özeti ("Klima\01\")
A.
Modeller

RYYQ*T*

RYMQ*T*

RXYQ*T*

RXYQQ*T* (v2.2.0 sürümündeki yenilik)

Daikin Configurator'ın VRV IV
dış ünitelerine bağlanması
EKPCCAB* USB kablosunun dış üniteye bağlantısı mutlaka A1P
üzerinden gerçekleştirilmelidir. EKPCCAB* USB kablosunu 5 pinli
mavi X27A konektörüne bağlayın.
EKPCCAB* USB kablosunun diğer ucunu bilgisayarınızın USB
bağlantı noktasına bağlayın.
İKAZ
Su girişinin önlenmesi için, dış ünitedeki çalışmaların kuru
hava koşullarında gerçekleştirilmesi daha uygundur.
Daikin Configurator işlevleri
Ayarların yapılandırılması. Her bir ayar için bir yardım metni
açıklaması bulunur. Bu açıklamalar farklı dillerde mevcuttur.
H JST
B.
D.
2
3
4
5
a
c
b
Yapılandırılan ayarlar şu dillerde mevcuttur:
Dil
X27A
English
Deutsch
A1P
Nederlands
Español
Italiano
Português
7A
X2
Français
a Bilgisayar
b Kablo (EKPCCAB*)
c Dış Ünite
Türkçe
Svenska
Norsk
Čeština
Ελληνικά
Pyccĸий
Dansk
Suomi
Hrvatski
Magyar
Polski
Română
Slovenščina
Български
Slovenčina

C.
Mevcut ayarlar: Mod 1 (Salt okunur) ve mod 2'nin
(Okunur/Yazılır) devreye alınması sırasında kullanılan ana
ayarlar uygulanır.
Daikin Configurator dosyaları

*.set dosyası: ayar dosyası

*.dwn dosyası: ayarlarla indirilen dosya
BİLGİ
VRV IV dış üniteler için
*.set uzantılı dosya ve *.dwn uzantılı dosya, üniteye dayalı
ayarlar İÇERMEZ ve farklı modeller arasında
kopyalanabilir.
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Montaj ve kullanım kılavuzu
8
Isı geri kazanımlı VRV IV dış
ünite özelliklerinin özeti
D.
Daikin Configurator'ın ısı geri
kazanımlı VRV IV dış ünitelerine
bağlanması
("Klima\02\")
EKPCCAB* USB kablosunun dış üniteye bağlantısı mutlaka A1P
üzerinden gerçekleştirilmelidir. EKPCCAB* USB kablosunu 5 pinli
mavi X27A konektörüne bağlayın.
(v2.4.0 sürümündeki yenilik)
EKPCCAB* USB kablosunun diğer ucunu bilgisayarınızın USB
bağlantı noktasına bağlayın.
A.
Modeller

REYQ*T*

REMQ*T*

Su girişinin önlenmesi için, dış ünitedeki çalışmaların kuru
hava koşullarında gerçekleştirilmesi daha uygundur.
Daikin Configurator işlevleri
Ayarların yapılandırılması. Her bir ayar için bir yardım metni
açıklaması bulunur. Bu açıklamalar farklı dillerde mevcuttur.
H JST
B.
İKAZ
2
3
4
5
a
c
b
Yapılandırılan ayarlar şu dillerde mevcuttur:
Dil
X27A
Türkçe
A1P
Deutsch
7A
X2
Français
Nederlands
Español
Italiano
Português
a Bilgisayar
b Kablo (EKPCCAB*)
c Dış Ünite
Türkçe
Svenska
Norsk
Čeština
Ελληνικά
Pyccĸий
Dansk
Suomi
Hrvatski
Magyar
Polski
Română
Slovenščina
Български
Slovenčina

C.
Mevcut ayarlar: Mod 1 (Salt okunur) ve mod 2'nin
(Okunur/Yazılır) devreye alınması sırasında kullanılan ana
ayarlar uygulanır.
Daikin Configurator dosyaları

*.set dosyası: ayar dosyası

*.dwn dosyası: ayarlarla indirilen dosya
BİLGİ
Isı geri kazanımlı VRV IV dış üniteler için
*.set uzantılı dosya ve *.dwn uzantılı dosya, üniteye dayalı
ayarlar İÇERMEZ ve farklı modeller arasında
kopyalanabilir.
Montaj ve kullanım kılavuzu
9
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
4.
4.1.
Minimum gereksinimler
Bağlantı kablosu
5.
1
Daikin Configurator yazılımı yalnızca EKPCCAB* USB kablosuyla
birlikte kullanılabilir. Bu donanım ürünü şu koşullar için tasarlanmış ve
onaylanmıştır:

IP sınıfı: IPX0,

yükseklik: 2000 m'ye kadar,

ortam sıcaklığı aralığı (güç bağlıyken): –25°C ila 65°C

ortam sıcaklığı aralığı (güç bağlı değilken): –25°C ila 65°C

40°C'de maksimum %95 bağıl nem,

nominal gerilimin ±%10'una kadar ana şebeke dalgalanması,

tipik olarak ana şebekede bulunabilecek geçici aşırı gerilimler aşırı gerilim kategorisi II,

ana şebekede meydana gelen geçici aşırı gerilimler,

ilgili çevre anma kirlilik derecesi 2.
İKAZ
• Cihazı çözücüler veya başka temizlik maddeleri
kullanarak temizlemeyin.
• Cihazı suya veya başka sıvılara batırmayın.
• Temizlik için yalnızca nemli bez kullanılmasına izin verilir
ve su girişine karşı dikkatli olunmalıdır.
4.2.
Bilgisayar gereksinimleri
Yazılımın kurulumu
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
software-downloads/ adresini ziyaret edin ve Configurator
Yazılımı altındaki "Yazılımı İndir" bağlantısını tıklayın. İndirilen
paketi açın ve *.exe dosyasını çift tıklayarak başlatın. Ardından,
kurulum programı açılacaktır. "Install" düğmesini tıklayın.
BİLGİ
Bilgisayarınızda halihazırda Daikin Configurator'ın başka
bir sürümü kuruluysa, yeni sürüm öncelikle eski sürümü
kaldıracaktır.
2
Lisans sözleşmesini okuduktan ve onayladıktan sonra "I accept
the terms in the License Agreement" seçimini yapın ve ardından
"Install" düğmesini tıklayın.

Windows XP (SP2), Windows Vista (SP2), Windows 7 veya
Windows 8/8.1

Microsoft .NET FrameWork 2.0 ve 4.0
BİLGİ

Pentium III 400 MHz ve üzeri

50 mA akım besleme kapasitesine sahip, boş USB 2.0 bağlantı
noktası
Varsayılan olarak kurulum konumu, kullanıcı dizinindedir:
Örnek:
C:\Users\Me\AppData\Local\Daikin
Europe
NV\Daikin Configurator

Minimum ekran çözünürlüğü 1024×768
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Montaj ve kullanım kılavuzu
10
3
"Finish" düğmesini tıklayın.
7.
7.1.
Çalıştırma prosedürü
Daikin Configurator'ın ilk çalıştırılması
DİKKAT
EKPCCAB* USB kablosunun bilgisayara ve üniteye doğru
şekilde bağlandığını kontrol edin.
1
Start/Programs/Daikin/Daikin Configurator seçimini yapın ve
"Daikin Configurator" düğmesini tıklayarak Daikin Configurator'ı
başlatın.
2
Daikin Güncelleme Kontrol Aracı:
 Dilinizi seçin.
 Bir internet bağlantısı mevcutsa, "Güncellemeleri kontrol et"
düğmesini tıklayın ve talimatları takip edin.
 Configurator'ı başlatmak için, "Başlat Daikin Configurator
v2.x.x" düğmesini tıklayın.
4
"Close" düğmesini tıklayın.
3
Kurulum Sihirbazı
düğmesini tıklayın.
4
Kurulum Sihirbazı (Adım 2): "Gözat" düğmesini tıklayın ve kullanıcı
dosyalarıyla birlikte Configurator dizinlerinin kaydedilmesini
istediğiniz konumu seçin. "Sonraki" düğmesini tıklayın.
Böylece
kurulum
tamamlanmış
olur.
Programa
artık
Başlat/Programlar/Daikin/Daikin Configurator üzerinden erişilebilir.
6.
(Adım 1):
dil
seçimi
yapılabilir.
"İleri"
EKPCCAB* USB kablosunun üniteye
bağlanması
Doğru bağlantı için, ünitenin montaj ve kullanım kılavuzuna ve
EKPCCAB* USB kablosunun montaj kılavuzuna bakın.
Daha fazla bilgi için, "Daikin Altherma düşük sıcaklıklı split ünite
özelliklerinin özeti ("Heating\01\")", sayfa 4 ve "VRV IV dış ünite
özelliklerinin özeti ("Klima\01\")", sayfa 8'te açıklanan model tiplerine
bakın.
Montaj ve kullanım kılavuzu
11
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
5
Kurulum Sihirbazı (Adım 3): Varsayılan olarak, "[USB Serial
Port] tanımıyla COM bağlantı noktasını otomatik seç" kutusu
otomatik olarak işaretlenir.
Bir USB sürücüsü zaten kurulu ise.
BİLGİ
Manüel seçim yapılması gerekiyorsa, "[USB Serial Port]
tanımıyla COM bağlantı noktasını otomatik seç" kutusundaki
işaret kaldırılabilir.
BİLGİ
USB sürücüsü bulunamazsa "USB sürücü kurulumunu
kapatıp aç" seçimi yapılabilir. Bu işlemden sonra sürücü
kurulum programı başlatılır. Lütfen, talimatları takip edin.
"Sonraki" düğmesini tıklayın.
6
Kurulum sihirbazı tamamlanır ve "Kategori" ana ekranı görüntülenir.
Lütfen, sürücünün kurulabilmesi yönetici yetkilerinin gerekli
olduğuna dikkat edin. Kurulumdan sonra USB kablosu
bilgisayara bağlanabilir. Bu işlemden sonra Configurator'ı
yeniden başlatın.
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Montaj ve kullanım kılavuzu
12
7.2.
Daikin Configurator ekranına genel bakış (ısıtma örneği için)
Montaj ve kullanım kılavuzu
13
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
7.3.
Bir ayar dosyasının oluşturulması ve yüklenmesi
için hızlı başvuru kılavuzu
İKAZ
Bağlantı kablosunu keserek veya gücü kapatarak yükleme
sürecini KESMEYİN. Daikin, kesilen yüklemeler nedeniyle
ortaya çıkabilecek arızalardan dolayı sorumluluk kabul
etmez.
1
Bu adımlar hakkında daha ayrıntılı bilgiler için, bkz "8. Çalışma
ayrıntıları", sayfa 15.
7.4.
1
2
Bir ayar dosyasının indirilmesi ve başka bir
üniteye kopyalanması için hızlı başvuru kılavuzu
EKPCCAB* USB kablosunu bağlayın ve üniteyi açık konuma
getirin.
İstediğiniz uygulama kategorisini seçin.
BİLGİ
İstediğiniz uygulama kategorisini seçin.
"Bağlantıyla otomatik algıla" seçimini yaptığınızda otomatik
olarak Adım 4'e yönlendirilirsiniz.
ADIM 1
ADIM 2
2
Ünite resmini tıklayarak üniteyi seçin. Ünite seçilir. Ardından,
"Ayarları oluştur ve düzenle (çevrimdışı)" seçimini tıklayın.
3
Ünite resmini tıklayarak üniteyi seçin. Ünite seçilir. Ardından,
"Cihaza bağlan" seçimini tıklayın.
ADIM 2
ADIM 3
3
İstediğiniz ayarları oluşturun (ayrıca bkz. "8.3. Ayarların
oluşturulması/düzenlenmesi
(çevrimdışı)",
sayfa 15)
ve
kaydedin (*.set). "Geri" düğmesini tıklayın.
4
İndirme formunu seçin, hangi ayar dosyasına
indirileceğini seçin ve "İndir" düğmesini tıklayın.
(*.dwn)
ADIM 3
ADIM 4
4
EKPCCAB* USB kablosunu bağlayın ve üniteyi açık konuma
getirin. "Cihaza bağlan" düğmesini tıklayın.
5
6
ADIM 4
5
Yükleme formunu seçin, oluşturulan ayarları seçin ve "Yükle"
düğmesini tıklayın.
7
İndirme tamamlandığında, üniteyi kapalı konuma getirin ve
EKPCCAB* USB kablosunun üniteyle bağlantısını kesin.
EKPCCAB* USB kablosunu bağlayın ve diğer üniteyi açık
konuma getirin.
Yükleme formunu seçin ve "Tekrar Bağlan" düğmesini tıklayın.
ADIM 7
ADIM 5
6
Yükleme tamamlandıktan sonra üniteyi kapalı konuma getirin.
EKPCCAB* USB kablosunun bağlantısını kesin.
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Montaj ve kullanım kılavuzu
14
8
İndirilen ayarları (*.dwn) seçin ve "Yükle" düğmesini tıklayın.
8.3.
1
Ayarların oluşturulması/düzenlenmesi (çevrimdışı)
Yeni ayarları oluşturmak için "Yeni" düğmesini veya mevcut
ayarları düzenlemek için "Aç" düğmesini tıklayın.
BİLGİ
"Aç" düğmesini tıkladığınızda, bir iletişim penceresi açılır.
Düzenlemek istediğiniz ayar dosyasını seçin.
ADIM 8
BİLGİ
9
İndirme tamamlandıktan sonra üniteyi kapalı konuma getirin.
EKPCCAB* USB kablosunun bağlantısını kesin.
Bu adımlar hakkında daha ayrıntılı bilgiler için, bkz "8. Çalışma
ayrıntıları", sayfa 15.
8.
8.1.
Çalışma ayrıntıları
İndirilen dosyalar (*.dwn) açıldığında, bazı parametreler
salt okunurdur.
2
Farklı ayar parametrelerini seçin
oluşturmak üzere bilgileri girin.
ve
istediğiniz
ayarları
BİLGİ
"Gelişmiş ayarları göster" seçim kutusu işaretlenerek,
kullanıcı dosyalarının dizini okunabilir.
Uygulama kategorisi/otomatik algılama seçimi

Üniteyi manüel olarak seçmek üzere, istediğiniz uygulama
kategorisini ("Isıtma" veya "Klima") seçin.

"Bağlantıyla otomatik algıla" seçimi yapıldığında, ünite otomatik
olarak algılanır ve Daikin Configurator otomatik olarak
yükleme/indirme ekranına geçer (bkz. "8.4.1. Yükleme",
sayfa 16).
BİLGİ
Seçim alanı: Koşullu ayarlar için "Ayarları uygulamaya ve
ünite tipine göre göster" (yalnızca *.set uzantılı dosyalar için).
sayfa 5'deki Koşullu ayarlara bakın.
Daikin Altherma düşük sıcaklıklı split üniteler için, ayarlar
dosyası (*.set) farklı koşullu ayarlar içerir. Yalnızca seçilen
ünite tipiyle ilgili koşullu ayarlar görüntülenir.
Örnek:
8.2.
Cihaz seçimi
1
İstediğiniz cihazı seçin.
2
Ayarları oluşturmak veya düzenlemek için "Ayarı oluştur ve
düzenle
(çevrimdışı)"
düğmesini
veya
ayarları
yüklemek/indirmek için "Cihaza bağlan" düğmesini tıklayın.

*04/08* modelleri koşulu için [4-02] değeri

*16* modelleri koşulu için [4-02] değeri
Seçime bağlı olarak, ekranda yalnızca yukarıdaki 2
ayardan 1'i görüntülenir.
Her iki koşullu ayara ait değerler aynı dosyaya kaydedilir.
Hatırlatma: "Ayarları uygulamaya ve ünite tipine göre
göster" seçeneği *.dwn uzantılı dosyalar açıldığında
geçerli değildir. Koşullu ayarlar, ayarların indirildiği ünite
tipine göre görüntülenir.
Hatırlatma: "Ayarları uygulamaya ve ünite tipine göre
göster" seçeneği ekranda yalnızca koşullu ayarları
görüntüler veya bu ayarları gizler. Ayarları DEĞİŞTİRMEZ.
Gerçek bir kullanıcı arayüzüne benzerdir.
BİLGİ
Her bir ayar için:
Montaj ve kullanım kılavuzu
15

Yükleme sırasında ayar ihmal edilir.

Ayar Yükleme sırasında ayar yapılır.
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
BİLGİ
BİLGİ
Her bir ayar için:
"Gelişmiş ayarları göster" seçim kutusunu işaretleyerek,
kullanıcı dosyalarının dizinini görebilir ve kayıt dosyasına
bakabilirsiniz. Varsayılan olarak, TÜM işlemler kullanıcı
dosyaları dizininde kayıtlı bir kayıt dosyasına kaydedilir. Şu
seçenekler arasında seçim yapabilirsiniz:

Son hücrede renk YOKSA: değer, varsayılan değer ile
aynı değildir.

Son hücrede mavi ise: değer, varsayılan değer ile
aynıdır.

"varsayılan" yazan mavi hücre: değer, varsayılan
değerdir.

"Kayıt verilerini kaydet": işaretlendiğinde, tüm
işlemlerin kaydedileceği bir kayıt dosyası oluşturulur.
Kayıt dosya adı değiştirilebilir.

"Tarihi/saati kaydet": işaretlendiğinde, her bir işlemin
tarihi ve saati kayıt dosyasına kaydedilir.

"Her seferinde kaydın üzerine yaz": işaretlendiğinde,
her bir yeni çalışma için işlemler aynı kayıt dosyasına
yazılır. İşaretlendiğinde, her çalışmada dosya üzerine
yeniden yazılır.
BİLGİ
Daikin Altherma düşük sıcaklıklı split üniteler için, program
zamanlayıcılarının düzenlenmesi veya programlanması
için ayrı bir iletişim penceresi açılır.
3
4
Seçilen dilleri ve ayarları üniteye yüklemek için "Yükle"
düğmesini tıklayın.
5
Kullanıcı arayüzü ekranında (yalnızca Daikin
Altherma düşük sıcaklıklı split ünitelerde),
yükleme yapılırken bir ilerleme penceresi
görüntülenir.
6
Yükleme tamamlandıktan sonra, ekrandaki dış çizgi yanıp
sönmeye başlar. Gücün sıfırlanması gerekir.
Ayarları kaydetmek için "Kaydet" veya "Farklı Kaydet" düğmesini
tıklayın.
BİLGİ
"csv olarak aktar" düğmesini tıklayarak, ayarları bir csv
(csv=virgülle ayrılan değerler) dosyasına aktarabilirsiniz.
*.csv uzantılı dosyalar Microsoft Excel programında
açılabilir.
8.4.
Dillerin ve ayarların yüklenmesi/indirilmesi
1
EKPCCAB* USB kablosunu bağlayın.
2
Üniteyi açık konuma getirin.
8.4.1.
Yükleme
8.4.2.
İndirme
İKAZ
1
"İndir" sekmesini seçin.
Bağlantı kablosunu keserek veya gücü kapatarak yükleme
sürecini KESMEYİN. Daikin, kesilen yüklemeler nedeniyle
ortaya çıkabilecek arızalardan dolayı sorumluluk kabul
etmez.
2
Üniteden ayarları indirmek istiyorsanız, "Ayar" seçim kutusunu
işaretleyin.
1
"Yükle" sekmesini seçin.
2
Kurulu sürümler görüntülenir. Başarısız olması durumunda
tekrar bağlanın.
3
Yuvalar için yüklemek istediğiniz dilleri/ayarları seçin.
BİLGİ
Gelişmiş ayarlar için, bkz "8.4.1. Yükleme", sayfa 16.
3
Seçilen dilleri ve ayarları üniteden indirmek için "İndir" düğmesini
tıklayın.
BİLGİ
Kullanılabilecek seçenekler bağlı olan üniteye göre değişir.
BİLGİ
Açılan listeden yüklenebilecek öğeler:

Configurator veritabanındaki mevcut dosyalar,

seçilen cihazın kullanıcı dizinindeki mevcut dosyalar.
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Montaj ve kullanım kılavuzu
16
Sorun:
Aktarılan csv dosyasının Excel'de açılması,
karakterlerin görüntülenmesine neden olur.
ekranda
garip
Çözümü:
1
Excel'i açın
2
Dosyayı açın
3
"Dosya tipi" csv olarak ayarlayın
4
Seçilen csv dosyasını açın
5
"(UTF) Unicode" aktarma ayarının seçildiğinden emin olun
(ayrılmış "iki nokta üst üste").
Sorun:
Bir ayar dosyasının yüklenmesi şu oturum açma hata mesajının
verilmesine neden olur: <<<HATA - Dosyadaki ürün bilgileri, hedef
cihazdan farklı.>>>.
Çözümü:
BİLGİ
Yalnızca Daikin Altherma düşük sıcaklıklı split üniteler
için.
2 kullanıcı arayüzü kurulumunda, "2. kullanıcı arayüzü
mevcut" seçimini yapın.
4
5
9.
Kullanıcı arayüzü ekranında (yalnızca Daikin
Altherma düşük sıcaklıklı split ünitelerde),
indirme yapılırken bir ilerleme penceresi
görüntülenir.
Yükleme tamamlandıktan sonra, ekrandaki dış çizgi yanıp
sönmeye başlar. Gücün sıfırlanması gerekir.
Hedef cihazın doğru olmasına rağmen önceki Configurator
sürümleriyle (≤v2.1.0) oluşturulan ayar dosyalarını (*.set + *.dwn)
yüklemeniz gerekiyorsa, ancak dosyaları Configurator v2.2.0 (veya
üzeri) sürümüyle "Ayarları düzenle" penceresinde açtıktan ve
kaydettikten sonra Configurator v2.2.0 (veya üzeri) sürümüyle
yükleyebilirsiniz.
9.1.
Menüel EKPCCAB* tahrik montajı
Yalnızca normal montaj prosedürünün başarısız olması durumunda,
manüel tahrik montajı şu şekilde yapılabilir:
1
USB kablosunun
yazılımını kapatın.
2
Uygulama klasörünü bulun. Bu örnekte:
C:\Program Files\Daikin Europe NV\Daikin Configurator\
EKPCCAB* driver\
Sorun Giderme
bağlantısını
kesin.
Daikin
Configurator
Sorun:
BİLGİ
COM bağlantı noktası ayarları penceresinde COM bağlantı noktası
[USB Serial Port] bulunmuyor.
Uygulama klasörü seçilen kurulum konumuna bağlı olarak
değişir (bkz. "5. Yazılımın kurulumu", sayfa 10).
Çözümü:
1
EKPCCAB* USB kablosunun bilgisayarın boş bir USB bağlantı
noktasına doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol edin.
2
EKPCCAB* USB kablosu doğru şekilde bağlı olmasına rağmen
COM bağlantı noktası hala görünmüyorsa, sürücü doğru şekilde
kurulmamıştır. "9.1. Menüel EKPCCAB* tahrik montajı",
sayfa 17'deki prosedürü takip edin.
3
"CDM v2.08.30 WHQL Certified.exe" uygulamasını başlatın ve
talimatları takip edin.
4
İşlem tamamlandıktan sonra EKPCCAB* USB kablosunu bağlayın.
5
Daikin Configurator yazılımını başlatın. COM bağlantı noktası
artık kullanılabilmelidir.
Sorun:
Yükleme/indirme başlamıyor. Kayıt dosyasında şu ibare gözüküyor:
<<<ERROR>>>.
Çözümü:
1
COM bağlantı noktası ayarlarının doğru olduğunu kontrol edin.
2
EKPCCAB* USB kablosunun bilgisayarın USB bağlantı
noktasına ve ünite PCB'si üzerindeki konektöre ilgili ünitenin
montaj kılavuzunda açıklandığı şekilde bağlı olduğunu kontrol
edin.
3
Üniteye güç beslendiğini kontrol edin.
Sorun:
Daikin Configurator, Windows 7'de çalıştırıldığında ekranda bazı
metinlerin yalnızca bir kısmı görünüyor.
Çözümü:
Seçilen metin boyutunu kontrol edin (Kontrol paneli/Ekran).
%125 metin boyutu %100 veya %150 olarak değiştirilmelidir.
Montaj ve kullanım kılavuzu
17
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
9.2.
Daikin Configurator'ın kaldırılması
9.2.1.
Windows XP için
1
Sırasıyla Başlat, Ayarlar ve Kontrol Paneli düğmelerini tıklayarak
Program Ekle/Kaldır penceresini açın ve ardından "Add/Remove
Programs" seçimini yapın.
2
Listeden Configurator'ı seçin ve "Remove" düğmesini tıklayın.
3
Daikin Configurator yazılımı bilgisayarınızdan kaldırılacaktır.
9.2.2.
Windows Vista veya Windows 7 için
1
Sırasıyla Başlat, Kontrol Paneli ve Programlar düğmelerini
tıklayarak Programlar ve Özellikler sekmesini görüntüleyin ve
ardından bu sekmeyi tıklayın.
2
Listeden Configurator'ı seçin ve "Kaldır" düğmesini tıklayın.
3
Daikin Configurator yazılımı bilgisayarınızdan kaldırılacaktır.
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Montaj ve kullanım kılavuzu
18
4P328530-1F 2014.09
Copyright 2013 Daikin
Download

montaj ve kullanım kılavuzu