From: Hüsnü Ada [mailto:[email protected]]
Sent: Monday, August 18, 2014 3:39 PM
To: yatirimlar;
Cc: Belgrad Ticaret Musavirligi;
Subject: Sırbistan Yeni Özelleştirme Kanunu ve özelleştirme duyurusu hk.
Sayın Sektör Temsilcileri,
Belgrad Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Sırbistan’da yeni Özelleştirme
Kanunu’nun 2 Ağustos 2014 tarihinde Sırbistan Parlamentosu’nda kabul edildiği, 13
Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdiği ve kanuna göre, yürürlüğe girmesinden itibaren
30 gün içinde Özelleştirme Ajansı tarafından ilgilenen firmaların beyanlarını sunmalarını
teminen bir genel davet duyurusu yapılacağı ifade edilmektedir.
Bahse konu yazıda devamla, anılan duyurunun 15 Ağustos 2014 tarihinde yapıldığı,
duyuruya http://priv.rs/public-invitation adresinden ulaşılabildiği, ilgilenen firmaların
ilgilendiklerine dair beyanlarını sunmalarını için son tarihin 15 Eylül 2014 olarak
belirlendiği belirtilmektedir.
Başka bir ifadeyle Sırbistan hükümeti, Sırbistan Devletine ait olan birçok şirketi özelleştirmek
suretiyle özel sektöre devretme kararı almış ve bu hususta yabancı yatırımcılara kolaylık
sağlanacağı dile getirilmiştir.
Söz konusu kanun ve kanuna dair özet sunum ile firma listesi ekte yer almaktadır.
Bilgilerini ve anılan duyurunun kuruluşunuz bünyesindeki şirketlere iletilmesi ve k onuyla
ilgili olarak Sırbistan Devlet şirketlerine ilgi gösteren üyelerin tarafımıza yönelendirilmesi
hususunda gereğini rica ederim.
Dr. Hüsnü ADA
Şube Müdürü
Yurtdışı Müteahhitlik ve Yatırımlar Dairesi
Serbest Bölgeler,Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müd.
Ekonomi Bakanlığı
Tel: +90 312 204 8065
E-mail: [email protected]
[email protected]
Bu e-posta sadece yukarıda isimleri belirtilen kişiler arasında özel haberleşme amacını taşımaktadır. Size
yanlışlıkla ulaşmışsa lütfen mesajı sisteminizden siliniz. T.C. Ekonomi Bakanlığı bu mesajın içeriği ile ilgili
olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.
LAW ON PRIVATIZATION
“Official Gazette of the RoS, No. 83 dated August 5, 2014
I GENERAL PROVISIONS
Subject of the Law
Article 1
This Law regulates the conditions and procedures for change of ownership over socially
owned and public capital and assets.
Definitions
Article 2
Certain terms used herein shall have the following meanings:
1. Privatization in terms of this law is the change of ownership over capital and assets of legal
entities that operate with socially owned and public capital. Privatization in terms of this law also
implies the following:
- Sale of shares and stakes that have been transferred to the Privatization Agency
(hereinafter: Agency) after the termination of the agreement on the sale of capital
concluded between the Agency and a buyer.
- Sale of assets in companies where the agreement on the sale of capital has been
terminated.
- Sale of shares and/or stakes of the Shareholder Fund, as well as of the Development Fund
of the RS and the Fund for Pension and Disability Insurance, when sold together with
shares or stakes of the Shareholder Fund;
2. Public capital is the capital of the Republic of Serbia, autonomous province and local selfgovernment units;
3. Subject of privatization is:
- Socially owned or public capital and assets in companies and other legal entities,
including public companies and public capital in form of shares or interests;
- shares and/or stakes after the termination of the agreement on the sale of capital;
- assets of enterprises for which the agreement on the sale of capital has been terminated;
- shares and/or stakes of the Shareholder Fund, as well as of the Development Fund of the
RS and the Fund for Pension and Disability Insurance, when sold together with shares or
stakes of the Shareholder Fund;
1
4. Privatization entities are enterprises, companies, and other legal entities undergoing ownership
transfer, including public companies initiated for privatization;
5. Privatization models are the sale of capital, sale of assets, strategic partnership and capital
transfer free of charge;
6. Privatization methods are public collection of bids with subsequent public bidding and public
collection of bids;
7. Participant in the privatization process is a person who submitted an application for
participation in the privatization process;
8. Buyer is a domestic or foreign legal or natural person who has been declared a buyer or an
individual with whom a sales agreement has been concluded;
9. Strategic Investor is a domestic or foreign legal entity that has signed an Agreement on
Strategic Partnership with a privatization entity, in this case, the Republic of Serbia;
10. Means of Payment are domestic or foreign convertible currency;
11. Letter of Interest is expressed interest in a particular subject and model of privatization
containing basic information on the interested buyer or strategic investor, with proposed
indicative price, investment program, tentative plan of operations and number of full-time
employees, as well as other relevant information set forth by Public Invitation;
12. Fair Market Value is a fair value as defined by International Financial Reporting Standards
13 - Fair Value Measurement;
13. Method of public collection of bids with subsequent public bidding is a privatization
technique for the sale of capital and assets of privatization entity based on bid submission and
participation in public bidding procedure;
14. Method of public collection of bids is a privatization method that envisages the submission of
bids for the selection of strategic investor;
15. The initial price for the sale of capital and/or assets shall amount to at least one-half of the
estimated value of capital and/or assets, while the new starting price at the second collection of
bids and public bidding shall amount to at least one-third of the estimated value of capital and/or
assets;
16. Sale of capital is a privatization model whose subject of sale is public capital or socially
owned capital undergoing privatization, shares and stakes after the termination of the agreement
on the sale of capital concluded between the Agency and a buyer, as well as shares and/or stakes
of the Shareholder Fund, and the Fund for the Development of the RS and the Pension and
Disability Insurance Fund, when sold together with shares or stakes of the Shareholder Fund;
2
17. Assets Sale is a model of privatization that envisages the sale of assets or part of the assets of
the privatization entity in the privatization procedure;
18. Asset Sale Program is a program on asset sale rendered by privatization entity and adopted
by Privatization Agency within the time limit specified by this law;
19. Strategic Partnership is a model of privatization based on institutional interaction between
domestic or foreign legal entities and privatization entity, or in this case, the Republic of Serbia,
which is implemented through a joint venture by establishing a new company or the capital
increase of the current privatization entity;
20. Establishment of a new company is the setting up of an enterprise, founded by the Republic
of Serbia and a strategic investor, with a stake of the Republic of Serbia being the property
acquired as claims against the privatization entity selected for strategic partnership, via the
“giving in payment” (datio in solutum);
21. Capital increase of the current privatization entity is the increase of basic capital in a
company subject to privatization for which the Government of the Republic of Serbia
(hereinafter: Government) has adopted a decision on strategic partnership;
22. Strategic Partnership Agreement is a contract on the capital increase of the existing
privatization entity concluded by the Republic of Serbia, a strategic investor and privatization
entity, as well as the agreement on the establishment of a new company concluded between the
Republic of Serbia and a strategic investor.
23. Transfer of capital free of charge to employees is the transfer of capital in privatization entity
with socially owned capital that is being privatized through a capital sale model by transferring
up to 30% of the capital to employees free of charge, in shares or stakes;
24. Transfer of capital free of charge to a strategic investor is the transfer of capital to an
investor in case of positive business results, in accordance with regulations governing incentives
for investments and based on a Government decision;
25 Measures for disburdening and the preparation of privatization entity are measures that may
be set by the Government in case of privatization of the entity through the sale of capital or
capital increase of the existing privatization entity, under the terms of this law.
26. Conditional Debt write-off is a measure for disburdening and the preparation of privatization
entity according to which the state creditors undertake to write off the debt of the privatization
entity that is operating entirely with majority socially owned or public capital, as of 31/12/2013.
Debt write-off shall be valid if the capital of the privatization entity has been sold, or if the
agreement on capital increase has been concluded;
27. Debt-equity swap (conversion) is a measure for the preparation and disburdening the
privatization entity according to which the claims of creditors are converted into a permanent
stake in the capital of the entity to be privatized.
3
28. State creditors are as follows: public enterprise, Tax Administration, National Pension and
Disability Insurance Fund, National Health Insurance Bureau, National Directorate for
Commodity Reserves, Development Fund of the Republic of Serbia and other national
authorities and organizations, including the Autonomous Province of Vojvodina and local selfgovernment units.
The Deposit Insurance Agency shall also be considered a state creditor when performing the
function of bankruptcy trustee during bankruptcy of banks and when administering on behalf and
for the account of the Republic of Serbia, with claims of the Republic of Serbia arising from
assumed foreign liabilities;
29. Secured creditors are creditors who have claims secured by a mortgage or lien on the assets
of the privatization enterprise, as well as creditors who through a final court decision became
entitled to be settled out of the entity’s movable or immovable assets;
30. Suspension of procedure is applied in case of awareness of circumstances unknown at the
time of initiating the proceedings and which completely prevent the sale of capital and/or assets
of the privatization entity;
31. Control of buyer's obligations under the agreement is control exercised by the Agency so as
to verify the performance of the buyer’s contractual obligations;
32. Bankruptcy aimed at completing privatization is a bankruptcy proceedings initiated by the
Agency against the privatization entity, with due reasons for bankruptcy under the provisions of
this law and the Law on Bankruptcy, and for the purpose of completion of privatization.
Relation to Other Laws and Enforcement of the Provisions of this Law
Article 3
The provisions of this law shall apply to privatization entities with the seat in the territory
of the Republic of Serbia.
If this Law governs an issue that any other law regulates differently, the provisions of this
law shall prevail.
Notwithstanding paragraph 2 of this Article, the provisions of this law shall not apply to
sports organizations, media founders, the companies for professional rehabilitation and
employment of disabled persons and the companies registered for the production of weapons and
military equipment, unless the laws governing the status of these companies stipulate the
application of provisions of this law.
In the process of privatization, the provisions of the law governing companies on disposal
of the high values assets shall not be applied and there will be no separate decisions on the sale
of assets.
4
Principles of Privatization
Article 4
Privatization is based on the following principles:
1) Creation of conditions for economic development;
2) Reduction of negative fiscal effects;
3) Ensuring openness to the public and transparency;
4) Prevention of corruption;
5) Formation of selling prices at fair market conditions;
6) Creation of conditions for social stability.
Subject of Privatization
Article 5
Subject of privatization shall be considered as follows:
1) socially owned or public capital and/or assets of companies and other legal entities,
including public enterprises;
2) public equity expressed in stakes or shares;
3) stakes and shares transferred to the Agency after the termination of the agreement
on the sale of capital concluded between the Agency and a buyer;
4) assets in companies referred to in Article 3 of this paragraph;
5) stakes and shares of the Shareholder Fund, as well as of the Development Fund of
the RS and the Pension and Disability Insurance Fund, when sold together with
shares or stakes of the Shareholder Fund.
Subject of privatization may be the land entered in a relevant real estate rights registry as
social, mixed or property of the subject to be privatized.
The subject of privatization may not be natural resources, goods in general use, goods of
general interest, as well as cultural assets under public ownership entered in the register of
cultural heritage, which shall be conducted in accordance with the law governing cultural
property.
Mandatory Deadline for the Implementation of Privatization
Article 6
Privatization is mandatory for the entities with socially-owned capital.
Socially owned capital of the privatization entity must be privatized no later than 31
December 2015.
The privatization of public capital and assets of entities that operate with public capital
shall be implemented based on the decision adopted by the Government, competent authority of
the autonomous province or local self-government unit.
Privatization procedure is deemed implemented if a agreement on the sale of capital is
concluded and if all requirements are met for the transfer of ownership of capital, envisaged by
the sales agreement (payment of the purchase price, delivery of the bank guarantee, registration
5
of change of ownership in the relevant register), including the Asset Sale Program (hereinafter:
Program).
Entities Responsible for the Implementation of Privatization
Article 7
The Privatization Agency is a legal entity that conducts and controls the process of
privatization in accordance with the law.
Ministries, securities depository and clearing house, the registry responsible for the
registration of business entities and liens, registries authorized for registration of real estate rights
and other agencies and organizations, shall all within their jurisdiction and given the activities of
certain privatization entities, and at the request of the Agency, provide professional, technical
and other support to the effective implementation of the privatization process and submit data
and documents within their authority free of charge.
Privatization Models
Article 8
Privatization models are as follows:
− Sale of capital;
− Asset sale;
− Transfer of capital free of charge;
− Strategic partnership;
Privatization Methods
Article 9
The method of sale of capital and/or assets is public collection of bids with subsequent
public bidding.
The capital of privatization entities expressed in shares may be sold:
1) in accordance with the law governing the securities market;
2) by accepting a takeover bid in accordance with the law governing the acquisition of
joint stock companies.
Methods of privatization via transfer of capital free of charge shall include:
1) transfer to employees;
2) transfer to strategic investors in accordance with this Law and regulations governing
FDI incentives.
Method of privatization through strategic partnership implies public collection of bids.
6
Combination of Multiple Methods and Models
Article 10
A combination of multiple methods and models may be applied in the privatization
process for more efficient implementation of this procedure.
Measures for Disburdening and Preparation of Privatization Entity
Article 11
Measures for disburdening and preparation of privatization entity may include:
-
conditional debt write-off;
debt-equity swap (conversion).
Measures referred to in paragraph 1 of this Article may be determined only in the case of
sale of capital or strategic partnership through privatization entity’s capital increase.
Buyers in Privatization Process
Article 12
In terms of the provisions of this law, the Buyer may be a domestic or foreign legal or
natural person. Only domestic legal or natural person may be the buyer of agricultural land.
Domestic or foreign legal or natural persons may unite in order to purchase a
privatization entity or establish a strategic partnership (hereinafter: Consortium) and may
authorize an individual to represent them.
A buyer who is a member of the consortium may not be:
1) a domestic legal entity operating with majority socially owned capital;
2) a natural person, legal person and founder of a legal entity, who has outstanding
obligations towards the privatization entity up to the date of the public invitation announcement;
3) a natural person, legal person and founder of a legal entity with whom a sales
agreement or a strategic partnership has been terminated due to non-fulfillment of contractual
obligations;
4) a natural person who has been convicted of criminal offences against life and person,
property crimes, economy crimes, official duty crimes, offences against public health, and
offences against public order and peace, which are punishable with imprisonment of five years or
more, or against whom criminal proceedings has been instituted for those offenses;
The buyer of the parent or subsidiary company which is undergoing privatization may not
own a subsidiary or controlling company operating with socially owned capital.
A participant in the privatization process who has been declared a buyer or strategic
investor, who fails to take all the necessary actions and sign a contract in accordance with this
Law, shall lose the status of a buyer or strategic investor and the right to participate in future
privatization procedures and the right to deposit return.
Neither family member of the participant who has lost the status of a buyer, nor any legal
entity founded by him, shall have the right to participate in the privatization process.
7
Family members, as defined in paragraph 6 of this Article, shall be considered
descendants, spouse or common-law partners and parents of the participants.
The Buyer may not be a company in which the person referred to in par. 3. item 2), 3)
and 4) of his Article is considered a controlling member or controlling shareholder, in terms of
the law governing the companies.
The purchaser may neither be the subject of privatization, nor a subsidiary.
Limitations referred to in par. 3-9 of this Article shall apply to strategic investors as well.
Obtaining the Opinion and Consent
Article 13
Prior to concluding an agreement, the Agency shall obtain from the competent antimoney laundering authority an opinion on obstacles the buyer or strategic investor may
encounter when concluding the agreement.
The opinion referred to in paragraph 1 of this Article shall be submitted no later than 15
days from the date of receipt of request by the Agency.
The Agency shall no later than three days after signing the agreement submit to the
competent organization for the money laundering prevention a written notice that agreement has
been concluded with a buyer, as well as a written notice of payment no later than three days after
the payment of the purchase price.
The Agency shall, at the request of the competent authority for the prevention of moneylaundering, promptly make available or submit any documentation at its disposal, which was
created in the process of concluding the agreement or in the process of implementation of the
agreement, and thus comply with the instructions given by the competent authority.
The Right to Challenge
Article 14
A participant in the privatization process has the right to challenge the legality of the
procedure within eight days following the procedure.
The complaint shall be submitted to the Ministry in charge of economic affairs through
Privatization Agency, and the competent Ministry shall decide on the complaint within eight
days of the receipt thereof.
Adopted decisions regarding complaints are final.
Administrative dispute proceedings may be initiated against the act referred to in
paragraph 3 of this Article.
Means of Payment in Privatization
Article 15
Payment in privatization may be carried out in domestic or foreign convertible currency.
8
Privatization Costs
Article 16
Costs of privatization shall be actual costs incurred in the implementation of the
privatization process, in accordance with the law.
The Agency shall be entitled to reimbursement of expenses, referred to in paragraph 1 of
this Article, not exceeding 5% of the sales price.
The minister responsible for economic affairs shall prescribe the amount and type of
expenses that are recognized in the amount of actual costs referred to in paragraph 1 of this
Article.
Proceeds from Privatization Process
Article 17
Proceeds from the sale of capital and/or assets in the privatization process shall be paid to
the Agency’ account.
Proceeds from the sale of socially owned capital shall be transferred to the budget of the
Republic of Serbia.
Proceeds referred to in paragraph 1 of this Article shall not be subject to forced
execution.
Proceeds referred to in paragraph 1 of this Article, achieved through the sale of capital of
privatization entity after the settlement of costs, shall be transferred to the account of the
Republic of Serbia budget, autonomous province or local self-government.
Proceeds from the sale of the socially-owned capital shall be used and allocated as
follows:
1) 10% shall be paid to the Republic Fund for Pension and Disability Insurance;
2) 50% of the funds shall be earmarked for financing the restructuring and economic
development in the territory of the Republic of Serbia;
If the company is registered in the territory of the Autonomous Province of Vojvodina,
50 % of the funds shall be earmarked for financing the restructuring and economic development
in the territory of Autonomous Province of Vojvodina;
3) 5% of the funds shall be allocated for the payment of compensation to persons whose
property was nationalized;
4) 5% of the funds shall be earmarked to finance infrastructure development of local
self-government where the privatization entity is located;
5) 30% of the funds shall be allocated for other purposes, determined by a separate
decision of the RS Government
The proceeds referred to in paragraph 1 of this Article, which have been generated from
the sale of privatization entity’s assets, shall be used in accordance with the Program after the
settlement of privatization costs.
The proceeds referred to in paragraph 1 of this Article, which have been generated from
the sale of shares and stakes owned by the Shareholder Fund, RS Development Fund, and
Pension and Disability Insurance Fund shall be transferred to the bank account of the capital's
9
owner after the settlement of privatization costs when sold together with shares and/or stakes of
the Shareholder Fund..
II PREPARATION FOR PRIVATIZATION
Public Invitation for Collecting Letters of Interest
Article 18
The Agency shall announce a public invitation for collecting the letters of interest for all
companies from Privatization Agency portfolio no later than 30 days from the date of
effectiveness of this law, or within 30 days of launching the privatization initiative for
privatization entities for which initiatives had not been submitted by the date of this Law
becoming effective, or within 30 days from termination of the agreement on the sale of capital.
The public invitation referred to in paragraph 1 of this Article shall contain:
1) Business name of the privatization entity;
2) Information on the structure and value of capital;
3) Description and value of property;
4) Other information relevant to the entity.
The deadline for submitting letters of interest is 30 days from the date of the public
invitation announcement.
The public invitation referred to in paragraph 1 of this Article shall be published on the
Agency's website, and a notice of the invitation in at least one widely circulated daily newspaper
distributed throughout the territory of the Republic of Serbia.
A Letter of Interest contains:
1) Basic information about the interested buyer or strategic investor;
2) An expression of interest for a particular subject and model of privatization;
3) A proposal of the indicative price, the investment program, provisional business plan
and the number of full-time employees;
4) Other relevant information specified by public invitation.
Initiation of Privatization Process
Article 19
Privatization of the entity with socially-owned capital shall be initiated by the Ministry in
charge of economic affairs.
Privatization of the entity with public capital shall be initiated by the Government, the
competent authority of the autonomous province or local self-government unit.
The competent authorities referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article must submit to
the Agency an initiative to start the process of privatization within five days from the date of its
adoption.
The Agency shall submit the initiative under paragraph 1 or paragraph 2 of this Article to
privatization entity within five days after the competent authority has submitted it to the Agency.
10
Inventory and Assessment
Article 20
Privatization entity is obliged to make an inventory and assessment of the fair market
value of all assets, liabilities and capital as of December 31 of the last business year, in
accordance with the law governing the accounting and in line with international accounting
standards, within 45 days from the date of announcement of public invitation for collection of
letters of interest under paragraph 18 of this law, and to submit relevant data to the Agency
within such deadline.
For privatization entities with initiated privatization procedure after this law entry into
force, the deadline referred to in paragraph 1 of this Article shall start from the date of delivery
of the privatization initiative to privatization entity.
If it has been determined that there are assets of the enterprise, which are not shown in
the privatization documentation, the Agency shall hire a certified property appraiser to conduct
an assessment.
The costs of assessment referred to in paragraph 3 of this Article shall be borne by
privatization entity.
If the agreement on the sale of capital is concluded with the buyer, and subsequently
assets of the enterprise that had not been registered in the privatization documentation are found,
the buyer shall pay to the Agency an amount which shall be determined by multiplying the
following elements:
- The estimated value of newly discovered assets (reduced by the value of the pledge, when
newly found property is encumbered by mortgage prior to the sale of capital) and;
- Ratio of the asset's purchase price and the capital valuation that was used in the sale of
capital.
The buyer is obliged to pay to the Agency the amount referred to in paragraph 5 of this
Article within 30 days of the Agency's notification of the sum.
If the buyer does not express interest in buying the property referred to in paragraph 3 of
this Article, the property shall be transferred to the Republic of Serbia.
The Agency shall transfer funds referred to in paragraph 5 of this Article in accordance
with Article 17, paragraph 4 hereof.
Decision on the Model and Method of Privatization, Initial Price and Measures for
Disburdening and Preparation of Privatization Entity
Article 21
The Agency shall propose to the Ministry in charge of economic affairs a model and
method of privatization, measures for disburdening and preparation of the entity undergoing
privatization, within 45 days from the expiry of the deadline for submission of the letters of
interest.
The Agency shall propose the adoption of a decision on the model, method and measures
for disburdening and preparation of privatization entities, if the expressed interest of the
investors is acceptable and if the viability of the entity's business (provisional business plan) is
positively assessed.
11
If conditions referred to in paragraph 2 of this Article are fulfilled, the Agency shall
propose the decision on the model, method and measures for disburdening and preparation by
assessing the following criteria:
- value of capital and assets;
- strategic importance of privatization entity;
- the number of employees.
The Agency shall, within 30 days after the deadline referred to in paragraph 1 of this
Article, notify the Ministry in charge of economic affairs of the entities that have not received an
acceptable expression of interest or have not received any letter of interest within the deadline
referred to in Paragraph 1 of this Article.
Based on the proposal referred to in paragraph 1 of this Article, the ministry in charge of
the economic affairs shall adopt a decision establishing the model and the method of
privatization, (hereinafter: decision on the model and method), the initial price, and propose
measures for disburdening and preparation of privatization entity, within 30 days of the
submission of proposal by the Agency.
For the entities operating with majority capital of the Republic of Serbia, the Government
shall render the decision on the method and model of privatization upon proposal of the ministry
in charge of economic affairs within the deadline referred to in paragraph 5 of this Article.
For the entities operating with majority capital of the autonomous province and local selfgovernment, the competent body of such autonomous province and local self-government shall
render the decision on the method and model of privatization, upon proposal of the ministry in
charge of economic affairs, within the period referred to in paragraph 5 of this Article.
The Agency shall notify the entity of the model and method decision within 5 days from
delivery of such decision to the Agency.
For privatization entities classified as micro legal entities according to the laws governing
accounting, with terminated agreements on the sale of capital, the Agency shall render the
decision on the model and method of privatization or adjudicate the initiation of bankruptcy
proceedings.
The Government shall decide on the model of strategic partnership and the manner of its
implementation.
Modification of the Model and Method Decision
Article 22
If circumstances arise in the implementation of privatization that result in the inability to
implement the method and model decisions, the Agency may propose an amendment of the
privatization model and method.
The procedure referred to in Article 21 of this Law shall be applied to the adoption of
new decisions.
12
III PRIVATIZATION METHODS
Public Collection of Bids with Subsequent Public Bidding
Article 23
Method of public collection of bids with subsequent public bidding is a privatization
method for the sale of capital and/or assets of privatization entity.
The method referred to in paragraph 1 of this Article shall be realized by submitting bids
and through public bidding of participants in accordance with this Law and the sales documents.
Sales Documents
Article 24
Sales documents in the process of public collection of bids with subsequent public bidding
shall include:
1) Confidentiality Agreement;
2) Privatization documents;
3) Instructions to Bidders;
4) Application form for participation in the process of collecting public bids with
subsequent public bidding;
5) Draft Sales Agreement.
Privatization documentation referred to in paragraph 1, item 2) of this Article shall be
prepared by privatization entity and submitted to the Agency within 30 days of the date the
Agency notified the entity of privatization model and method.
The person authorized to represent the privatization entity shall be responsible for the
accuracy and completeness of the submitted privatization documents under criminal, moral and
material liability.
Criteria for Participation in Public Collection of Bids with Subsequent public Bidding
Article 25
Criteria for participation in public collection of bids with subsequent public bidding,
terms of sale and buyer's obligations (investment, social program, business continuity, etc.) shall
be determined by the Agency, with the approval of the ministry responsible for economic affairs.
The ministry in charge of the economic affairs shall give consent referred to in paragraph
1 of this Article, within 15 days of the Agency's delivery of criteria and conditions of sale.
If the ministry in charge of the economic affairs does not agree with the proposal of the
Agency, it shall determine the criteria, conditions of sale and the buyer’s obligations and notify
the Agency within 15 days of the Agency's delivery of criteria and conditions of sale.
If the ministry in charge of the economic affairs does not submit its consent within the
term referred to in paragraph 2 of this Article, the process shall continue in accordance with the
Agency's proposal.
13
Public Invitation
Article 26
The Agency shall prepare and publish a public invitation for the sale of capital and/or
assets of privatization entity.
Public invitation contains the business name of the company, details on structure and value
of the capital, description and value of capital and/or assets, initial price for the sale of capital
and/or assets, deadline for submission of participation applications, as well as other information
relevant to the implementation process.
The public invitation referred to in paragraph 1 of this Article shall be published in at least
one widely circulated daily newspaper distributed throughout the territory of the Republic of
Serbia and on the website of the Agency no later than 30 days before the date stipulated for
submission of applications.
Purchase of the Sales Documents
Article 27
A person who has expressed an interest to participate in public collection of bids with
subsequent public bidding shall be required to purchase the sales documents.
The minister responsible for economic affairs shall set the price of the sales documents
referred to in paragraph 1 of this Article.
Commission for Conducting Public Collection of Bids with Subsequent Public Bidding
Article 28
Public collection of bids with subsequent public bidding shall be conducted by the
Commission for Conducting Public Collection of Bids with Subsequent Public Bidding
(hereinafter: Commission), which shall be appointed by the Agency.
The Commission shall have three members and shall include: a representative of the
Agency, a representative of employees in the privatization entity and a representative of the
ministry responsible for economic affairs.
A person complying with the following requirements may be appointed as a member of the
Commission:
- five years of working experience in economy or privatization;
- university degree.
The person referred to in paragraph 3 of this Article shall be obliged to make a statement
that he/she is not a shareholder in privatization entity or its purchaser.
The Commission shall decide by majority vote of all of its members.
The Commission shall take minutes of its work.
14
Initial Price
Article 29
The initial price for the sale of capital and/or assets shall amount to at least one-half of
the estimated value of capital and/or assets offered for sale.
If the capital and/or assets are not sold for the price referred to in paragraph 1 of this
Article, the Agency may, with the approval of the competent authority in terms of Article 21 of
this Law, publish a new public invitation within 15 days from the day of declaring the sales
procedure unsuccessful with a new starting price amounting to at least one-third of the estimated
value of capital and/or assets.
Application for Participation
Article 30
Application for participation shall be submitted to the Agency within the time limit
specified in the public invitation, which may not be less than 30 nor more than 90 days from the
date of the public invitation announcement.
Bids must be equal to or may exceed the initial price.
The deposit can be paid in cash or by the first class bank guarantee.
The amount of deposit shall be 10% of the estimated value of capital and/or assets.
The application of a participant that does not contain evidence of deposit payment shall not
be considered.
Public Bidding
Article 31
Public bidding shall be conducted immediately after the opening of bids, if at least two
bidders submitted a bid that is equal to or exceeds the initial price.
The highest offered price shall be the starting price at the public bidding, whereas the
sales price shall be the highest price achieved in the public bidding procedure.
In the event that only one bidder submits a bid, a public bidding shall not be conducted,
but instead a contract shall be concluded and the sales price shall be the price offered, which
must be equal to or may exceed the initial price.
Losing the Rights and Status of the Buyer
Article 32
If a participant in the public collection of bids with subsequent public bidding, who has
been declared a buyer or who has the second highest bid, fails to sign the minutes, fails to
conclude the agreement or fails to make the payment within the specified term, it shall lose the
status of the buyer and the right to participate in the privatization process and the right of deposit
return.
15
Public Collection of Bids Method
Article 33
Public collection of bids shall be carried out through announcement of public invitation
for selection of strategic investor.
The Government shall prescribe the qualification requirements to be met by a strategic
investor.
The Agency shall publish a public invitation referred to in paragraph 1 of this Article.
The public invitation referred to in paragraph 1 of this Article shall be published in at least
one widely circulated daily newspaper distributed throughout the territory of the Republic of
Serbia and on the website of the Agency no later than 30 days before the date stipulated for
submission of applications.
Determining the Content of Application
Article 34
The content of the application for strategic partnership and the amount of deposit shall be
determined by the Government at proposal of the ministry responsible for economic affairs.
Authorization of the Government to pass the By-laws
Article 35
The Government shall prescribe the conditions, procedure and manner of the sale of capital
and/or assets by method of public collection of bids with subsequent public bidding as well as
the strategic partnership model.
IV SALE OF CAPITAL
Subject of Sale
Article 36
The subject of sale shall be 70% of the socially-owned capital to be privatized, unless
otherwise regulated by this law or the regulations governing the legal status of business entities
and the terms and conditions of performing certain economic and other activities.
The percentage of public capital to be privatized shall be determined by the Government,
the autonomous province or local self-government unit.
If after the sale of the socially-owned capital and transfer of the capital to employees
there is still the unsold capital, such capital shall be transferred to the Shareholder Fund
16
Agreement on the Sale of Capital
Article 37
Agreement on the Sale of Capital is the adhesion contract which may include the
provisions on the following: contracting parties, subject of sale, contracted price and deadline for
payment, deadline and amount of investments provided by the buyer, required operations for
privatization entity, restricted disposal of assets or capital of the entity to be privatized through
alienation and encumbrance, prohibition of reducing the number of permanent employees, the
obligation to pay regular salaries to employees, security instruments for duly performed
contractual obligations and other provisions.
Privatization Agency and the buyer of the capital, as contracting parties, shall sign a
record containing a specification of property, rights and liabilities of privatization entity, which
is an integral part of the capital sales agreement.
The period of contractual obligations is typically two years.
Notwithstanding paragraph 3 of this Article, due to the importance of preservation of
activities, the contractual obligations period may be termed to three years by the capital sales
agreement, at proposal of the relevant ministry in charge of the activities of privatization entity.
Agreement on the sale of capital shall be deemed concluded when signed by the buyer
and the Agency and certified by the competent authority.
The Agency shall submit the agreement on the sale of capital to the ministry in charge of
finance for the record keeping within three days of its conclusion.
Agreement on the sale of capital shall be available on the official web site of the Agency,
within three days of its conclusion
On the date of certification of the capital sales agreement, the Agency shall acquire a
legal lien on the capital subject to sale, whilst the competent authority shall ex officio be obliged
to register that right.
The Agency shall, within 15 days from the execution of the Buyer’s last contractual
obligation, inform the competent registry to delete the statutory lien referred to in paragraph 8 of
this Article.
Assignment of the Capital Sales Agreement
Article 38
The buyer of the capital (hereinafter: Assignor) may assign the capital sales agreement to
a third party (hereinafter referred to as: Receiver), under the conditions stipulated by this law
and the law governing contractual obligation relations, with prior approval of the Agency.
The Receiver may only be a person who meets the legal requirements for the buyer of the
capital.
By assigning the capital sales agreement, the Receiver shall become the holder of all
rights and obligations under the agreement.
The Assignor and Receiver shall be jointly and severally liable to the Agency for the
performance of duties under the assigned capital sales agreement.
17
Own Shares
Article 39
During the execution of contractual obligations, the capital increase and new shares
arising from increase in capital of privatization entity shall be subject to regulations governing
the capital increase of companies and capital market, except issues otherwise regulated by this
law.
The Registry responsible for securities depository and clearing and the Register of
Companies shall record the capital increase of privatization entity on the basis of agreed
investment when the buyer submits a certificate by the Agency on the execution of the
contractual investment commitment.
Capital increase of the privatization entity deriving from new share issue provided by a
third party during the term of the contractual obligations shall not be permitted.
Shares acquired by the buyer from new issues arising from the capital increase of
privatization entity during the execution of contractual obligations shall be considered the fully
paid own shares of privatization entity.
When the buyer of capital fulfils obligations under the capital sales agreement, which
fulfillment is verified by the Agency’s certificate, the privatization entity that has acquired own
shares referred to in paragraph 4 of this Article, shall transfer them free of charge to the buyer
from which the shares were obtained.
The Agency shall submit to the register in charge of securities the decision under which
the own shares are registered on privatization entity, as well as the decision based on which the
own shares shall be transferred to the buyer for ex officio registry.
The Agency shall submit to the register in charge of registering the companies a decision
under which the own stake is registered on privatization entity, the decision based on which the
own stake shall be transferred to the buyer for ex officio registry.
Conditions for the Termination of the Capital Sales Agreement
Article 40
Agreement on the Sale of Capital shall be deemed terminated due to contract default if,
even within the additionally approved deadlines, the buyer fails to remedy the following
breaches of contractual obligations:
1) Failure to pay the agreed price in accordance with the sales agreement;
2) Disposal of privatization entity’s assets contrary to the provisions of the agreement;
3) Disposal of privatization entity’s capital contrary to the provisions of the agreement;
4) Failure to provide guarantees in accordance with the sales agreement;
Buyer may be granted no more than three consecutive subsequent deadlines for
compliance with one contractual obligation if it has been verified that the buyer had submitted
evidence of taking steps to enforce contractual obligations in the previously provided period.
Collaterals for proper performance of contractual obligations shall be activated in
accordance with the agreement.
18
Legal transaction concluded without the Agency’s consent, contrary to the provisions of
the sales agreement, shall be null and void.
Legal Consequences of the Termination of the Capital Sales Agreement
Article 41
In case of termination due to contract default by the buyer, and in order to protect general
public interest, the buyer of the capital shall lose the right:
- of refund of the amount paid on behalf of the agreed price;
- over the entire capital of the privatization entity that the buyer directly or indirectly
acquired under the obligations from the sales agreement and any compensation or indemnity
under the same, except shares acquired through purchase on the organized securities market.
In case of termination of the agreement on the sale of capital, the entire capital referred to
in paragraph 1 of this Article including own shares acquired in the capital increase through new
stakes, shall be transferred to Privatization Agency.
Funds generated from the sale of own shares shall be paid to the buyer of the capital with
whom the sales agreement has been terminated, and the buyer shall lose the right to any
remuneration or compensation in respect of assets and rights entered into the privatization entity,
which have increased the capital of the entity.
Capital Representative
Article 42
For privatization entities for which the agreement of sale has been terminated in
accordance with provisions of this Law, the Agency, with the approval of the ministry
responsible for economic affairs, shall appoint a temporary capital representative (hereinafter:
Capital Representative) to manage the privatization entity until the completion of its privatization
process.
Capital Representative may be a person who meets the following requirements:
− holds a university degree;
− at least 5 years of experience in the area of business of the privatization entity or in
business in general;
− he/she is not a shareholder in the privatization entity or its buyer;
− has not been convicted of a criminal offence which is punishable by imprisonment or
other criminal offence which makes him/her unfit to perform the duty of a
representative;
− he/she is not a creditor or debtor of the privatization entity.
Capital Representative shall manage the privatization entity in proportion to the share of
capital which is transferred to the Agency.
Capital Representative shall in particular:
1) take necessary measures for the protection of property and capital in privatization entity;
19
2) manage the operations of the privatization entity as a prudent businessman, and take care
of other activities that are needed to prevent the occurrence of damage to assets of privatization
entity;
3) take measures to facilitate the completion of the privatization process;
4) performs other duties as required.
Capital Representative shall perform entrusted tasks independently, with due care and
diligence of a prudent businessman, in accordance with the law.
Capital Representative shall be liable directly in the amount of his/her own property, for
the damage caused to a privatization entity, if the damage occurred intentionally or through gross
negligence.
Claims for damages have a five years statute of limitation from the date the damage
occurred.
Capital Representative’s Report
Article 43
Capital Representative shall submit to the Agency the following reports:
- Monthly reports on the property status and business operations of the privatization
entity;
- Other reports, at the request of the Agency.
The content of reports shall be prescribed by the minister competent for economic affairs.
All the reports shall be published on the official web site of the Agency.
A monthly report required to be submitted by the Capital Representative, shall give an
overview of business performance and operating results in an observed period (month), as well
as comparison of that period with the previous period (month), i.e. with the same period (month)
in the previous year.
Capital Representative’s Fee
Article 44
Capital Representative shall be entitled to remuneration and reimbursement of actual
costs.
Remuneration costs and reimbursement of actual costs of the Capital Representative shall
be borne by the privatization entity in the amount prescribed by the minister competent for
economic affairs.
Capital Representative Acquittal
Article 45
The Agency will acquit Capital Representative if it determines that the Capital
Representative does not fulfill the obligations prescribed by this Law and other acts regulating
his/her actions.
Capital Representative may be acquitted at his/her personal request.
20
Providing conditions for trade of shares
Article 46
In case a decision on the sale of shares on the organized market is adopted in accordance
with Article 9 paragraph 2 item 1 of this Law, Capital Representative shall be obliged to provide
conditions for trading with shares of the privatization entity organized as a joint stock company
on the organized securities market, within 90 days from the adoption of the decision.
If the Capital Representative fails to ensure share trading conditions, the Agency will
send an order to the Belgrade Stock Exchange to include shares on the Belgrade Stock Exchange
market. Belgrade Stock Exchange will include entity’s shares on the market free of charge and
by Agency’s order.
The Agency will offer shares of the privatization entity for sale in accordance with
current market conditions. Shares will be offered for sale for the maximum of 90 days.
The capital referred to in Article 41 paragraph 1 and 2 of this Law that is expressed in
shares shall be sold with a method of public collection of bids and public bidding.
Duties of the Management Bodies of the Privatization Entity
Article 47
The management body of the privatization entity shall be obliged to undertake all legal
and factual actions in order to enable the Capital Representative to manage the privatization
entity, as well as to carry out all the actions necessary for the registration of changes in the
registrar competent for companies, and other competent registrars.
In case the management body does not act in the manner referred to in the previous
paragraph of this Article, all the rights, obligations and competences of the management bodies,
including the right to convene the Assembly of the privatization entity in the manner and within
time limits envisaged by the law governing the legal status of companies, shall be transferred to
the Capital Representative.
After termination of the agreement on the sale of capital, the Management Bodies of the
privatization entity cannot adopt the following decisions prior to selection of new management
bodies:
1) On the company's capital decrease or increase;
2) On the acquisition or disposal of real estate or the high value assets;
3) On the reorganization of the company;
4) On pledging of items, mortgage and other manner of encumbering the property;
5) On giving or taking a lease on the property;
6) On the offset of creditors.
Decision adopted contrary to paragraph 3 of this Article shall be null and void.
Representatives of the privatization entity management bodies shall be proposed by the
ministry competent for economic affairs, in proportion with the capital share transferred to the
Agency in the total capital of the privatization entity, within 15 days from the day of termination
of the agreement on sale of capital.
21
V ASSET SALE
Subject of Sale
Article 48
In the provatization procedure, assets of a privatization entity or a part thereof can be sold.
Asset sale is organized and conducted by the Agency.
Asset Sale Program
Article 49
Program shall be adopted by the competent authority of the privatization entity.
Privatization entity shall be obliged to submit the Program to the Agency within 60 days
from the date of the decision on the model method.
The Agency may extend the time limit for the submission of the Program for a maximum
of 30 days, at the request of the privatization entity, if there are reasonable grounds for this.
The Agency shall be obliged to adopt a decision on acceptance, refusal, return for
Program corrections or amendments within a period of maximum 30 days from the day of receipt
of the Program.
The privatization entity shall be obliged to make corrections or amendments to the
Program within a time limit determined by the Agency, which may not exceed 30 days from the
day of submission of the decision referred to in paragraph 4 of this Article.
The Program shall be considered adopted after the Agency passes a decision on the
acceptance of the Program.
The Program adopted in accordance of this Law shall be an enforceable document.
Program Contents
Article 50
The Program particularly contains the following: Operating data of the privatization
entity, asset values, social program, i.e. obligations towards employees, environment protection
program, and other data relevant for conducting sales of the assets of the privatization entity.
In addition to the data referred to in paragraph 1 of this Article, the Program shall also
contain data about:
- The property that is the subject of sale,
- Property rights and encumbrances on the property that is the subject of sale,
- Claims that are settled by sales of the assets,
- Percentage share of the pledged property in the subject of sales and percentage share
of the settlement of secured creditors from the proceeds obtained from the sale of
pledged property,
22
-
Terms of sale,
Purpose of funds remaining after the settling of privatization costs and secured
creditors,
- A possibility for further operation of the privatization entity or winding up of the
privatization entity,
- Other data relevant for asset sale.
The Program shall contain a signed statement of all secured creditors having a security
interest on the property that is the subject of sale, that they approve the Program;
Application
Article 51
Provisions of this Law on Asset Sale shall be accordingly applied in case of Asset Sale in
accordance with the Program of the privatization entity with shares or stakes of the Shareholder
Fund in its capital structure.
Asset Sale Agreement
Article 52
Asset Sale Agreement shall be a contract of adhesion and may contain provisions on:
contracting parties, subject of sale, contracted price and term of payment, amount and time frame
for buyer's investments, obligation to continue business operations, limitation of assets disposal
by alienation and pledge, prohibition of reduction of the number of employees who have been
employed for an indefinite period of time, obligation of regular payment of salaries to
employees, collaterals for proper fulfillment of contractual obligations, and other provisions.
Buyer’s contractual obligations under the Asset Sale Agreement shall, as a rule, last for 2
years.
Notwithstanding paragraph 2 of this Article, due to importance of business preservation,
at a proposal of the line ministry, duration of buyer’s contractual obligations may be extended to
3 years.
The buyer shall be obliged to submit a first class bank guarantee, unconditional,
irrevocable, payable on the first call, in the amount of the purchase price, which shall guarantee
fulfillment of contractual obligations, in accordance with the asset sale agreement.
The buyer shall acquire the title immediately after the payment of the contracted price
and submission of the guarantee, in accordance with the Asset Sale Agreement.
After conclusion of the Asset Sale Agreement, the Agency shall adopt a conclusion on
conducted sales on the basis of which the competent registrar shall, ex officio and free of charge,
register the prohibition of asset disposal without consent of the Agency, for the duration of
contractual obligations.
The Agency shall be obliged to notify the registrars referred to in paragraph 6 of this
Article for the purpose of deletion of the disposal prohibition within 15 days from the date of
execution of the buyer’s last contractual obligation.
23
A legal transaction concluded without consent of the Agency, contrary to provisions of
the Asset Sale Agreement, shall be null and void.
Assignment of the Asset Sale Agreement
Article 53
Provisions of Article 38 of this Law relating to the assignation of the Capital Sale
Agreement, shall accordingly apply on the assignment of the Asset Sale Agreement.
Terms for Termination of the Asset Sale Agreement
Article 54
The Asset Sale Agreement shall be considered terminated due to a failure to fulfill
contractual obligations if, even in the additionally extended time limit for fulfillment of a
contractual obligation, the buyer does not eliminate following violations of contractual
obligations:
1) Failure to pay the contracted price;
2) Failure to provide a guarantee in accordance with the Sales Agreement;
3) Disposing the assets of the privatization entity contrary to provisions of the agreement.
The buyer may have maximum three consecutive extensions of the deadline for execution
of one contractual obligation if it is estimated that in the previously provided additional time the
buyer provided evidence that it took actions to execute contractual obligations.
Collaterals for proper execution of a contractual obligation shall be activated in
accordance with the agreement.
A legal transaction concluded without consent of the Agency, contrary to provisions of
the Sales agreement, shall be null and void.
In case of termination of the Asset Sale agreement, the buyer shall not be entitled to
refund the amount paid as contracted price, for the purpose of protection of a general interest,
and the Agency may activate the bank guarantee.
Funds generated through cashing in the bank guarantee shall be transferred to the budget
account of the Republic of Serbia.
In case of termination on the basis of item 3) paragraph 1 of this Article, the property that
was the subject of sales shall remain in the ownership of the buyer or a newly established
company.
Conclusion on the Settlement of Secured Creditors
Article 55
Secured creditor whose claim is secured on the property that is the subject of sale shall
have the right to collect in full, before other creditors, from the proceeds generated from the sale
of that part of the property.
24
If the creditor referred to in paragraph 1 of this Article does not settle its claims in full,
the remaining amount of claims shall be settled together with claims of non-secured creditors.
Upon completion of the sale of the property, i.e. after fulfilling all the terms stipulated in
the Sales Agreement for the transfer of title over the property that was the subject of sale, the
Agency shall adopt a conclusion on the settlement of secured creditors.
The conclusion referred to in paragraph 3 of this Article shall be final and the Agency
shall submit it to competent registrars for recording lien, for the purpose of deletion of
encumbrances on the property that was the subject of sale.
Competent registrars shall be obliged to conduct deletion of encumbrances on the
property that was the subject of sale ex officio and free of charge.
Completion of the Asset Sale Procedure and Initiation of the Liquidation Procedure
Article 56
If the entire property of the privatization entity was sold in accordance with the Program,
the Agency shall submit a proposal for initiating liquidation of the privatization entity if there are
reasons for bankruptcy in accordance with this Law.
Exceptionally, if terms for liquidation of the privatization entity are met, the Agency shall
initiate a liquidation procedure in accordance with the law governing companies.
The liquidation procedure shall be implemented in accordance with the Company Law.
In the initiation decision the Agency shall appoint a liquidator who has to meet the
following requirements:
1) Hold a university degree,
2) Have minimum 5 years of work experience related to the business of the
privatization entity or business in general,
3) has not been convicted of a criminal offence punishable by imprisonment or other
criminal offence that makes this person inadequate for conducting activities of a
liquidator,
4) is not a creditor or debtor of the privatization entity.
The liquidator shall submit to the Agency the following reports:
- Monthly reports on the progress of the liquidation procedure;
- Other reports, at the request of the Agency.
All the reports shall be published on the official web site of the Agency.
The content of the report shall be prescribed by the Agency.
The Agency will acquit the liquidator if it determines that the liquidator does not fulfill
obligations prescribed by this Law and other acts regulating his/her actions.
The liquidator may be acquitted at his/her personal request.
Remaining liquidation estate that is proportional to the share of state owned capital in the
total capital of the privatization entity shall be paid to the budget account of the Republic of
Serbia.
25
VI PROCEDURE AND METHOD OF CONTROL OF EXECUTION OF OBLIGATIONS
UNDER THE AGREEMENT FOR SALE OF CAPITAL OR ASSETS
Control of Execution of Contractual Obligations
Article 57
The Agency shall control execution of buyer's contractual obligations envisaged by the
sales agreement.
Control referred to in paragraph 1 of this Article shall be carried out on the basis of a
report of an authorized auditor which shall be submitted by the buyer to the Agency for the
duration of the agreement, as well as on the basis of assessment of a court expert for the
investment subject.
The Government shall more closely prescribe the procedure of control of execution of
contractual obligations.
The buyer and the person authorized to represent the privatization entity shall be
responsible, under criminal and material liability, for the accuracy and completeness of the
documentation and data submitted to the Agency for the purpose of implementing the procedure
of control of execution of contractual obligations.
VII SALE OF SHARES AND STAKES
Application of regulations and sales criteria
Article 58
The sale of shares and stakes shall be accordingly governed by provisions of this Law
that refer to the sale of capital.
Shares may also be sold in accordance with the law regulating the securities market and
in accordance with the law regulating takeover of joint stock companies.
A criterion for the sale of shares out of the securities market or on the securities market
shall be achievement of the highest sales price, starting from an assessed fair market value of the
joint stock company capital and share price on the stock exchange.
A criterion for the sale of shares with a takeover bid shall be achievement of the highest
sales price, taking into consideration an estimated fair market value of the joint stock company
capital, share price on the stock exchange, and price per share offered in the takeover bid.
The decision on a method of the sale of shares i.e. stakes in the ownership of the
Republic of Serbia, autonomous province and local self-government, shall be adopted by the
Government, a competent authority of the autonomous province or local self-government.
26
Sale of Shares Transferred to the Agency
Article 59
Shares of the privatization entity assigned to the Agency after termination of the
Agreement on sale of capital shall be sold by the Agency by method of public collection of bids
with subsequent public bidding, method of public collection of bids in case of a strategic
partnership, on the securities market, or a takeover bid.
A minister competent for economic affairs shall prescribe criteria for determining the
price of shares of the privatization entity referred to in paragraph 1 of this Article when they are
sold on the securities market or by takeover bid.
Joint Sale of Individual Shareholder Shares
Article 60
In the process of privatization by the method of public collection of bids with subsequent
public bidding, simultaneously with an offer for the sale of shares transferred to the Shareholder
Fund i.e. the Agency after termination of the sales agreement, shares of individual shareholders
may be offered for the sale, for the purpose of selling majority share .
VIII TRANSFER OF CAPITAL FREE OF CHARGE
Transfer of Capital to Employees Free of Charge
Article 61
Part of the equity shall be transferred in shares and free of charge to the employees of the
privatization entity with socially owned capital that is being privatized by capital sales model.
The employees referred to in paragraph 1 of this Article are citizens of the Republic of
Serbia who are:
1) Employed or were employed in the privatization entity.
2) Employed in a control company or subsidiary if the privatization entity is a subsidiary
or control company.
A pensioner shall also be considered to be a person previously employed in terms of
paragraph 2 item 1) of this Article.
The employees shall have the right to acquire shares free of charge for every full year of
employment in the privatization entity.
The right to acquire shares free of charge may be obtained for a maximum of 35 years of
employment.
The right to acquire shares free of charge shall not be obtained:
1) When shares or assets of the privatization entity are transferred free of charge to the
Republic of Serbia, autonomous province or a local self-government unit;
27
2) When the right to free shares and financial compensation was obtained in accordance
with the law governing the right to free shares and financial compensation.
Decision on Share Issue
Article 62
The privatization entity shall adopt a decision on issuing shares free of charge and inform
the employees thereof in a public invitation.
The privatization entity shall be obliged to adopt a decision on issuing shares free of
charge within a time limit determined by the Agency.
The public invitation referred to in paragraph 1 of this Article shall contain data about:
date, time and place of registration of shares, number of shares, nominal value of shares, and
other data in accordance with the decision on issuing shares free of charge.
Public invitation shall be published on privatization entity’s notice board and in the
"Official Gazette of the Republic of Serbia" and in one high-circulation daily newspaper
distributed throughout the territory of the Republic of Serbia.
A deadline for registration of shares free of charge shall commence from the date of
publication of the public invitation in the daily newspaper referred to in paragraph 4 of this
Article.
Acquiring Shares Free of Charge
Article 63
Capital intended for the acquisition of shares free of charge in the process of capital sale
may not be higher than 30% of the socially owned capital being privatized.
The employees shall have the right to acquire shares free of charge in accordance with
Article 64 of this Law whose total nominal value amounts to EUR 200 in RSD counter value at
the official exchange rate on the date of publication of the public invitation referred to in Article
18 of this Law, for each full year of employment.
If the value of capital for the acquisition of shares free of charge is smaller than the total
nominal value of the shares which the employees acquire free of charge, the employees shall
have the right to a smaller number of shares, in proportion to the ratio of these values.
Legal Nature of the Free Shares
Article 64
Shares that are transferred to the employees free of charge shall be ordinary and
registered on the name of the owner.
28
Transfer of Capital to the Strategic Investor Free of Charge
Article 65
Terms and manner of transfer of capital free of charge to strategic investor shall be
determined in accordance with regulations governing the incentive of investments, on the basis
of a decision of the Government.
IX STRATEGIC PARTNERSHIP
Notion of Strategic Partnership
Article 66
Strategic partnership shall be a model of privatization through an institutional relation
between national or foreign legal entities (hereinafter referred to as the “strategic investor“) and
the privatization entity i.e. the Republic of Serbia, for the purpose of:
- Ensuring financing;
- Increasing productivity and employment;
- Management professionalization;
- Creating conditions for the production or provision of services to end users;
- Other reasons that enable performance of activity.
Manner of Implementation
Article 67
Strategic partnership shall be carried out:
- By a joint venture by establishing a new company;
- By capital increase in the existing privatization entity.
Strategic Partnership Agreement
Article 68
Contractual obligations of the strategic investor, as well as terms, method and legal
consequences of termination of the agreement shall be agreed between the parties and regulated
under the Strategic Partnership Agreement.
Strategic Partnership Agreement shall be published on official web sites of the
Privatization Agency and Serbian Government within three days after the signing date.
29
Control of the Execution of Contractual Obligations
Article 69
The Agency shall control the execution of contractual obligations by the strategic
investor as specified by the strategic partnership agreement.
The control referred in paragraph 1 of this Article shall be conducted based on the report
of an authorized auditor delivered to the Agency by the strategic investor during the term of the
agreement, as well as based on the evaluation of the court expert for the subject matter of the
investment.
The Agency shall deliver the report on performed control to the ministry in charge of
economic affairs.
Pursuant to the report referred to in paragraph 3 of this Article, the ministry in charge of
economic affairs shall determine fulfillment of the contractual obligations and propose relevant
measures to the Government.
Strategic investor and the person authorized to represent privatization entity shall be
responsible, under material and criminal liability, for correctness and completeness of
documentation and data delivered to the Agency for the purpose of conducting the control of
execution of contractual obligations.
Decision of the Government
Article 70
The decision on strategic partnership through foundation of new company shall be
rendered by the Government, based on the proposal of the ministry in charge of economic
affairs.
Foundation of New Company
Article 71
The Republic of Serbia and the strategic investor shall found new company, pursuant to
the company law.
Contribution of the Republic of Serbia in the new company shall be the property acquired
by the Republic of Serbia based on the claims it has towards the privatization entity for which it
rendered the decision on strategic partnership.
The Republic of Serbia shall acquire ownership of the property referred to in paragraph 2
of this Article through “giving in payment” (datio in solutum), pursuant to the law regulating
contracts and torts.
Value of the property acquired by the Republic of Serbia shall be established in the
amount of 100% of evaluated fair market value.
Contribution of the strategic investor in newly founded company may be in cash or inkind.
Contract on foundation of new company referred to in paragraph 1 of this Article shall be
signed by the representative of the Republic of Serbia and the strategic investor.
30
Pursuant to paragraph 3 of this Article, the Republic of Serbia shall acquire property
proportionate to the share of state creditors’ claims in the total amount of claims against the
privatization entity when the capital of the privatization entity is negative.
In case there is a pledge on the property being the contribution in the new company,
consent of all secured creditors must be obtained.
Property rights shall be deleted from the real estate cadastre or other public registries,
upon request of the Republic of Serbia, in line with the law.
Decision on Privatization of the Remaining Property or Capital
Article 72
The Government shall, pursuant to provisions of this Law, render a Decision on further
privatization procedure of the property or capital which remained after foundation of a new
company, pursuant to Article 71 of this Law.
Capital Increase in the Existing Privatization Entity
Article 73
Pursuant to this Law, capital increase means increase of share capital of the privatization
entity for which the Government has rendered the decision on capital increase.
Contribution of the strategic investor may be in cash or in kind.
Agreement on capital increase shall be concluded by the representative of the Republic of
Serbia, privatization entity and strategic investor, pursuant to the law which regulates companies.
Organization of the Socially Owned Company after Capital Increase
Article 74
Upon rendering the decision on capital increase, socially owned company shall be
organized as a joint stock company or limited liability company.
The Privatization Agency shall be obliged to offer the strategic partner to purchase
remaining socially owned capital not later than three months prior to expiry of the deadline for
privatization of socially owned capital referred to in paragraph 2, Article 6 hereof.
In case the strategic partner fails to purchase socially owned capital referred to in
paragraph 2 of this Article, that capital shall be transferred to the Shareholder Fund.
31
X MEASURES FOR DISBURDENING AND PREPARATION OF PRIVATIZATION
ENTITIES
Criteria for Disburdening of Privatization Entities
Article 75
The Government may render a decision on the measures for preparation and disburdening
of the privatization entity, once the privatization entity meets at least one of the following
criteria:
1) strategic importance for the region;
2) size of property;
3) number of employees:
4) amount of income from registered predominant activity;
5) market potential.
Debt write-off (conditional)
Article 76
The Government may render a decision for the state creditors of the privatization entity to
write off the debt as of 31 December 2013 towards the privatization entity which operates
entirely or with majority of socially owned or public capital.
State creditors shall write off the debt towards subordinate (subsidiary) company:
1) which, in its capital structure, has majority capital of controlling (parent) company
which operates with majority socially owned or public capital;
2) in which socially owned and public capital presents majority together with the capital
of the controlling company.
The decision on debt write-off referred to in paragraph 1 of this Article may be rendered
when the subject is privatized through sale of capital, or strategic partnership through capital
increase, or as a measure of Pre-Packaged Reorganization Plan (PPRP) pursuant to the law
which regulates bankruptcy.
Debt write-off shall be valid in case capital of the privatization entity was sold, capital
increase was done by the strategic partner or in case a valid decision confirming PPRP of the
privatization entity was adopted.
Debt - Equity Swap (conversion)
Article 77
In the process of privatization, creditor’s claims may be converted into capital
contribution in the privatization entity, if the Government renders a decision on conversion of
state creditors’ claims into capital contribution in the privatization entity.
State creditors shall be obliged to convert claims into capital in case the Government
adopted the decision referred to in paragraph 1 of this Article.
32
Decision on conversion may be rendered after the decision had been rendered on the
model of privatization through sale of capital or strategic partnership through capital increase or
as a measure of Pre-Packaged Reorganization Plan (PPRP), pursuant to the law regulating
bankruptcy.
Rendering Decision on Conversion
Article 78
Relevant authority of the privatization entity shall render a decision on conversion of
creditors’ claims into capital contribution in the privatization entity.
Decision referred to in paragraph 1 of this Article contains the data on the basis and
amount of claims to be converted in the share capital of the company and the capital structure
after conversion.
Along with the decision referred to in paragraph 1 of this Article, special opinion of the
auditor pertaining to the audit of financial statement items that are subject of conversion, which
is a mandatory element of documentation delivered to the Agency and the Government, shall be
submitted.
Competent body in the privatization entity shall render a decision on capital increase
pursuant to the provisions of the law regulating companies.
Subject of the conversion may be claims which were due at least 6 months before
adoption of the Government’s decision and must be presented in annual financial statements,
which are the subject of review and adoption by the company assembly.
Conversion of creditors’ claims into capital contribution in the privatization entity shall
not be done by persons which, pursuant to Article 12 of this Law, cannot be buyers of the capital.
XI PRIVATIZATION OF SOCIALLY OWNED CAPITAL FROM SUCCESSION
Manner of Privatization
Article 79
Capital of socially owned companies in the Republic of Serbia which were founded by
the companies with the seat on the territory of the former SFRY republics shall be privatized
pursuant to the provisions of this Law.
Proceeds from the sale of companies referred to in paragraph 1 of this Article shall
remain on the special purpose account of the Agency, and be used in line with agreements
regulating the succession issues.
33
XII INITIATION OF BANKRUPTCY FOR THE PURPOSE OF COMPLETION OF
PRIVATISATION
Bankruptcy Reasons
Article 80
The Agency may file a motion for initiation of bankruptcy of the privatization entity in
case one of the following bankruptcy reasons has been met:
- failure to perform business activity in the period longer than 6 months,
- lack of interest in privatization,
- it has not had employees in the period longer than 6 months,
- decision on model and method of privatization has not been rendered after expiration
of deadline referred to in Article 21 of this Law,
- in case the Program has not been adopted due to lack of consent from the creditors
pursuant to Article 50 of this Law,
- in other cases defined by the law on bankruptcy.
If a privatization entity with majority socially owned capital has not been privatized within the
period specified in Article 6, paragraph 2 of this Law, the Agency shall file a motion for
bankruptcy of the privatization entity.
XIII PRIVATIZATION OF THE PRIVATIZATION ENTITY WITH MINORITY CAPITAL
Privatization of Minority Capital
Article 81
In case the subject of privatization is capital which constitutes less than 50% of the total
capital of the privatization entity, provisions of this law pertaining to sale of assets, strategic
partnership, measures for preparation and disburdening, initiation of liquidation and initiation of
bankruptcy for the purpose of completion of privatization, shall not apply.
XIV SPECIAL PROVISIONS
Costs of Third Parties in Dealing with the Agency
Article 82
Costs of privatization borne by third persons, i.e. privatization entities, cooperatives and
buyers in the process of privatization, as well as other legal entities and natural persons, shall be
charged by the Agency in the amount of real costs.
Real costs pursuant to paragraph 1 of this Article include the costs:
34
-
for addressing requests for issuing consent of the companies which operate with majority
socially owned capital, pursuant to the provisions regulating companies;
- for addressing requests for issuing consent of privatization entities, pursuant to Article 95
of this Law;
- for addressing requests for issuing consent of the companies in which the Agency
appointed a representative of capital;
- for addressing requests for issuing consent of the cooperatives, pursuant to the provisions
of the law regulating cooperatives;
- for annexes to the agreements;
- other costs.
Minister in charge economic affairs shall define the amount and type of costs which are
recognized as real costs referred to in paragraph 1 of this Article.
Environmental Protection
Article 83
Funds for eliminating damage inflicted on the environment by the privatization entity
before conclusion of the agreement on sale, i.e. agreement on capital increase, shall be provided
from the budget of the Republic of Serbia.
The Government of the Republic of Serbia shall prescribe in more details the manner and
terms for use of funds referred to in paragraph 1 of this Article.
XV SUPERVISION OF LAW IMPLEMENTATION
Competence and Content
Article 84
Supervision of implementation of the provisions of this Law and acts adopted pursuant to it
shall be conducted by the ministry in charge of economic affairs.
The Government shall conduct supervision of actions of the ministry in implementation of
this Law.
The Ministry shall submit, to the relevant committee of the National Assembly of the
Republic of Serbia, regular monthly reports on the status of the privatization process, concluded
agreements on sale of capital or assets, with attached agreements, initiated privatization
processes, work of the subjects competent for implementation of privatization process listed in
Article 7 of this Law, as well as provide all necessary data and information as requested by the
competent committee.
Supervision referred to in paragraph 1 of this Article shall also include supervision of sale
of shares from the privatization process which is conducted through regulated market, and
supervision of sale of shares from the privatization process by accepting takeover bid.
35
XVI CRIMINAL OFFENSE
Liability of Responsible Person
Article 85
Responsible person in the privatization entity referred to in Article 20, paragraph 1 hereof,
which failed to deliver the data within specified deadline, as well as responsible person in the
privatization entity referred to in Article 24, paragraph 2 and Article 57, paragraph 4 of this Law
which submits untrue or incomplete data on the property and liabilities of the privatization entity
or delivers untrue or incomplete documentation, shall be punished by imprisonment for a term
between three months to five years, and pecuniary fine in the amount from 100,000 to 1,000,000
RSD.
XVII DUE APPLICATION OF THE LAW AND SUSPENSION OF THE PROCEDURE
Due Application
Article 86
Provisions of this Law which pertain to shares shall apply accordingly to stakes.
Suspension of Procedure
Article 87
The Agency shall suspend the procedure of privatization in case it becomes aware of the
circumstances which prevent sale of capital or assets of the privatization entity.
The Agency shall suspend the privatization procedure in case it is determined that the
privatization entity is not at the registered address, does not conduct business activity, does not
have employees or legal representative, or if for other objective reasons, it is not possible to
implement the privatization procedure thereof.
Decision on suspension of the privatization procedure referred to in paragraph 2 of this
Article, shall be delivered by the Agency to the relevant company registry which shall delete
these companies free of charge.
36
XVIII TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
Continuation of Initiated Procedures and Use of Funds on the Agency’s Account
Article 88
Privatization procedures initiated pursuant to the Law on Privatization (“Official Gazette of
RS”, no. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – oth. law, 30/10 - oth. law, 93/12, 119/12, 51/14
and 52/14 - CС), shall continue pursuant to the provisions of this Law.
For the privatization entities for which the initiative was launched pursuant to the law
referred to in paragraph 1 of this Article, the initiative shall not be launched pursuant to the
provisions of this Law.
Agreements on sale of capital or assets concluded until the day this Law came into force, in
case of buyer’s default, shall be terminated pursuant to the regulations which were in force until
the effectuation date of this Law.
With coming into force of this Law, temporary representatives of capital shall continue to
perform their duty, in line with act on appointment and this law.
Proceeds from sale of assets of the privatization entities in restructuring pursuant to the
provisions of the Law on Privatization (“Official Gazette of RS”, no. 38/01, 18/03, 45/05,
123/07, 123/07 – oth. law, 30/10 – oth. law, 93/12, 119/12, 51/14 and 52/14 - CC) that are, on
the effectuation date of this Law, deposited on temporary account of the Agency, pursuant to the
Regulation on the method and terms for execution of obligations of privatization entities towards
creditors (“Official Gazette of RS“, no. 45/06, 108/07, 126/07 and 60/08), shall remain on the
temporary account of the Agency and shall not be the subject of compulsory enforcement until
completion or suspension of the privatization procedure, after which they shall be transferred to
the account of the privatization entity.
Privatization of Remaining Capital Privatized under Previous Regulations
Article 89
If a company, which until the effectuation date of this Law completed privatization of
more than 50% of socially owned capital, pursuant to the provisions of the Law on Socially
Owned Capital (“Official Gazette of SFRY“, no. 84/89 and 56/90) and the Law on Conditions
and Procedure of Conversion of Socially Owned Property into other types of Property (“Official
Gazette of RS“, no. 48/91, 75/91, 48/94 and 51/94), as well company which, until the
effectuation date of this Law, completed privatization of the part of the capital pursuant to the
provisions of the Law on Ownership Transformation (“Official Gazette of RS“, no. 32/97 and
10/2001), is not privatized within the deadline defined by Article 6 of this Law, as of the day of
expiration of that deadline, 70% of socially owned capital that is not privatized shall be
transferred to the Shareholder Fund, and 30% of socially owned capital that is not privatized
shall be transferred to the employees free of charge, pursuant to the provisions of Articles 61-64
of this Law.
37
In case the decision on transfer of capital to the Shareholder Fund has been rendered for
the company referred to in paragraph 1 of this Article, the company shall transfer the shares and
stakes to the Shareholder Fund not later than within 30 days as of the date of the decision.
In case a company referred to in paragraph 1 of this Article fails to transfer shares or
stakes to the Shareholder Fund within the deadline referred to in paragraph 2 of this Article,
ministry in charge of economic affairs shall render the decision on transfer of those shares, i.e.
stakes.
The decision referred to in paragraph 3 of this Article shall be final.
The Shareholder Fund shall submit the application for registration in relevant registries,
which shall be obligated to perform registration without a fee within 8 days as of the date of the
decision referred to in paragraph 4 of this Article.
Exception from the Law
Article 90
Provisions of this Law shall not apply to the privatization entities for which, until the
effectuation date of this Law, the Agency rendered the decision that the representative of capital
should undertake measures in order to initiate bankruptcy procedure.
Notifying Competent Registry
Article 91
Within the period of 15 days as of coming into force of this Law, the Agency shall
deliver to the registry of companies list of privatization entities, which were in restructuring on
the effectuation date of this law.
Competent registry referred to in paragraph 1 shall, ex officio, delete mark “in
restructuring” from the business name of the privatization entity.
Deadline for Adoption of By-laws
Article 92
By-laws which shall be adopted based on the authorizations stipulated by this Law shall be
adopted within 30 days as of coming into force of this Law.
Termination of other Laws
Article 93
On the effective date of this Law, the Law on Privatization (“Official Gazette of RS”, no.
38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – oth. law, 30/10 - oth. law, 93/12, 119/12, 51/14 and 52/14
- CС) and regulations adopted based on that law shall be repealed.
Notwithstanding paragraph 1 of this Article, Article 11 of the Regulation on the process
and method of restructuring (“Official Gazette of RS“, no. 52/05, 96/08, 98/09, 44/13 and 59/13)
38
shall stay in force until completion of the sale process of privatization entities that were in
restructuring on the effective date of this Law.
Privatization entities referred to in paragraph 2 of this Article shall not, without consent of
the Agency, render decisions referred to in Article 11 of the Regulation on the process and
method of restructuring (“Official Gazette of RS“, no. 52/05, 96/08, 98/09, 44/13 and 59/13).
Decisions rendered contrary to paragraph 3 of this Article shall be null and void.
Settlement of Creditors’ Claims
Article 94
Within 60 days as of the date of the decision on the model of privatization pursuant to this
Law, the Agency shall record Requests for payment of creditors’ claims filed pursuant to the
Law on Amendments to the Law on Privatization (“Official Gazette of RS“, number 51/14), and
establish the amount of claims for each creditor and prepare proposal for settlement of claims
which shall be delivered to the creditors.
Procedures of compulsory enforcement and forced collection against the privatization
entities which were in restructuring on the effective date of this Law, and which were suspended
pursuant to Article 20ž of the Law on Privatization (“Official Gazette of RS”, no. 38/01, 18/03,
45/05, 123/07, 123/07 – oth.law, 30/10 – oth.law, 93/12 и 119/12), may be continued after 180
days as of the expiration of the deadline for adoption of the decision on model of privatization of
the privatization entity.
Procedures of compulsory enforcement and forced collection against privatization entities
that were in restructuring on the effective date of this Law, and which were not initiated until this
Law came into force, may be initiated upon expiration of the deadline referred to in paragraph 2
of this Article.
Procedures of compulsory enforcement and forced collection against companies for
professional rehabilitation and employment of disabled persons that were in restructuring on the
effective date of this Law, and which were not initiated until this Law came into force, may be
initiated upon passing of law that regulate the status of such companies, but not later than upon
expiry of the deadline set in paragraph 2 of this Article.
Provisions of this Article shall not apply to the privatization entity for which the Agency,
pursuant to the Government act, renders a decision on initiation of bankruptcy, as well as the
privatization entity for which the Agency gave consent for PPRP.
Coming into Force
Article 95
This Law shall come into force on the eighth day as of its publishing in the “Official
Gazette of the Republic of Serbia”.
39
Investment opportunities
Republic of Serbia
Law on privatization presentation
Innovations of the Law
Serbian Parliament passed the new Law on Privatization on August 2nd 2014, which entered
into force on August 13th 2014
The law ensures more flexible methods and models of privatization, based on real market
conditions, thus making the procedure more efficient. The law envisages the following models:
sale of capital, sale of assets, transfer of capital free of charge and strategic partnership
Method of privatization can be public collection of offers with subsequent public bidding, and
public collection of bids.
The Law also provides measures for preparation and disburdening the companies in
privatization, such as: conditional debt write-off and debt to equity swap (conversion).
The Law provides the possibility of public capital privatization (RS capital, autonomous
provinces and local self-government)
Privatization
models and methods
MODELS
Sale of capital and
assets
Strategic partnership
FEATURES



 RS Government prescribes the qualification requirements
 Agency announces the public invitation for gathering of bids
 The RS Government selects strategic investor
Transfer of capital free of 

charge
METHODS
Public gathering of bids
with public bidding
Public gathering of bids
Sale of capital is applied in companies with a positive value of capital
It is conducted through public gathering of bids with public bidding
The Agency sets the participation criteria, terms of sale and buyer’s covenants, approved by the
ME
transfer of capital to employees
transfer of capital to strategic investor
FEATURES
 applied for the sale of capital and assets
 Agency announces Public Invitation
 initial price may reach up to 1/2 of the estimated value for the first bidding, or up to 1/3 for the
second bidding
 public opening of bids and public bidding
 initial price = highest price offered
 applied for selection of strategic investor
 RS Government prescribes the qualification requirements
 Agency announces Public Invitation
Privatization Agency portfolio
502 parent companies and their subsidiaries from the following industries:



















administrative and support service activities (13),
construction (51),
public administration and defense; compulsory social security (1),
human health services (16),
IT and other information services (73),
education (1),
other services (4),
agriculture, forestry and fishing (35),
real estate activities (1),
manufacturing (113),
mining and quarrying (6),
transportation and storage (21),
electricity, gas, steam and air conditioning supply (7),
water supply, sewerage, waste management and remediation (5),
professional, scientific and technical activities (67),
wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (83),
arts, entertainment and recreation (3),
accommodation and food service activities (21),
financial and insurance activities (15)
Public Invitation for collecting letters of interest

In order to survey the interest of potential investors, Privatization Agency announced on
August 15th the public invitation for collecting letters of interest, inviting investors to express
their interest in privatization of specific companies.

In line with expressed interest of potential investors on one side, and evaluation of
company’s business viability on the other, the Agency shall submit to the Ministry of
Economy, within 45 days after the deadline for submitting letters of interest, models and
methods of privatization for each individual company in privatization.

Based on Agency’s proposal, a decision shall be passed on the model and method of
privatization, the initial price and measures for preparation and disburdening the company
in privatization.
Portfolio database

Full text of the public invitation with basic data on companies from the Agency portfolio is
available at www.priv.rs/public-invitation

Public invitation contains the list of all companies divided into different categories based on
their core activity with their general information:






Company name and ID number
Number of employees
Contact information
Capital and assets value
Capital structure
Public invitation also contains a link for a detail presentation for each company in both
Serbian and English language:






Company location
Associated Legal Entities
Production and Capacity
Realization
SWAT analyses
Financial indicators
Companies in privatization / restructuring - INVESTMENT OPPORTUNITIES
TO BE ANNOUNCED 2014.
Agricultural enterprises
Number of
Employees
Current status
Links (Teaser / Company profile)
Cultivation of wheat, other
crops and plants
118
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/BACKA.shtml/seo=/companyid=819
Privatization Agency 68,24%
Shareholders Fund 0,17%
Cultivation of wheat, other
crops and plants
304
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/GRANICAR+DPP.shtml/seo=/companyid
=1354
AD "Aleksa Šantić", Aleksa
Šantić
Privatization Agency 70%
Shareholders' Fund 0,13%
Cultivation of wheat, other
crops and plants
220
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/ALEKSA+SANTIC.shtml/seo=/companyid
=3428
08053073
AD "7. juli", Sirig
Privatization Agency 70%
Cultivation of wheat, other
crops and plants
37
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/7.+JULI.shtml/seo=/companyid=6547
08047634
AD "Seme Tamis", Pancevo
Privatization Agency 72,13%
Assisting in cultivation of wheat
and plants
29
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/SEME+TAMIS.shtml/seo=/companyid=11
66
08047685
AD "Dolovo", Dolovo
Privatization Agency 71,25%
Shareholders' Fund 12,07%
Cultivation of wheat, other
crops and plants
42
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/DOLOVO+DPP.shtml/seo=/companyid=7
44
07042914
PIK Zemun in restructuring,
Belgrade
Socially-owned 100%
Breeding cows and production
of dairy products
93
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/PIK+ZEMUN+u+restrukturiranju.shtml/se
o=/companyid=768
07042230
PKB Beograd
City of belgrade 99,55%
Development fund 0,04%
other shareholders 0,41%
Breeding cows
2066
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/contract/403_20140515_122333.pdf
08236526
Mala Bosna
08047723
Omoljica, Omoljica
08058130
Jadran, Nova Gajdobra
Privatization Agency 72,17862 %
Shareholders' fund 7,65752 %
08155968
Agrobačka, Bač
Privatization Agency 72.52258%
Shareholders' fund 1.95481%
07042442
Dragan Marković, Obrenovac
08047740
Vojvodina, Starčevo
08644586
Mladi Borac, Sonta
Privatization Agency: 78.78057%
Shareholders' fund 0.45861%
08057745
Bratstvo Jedinstvo, Neuzina
Privatization Agency: 74.02241 %
Shareholders' fund 0,28 %
ID number
Company (enterprise)
Capital
Company activity
08134901
AD"Bačka", Sivac
Privatization Agency 70,62%
Shareholders Fund 0,02%
08064920
AD"Graničar", Gakovo
08166978
Privatization Agency 71,79%
Shareholders' fund 9,61%
Growing wheat and other crops
18
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/MALA+BOSNA.shtml/seo=/companyid=3
646
Privatization Agency 72,40780 %
Shareholders' fund 0,01 %
Cultivation of wheat, other
crops and plants
32
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/OMOLjICA++u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=1297/#company
Cultivation of wheat, other
crops and plants
24
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/JADRAN.shtml/seo=/companyid=3429/#
company
Cultivation of wheat, other
crops and plants
20
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/AGROBACKA+PPK.shtml/seo=/company
id=1417/#company
Republic of Srbija: 71,54%
Shareholders' fund 0,42%
Breeding pigs
244
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/DRAGAN+MARKOVIC+u+restrukturiranj
u.shtml/seo=/companyid=320/#company
Privatization Agency 72,64766%
Shareholders' fund 0,12%
Growing of other perennial crops
38
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/VOJVODINA+DPP.shtml/seo=/companyi
d=1458/#company
Cultivation of wheat, other
crops and plants
30
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/MLADI+BORAC++u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=3117/#company
Cultivation of wheat, other
crops and plants
22
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/BRATSTVO+JEDINSTVO+DPP.shtml/se
o=/companyid=598/#company
Production of agricultural machines
ID number
Company (enterprise)
Capital
Company activity
06963382
AD "INDUSTRIJA MOTORA Rakovica" , Beograd in
restructuring
Socially-owned 88,2% and share
capital9,95% , Development Fund
1,85%
Production of engines for motor
vehicles 17149113
AD "INDUSTRIJA MAŠINA I
TRAKTORA" , Beograd
Socially-owned 94,5% and share capital Production of tractors for
5,14% , Development Fund 0,36%
agriculture Number of
Employees
Current status
Links (Teaser / Company profile)
854
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/IMR+u+restrukturiranju.shtml/seo=/comp
anyid=406/#download
861
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/IMT+u+restrukturiranju.shtml/seo=/comp
anyid=377/#download
FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY
Number of
Employees
Current status
Links (Teaser / Company profile)
Privatization Agency 55,99% Share
Production of fruits and
Fund 0,14%, YES Jugoeksport
vegetable juices
sistem 20%, share capital 23,86%
99
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/BUDIMKA.shtml/seo=/companyid=1008
"Vršački vinogradi", Vršac
Privatization Agency 59.14%
Shareholders’ fund 12.71%
Production of wine from fresh
grape
242
Restructuring
http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/VRSACKI+VINOGRADI++u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=324
07230257
VOĆAR, Merošina
Socially-owned 100%
Growing of fruits 32
Restructuring
http://priv.rs/upload/company/contract/307_20140515_125851.pdf
07013710
AD "Beogradska industrija
piva", Beograd
Privatization Agency 51,90%
Share Fund 0,04%
Production of beer
542
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/contract/11905_20140515_121933.pdf
07114435
"Jagodinska pivara" AD,
Jagodina
Development Fund of the Republic
of Serbia 45,74%, PIO 5,42%,
Production of beer
Socially-owned 16,27%
311
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/JAGODINSKA+PIVARA.shtml/seo=/com
panyid=12022
07042337
"PKB Vocarske plantaze" а.d.
Belgrade
Socially owned 57.63%
State owned 17.67%
PKB corporation24.7%
Growing of fruits 61
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/PKB+VOCARSKE+PLANTAZE++U+RESTRUKTURIRANJU.shtml/seo=/companyid=1353/#priv
07196245
POREČJE doo Vučje
Privatization Agency 100%
Cultivation of other woody,
bushy and nuts
93
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/PORECJE.shtml/seo=/companyid=635
07268769
PLIMA PEK/BRANKO PERISIC Privatization Agency 78,54%
a.d. Krusevac
227
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/contract/5133_20140515_131113.pdf
ID number
Company (enterprise)
Capital
07303041
АD "Budimka", Požega
08045305
07215495
07342276
PLIMA M / Fabrika uljaa.d.,
Krusevac
"SELOVA", Kursumlija
Privatization Agency 70,84986%
ad Branko Perišić Kruševac u
restrukturiranju 13,67524%
Shareholders' fund 7,73993%
Others 7,73497%
Мunicipal assembly Kursumlija
100%
Company activity
Production of bacery products
http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/FABRIKA+ULjA++PLIMA+M.shtml/seo=/companyid=222
Production of of oil and grease
13
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/document/teaser_222.pdf
http://www.privreda.gov.rs/UserFiles/File/18102013/SRPSKI/Urestrukturiranju/HTML/
Preradjivacka.htm
Collection, purification and
distribution of water
6
Restructuring
http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SELOVA.shtml/seo=/companyid=2497
0/#main
TOBACCO INDUSTRY
ID number
07116209
Company (enterprise)
Capital
Company activity
AD "Duvan", Ljubovija in
restructuring
The Share Fund 64,52%
Tobacco fermentation Number of
Employees
Current status
Links (Teaser / Company profile)
24
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/DUVAN.shtml/seo=/companyid=8986
CONSTRUCTION INDUSTRY
ID number
07144288
Company (enterprise)
Capital
Company activity
IMK "14.oktobar", Kruševac
Republic of Serbia 79,33%
The Development Fund of the
Republic of Serbia 6,65%
Share Fund 4 68% Reserved
Production of building
machinery
Privatization agency
54,95479%;
Shareholders Fund 21,60572%
other shareholders 23,43949%
Production of concrete
products
Number of
Employees
Current status
Links (Teaser / Company profile)
1478
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/document/07144288e.pdf
96
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/BETONjERKA+u+restrukturiranju.shtml/s
eo=/companyid=11670
http://www.priv.rs/upload/company/document/e-teaser_11670.pdf
1066
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/MOSTOGRADNjA.shtml/seo=/companyid
=1397
65
Restructuring
07858329
AD"Betonjerka", Aleksinac
07023251
GP "Mostogradnja" a.d. ,
Beograd
07173253
JUŽNA MORAVA AD Niš - in
restructuring
Privatization Agency49,76%, Ćurčić
Dragan
Construction of hydro projects
28,91%, Shareholders' fund 0,87%
17299743
VHDP Hidrogradnja i erozija,
Pozarevac
Privatization agency 73,62%
Shareholders' fund 5,98%
Construction of hydrotechnical
facilities
30
Restructuring
07864361
AD Vodogradnja, Vranje
Privatization agency 73,19%
Shareholders' fund 3,67%
Other not specified special
construction works
41
Restructuring
RS 32,36%, Mostogradnja
Konzorcijum doo 16,97%,
Shareholders Fund 15,87% and
PIO 5,38%, other shareholders
29,41%
Construction of bridges and
tunnels
http://www.priv.rs/upload/company/document/07173253e.pdf
http://www.privreda.gov.rs/UserFiles/File/18102013/English/Urestrukturiranju/HTML/G
radjevinarstvo.htm
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/VHDP+HIDROGRADNJA+I+EROZIJA.sh
tml/seo=/companyid=980/#download
http://www.privreda.gov.rs/UserFiles/File/18102013/SRPSKI/Urestrukturiranju/HTML/
Gradjevinarstvo htm
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/VODOGRADNJA.shtml/seo=/companyid
=1404/#download
http://www.privreda.gov.rs/UserFiles/File/18102013/SRPSKI/Urestrukturiranju/HTML/
Gradjevinarstvo.htm
METAL INDUSTRY
ID number
07152264
Company (enterprise)
Holding IHP "PRVA
PETOLETKA", Trstenik
Capital
Company activity
Production of hydraulic
systems and components,
hydraulic cylinders, rubber
gaskets, fittings, small electrical
appliances, industrial
HOLDING :Socially-owned 97,92%, pneumatics, hydraulic steering
Fund for Development 1,94% ,
devices, brake systems and
Share capital 0,14%
military equipment and
engineering consultaning
equipment maintenance
production and distribution of
energy
metal protection and catering.
Number of
Employees
Current status
Links (Teaser / Company profile)
PPT Holding
http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PRVA+PETOLETKA.shtml/seo=/
companyid=11326
PPT Hidraulika a.d, Trstenik
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/PPT+HIDRAULIKA.shtml/seo=/com
panyid=10422
PPT Cilindri a.d, Trstenik
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/PPT+CILINDRI.shtml/seo=/compan
yid=10430
PPT Industrijska pneumatika .d, Trstenik
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/PPT+INDUSTRIJSKA+PNEUMATIK
.shtml/seo=/companyid=10425
1392
Restructuring
PPT Ishrana a.d, Trstenik
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/PRVA+PETOLETKA.shtml/seo=/co
mpanyid=11326
PPT Promet a.d. Trstenik
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/PPT+PROMET.shtml/seo=/compan
yid=10435
PPT Remont i energetika a.d. Trstenik
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/PPT+REMONT+I+ENERGETIKA.sh
tml/seo=/companyid=9906
PPT Obezbedjenje a.d. Trstenik
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/PPT+OBEZBEDJENjE.shtml/seo=/
companyid=10433
07623941
PPT Kočna tehnika a.d.,
Trstenik
Socially-owned 99,24%
Production of motor parts
553
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/PPT+KOCNA+TEHNIKA++u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=10423
07623933
PPT Delovi a.d, Novi Pazar
Socially-owned 100%
Production of motor parts
26
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/PPT+DELOVI++u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=4177
07623925
PPT Servoupravljaci a.d.,
Trstenik
Socially-owned 97.19%
Production of motor parts
301
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/PPT+SERVOUPRAVLjACI++u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=10431
07624034
PPT TMO a.d., Trstenik
Socially-owned 98,23%
Metal treatment and coating
180
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/PPT+TMO++u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=385
07624000
PPT Armature a.d.
Aleksandrovac
Socially-owned 98,05%
Production of motor parts
429
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/PPT+ARMATURE++u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=10426
07623992
PPT Zaptivke a.d. Trstenik
Socially-owned 99.2%
Production of other rubber
products
328
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/PPT+-+ZAPTIVKE++u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=10427
07181965
AD"Fabrika reznog alata",
Čačak
Share Fund 47,86%, PIO 9,79%
Production of tools
572
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/FABRIKA+REZNOG+ALATA.shtml/seo=/
companyid=10129
08005613
21,15% State owned, 25,36%
Sharholder's Fund, 6,57% PIO,
AD "Majevica holding", Bačka
3,54% Development Fund of the
Palanka
Republic of Serbia, other
shareholders 43,38%
Production of cast products,
tanks, cisterns ,vessels,
agricultural machines, etc.
261
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/MAJEVICA+HOLDING.shtml/seo=/comp
anyid=10504/#download
08008426
Privatization Agency 63,41%
Shareholders Fund 0,61%
Konzorcium 5,59% Development
Fund of the RS 1,31%
other shareholders 27,61%
AD"Petar Drapšin", Novi Sad
Production of connecting
elements, chains, etc
http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PETAR+DRAPSIN.shtml/seo=/compa
nyid=283
60
Restructuring
http://www.privreda.gov.rs/UserFiles/File/18102013/SRPSKI/Urestrukturiranju/HTML/
Preradjivacka.htm
7250509
IPM MAJDANPEK d.o.o. ,
Socially-owned 60%
/asset MEGAPLAST, ZLATARA RTB Bor 40%
Production of precious metal
products (gold and silver
jewellery, gold and silver coins)
336
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/IPM.shtml/seo=/companyid=10587/#dow
nload
17387588
Metal sistemi d.o.o.
Kragujevac in restructuring
Republic of Serbia 57%, Dragoljub
Radulović 33% others 10%.
Mašinska obrada metala
264
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/Metal+Sistemi.shtml/seo=/companyid=31
027
7205180
Zavarivač ad, Vranje
Privatization Agency 63,12574%
Share Fund 0,06%
othet 36,81426%
Manufacture of metal structures
352
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/contract/775_20140515_124317.pdf
7147139
Koncern fabrika vagona,
Kraljevo
TERMOPLASTIKA
Privatization Agency 74,70%
Share Fund 14,49%
PR 10,81%
Manufacture of locomotives
(Sale of assets)
173
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/FABRIKA+VAGONA.shtml/seo=/compan
yid=404
TEXTILE, CLOTHING AND FOOTWEAR INDUSTRIES
Number of
Employees
Current status
Links (Teaser / Company profile)
Production of cotton type yarn 1653
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/JUMKO.shtml/seo=/companyid=212/#do
wnload
Privatization Agency 99,19%
Other shareholders (natural
persons) 0,81%
Production of other garments
821
Restructuring (Sale of
assets)
http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PRVI+MAJ.shtml/seo=/companyid=40
0/#company
IO Beograd, Beograd
Socially owned 97,87%, Share
Fund 2,13%
Leather footwear production
223
Restructuring (Sale of
assets)
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/INDUSTRIJA+OBUCE+BEOGRAD++u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=350/#priv
07178026
MK Rudnik, Gornji Milanovac
Privatization Agency 80,03225%
Other shareholders (natural
persons) 19,96775%
Production of other cloths
578
Restructuring (Sale of
assets)
http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/RUDNIK.shtml/seo=/companyid=220/
#company
07155743
Javor, Ivanjica
Privatization Agency 100%
Clothing industry
560
Restructuring (Sale of
assets)
http://www.priv.rs/upload/company/contract/193_20140515_123607.pdf
08656185
DP Boreli, Sombor
Socially capital 100
Manufacture of footwear
518
Restructuring
ID number
Company (enterprise)
Capital
Company activity
07105720
Holding "Yumco" a.d., Vranje
Shareholders Fund 21,19%,
RS 18,43%,
PIO 6,49%,
The Development Fund of the
Republic of Serbia 16,63%
07130953
AD"PRVI MAJ", Pirot
07031637
http://priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BORELI+-+Boreli++u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=8166
WOOD INDUSTRY
ID number
Number of
Employees
Current status
Links (Teaser / Company profile)
Production of boards and plates
from wood
80
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/KOPAONIK++SIK+KOPAONIK.shtml/seo=/companyid=134/#download
Production of lumber
113
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/LOLA+PREDUZETNISTVO.shtml/seo=/c
ompanyid=9717
7
Restructuring
http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAVREMENI+DOM.shtml/seo=/comp
anyid=743/#download
http://www.priv.rs/upload/company/document/teaser_743.pdf
http://www.privreda.gov.rs/UserFiles/File/18102013/SRPSKI/Urestrukturiranju/HTML/
Preradjivacka.htm
Company (enterprise)
Capital
Company activity
07345526
ŠIK KOPAONIK, Kuršumlija
Privatization Agency 67,30%
Share Fund 3,14%
PR 13,27%
17172425
LOLA PREDUZETNISTVO doo Lola preduzetnistvo 50,50%
Lola sistem 49,50%
Beograd
07146698
Savremeni dom, Krusevac
Privatization Agency 70%
Shareholders Fund 0,01%
Others 29,99%
Production of furniture for
office and shop furniture
TOURIST BUSINESS / HOTELS, MOTELS with restaurantes and Medical rehabilitation
20503912
6932525
DP KOMPANIJA
INTERNACIONAL CG, Beograd
Socially-owned 100%
in restructuring :
Asset - AVIOGENEX
HUT "SPLENDID", Beograd
Privatization Agency 69,99%
Share Fund 2,16%
Tourism, trade and catering
industry (Air transport of
passangers)
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/KOMPANIJA+INTERNACIONAL+CG.sht
ml/seo=/companyid=10044
Aviogenex:
39
Restructuring
Hotels and motels, with
restaurants
4
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/SPLENDID+HUTDP.shtml/seo=/compan
yid=187/#download
07177364
HTP FONTANA AD VRNJAČKA Privatization Agency 70%
BANJA, in restructuring
Hotels and motels, with
restaurants
140
Restructuring
http://priv.rs/upload/company/contract/364_20140515_123757.pdf
07381263
"Romuliana" doo, Gamzigrad,
in restructuring
State owned 100%
Medical Rehabilitation
28
Restructuring
http://priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ROMULIJANA+u+restrukturiranju.shtml/seo
=/companyid=13555
20054077
PTT-UGOSTITELjSTVO u
restrukturiranju, Beograd
Privatization Agency 86,35% and
share capital 13,65%
Hotels and motels, with
restaurants
29
Restructuring
http://priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PTT-UGOSTITELjSTVO++u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=21067
Hotels and motels, with
restaurants
56
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/SAVATENT+U+RESTRUKTURIRANJU.shtml/seo=/companyid=20269
Delatnosti smeštajnih ustanova
s medicinskom negom
35
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/SPBRH+ZUBOR.shtml/seo=/companyid=
28521
17238507
07108095
Privredno društvo za pružanje
ugostiteljskih usluga i trgovinu
State owned 100%
"SAVA-TENT" doo
Specijalna bolnica za
rehabilitaciju ŽUBOR
State owned 100%
REAL ESTATE
ID number
Company (enterprise)
Capital
Company activity
Number of
Employees
Current status
7044097
Generaleksport dp Beograd in Assets of
Real estate/ asset sale Socially owned Company DP
restructuring :
Belgrade location
GENERALEXPORT in restructuring
Asset -GENEX KULA
0
Sale of assets
7908067
HK FOND INEKS
INTEREKSPORT a.d. (assets
in Belgrade, Serbia and in
Montenegro)
Socially-owned 99,98%, share
capital 0,02%
Real estate/ asset sale Belgrade location
5
Restructuring (Sale of
assets)
17356445
"Ivo Lola Ribar" sistem,
Beograd
Socially-owned 95,52% and share
capital 4,48%
Real estate/ asset sale Belgrade location
14
Restructuring (Sale of
assets)
Links (Teaser / Company profile)
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/GENERALEKSPORT.shtml/seo=/compa
nyid=738
http://priv.rs/upload/company/contract/921_20140616_085831.pdf
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/LOLA+SISTEM.shtml/seo=/companyid=4
01
TRAFFIC and TRANSPORT - road, railway, inland waterways and PRODUCTION of buses, railway vehicle, road vehicle
ID number
Number of
Employees
Current status
Links (Teaser / Company profile)
Transport of passengers in road
traffic
234
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/SEVERTRANS.shtml/seo=/companyid=2
719/#download
Privatization Agency 71,64%
Shareholders' Fund 5,04%
Others 23,31787%
Transportation of goods in road
traffic
97
Restructuring
"IKARBUS", Zemun
Privatization Agency 49,40%,
Republic of Serbia 0,80%
Production of lorries and
special vehicles
275
Restructuring
http://priv.rs/Privatization+Agency+/80/IKARBUS++AD.shtml/seo=/companyid=15940
AUTOTRANSPORT,Kraljevo
Privatization Agency 71,57%
Transportation of goods in road
Shareholders' Fund 15,06%, others
traffic
13,37%
362
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/AUTOTRANSPORT.shtml/seo=/company
id=8150
157
Restructuring
http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOSAOBRACAJ.shtml/seo=/comp
anyid=15074/#company
Production of lorries and
special vehicles
6
Restructuring - auction
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/GOSAFABRIKA+DRUMSKIH+VOZILA+u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=9574/#do
wnload
Company (enterprise)
Capital
Company activity
08159246
"Severtrans" a.d. , Sombor
Privatization Agency 52,30%
Share Fund 0,98%
08004340
"Kulatrans", a.d., Kula
7739494
7193050
07149018
RS 24,03%
Share Found 22,87%
NPCO doo in bankruptcy 8,41%
AD Autosaobraćaj, Kragujevac
PIO 7,53%
Others 37,16%
http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ATP+KULATRANS.shtml/seo=/compa
nyid=14672
http://www privreda gov rs/UserFiles/File/18102013/SRPSKI/Urestrukturiranju/HTML/
Transportation of goods in road
traffic
07627360
"GOŠA-fabrika drumskih
vozila" d.o.o. Smederevska
Palanka
07219016
AD "TERETNI TRANSPORT",
Bor
Shareholders Fund 63,87%
PIO 10%
share capital 26,13%
Transportation of goods in road
traffic
91
Restructuring
http://priv.rs/Privatization+Agency+/80/TERETNI+TRANSPORT+BOR.shtml/seo=/co
mpanyid=15150
07093519
HK "Petar Drapšin",
Mladenovac
Shareholders Fund 37,66%, PIO
7,85%,
RS 4,58%, Development Fund of
the Republic of Serbia18,95%,
Republic of Serbia 2,57%
Production of motor vehicles
and other machine production
542
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/PETAR+DRAPSIN+HK.shtml/seo=/comp
anyid=15756/#download
http://www.priv.rs/upload/company/document/e-teaser_15756.pdf
FAP AD Priboj
Socially-owned 86,49973 %
share capital 13,50027%
Production of motor vehicles
Privatization Agency 81,11221%,
Share Fund 9,52812%,
others 9,35967%
Construction of railways and
underground stations
07210434
08024596
ZGOP AD Novi Sad
Privatization Agency 100%
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/FAP+KORPORACIJA+u+restrukturiranju.
shtml/seo=/companyid=398
976
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/document/e-teaser_398.pdf
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/ZGOP.shtml/seo=/companyid=3070
310
Restructuring (tender)
http://www.priv.rs/upload/company/document/e-teaser_3070.pdf
08113483
VOJVODINAPUT - BACKAPUT state owned 74,62%
capital 25,38%
AD Novi Sad
share Construction of roads and
highways
321
Restructuring
http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/VOJVODINAPUT+-+BACKAPUT++u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=1367
07029209
PARTIZANSKI PUT AD
Beograd
Privatization Agency 100%
Construction of roads and
highways
375
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/PARTIZANSKI+PUT+DGP.shtml/seo=/co
mpanyid=371
07014104
PREDUZECE ZA PUTEVE
BEOGRAD AD
Privatization Agency 67,36%
Shareholders' fund 1,53%
Construction of roads and
highways
381
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/BEOGRAD+PZP.shtml/seo=/companyid=
1369
07179243
PGM BUDUCNOST AD
Presevo
Privatization Agency 95,50%
Share Fund 0,12%
Others 4,38%
Production of lime and stone
aggregate
56
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/PGM+BUDUCNOST.shtml/seo=/compan
yid=2723
07135998
VALJEVO PUT AD VALJEVO
Privatization Agency 99,15%
Construction of roads and
highways
122
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/VALJEVO+PUT.shtml/seo=/companyid=
11471
08234787
PUTEVI AD Sremska Mitrovica
Privatization Agency 79,79%
share capital 20,21%
Construction of roads and
highways
68
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/contract/1392_20140521_120708.pdf
"MIN LOKOMOTIVA", Niš
Privatization Agency 87,09%
Share Fund 6,97%
Repair of rolling stock
6
Restructuring
7402350
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/MIN+LOKOMOTIVA.shtml/seo=/company
id=9757
http://www.priv.rs/upload/company/document/e-teaser_9757.pdf
"MIN VAGONKA", Niš
Privatization Agency 86,91%
Share Fund 5,97%
7147139
Koncern fabrika vagona,
Kraljevo
Privatization Agency 74,70%
Share Fund 14,49%
PR 10,81%
07631600
"21. OKTOBAR" in
restructuring, Kragujevac
Socially-owned 100%
7609582
Zastava Metal, Resavica - in
restructuring
06999271
AD "Zelvoz" Smederevo
7402341
Production of roling stock
272
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/MIN+VAGONKA.shtml/seo=/companyid=
9758
http://www.priv.rs/upload/company/document/e-teaser_9758.pdf
07027630
07150989
Manufacture of locomotives
783
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/FABRIKA+VAGONA.shtml/seo=/compan
yid=404
http://www.priv.rs/upload/company/document/e-teaser_404.pdf
Production of parts and
accessories for vehicles
258
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/21.+OKTOBARu+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=939/#download
Privatization Agency 70%
Shareholders' fund 1,93%
Manufacture of other parts and
accessories for motor vehicles
102
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/ZASTAVA+METAL.shtml/seo=/companyi
d=7165/#download
Privatization Agency 86,11%
Shareholders' fund 7,12%
Natural persons 6,76%
Repair and maintenance of
other transportation equipment
779
Restructuring
MINEL Transformatori Ripanj - Privatization Agency 65,15%
Shareholders' fund 13,96%
in restructuring
Grupa Zastava Vozila a.d.
Kragujevac
Socially owned 61.86%
Development Fund 38.14%
Others 0.01%
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/F.Z.V.+ZELVOZ.shtml/seo=/companyid=
3389/#download
http://www.priv.rs/upload/company/document/e-teaser_3389.pdf
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/MINEL+TRANSFORMATORI++u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=6982
Production of electric motors,
generators and transformers
210
holding activities
805
Restructuring
http://www.privreda.gov.rs/UserFiles/File/18102013/English/Urestrukturiranju/HTML/P
reradjivacka.htm
Restructuring
http://priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/GRUPA+ZASTAVA+VOZILA.shtml/seo=/co
mpanyid=395/#company
07249756
Zastava Kamioni d.o.o.
GRUPA ZASTAVA VOZILA
KRAGUJEVAC-U
RESTRUKTURIRANJU 100%
motor vehicles production
392
Restructuring
http://priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZASTAVA+KAMIONI.shtml/seo=/companyi
d=11060/#company
8234477
ZASTAVA SPECIJALNI
AUTOMOBILI - U
RESTRUKTURIRANJU
GRUPA ZASTAVA VOZILA
KRAGUJEVAC-U
RESTRUKTURIRANJU 89.52%
Others 10.48%
motor vehicles production
19
Restructuring
http://priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZASTAVA+SPECIJALNI+AUTOMOBILI.sht
ml/seo=/companyid=11061/#company
07249802
Zastava Automobili a.d.
Grupa Zastava Vozila 87,26%
Development Fund 11.84%
Others 0.90%
car and light vehicles trade
4
Restructuring
http://priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZASTAVA+AUTOMOBILI.shtml/seo=/comp
anyid=11057/#company
Number of
Employees
Current status
Links (Teaser / Company profile)
SERVICES
ID number
Company (enterprise)
Capital
Company activity
07631596
ZASTAVA BEZBEDNOST u
restrukturiranju, Kragujevac
Socially owned 100%
Secruty system services
62
Restructuring
http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZASTAVA+BEZBEDNOST.shtml/seo=
/companyid=907
20034408
FULL PROTECT doo, Beograd
Privatization Agency 72.31%,
private capital 27.69%
Activity of search for, and
protection of persons 538
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/FULL+PROTECT++U+RESTRUKTURIRANjU.shtml/seo=/companyid=21244
07366027
Zaštita doo Bor, in
restructuring
Socially owned 49%, RTB Bor
23,46%, RTB TIR 16,83%, other
legal entities
Secruty system services
364
Restructuring
PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRY
ID number
Company (enterprise)
Capital
Company activity
08064300
HIP "PETROHEMIJA",
Pančevo
RS 54,89%
NIS 12,72%
Development Fund of the Republic
of Serbia 13,63%
Manufacture of plastics in
Socially-owned 2,16%
primary forms
JP Srbijagas a.d, Novi Sad 13,38%
Elektrovojvodina doo, Novi Sad
4,87%
SO Pančevo 0,5%,
020047852
A.D. FABRIKA MAZIVA
KRUŠEVAC
Number of
Employees
Current status
Links (Teaser / Company profile)
1772
Restructuring
http://priv.rs/Privatization+Agency+/80/HIP+PETROHEMIJA.shtml/seo=/companyid=3
78
Privatization Agency 80,18%
Shareholders Fund 19,46%
other shareholders 0,36%
production of refined petroleum
products
218
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/FAM+d.o.o..shtml/seo=/companyid=2070
0
Privatization Agency 69,99%
Shareholders Fund 15,38%
other shareholders 14,47%
Production of other inorganic
chemicals
65
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/HI+ZUPA.shtml/seo=/companyid=414/#d
ownload
1460
Restructuring
http://priv.rs/Privatization+Agency+/80/GALENIKA.shtml/seo=/companyid=1468/#co
mpany
7194480
HI "ZUPA", Kruševac
07726325
GALENIKA a.d. Beograd
RS 70%
Shareholders Fund 15,02%
Production of pharmaceutical
products
HI "NEVENA" a.d. Leskovac
Privatization Agency 70,51%
Shareholders Fund0,49%
Production of detergents,
soaps, cleaning and polishing
agents
77
Production of petroleum
products
155
07105177
20047844
Rafinerija nafte, Beograd
Privatization Agency 100%
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/NEVENA++U+RESTRUKTURIRANjU.shtml/seo=/companyid=416
Restructuring
http://www.privreda.gov.rs/UserFiles/File/18102013/English/Urestrukturiranju/HTML/P
reradjivacka.htm
Restructuring
http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/RAFINERIJA+NAFTE++u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=20703/#company
MINING INDUSTRY
ID number
17507699
Company (enterprise)
Capital
Company activity
JP PEU "RESAVICA",
Resavica
State owned 100%
Extraction and making of brown
coal briquettes Number of
Employees
Current status
4337
Restructuring
Links (Teaser / Company profile)
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/JP+PEU+RESAVICA+u+restrukturiranju.
shtml/seo=/companyid=22166
http://www.priv.rs/upload/company/document/e-teaser_22166.pdf
07130562
RTB Bor d.o.o. Holding
Socially-owned 17,59%,
Subsidiaries 73,01%, Other 9,41%. Mining, production of copper
RTB Bor has stake of 51% in In all and non-ferrous metals
subsidiaries, 49% socially-owned
07195508
"Magnohrom", Kraljevo
Privatization Agency 100%
7114168
Holding korporacija «ŠAMOT –
Socially-owned 100%
RUDNICI I INDUSTRIJA
ŠAMOTA», Aranđelovac
5099
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/RTB+BOR++GRUPA.shtml/seo=/companyid=387
Production of refractory
products
219
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/MAGNOHROM++u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=382/#company
Holding operations and
production of refractory
ceramic products
422
Restructuring (Sale of
assets)
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/HOLDING+KORPORACIJA+SAMOT.sht
ml/seo=/companyid=542/#download
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/ZORKAOBOJENA+METALURGIJA+u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=574
07160321
ZORKA HOLDING-ZORKA
OBOJENA METALURGIJA AD
Sabac, in restructuring
Zorka Holding 30,00%, socially
Production of lead, zinc and tin
owned 69,08%, shareholders 0.2%
114
Restructuring (Sale of
assets)
20053518
AD "RUDNIK", Kovin
Privatization Agency 74,68%
Shareholders Fund 23,86%
115
Restructuring
09022643
Holding RMHK „TREPČA“
А.D., Zvečan
Development Fundj 78,55%
General export 9,72%
Others 11,73%
Eksploattion of mine, coloured,
black and precious metal
3114
Restructuring
http://priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/Holding+RMHK+Trepca+AD+Zvecan+u+re
strukturiranju.shtml/seo=/companyid=30361/#company
09135103
ЕPS JP PK Kosovo Obilić
no data
Eksploatation of lignite and coal
2819
Restructuring
http://priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ELEKTROPRIVREDA+SRBIJE+KOSOVO+
+-+u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=30357/#company
Extraction and making of lignite
briquettes
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/RUDNIK+KOVIN.shtml/seo=/companyid=
21858/#download
http://www.priv.rs/upload/company/document/e-teaser_21858.pdf
ELECTRICITY, GAS AND STEAM SUPPLY
ID number
Company (enterprise)
Capital
07211872
EI ELMAG DOO, NIŠ
EI Elmag doo, Niš 30%,
Production and distribution of
EI Holding Korporacija ad, Niš 70% steam and hot water
17006100
Energetika doo, Kragujevac
Socially owned 82,63%
State owned 17,37%
Company activity
Production and distribution of
steam and hot water
Number of
Employees
Current status
Links (Teaser / Company profile)
28
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/contract/9668_20140515_124416.pdf
517
Restructuring
http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ENERGETIKA+u+restrukturiranju.sht
ml/seo=/companyid=15090/#company
OTHERS
ID number
07032919
Company (enterprise)
Capital
Privatization Agency
49,80%, Other shareholders
TEHNOHEMIJA AD BEOGRAD
49,97%, Shareholders Fund
0,22%
Company activity
Wholesale and retail trade,
repair of motor vehicles and
motorcycles
Number of
Employees
Current status
Links (Teaser / Company profile)
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/TEHNOHEMIJA.shtml/seo=/companyid=
800
67
Restructuring
http://www.privreda.gov.rs/UserFiles/File/18102013/English/Urestrukturiranju/HTML/T
rgovinaNaVelikoMalo.htm
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/INDUSTRIJA+KABLOVA+u+restrukturira
nju.shtml/seo=/companyid=342/#download
7114192
INDUSTRIJA KABLOVA
JAGODINA ad, u
Socially-owned 99,35%
Production of insulated wire
and cables
2066
Restructuring (Sale of
assets)
8005907
DP «Industrija stakla» ,
Pančevo
Socially-owned 81,29%, FD 3,89%
and state-owned 14,82%
Processing of flat glass
179
Restructuring
Manufacture of air and
spacecraft
257
Restructuring
http://priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/UTVA++AVIO+INDUSTRIJA.shtml/seo=/companyid=9724
Republic of Serbia 21.03%
Socially-owned 26.62%,
Development Fund 46.56%,
Legal entity 5,79%
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/INDUSTRIJA+STAKLA+PANCEVO+u+re
strukturiranju.shtml/seo=/companyid=132
08061203
Utva Avio industrija, Pancevo
07264933
"SLOBODA-APARATI", Cacak
Socialy owned - 45,08%
Republic of Serbia - 28,42%
Development Fund - 3,96%
Sloboda AD Cacak - 22,54%
Manufacture of electrical home
appliances
2
Restructuring
http://priv.rs/upload/company/contract/10439_20140515_130336.pdf
07169035
TQ Loznica, Loznica / DVP
Loznica
Privatization Agency 76,27819%,
Shareholders' fund 0,49178%,
Private 23,23003%
construction of hydraulic
structures
52
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/DVP+LOZNICA++TQ+LOZNICA.shtml/seo=/companyid=3363/#download
http://www.privreda.gov.rs/UserFiles/File/18102013/SRPSKI/Urestrukturiranju/HTML/
Gradjevinarstvo.htm
08105472
HIPOL ad, Odžaci u
restrukturiranju
primary plastic production
224
Restructuring
99,16723% Privatization Agency
0,83277 % other shareholders
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/HIPOL+u+restrukturiranju.shtml/seo=/co
mpanyid=274/#download
http://www.priv.rs/upload/company/document/e-teaser_274.pdf
07219555
MDD Fabrika sedišta, Priboj u
restrukturiranju
Shareholders' fund - 59.69% PIO 9.96%
production of equipment for
vehicles
53
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/MDD+FABRIKA+SEDISTA.shtml/seo=/co
mpanyid=15882
07219792
Krušik-plastika, Osečina in
restructiruing
State owned - 93,96 Socially owned 6,04
production of other products of
plastic
187
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/KRUSIK++PLASTIKA.shtml/seo=/companyid=8557
AD Kompanija Progres,
Beograd - in restructuring
Shareholders Fund 31,7%
State Pension Fund 8,8%
City of Belgrade 6,9%
Republic of Srebia 4%
Belgrade Bureau of Sanitation 0,6%
State Deve.Fund 0,2%
other shareholders 47,8%
Wholesale trade in fuels
20
Restructuring
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/KOMPANIJA+PROGRES.shtml/seo=/co
mpanyid=14213
Publishing
322
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/contract/15569_20140515_122036.pdf
production of equipment for
power distribution
125
Restructuring
http://priv.rs/upload/company/contract/20272_20140515_121703.pdf
7034245
07021747
POLITIKA A.D. Beograd u
restrukturiranju
06275869
"24.septembar" Uzice u
restrukturiranju
State owned – 31.06367%
Shareholders' fundБеоград - 21.45421
%
AIK BANKA - 1.82824%
PTT Srbija - 1.07258%
other shareholders – 21,11282%
State owned - 100%
07210892
HK Elektronska industrija AD,
Niš u restrukturiranju, Niš
Socially owned 97,699%,
Share Fund 2,273%,
Niška banka 0,028%
07631618
Topola Livar ad Topola u
restrukturiranju
7198027
Delatnost holding kompanija
33
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/contract/372_20140515_124353.pdf
Republic of Serbia 50,95717
Action fond 1,50405
Other shareholders 47,53878
Casting of iron
126
Restructuring
http://priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZASTAVA+LIVNICA++TOPOLA+LIVAR+GRUP++LIVNICA+TOPOLA+u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=1946
«GOŠA»Holding korporacija
ADSmederevska Palanka u
restrukturiranju
Socially owned 98,52%
other shareholders 1,48%
Holding operations
8
Restructuring
http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/GOSAHOLDING+KORPORACIJA.shtml/seo=/companyid=351/#company
7012497
Akcionarskog društva
"DVADESETPRVI MAJ" holding kompanija Beograd –
u restrukturiranju
Socially owned 99,34 %,
other shareholders 0,45 %,
Development Fund 0,214 %
Holding operations
0
Restructuring
http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DVADESETPRVI+MAJ++U+RESTRUKTURIRANjU.shtml/seo=/companyid=405/#company
07012209
IP RAD AD BEOGRAD u
restrukturiranju
07022107
IP PROSVETA AD BEOGRAD u
Shareholders' fund- 14.88595%
restrukturiranju
Others - 15.64882%
Privatization Agency -69.85033%
Others - 30.14967%
http://priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/RAD++u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=2907
Book publishing
12
Restructuring
Privatization Agency - 69.46523%
Autonomous Province Vojvodina
48,65%
Republic of Serbia 48,42%
City of Novi Sad 1,906%
NSZ 0.5156 %
Municipality (Pančevo, Sombor,
Zrenjanin...) ukupno 0,50%
Book publishing
http://priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/IP+PROSVETA++u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=3641
http://priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/IP+PROSVETA++u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=3641
22
Restructuring
106
Restructuring
http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DNEVNIK++u+restrukturiranju.shtml/seo=/companyid=8935
152
Restructuring
http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/IHP+PRAHOVO+u+restrukturiranju.sh
tml/seo=/companyid=376
08049815
DNEVNIK HOLDING AD in
restructuring, Novi Sad
07129599
IHP PRAHOVO AD in
restructuring, Prahovo
Privatization Agency 99,602% Sartid in
activities of holding companies
bankruptcy 0,39805%.
07022514
HOLDING SISTEM JANKO
LISJAK AD in restructuring
Beograd - Krnajča
Socially owned 99,003%
other shareholders 0,997%
setting the water, sewage,
heating and air conditioning
systems
29
Restructuring
http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JANKO+LISJAK.shtml/seo=/companyi
d=870
09021302
DP Univerzal Leposavić
sociallz owned 100%
non specialised trade
88
Restructuring
http://priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/Drustveno+preduzece+Univerzal.shtml/seo
=/companyid=30460
09023259
Коsovo sirovina d.o.o.
sociallz owned 100%
trade with scrapp
43
Restructuring
http://priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KOSOVO+SIROVINA.shtml/seo=/companyi
d=25767/#company
books publishing
09048251
Kristal Leposavić
Socially owned 70,75%
Private owned 29.25%
Forming and processing the
glass
15
Restructuring
http://priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KRISTAL.shtml/seo=/companyid=8179/#co
mpany
7026145
Holding preduzeće Prva Iskra
A.D.
Socially owned 99,92%
Share capital 0.08%
Holding company
27
Restructuring
http://priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/HOLDING+PREDUZECE+PRVA+ISKRA+
BARIC+AD+U+RESTRUKTURIRANjU.shtml/seo=/companyid=384
09016252
ЕPS JP TERMOELEKTRANE
„КОSOVO“ ОBILIĆ
no data on APR
Electricity production
1185
Restructuring
http://priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/EPS+Termoelektrane+Kosovo+%28Termo
elektrane+TE+Kosovo+B%29.shtml/seo=/companyid=30349/#company
09017577
MPK Lipljan
sociallz owned 100%
trade
16
Restructuring
http://priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MEHANIZACIJA.shtml/seo=/companyid=28
951
HEALTH AND SOCIAL CARE
Number of
Employees
Current status
Links (Teaser / Company profile)
Other non-mentioned civil social
work without accommodation
54
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/document/07187904e.pdf
Other non-mentioned civil social
work without accommodation
58
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/document/08066205e.pdf
State owned 100%
Other non-mentioned civil social
work without accommodation
60
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/document/07114184e.pdf
GOŠA ZAŠTITNA /SOLKO State owned 100%
Other non-mentioned civil social
work without accommodation
96
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/document/07316828e.pdf
17186850
PIROTEX-TRIKO
State owned 100%
Other non-mentioned civil social
work without accommodation
192
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/document/17186850e.pdf
07139845
UNIVERZAL
State owned 100%
Other non-mentioned civil social
work without accommodation
23
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/document/07139845e.pdf
07223889
DES
State owned 100%
82
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/document/07223889e.pdf
07433069
DES
State owned 100%
28
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/document/07433069e.pdf
07166206
ŠUMADIJA
State owned 100%
51
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/document/07166206e.pdf
07153945
PLAST-METAL
State owned 100%
19
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/document/07153945e.pdf
07245173
OPREMA
State owned 100%
49
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/document/07245173e.pdf
07223455
BUDUĆNOST
State owned 100%
29
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/document/07223455e.pdf
17227467
FIAZ - ZAŠTITA
State owned 100%
96
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/document/17227467e.pdf
07024002
DP SLOGA
Socially-owned 100%
34
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/document/07024002e.pdf
17524640
LAK ŽICA ZAŠTITA
State owned 100%
07367554
DP METALAC
State owned 100%
ID number
Company (enterprise)
Capital
07187904
VUK KARADŽIĆ
08066205
DES d.o.o.
State owned 100%
State o ed 9 ,3%,
RUDARSKO-TOPIONIČARSKI
BASEN BOR-GRUPA FABRIKA
LAK ŽICE BOR DOO BOR- IN
BAKRUPTCY 5,7%
07114184
"ELKA" Elektrokeramika
07316828
Company activity
Other non-mentioned civil social
work without accommodation
Other non-mentioned civil social
work without accommodation
Other non-mentioned civil social
work without accommodation
Other non-mentioned civil social
work without accommodation
Other non-mentioned civil social
work without accommodation
Other non-mentioned civil social
work without accommodation
Other non-mentioned civil social
work without accommodation
Other social work without
accommodation establishments
Other non-mentioned civil social
work without accommodation
Other social work without
accommodation establishments
117
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/document/17524640e.pdf
38
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/document/07367554e.pdf
07658761
ELMONT
State owned 100%
Other non-mentioned civil social
work without accommodation
104
Restructuring
07136056
DES
State owned 100%
Other non-mentioned civil social
work without accommodation
68
Restructuring
07026765
DP SVETLOST
Socially-owned 100%
Other non-mentioned civil social
work without accommodation
62
Restructuring
07616007
MAK-DI
State owned 100%
Other non-mentioned civil social
work without accommodation
19
Restructuring
http://www.priv.rs/upload/company/document/07658761e.pdf
http://www.priv.rs/upload/company/document/07136056e.pdf
http://www.priv.rs/upload/company/document/07026765e.pdf
http://www.priv.rs/upload/company/document/07616007e.pdf
TOBACCO INDUSTRY
ID number
Company (enterprise)
Capital
Company activity
07179049
Duvanska industrija
"DIB", Bujanovac
Share Fund 57,74% Joint-stock
capital 42,26%
Tobacco fermentation Number of
Employee Current status
s
Links (Teaser / Company profile)
147
Tender
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/Duvans
ka+industrija+Bujanovac.shtml/seo=/companyid=15
853
50
Tender
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/BET
ONjERKA.shtml/seo=/companyid=21552
CONSTRUCTION INDUSTRY
08803927
7537130
AD"Betonjerka", Sombor
"Kolubara Građevinar"
d.o.o., Lazarevac
Privatization Agency 75%
private capital 25%
Production of concrete
products
Other construction and
specialized works State-owned 100%
502
Tender
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/KOLUB
ARA-GRADJEVINAR++KGL.shtml/seo=/companyid=21853
WOOD INDUSTRY
ID number
07105681
Company (enterprise)
Capital
AD "Simpo" , Vranje
Shareholders' Fund 26,35%, PIO
8,62%, RS 4,58%, Development
Fund of the Republic of Serbia
.0,97%, Socially owned 8,26% (
total for sale 48,78%) and other
shareholders 51,22%
Company activity
Production of other
furniture
Number of
Employee Current status
s
2808
Tender
Links (Teaser / Company profile)
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/KOMPA
NIJA+SIMPO.shtml/seo=/companyid=11114
TOURIST BUSINESS / HOTELS, MOTELS with restaurantes and Medical rehabilitation
ID number
Company (enterprise)
20039329
"JAT hoteli SLAVIJA"
d.o.o., Beograd
Capital
State owned 100%
Company activity
Hotels and motels, with
restaurants
Number of
Employee Current status
s
Links (Teaser / Company profile)
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/JAT++HOTELI+SLAVIJA.shtml/seo=/companyid=20608
244
Tender
http://www.priv.rs/upload/company/document/eteaser_20608.pdf
6175856
EPSTURS d.o.o. Beograd State owned 100%
Hotels and motels, with
restaurants
111
Auction
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/EPSTU
RS.shtml/seo=/companyid=21854/#download
20039337
JAT Apartmani Kopaonik,
State owned 100%
Raška
Hotels and motels, with
restaurants
50
Auction
http://www.priv.rs/upload/company/contract/20613_
20140620_101440.pdf
07000626
Dom prosvetnih radnika
Jugoslavije, Beograd
Hotels and motels, with
restaurants
Auction
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/DOM+P
ROSVETNIH+RADNIKA+JUGOSLAVIJE.shtml/seo
=/companyid=8188/#download
http://www.privreda.gov.rs/UserFiles/File/18102013/
SRPSKI/Ostala/HTML/UslugeSmestajIshrana htm
Socially owned 100%
21
TRAFFIC and TRANSPORT - road, railway, inland waterways and PRODUCTION of buses, railway vehicle, road vehicle
Company (enterprise)
Capital
07019734
SP "Lasta", Beograd
Shareholders' Fund 44,62%
PIO 8,91%, RS 10,93%
Transport of passengers
3612
Tender
"Jugoslovensko rečno
brodarstvo", Beograd
Socially-owned 99,98% and share
capital 0,02%
Traffic in inland
waterways
361
Tender
Pro Tent d.o.o.
Obrenovac
State owned 100%
Track Maintenance
1395
Auction
7015267
17522124
Company activity
Number of
Employee Current status
s
ID number
Links (Teaser / Company profile)
http://priv.rs/Privatization+Agency+/80/LASTA.shtml
/seo=/companyid=1050
http://www.priv.rs/upload/company/document/eteaser_845.pdf
http://www priv rs/Privatization+Agency+/80/JRB sht
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/PRO+T
ENT.shtml/seo=/companyid=21850
METAL INDUSTRY
ID number
8208409
Company (enterprise)
Potisje-Precizni Liv a.d.
Capital
Privatization Agency: 72,79%
Private capital: 27,11%
Share Fund: 0,10%
Company activity
Casting of steel
Number of
Employee Current status
s
104
Tender
Links (Teaser / Company profile)
http://www.priv.rs/upload/company/contract/4915_2
0140516_142824.pdf
SERVICES
ID number
Company (enterprise)
Capital
17536630
"Kolubara usluge" d.o.o.,
State owned 100%
Lazarevac
Company activity
Activity of search for, and
protection of persons Number of
Employee Current status
s
3200
Tender
Links (Teaser / Company profile)
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/KOLUB
ARA-USLUGE.shtml/seo=/companyid=21852
OTHERS
ID number
Company (enterprise)
Capital
17577697
"PRIM" d.o.o., Kostolac
State-owned 100%
20029188
Jat Tehnika doo
State-owned 100%
Company activity
General and machine
works
Maintenance and repair of
motor vehicles
Number of
Employee Current status
s
698
Tender
Links (Teaser / Company profile)
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/PRIM.s
html/seo=/companyid=21848
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/80/JATTEHNIKA.shtml/seo=/companyid=25673
935
Tender
http://www.priv.rs/upload/company/document/ecp_25673.pdf
Download

Sayın Sektör Temsilcileri, Belgrad Ticaret Müşavirliğimizden alınan