FON İŞLETİM GİDERİNİN KURUCU İLE PORTFÖY YÖNETİCİSİ ARASINDAKİ PAYLAŞIM ORANI
Emeklilik Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek E.Y.F
Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi E.Y.F
Vakıf Emeklilik A.Ş. Esnek E.Y.F
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaç. Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart E.Y.F
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçlanma Senetleri E.Y.F
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Esnek Alternatif E.Y.F
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Esnek Beyaz E.Y.F
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Esnek E.Y.F
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Kamu Borçlanma Araçları Mavi E.Y.F
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart E.Y.F
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 1.Esnek E.Y.F
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 2.Esnek E.Y.F
Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları E.Y.F
Vakıf Emeklilik A.Ş. Grup Likit Esnek E.Y.F
Vakıf Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit Esnek E.Y.F
Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek E.Y.F
Vakıf Emeklilik A.Ş. Katkı E.Y.F
Vakıf Emeklilik A.Ş. Alternatif Katkı E.Y.F
Vakıf Emeklilik A.Ş. Altın E.Y.F
Fon Kodu
VEY
VEH
VEE
VGB
VGD
VEA
VES
VGE
VEC
VEK
VEU
VEG
VET
VGL
VEL
VEB
VEI
VER
VGA
01.01.2014-28.02.2014
Portföy Yönetim
Kurucu Paylaşım
Şirketi Paylaşım
Oranı
Oranı
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
50,00%
50,00%
85,00%
50,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
50,00%
50,00%
15,00%
50,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
01.03.2014-31.12.2014
Portföy Yönetim
Kurucu Paylaşım
Şirketi Paylaşım
Oranı
Oranı
86,50%
86,50%
86,50%
86,50%
86,50%
50,00%
50,00%
86,50%
50,00%
86,50%
86,50%
86,50%
86,50%
86,50%
86,50%
86,50%
86,50%
86,50%
86,50%
13,50%
13,50%
13,50%
13,50%
13,50%
50,00%
50,00%
13,50%
50,00%
13,50%
13,50%
13,50%
13,50%
13,50%
13,50%
13,50%
13,50%
13,50%
13,50%
Download

Fon İşletim Gideri Paylaşım Oranları