T.C.
ORDU İLİ
ALTINORDU BELEDİYESİ
Meclis Kalemi
ALTINORDU BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar No
:
2014/13
Dairesi
:
Karar Tarihi
:
07/04/2014
Birimi
:
Evrak No
:
Konusu
:
Geliş Tarihi
:
Saati
:
06/04/2014
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhtisas Komisyonlarının Kurulması
Ve Üye Seçimleri
09.00
01- Gündemin 1. Maddesini teşkil eden, Takrir olarak gündeme alınan, İhtisas
Komisyolarının kurularak üye seçimlerinin yapılmasına ait Meclis Üyeleri Sebayittin
GÜRBÜZ, Tuğba KILIÇ ve Ertan BAKIR tarafından verilen 06/04/2014 tarihli takririn
müzekeresinde;
-Başkan; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi ve Belediye Çalışma
Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince, Ihtisas Komisyonlarından;
a)
Numarataj-Tarife ve Mali Komisyonu için aday gösterilmesini istedi. Mustafa
ATEŞ Namık Kemal KARADENİZ ve Recai BAŞAR aday olarak gösterildi.
Başkada aday olmadı.Yapılan oylamaya Başkan ve 30 üye iştirak etti. Oylama
sonucunda; Mustafa ATEŞ Namık Kemal KARADENİZ ve Recai BAŞAR oybirliği
ile Numarataj-Tarife ve Mali Komisyonu üyesi seçildikleri Başkan tarafından ilan
edildi.
b)
Hukuk Komisyonu için aday gösterilmesini istedi. Süleyman TOMAKİN, Rabia
GÖZPINAR ve Ulaş KEFELİ aday olarak gösterildi. Başkada aday olmadı.Yapılan
oylamaya Başkan ve 30 üye iştirak etti. Oylama sonucunda; Süleyman TOMAKİN,
Rabia GÖZPINAR ve Ulaş KEFELİ oy birliği ile Hukuk Komisyonu Üyesi
seçildikleri Başkan tarafından ilan edildi.
Sosyal ve Kültürel İşler Komisyonu için aday gösterilmesini istedi. Selim
ODABAŞ, Şenol ERDOĞDU ve Gülbey DEMİRCİ aday olarak gösterildi. Başkada
aday olmadı. Yapılan oylamaya Başkan ve otuz üye iştirak etti. Oylama sonucunda;
Selim ODABAŞ, Şenol ERDOĞDU ve Gülbey DEMİRCİ’nin oy birliği ile Sosyal
ve Kültürel İşler Komisyonu Üyesi seçildikleri Başkan tarafından ilan edildi.
Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu için aday gösterilmesini istedi. Rabia
GÖZPINAR, Celal TEZCAN ve E. Sibel YILMAZ aday olarak gösterildi. Başkada
aday olmadı. Yapılan oylamaya Başkan ve otuz üye iştirak etti. Oylama sonucunda;
Rabia GÖZPINAR, Celal TEZCAN ve E. Sibel YILMAZ oybirliği ile Kadın-Erkek
Fırsat eşitliği Komisyonu üyesi seçildikleri Başkan tarafından ilan edildi.
Gençlik ve Spor Komisyonu için aday gösterilmesini istedi. Ertan BAKIR, Selim
ALTAŞ ve Hasan KARAMUSTAFAOĞLU aday olarak gösterildi. Başkada aday
olmadı. Yapılan oylamaya Başkan ve otuz üye iştirak etti. Oylama sonucunda; Ertan
c)
d)
e)
f)
g)
BAKIR, Selim ALTAŞ ve Hasan KARAMUSTAFAOĞLU oy birliği ile Gençlik ve
Spor Komisyonu Üyesi seçildikleri Başkan tarafından ilan edildi.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu için aday gösterilmesini istedi. Hayati
ÖZTÜRK, Süleyman TOMAKİN ve Filiz KATIRCIOĞLU aday olarak gösterildi.
Başkada aday olmadı. Yapılan oylamaya Başkan ve otuz üye iştirak etti. Oylama
sonucunda; Hayati ÖZTÜRK, Süleyman TOMAKİN ve Filiz KATIRCIOĞLU oy
birliği ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyesi seçildikleri Başkan tarafından
ilan edildi.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu için aday gösterilmesini istedi. Başkan
Engin TEKİNTAŞ, Fatih EVLİ ve Barış SAĞRA aday olarak gösterildi. Başkada
aday olmadı. Yapılan oylamaya Başkan ve otuz üye iştirak etti; Başkan Engin
TEKİNTAŞ, Fatih EVLİ ve Barış SAĞRA oy birliği ile Avrupa Birliği ve Dış
Komisyonu üyesi seçildikleri Başkan tarafından ilan edildi.
Engin TEKİNTAŞ
Belediye-Meclis
Başkanı
Engin HEKİM
Meclis Katibi
Damla TURAN
Meclis Katibi
Download

altınordu belediyesi meclis kararı