TIP FAKÜLTESİ
ADLİ TIP ANABİLİM DALI
ALKOL BİLİMSEL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ADLİ TOKSİKOLOJİ LABORATUVARI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADLİ TOKSİKOLOJİ LABORATUVARINDA TETKİK YAPILAN MADDE METABOLİTLERİ
A - İDRARDA BAKILAN METABOLİTLER
UYUTUCU VE UYUŞTURUCU GRUBU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
3,4-MDA
DİHYDROCODEİNE
MORFİNE
PSEDUEFEDRİNE
CODEİNE
METAMPHETAMİNE
COCAİNE
KETAMİNE
BEG
COCOETİLENE
AMPHETAMİNE
METADONE
EDDP
ETİLMORFİNE
6-MAM
OXYCODONE
3,4-MDMA
3,4-MDE
EFEDRİN
MBDB
NORCODEİNE
DİACETYLMORPHİNE
NORPSEDUEFEDRİNE
BUPRENORFİNE GRUBU
1.
2.
3.
NORBUPRENORFİNE
NORMORPHİNE
BUPRENORFİNE
THC GRUBU
1.
2.
THC-COOH
∆-8-THC
ETG-ETS GRUBU
1.
ETG
2.
ETS
Download

idrar