SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ
PROGRAMME DE RÉVISION - SINAV ÇALIŞMA PROGRAMI
EXAMEN / SINAV
EXAMENS DE RESPONSABILITES
SORUMLULUK SINAVLARI
ANNÉE / ÖGRETIM YILI
2013 / 2014
MATIÈRE / DERS
COĞRAFYA
NIVEAU / SEVIYE
L-1
SUJETS DES
ÉPREUVES ÉCRITES
YAZILI
SINAV KONULARI
1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri.
2-Dünyanın şekli ve sonuçları.
3-Dünyanın hareketleri.
4-Harita bilgisi.
5-Atmosfer ve özellikleri.
6-İklim elemanları
7-Sıcaklık
8-Basınç ve rüzgarlar.
8-Nemlilik ve yağış.
9-Makro klimal iklimler.
10-İç kuvvetler.
11-Türkiye iklimi
12-Dış kuvvetler.
SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ
PROGRAMME DE RÉVISION - SINAV ÇALIŞMA PROGRAMI
EXAMEN / SINAV
EXAMENS DE RESPONSABILITES
SORUMLULUK SINAVLARI
ANNÉE / ÖGRETIM YILI
2013 / 2014
MATIÈRE / DERS
COĞRAFYA
NIVEAU / SEVIYE
L-2
SUJETS DES
ÉPREUVES ÉCRITES
YAZILI
SINAV KONULARI
1- Dünyanın İç Yapısı
2- Kayaçlar-Levha Tektoniği
3-Türkiye'de :Göller ve Oluşumları
4- Yeraltı Suları
5- Toprak Oluşumu ve Çeşitleri
6- Yeryüzündeki Bitki Toplulukları
7- Nüfus ve Nüfus Sayımları
8- Nüfus Piramitleri
9- Göçlerin Neden ve Sonuçları
10- Göçlere Yol Açan İtici ve Çekici Faktörler
11- 2007 Türkiye Nüfus Sayımı Sonuçları
12- Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler
13- Türkiye'de Yerleşmeler
14- Türkiye'nin Su Varlığı
15- Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya.
16- Dış Kuvvetler.
SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ
PROGRAMME DE RÉVISION - SINAV ÇALIŞMA PROGRAMI
EXAMEN / SINAV
EXAMENS DE RESPONSABILITES
SORUMLULUK SINAVLARI
ANNÉE / ÖGRETIM YILI
2013 / 2014
MATIÈRE / DERS
COĞRAFYA
NIVEAU / SEVIYE
L-3
SUJETS DES
ÉPREUVES ÉCRITES
YAZILI
SINAV KONULARI
1- Ekosistem ve madde döngüsü ( Doğal sistemler)
2- Şehirlerin fonksiyonları ve nüfus politikaları (Beşeri
sistemler)
3- Ekonomik faaliyet türleri.
4- Türkiye'yi tanımak ( Mekansal bir sentez Türkiye)
5- Ülkeler arası etkileşim ( Küresel ortam,bölgeler ve
ülkeler)
6- Ülkeleri tanıyalım.
7-Küresel ve Bölgesel Örgütler.
SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ
PROGRAMME DE RÉVISION - SINAV ÇALIŞMA PROGRAMI
EXAMEN / SINAV
EXAMENS DE RESPONSABILITES
SORUMLULUK SINAVLARI
ANNÉE / ÖGRETIM YILI
2013 / 2014
MATIÈRE / DERS
COĞRAFYA
NIVEAU / SEVIYE
L-4
SUJETS DES
ÉPREUVES ÉCRITES
YAZILI
SINAV KONULARI
1- Doğadaki ekstrem olaylar.
2- Beşeri sistemler.
3- Uygarlıkların ortaya çıkışı.
4- Ekonomi, göç, yerleşme.
5- Türkiye'deki coğrafi bölgelerin oluşturulması.
6- Türkiye'deki ulaşım ve ticaret.
7- Türkiye'deki kültür ve turizm.
8- Türkiye'deki nüfusun geleceği.
9- Türkiye'deki bölgesel kalkınma projeleri.
10- Türkiye jeopolitiği.
11- Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ve doğal kaynak
potansiyelleri.
12- Küreselleşmenin etkisi.
13- Küresel ve bölgesel örgütler.
SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ
PROGRAMME DE RÉVISION - SINAV ÇALIŞMA PROGRAMI
EXAMEN / SINAV
EXAMENS DE RESPONSABILITES
SORUMLULUK SINAVLARI
ANNÉE / ÖGRETIM YILI
2013 / 2014
MATIÈRE / DERS
TARİH
NIVEAU / SEVIYE
L-1
SUJETS DES
ÉPREUVES ÉCRITES
YAZILI
SINAV KONULARI
I- ÜNİTE: TARİH BİLİMİ
1. Tarih bilimine giriş.
2. Tarih yazıcılığı.
3. Tarihin faydalandığı bilim dalları.
II- ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK
UYGARLIKLAR.
1.Çağlara giriş.
2.İlk çağ ve uygarlıkları.
III- ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ.
1.Türklerin tarih sahnesine çıkışı.
2.Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletleri.
3.Diğer Türk devletleri ve toplulukları.
IV- ÜNİTE:İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13.
YÜZYILA KADAR )
1.İslamiyetin doğuşu ve ilk İslam devletleri.
2.Türk ve İslam bilginleri.
V- ÜNİTE:TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ ( 10-13.
YÜZYILLAR)
1.Türklerin İslamiyeti kabulü
2.İlk Türk İslam devletleri.
VI- ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ (11-13 YÜZYILLAR)
1.Malazgirt savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan
ilk Türk devletleri ve beylikleri.
2.Türkiye Selçuklu devleti.
SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ
PROGRAMME DE RÉVISION - SINAV ÇALIŞMA PROGRAMI
EXAMEN / SINAV
EXAMENS DE RESPONSABILITES
SORUMLULUK SINAVLARI
ANNÉE / ÖGRETIM YILI
2013 / 2014
MATIÈRE / DERS
TARİH
NIVEAU / SEVIYE
L-2
SUJETS DES
ÉPREUVES ÉCRITES
YAZILI
SINAV KONULARI
1. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453)
1. Konu: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1300-1453)
2. Konu: Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti (1300-1453)
2.ÜNİTE DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ
(1453-1600)
1. Konu: İstanbul’un Fethi
2. Konu: Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat Ve Eğitim
3. Konu: Avrupa’daki Gelişmler
4. Konu: 1. Selim (YAVUZ) Dönemi (1512-1520)
5. Konu: Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve
Toplum Yapısı
6. Konu: Kanuni Dönemindeki Siyasi olaylar
7. Konu: Osmanlı’da hukuk, bilim, teknoloji ve sanat
alanındaki gelişmler
8. Konu: Reform Hareketleri
3. ÜNİTE: ARAYIŞ YILLARI(XVII. YÜZYIL)
1. Konu: Xvıı. Yüzyılda Asya Ve Avrupa
2. Konu: Xvıı. Yüzyıl Islahatları
3. Konu: Iv. Mehmet Dönemi
4. ÜNİTE XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE
DİPLOMASİ
1. Konu: Xvııı. Yüzyılda Avrupa Ve Osmanlı
Devleti’nin Genel Durumu
2.Konu:Iıı. Ahmet Dönemi
3. Konu: Avrupa’da Düşünce Ve Ekonomi Alanındaki
Gelişmeler
4.Konu: Rusya’nın Genişleme Politikası Ve Osmanlı
Rus İlişkileri
5.Konu: Amerika Birleşik Devletleri’nin Kurulması Ve
Fransız İhtilali
6. Konu: Iıı. Selim Dönemi
7. Konu: Xvııı. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Değişim
Ve Islahatlar
5. ÜNİTE EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)
1. Konu: Xıx. Yüzyıl Başlarında Asya Ve Avrupa
2.Konu: II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları
3.Konu: Tanzimattan Meşrutiyete
4. Konu: Osmanlı Devletin’de Anayasal Düzene Geçiş ve
Siyasi Gelişmeler.
5. Konu:XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletin’deki Kültürel
Gelişmeler.
6. Konu: XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar.
SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ
PROGRAMME DE RÉVISION - SINAV ÇALIŞMA PROGRAMI
EXAMEN / SINAV
EXAMENS DE RESPONSABILITES
SORUMLULUK SINAVLARI
ANNÉE / ÖGRETIM YILI
2013 / 2014
MATIÈRE / DERS
T.C.İNKILAP TARİHİ
NIVEAU / SEVIYE
L-3
SUJETS DES
ÉPREUVES ÉCRITES
YAZILI
SINAV KONULARI
1.ÜNİTE: 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL
A. Mustafa Kemal’in Hayatı
B. Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı
C. Mustafa Kemal’in Kişisel Özellikleri
2. ÜNİTE: MİLLİ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK
DÖNEMİ
A. Osmanlı Devleti Ve 1. Dünya Savaşı
B. Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)
C. Kuvayı Milliye Hareketi
Ç. Milli Mücadele Hazırlıkları
D. Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920)
3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER
A. Kurtuluş Savaşı’nın Başlaması Ve Cepheler
B. Doğu Cephesi
C. Güney Cephesi
Ç. Batı Cephesi
D. Milli Mücadele’nin Sanat Ve Edebiyata Yansımaları
4. ÜNİTE: TÜRK İNKILABI
A. Türk İnkılabının Genel Özellikleri
B. Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
C. Medeni Kanunun Kabulü Ve Hukuk Alanında Yapılan
İnkılaplar
Ç. Eğitim Ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
D. Toplumsal Landa Yapılan İnkılaplar
E. Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar
F. Sosyal Ve Sağlık Alanlarında Yapılan İnkılaplar
G. Türk Kadınına Sağlanan Haklar
H. Atatürk Dönemi Kültür Ve Sanat Alanında Yapılan
Çalışmalar
I. Atatürk’ün Geleceğe Yönelik Hedefleri
İ Büyük Nutuk
5. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK
İLKELERİ
A. Atatürkçü Düşünce Sistemi
B. Atatürk İlkelerinin Özellikleri Ve Dayandığı Esaslar
C. Atatürk İlkeleri
Ç. Atatürk İlkelerine Sahip Çıkmak Ve Onların
Devamlılığını Sağlamak
D. Milli Güç
E. Türkiye’ye Yönelik Tehditler
6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ
POLİTİKASI
A. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Esasları
B. Lozan Barış Antlaşmasının Önemi
C. 1923-1932 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası
Ç. 1932-1939 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası
7. ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ
A. Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümü
B. Ölümünün Ardından
SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ
PROGRAMME DE RÉVISION - SINAV ÇALIŞMA PROGRAMI
EXAMEN / SINAV
EXAMENS DE RESPONSABILITES
SORUMLULUK SINAVLARI
ANNÉE / ÖGRETIM YILI
2013 / 2014
MATIÈRE / DERS
TARİH
NIVEAU / SEVIYE
L-3
1.ÜNİTE:Türklerde Devlet Teşkilatı
SUJETS DES
ÉPREUVES ÉCRITES
2.ÜNİTE:Türklerde Toplum Yapısı
3.ÜNİTE:Türklerde Hukuk
YAZILI
SINAV KONULARI
4.ÜNİTE:Türklerde Ekonomi
5.ÜNİTE:Türklerde Eğitim
6.ÜNİTE:Türklerde Sanat
SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ
PROGRAMME DE RÉVISION - SINAV ÇALIŞMA PROGRAMI
EXAMEN / SINAV
EXAMENS DE RESPONSABILITES
SORUMLULUK SINAVLARI
ANNÉE / ÖGRETIM YILI
2013 / 2014
MATIÈRE / DERS
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
NIVEAU / SEVIYE
L-4
I.ÜNİTE: XX.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA
SUJETS DES
ÉPREUVES ÉCRITES
YAZILI
SINAV KONULARI
A.I.Dünya Savaşı Ve Sonuçları
B.SSCB,Orta Asyada'ki Türk Devletler Ve
Toplulukları
C.Ortadoğu'nun Yeni Yüzü :Mandacılık
D.Uzakdoğu'da Yeni Bir Güç:Japonya
E.1929 Dünya Ekonomik Krizi
F.İki Savaş Arası Dönemde Avrupa
G.İki Savaş Arası Dönemde Dünya
H.Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
II.ÜNİTE:II.DÜNYA SAVAŞI
A.Yeni Bir Savaşa Doğru
B.Savaş Yılları
C.Barışa Doğru
D.Savaşın Etkileri
E.Savaş Yıllarında Türkiye
SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ
PROGRAMME DE RÉVISION - SINAV ÇALIŞMA PROGRAMI
EXAMEN / SINAV
EXAMENS DE RESPONSABILITES
SORUMLULUK SINAVLARI
ANNÉE / ÖGRETIM YILI
2013 / 2014
MATIÈRE / DERS
PSİKOLOJİ
NIVEAU / SEVIYE
L-2
1. Ünite: Psikolojiye Giriş
SUJETS DES
ÉPREUVES ÉCRITES
2. Ünite: Organizma ve Çevre
3. Ünite: Öğrenme ( Sadece “Öğrenme” Bölümü)
YAZILI
SINAV KONULARI
4. Ünite: Zeka ve Kişilik
5. Ünite: Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları
SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ
PROGRAMME DE RÉVISION - SINAV ÇALIŞMA PROGRAMI
EXAMEN / SINAV
EXAMENS DE RESPONSABILITES
SORUMLULUK SINAVLARI
ANNÉE / ÖGRETIM YILI
2013 / 2014
MATIÈRE / DERS
FELSEFE
NIVEAU / SEVIYE
L-3
1- Ünite : Felsefeye giriş
SUJETS DES
ÉPREUVES ÉCRITES
2- Ünite : Bilgi Felsefesi
3- Ünite : Bilim Felsefesi.
YAZILI
SINAV KONULARI
4- Ünite : Varlık Felsefesi.
5- Ünite : Ahlak Felsefesi.
6- Ünite : Siyaset Felsefesi.
7- Ünite : Din felsefesi.
SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ
PROGRAMME DE RÉVISION - SINAV ÇALIŞMA PROGRAMI
EXAMEN / SINAV
EXAMENS DE RESPONSABILITES
SORUMLULUK SINAVLARI
ANNÉE / ÖGRETIM YILI
2013 / 2014
MATIÈRE / DERS
SOSYOLOJİ
NIVEAU / SEVIYE
L-4
1- Ünite : Sosyolojiye Giriş.
SUJETS DES
ÉPREUVES ÉCRITES
2- Ünite : Toplumsal yapı.
3- Ünite : Kültür ve Toplumsal Kurumlar.
YAZILI
SINAV KONULARI
SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ
PROGRAMME DE RÉVISION - SINAV ÇALIŞMA PROGRAMI
EXAMEN / SINAV
EXAMENS DE RESPONSABILITES
SORUMLULUK SINAVLARI
ANNÉE / ÖGRETIM YILI
2013 / 2014
MATIÈRE / DERS
MANTIK
NIVEAU / SEVIYE
L-4
1- Ünite : Mantık
SUJETS DES
ÉPREUVES ÉCRITES
YAZILI
SINAV KONULARI
2- Ünite : Klasik Mantık
3- Ünite : Modern ( Sembolik ) Mantık : ( Niceleme
Mantığı konusuna kadar olan bölüm )
Download

saınt benoıt fransız lisesi - Özel Saint Benoit Fransız Lisesi