Güncelleme: 31.01.2014
08.01.2013 itibariyle İstanbul Alman Başkonsolosluğu nezdinde yapılacak
Alman Kimlik Belgesi başvurularına ilişkin Bilgi Notu
Alman Kimlik Belgesi başvurusu için Başkonsolosluğa şahsen müracaat etmeniz
gerekmektedir ve başvuru ilk aşamada sadece önceden randevu alınarak mümkün
olacaktır. Sizinle alakalı aşağıda sıralanan evrakları tamamladıktan sonra bizleri
•
•
Pazartesi ile Cuma günleri arasında (0212) 3346 160 yahut 161 telefondan arayabilir
yada arzu ederseniz bizimle faks (0212 - 2929 501) yahut da İletişim Formu vasıtasıyla
da bağlantıya geçebilirsiniz
Başkonsolosluk, ilk başvurudan sonra - tamamlayıcı amaçla evrak gönderildikten sonra-,
evrakın ulaşıp ulaşmadığının sorulmamasını rica eder. Bu tür sorularınıza zaman
acışından cevap verilmesi mümkün değildir. Başkonsolosluk zaten gerekli durumlarda ilgili
başvuru sahibi veya onun yasal temsilcisi ile temasa geçecektir!
Alman Kimlik Belgesi
• 24 yaş altı kişiler için 6 yıl
• 24 yaş üstü kişiler için 10 yıl geçerlidir
Kimliğin geçerlilik tarihi sona erdiğinde, uzatılması mümkün olmayıp, yeni kimlik başvurusunda
bulunarak, yeni bir kimlik düzenlenmesinin talep edilmesi gerekmektedir. Yeni kimlik belgeleri
Berlin’deki Devlet Matbaasında basılmaktadır. Kimligin üretilmesi ve gönderilmesi dahil
yaklaşık olarak 6 ila 8 haftalık bir işlem süresi göz önünde bulundurulmalıdır. Kimlik müracaatı
planlarınızı yaparken, lütfen bu süreyi dikkate alınız.
Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkmenistan'da ikamet eden başvuru
sahiplerinin gerekli evraklarla birlikte önce bulundukları yer itibariyle salahiyetli olan
Büyükelçiliklere müracaat etmeleri rica olunur.
Başvurunuzun işleme alınabilmesi için genel olarak aşağıda sıralanan belgeler (sizin için
geçerliyse) ve birer adet fotokopileri gereklidir. Münferit durumlarda ilave belgelerin talep
edilmesi de mümkündür.
•
•
•
•
Eksiksiz doldurulmus ve irnzalanrrus dilekce (bkz. .Personalausweisantrag")
Şimdiye kadar kullandığınız Pasaport, Çocuk Kimliği/Çocuk Pasaportu veya Kimlik
Belgesi
Almanyada doğmuş iseniz, Alman Doğum Belgesi (Geburtsurkunde) veya nesep
belgesi
Türkiye'de doğmuş iseniz, Nüfus Müdürlügünden alacağınız Uluslararası Doğum Kayıt
Örneği (Formül A)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Almanya’da evlenmiş iseniz, Alman Evlenme Belgesi
Türkiye’de evlenmiş iseniz, Nüfus Müdürlüğü’nden alacağınız „Uluslararasi Evlenme
Kayıt Örneği“ (Formül B). Dikkat! İstenen „Aile veya Evlenme Cüzdanı" değildir !!!
Evlendikten sonra kullanmakta olduğunuz soyadınıza ilişkin belge
2 adet biyometrik özelliklere sahip vesikalık resim
Almanya'daki son ikamet adresinize ilişkin resmi ikamet belgesi veya ikameti
sonlandırdığınza dair beIge
Başkonsolosluğun görev alanında ikamet etmekte olduğunuzu kanıtlamak için geçerli
„İkamet Tezkeresi“
Sonradan Alman vatandaşlığına geçmiş olmanız durumunda, Alman vatandaşlığını
kazandığınıza dair beIge (Einbürgerungsurkunde/Erklärung)
Nüfus Müdürlüğü’nden alacağınız „Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“
Nüfus Müdürlüğü’nden alacağınız „İkametgah/Yerleşim Belgesi“
Mavi Kart veya eski adıyla Pembe Kart
Şayet 01.01.2000 tarihinden önce tekrar Türk vatandaşlığına geçmiş iseniz, Emniyet
Müdürlüğü’nden alacağınız "Giriş-Çıkış Belgesi"
Harçlar
• Almanya'da artık ikametiniz yoksa; 24 yaşını doldurmayan başvuru sahipleri için 53,00
Avro, 24 yaş üstü başvuru sahipleri için 59,00 Avro
• Almanya'da haIen ikametiniz varsa; 24 yaşını doldurmayan başvuru sahipleri için 66,00
Avro, 24 yaş üstü başvuru sahipleri için 72,00 Avro
• Online-Kimlik işlevinin sonradan devreye sokulması
12,00 €
• PIN-Kodunun değiştirilmesi
12,00 €
• Kimliğin tekrar kullanıma açılması
12,00 €
Münferit durumlarda başvuru sahiplerinden faks, telefon, mektup vs. masrafları ayrıca talep
edilecektir.
Harçları Avro olarak nakit veya kredi kartıyla ödeyebilirsiniz.
Ancak gerekli evrakların eksiksiz olarak ibraz edilmiş ve harçların da ödenmiş olması
durumunda başvurunuzun işleme alınabileceğini lütfen dikkate alınız.
Kimlik Belgesi Kanunu`na göre başvuru sahibi, kimliğinin ve Alman vatandaşlığının ispatı için
gerekli her türlü belgeyi ibraz etmek mecburiyetindedir. Bu bağlamda başvuru sahibine son
pasaport/kimlik belgesi veriliş tarihinden itibaren kendisinin Alman vatandaşlığını kaybetmiş
olup olmadığı da araştırılacaktır.
Alman vatandaşı bir bayanın Türkiye`de evlendikten sonra kimlik başvurusunda bulunması ve
eşinin soyadını Alman Hukukuna göre de kullanmak istemesi halinde, kimlik belgesi
düzenlenmeden önce, eşlerin ikisi de ortak soyadı kullanmak istediklerine dair beyanda
bulunmaları gereklidir. Alman Kimlik Belgesi başvurusunun Devlet Matbaasına iletilmesi ancak
soyadı beyanıyla ilgili işlemlerin Almanya`daki yetkili nüfus idaresince tamamlanmasından
sonra mümkündür. Nüfus idarelerindeki işlem sürelerine Başkonsolosluğun herhangi bir etkisi
bulunmamaktadır.
Soyadı
beyanı
ile
ilgili
daha
ayrıntılı
bilgiye
http://www.istanbul.diplo.de/name adresli linkten ulaşabilirsiniz.
İşlevleri
Kimlik Belgesi elektronik çip içeren kredi kartı formatında çok fonksiyonlu bir karttır. Başvuru
sahibinin talebiyle çipe vesikalık resmin yanı sıra ilave biyometrik güvenlik unsuru olarak
parmak izlerinin de kaydedilmesi mümkündür. Bu biyometrik güvenlik unsurları sadece yetkili
makamlar (örn. Sınır kapılarındaki görevliler, polis) tarafından okunabilir. Ayrıca kimlik hamili
elektronik kimlik işlevini kullanıma açtırabilir ve elektronik imza işlevinden de yararlanabilir.
Başvurunuz sırasında aşağıdaki beyanları vermek zorundasınız:
•
•
İlave biyometrik güvenlik unsuru olarak parmak izleriniz de kimlik belgenizin çipine
kaydedilsin mi? Parmak izlerinizi kaydettirmemeniz sizin açınızdan herhangi bir
dezavantaj getirmez.
Kimlik Belgenizin online işlevini devreye sokturmak istiyor musunuz? Bu işleve sahip bir
kimlik belgesi ile online uygulamayı destekleyen internet uygulamalarında ve
otomatlarda (kimlik belgesi üzerinde de bulunan logo işaretinden anlaşılır) kimliğinizi
ispat edebilirsiniz. Örneğin internet üzerinden yapacağınız alışverişlerde veya hizmet
alımlarında kullanabilirsiniz. Bu bağlamda lütfen kimlik belgesi başvurusunda
bulunmadan önce online kimlik işlevi ile ilgili hazırlanmış broşürü okuyunuz. Broşüre
aşağıdaki
adresten
ulaşabilirsiniz:
http://www.personalausweisportal.de/SharedDocs/Downloads/DE/Flyer-undBroschueren/eID_Broschuere.html?nn=3043324
Başvurunuz sırasında bu broşürü okuduğunuza dair beyan vermeniz gerekecek. Bu
online kimlik işlevini kimlik belgeniz geçerli olduğu sürece dilediğiniz zaman
Başkonsolosluğun Pasaport ve Kimlik İşleri Bölümü tarafından veya kimlik belgesi
düzenleme yetkisi olan herhangi bir devlet dairesi tarafından açtırabilir veya
kapattırabilirsiniz.
İmza işlevine dair güncel bilgiye ise, aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz:
www.bundesnetzagentur.de
PIN kodunun girilmesi gerektiği her türlü değişiklik başvurusu için başvuru sahibinin şahsen
müracaat etmesi gerekir. Özellikle PIN kodunun değiştirilmesi (size verilen geçici ilk PIN
kodunun değiştirilmesi de buna dahil), online kimlik işlevinin sonradan devreye sokulması ve
kimlik belgesinin tekrar kullanıma açılması durumları örnek olarak verilebilir.
PIN-Mektubu
15 yaşını 9 ay geçen her başvuru sahibine Devlet Matbaası tarafından bir PIN-Mektubu
gönderilir ve PIN ve PUK kodları ile birlikte kimlik belgesini kullanıma kapatmak için gerekli
şifre iletilir. Online kimlik işlevini kullanmak istemeseniz de bu mektup size gelecektir ve
mektubu saklamanız tavsiye olunur. Halen Almanya`da ikamet etmekteyseniz, PINMektubunun Almanya`daki adresinize veya İstanbul`daki Başkonsolosluğun Pasaport ve Kimlik
İşleri Bölümü`ne gönderilmesini talep edebilirsiniz.
Almanya`da ikametiniz yoksa, PIN-Mektubu İstanbul`daki Başkonsolosluğun Pasaport ve
Kimlik İşleri Bölümü`ne gönderilir.
Bu durumlarda, kimlikteki ikamet bilgisi hanesine “Almanya`da ikameti bulunmamaktadır”
açıklaması yazılır. Online işlevini kullanmak istiyorsanız, böyle bir kaydın kullanım imkanlarını
kısıtlayıp kısıtlamayacağı konusunda ilgili yerlerden bilgi temin etmeniz gerekir.
Mektup İstanbul`daki Başkonsolosluğa gönderilirse, PIN-Mektubu sadece kimlik hamiline
şahsen elden teslim edilir. Başka bir kişiye, vekaleti olsa dahi, bu mektup teslim edilmez.
İşlem Süresi
Kimlik Belgesi için gerekli işlem süresi altı - sekiz haftadır.
Teslim Alma
Kimlik Belgesi aşağıdaki koşullarda teslim edilir:
•
•
Yukarıda belirtilen PIN-Mektubunu aldığınızı İstanbul`daki Başkonsolosluğun Pasaport
ve Kimlik İşleri Bölümü`ne teyid etmeniz gerekir.
PIN-Mektubunu almadıysanız, Kimlik Belgesinin online kimlik işlevi devre dışı alınmış
olarak teslim almaya karar verirseniz (online kimlik işlevi daha sonra da devreye
sokulabilir).
Şayet bir PIN-Mektubu almadıysanız, alternatif olarak yeni bir Kimlik Belgesi isteme hakkına
sahipsiniz.
Kimlik Belgenizi ve PIN-Mektubunuzu Pazartesi - Cuma günleri arasında saat 8:30 - 11:45
arasında İstanbul`daki Başkonsolosluğun Pasaport ve Kimlik İşleri Bölümü`nden teslim
alabilirsiniz. Bunun için lütfen gelirken eski kimlik belgenizi de beraberinizde getiriniz (veya
daha önce kimlik belgesi almadıysanız pasaportunuzu getiriniz). Kimlik Belgesini ve PINMektubunu aynı anda teslim alırsanız, kimliğinizi ve gizli şifrenizi aynı anda beraberinizde
bulundurma riskine girmiş olursunuz.
Kimlik Belgeniz yazılı vekaletinizle gelen başka bir kişiye de teslim edilebilir.
Başkaca sorularınız olması halinde, Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu
memnuniyetle yardımcı olmaya hazırdır.
Download

Alman Kimlik Belgesi başvurularına ilişkin Bilgi Notu [pdf, 91.94k]