2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT YAPACAK
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1-Mezun olunan ortaöğretim kurumundan alınan diploma ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin
aslı.
2-12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
3-Katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi ile ilgili belge (İkinci öğretim öğrencileri için)
5-OSYM sonuç belgesi. (İnternet Çıktısı)
4- Askerliğini yapmış veya muaf olan erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikten muaf
olduğuna dair belge. 1995 ve sonrası doğumlular ile askerlik yönünden sakıncası bulunmayan 29
yaşından küçüklerin, askerlik durum belgesi getirmelerine gerek yoktur.
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
a)Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının
getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e) Üniversitemizde önkayıt yapılmayacaktır.
f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal
işlemleri yapmaya yetkilidir.
g)Engelli durumunda olup ikinci öğretimi kazanan öğrenciler, sağlık raporlarında belirtilen yüzde
durumuna göre katkı paylarında indirim yapılacağından, bu belgelerini kayıt esnasında ibraz
ettikten sonra,Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan farkları alabileceklerdir.
ONLİNE KAYIT
Özel yetenek sınavları ile yerleşenler ve ikinci öğretim öğrencileri hariç olmak üzere isteyen
adaylar (normal öğretim öğrencileri), 26 Ağustos 2014 ile 02 Eylül 2014 tarihleri arasında, edevlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr intertnet adresi üzerinden online olarak da kayıt yapabilirler.
Bu adaylar, 16 Eylül 2014 mesai bitimine kadar kayıt için gerekli evrakları teslim etmelidirler.
Teslim edilmediği takdirde öğrencinin kaydı aktif edilmeyecek, ders kaydı yapılmayacktır.
1
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILI KATKI PAYI ÜCRET TABLOSU
1. TAKSİT (TL)*
ÖĞRETİM TÜRÜ
AKADEMİK BİRİMLER
I.ÖĞRETİM
II.ÖĞRETİM
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
-
764,50
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Fen Programlı Bölümler)
-
640,50
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Edebiyat ve Sos.Prog.Böl.)
-
481,00
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
-
764,50
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
-
577,50
TURİZM İŞL. VE OTEL. YÜKSEKOKULU
-
-
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
-
-
MESLEK YÜKSEKOKULU
-
385,00
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
-
385,00
KOZLUK MESLEK YÜKSEKOKULU
-
385,00
ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİ VAKIFLAR BANKASI ŞUBELERİNE TC KİMLİK NUMARANIZI
BELİRTEREK YATIRINIZ. HAVALE VEYA EFT YAPMAYINIZ.
*2013-2014 yılına ait miktarlardır. 2014-2015 miktarları açıklanmadığından değişiklik
gösterebilir.
Kayıt Tarihi
: 1-5 Eylül 2014
Online Kayıt Tarihi : 26 Ağustos 2014 – 02 Eylül 2014
Kayıt Yeri : Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Rektörlük Binası Zemin Kat Salon-6
Web Adresi
: www.batman.edu.tr
2
Download

2014-2015 eğitim öğretim yılında üniversitemize kayıt yapacak