İÇİNDEKİLER / INDEX
Tarihçe
History
Vizyon - Misyon
Vision - Mission
Üretim
Production
Fren Körükleri
Brake Chambers
Hava Tüpleri
Air Tanks
Boru Parçalar
Pipe Products
Diğer Fren Ekipmanları
Other Brake Equipments
Fren Hava Tüpü Bağlantı Sistemleri
Brake Air Tanks Connection Systems
Yeni Ürünler
New Products
Sertifikalar
Certificates
03
04
05
08
40
53
55
58
61
64
TARİHÇE
Orsan 1970’li yılların hemen bașında Türkiye sanayisinde makine yedek parçaları üretmek amacı ile rahmetli
Abdülkadir Orman tarafından kurulmuștur.
Kurulușundan kısa süre sonra kalitesi ve iș kabiliyetleri ile yeni gelișmekte olan Türk otomotiv sektöründe yerini
hemen almıștır. Aynı zamanda özellikle fren ekipmanları üretimi alanında faaliyetlerini uzmanlașarak arttırmıștır.
90’lı yıllarda fren ekipmanları üretimi konusunda dünya pazarında önemli partnerler ile ortaklık yapan Orsan, bu
süreç içersinde Çorlu fabrikasının temellerini atmıș ve üretimini İstanbul’dan Çorlu’daki yeni fabrikasına tașımıștır.
Çorlu fabrikasında, ana faaliyet konularına fren körükleri üretiminin yanı sıra fren hava tüplerini de dahil ederek
ürün çeșitliliğini daha da geliștirmiștir.
Fabrika yatırımlarını kısa süre önce tamamlamıș olan Orsan, 12.000 m² kapalı üretim alanı, toplamda 22.000 m²
alana sahip Çorlu tesislerinde fren körükleri ve fren hava tüpleri konusunda üretiminin %50’sini ihracat yapan Türk
sanayisinde önemli bir tesistir.
Zaman içerisinde üretimini, kalite standartları ve kalite yönetim sistemleri ile geliștirerek, yeni modern üretim metotlarını uygulayarak aynı zamanda Arge yatırımlarını da tamamlamıș olarak bütün ürün testleri ve tasarımını kendi
bünyesinde yapabilmektedir.
Bugün Orsan, 40 yılı așkın süredir, müșteri memnuniyetinin haklı gururu içersinde yönetim kurulu bașkanı Fikret
Orman, üyeleri Ümit Orman ve Kısmet Orman ile önümüzdeki yıllara da güvenle bakmaya devam etmektedir.
HISTORICAL BACKGROUND
Orsan has been founded by the late Abdülkadir Orman in early1970’s in order to manufacture machine parts within
Turkish industry.
In a short period following its foundation, the company has taken its place immediately
within the developing Turkish automotive industry with the quality and business capabilities. The
company has also increased its activities by specializing particularly in manufacturing of brake equipment.
Partnered with significant manufacturers of brake equipment in world markets during 90’s, Orsan has laid
the foundation of Corlu plant and moved its manufacturing operations from Istanbul to this new plant in Corlu.
In Corlu plant, the company has improved the product range by adding the brake air
tanks in the major area of activity in addition to the manufacturing of brake chambers.
Completed the investments for the plant recently, Orsan is a significant facility within the
Turkish industry due to exporting 50% of brake chambers and brake air tanks manufactured in
Corlu plant with the total area of 22.000 m² including the closed production area of 12.000 m².
The company is able to conduct all product tests and designs by means of improving its
production in the course of time with quality standards and quality management systems
as well as implementing modern production methods and completing the R&D investments.
Today, with regard to the right proud in customer satisfaction for over 40 years, Orsan is confident about the
forthcoming years with Chairman Fikret Orman and the Board Members ÜmitOrman and Kısmet Orman.
4
VİZYON
Ülkemizde fren sistemleri parçalarının üretiminde geliștirilmesinde ve satıșında lider bir șirket olarak varlığımızı
sürdürmek.
VISION
To remain as the leading company in development, manufacturing and sales of brake system parts in our
country
MİSYON
Müșterilerimizin beklentileri doğrultusunda hızla gelișen sektörümüzün içerisinde ülkemizde tasarım ve üretim
yapan, dünyaya kendi ürünlerimizin ihracatını yapan önemli bir șirket olarak mevcut kapasitemizi de her yıl daha da
arttırarak sürdürmek.
MISSION
To maintain our current capacity by means of improving further on annual basis as the significant company exporting its own products throughout the world and designing and manufacturing within the fast-growing industry of our
country in accordance with the customer expectations.
5
ÜRETİM
6
PRODUCTION
7
SERVİS FREN KÖRÜĞÜ
1-) Üst Gövde, Alt Kapak ve Kelepçe saç parçaları soğuk șekillendirmeye uygun sıcak haddelenmiș çeliklerdir.
(Her parti hammaddenin çekme testleri ve sertlik ölçüm testleri ORSAN Laboratuarlarında ayrıca yapılmaktadır)
2-) Yaylar, belirli tedarikçilerden temin edilmekte, soğuk çekim ve çatlak kontrollü ithal tellerden üretilmektedir.
3-) Sac parçalar ve yaylar, tünel sistemi Çinko-Fosfat kaplama ve üzeri elektrostatik toz boya uygulaması el değmeden
kontinü yapılmaktadır (min. 500 saat Tuz sisi ve Kimyasal dayanım garanti etmekteyiz).
4-) Çatallar, pimler, saplamalar, somunlar ve cıvatalar min.500 saat Tuz Sis Dayanımına sahip özel kaplama yapılmaktadır.
(ağır metal içermeyen kaplamadır, çevreye ve insan sağlına zararsızdır).
5-) Kauçuk parçalar yüksek ozon dayanımlı ve ağır çalıșma șartlarına uygun özel hammaddelerden üretilmektedir.
6-) Fren Körüğü, standartlara uygun -40°C ve +80°C sıcaklık aralığında ve min. 1.300.000 strok çevrim dayanımlı komponentlerden
olușmaktadır.
7-) Fren Körüğü, 4.410.000 titreșim çevrimini sağlayacak șekilde dizayn edilmiș ve ORSAN Laboratuarlarında
vibrasyon testleri yapılmaktadır. Ayrıca Müșterilerimizin özel yol dataları ile de vibrasyon testleri yapılabilmektedir.
8-) Fren körüğü sızdırmazlık testleri özel üretim elektronik cihazlar ile ‘SIFIR’ hata mertebesinde min. 12,5 bar
da yapılmaktadır.
9-) Ambalajlama sistemi standart palet ve geri dönüșümlü kartonlardan olușmaktadır. (müșteri özel isteğine
göre ambalajlama dizaynları yapılmaktadır).
10-) Servis Fren kuvvet performansları müșteri istekleri doğrultusunda hat üzerinde %100 fren kuvvet ölçümü yapılarak
raporlanabilmektedir.
SERVICE BRAKE CHAMBER
1-) The sheet metal parts of upper body, bottom cover and clamps are hot rolled steel suitable for cold forming
(the tensile and hardness tests per lot of raw materials are performed separately in ORSAN laboratories).
2-) The springs are provided by certain suppliers and made of imported cold-drawn wires checked against cracks.
3-) The tunnel system zinc phosphatizing and electrostatic powder coating are applied automatically and
continuously for the sheet metal parts and springs (we guarantee the salt-fog and chemical resistance for
minimum 500 hours).
4-) The special coating with salt and fog resistance for minimum 500 hours is applied to the yokes, pins, fasteners,
nuts and bolts (it refers to the coating harmless on environment and human health without any heavy metal).
5-) The rubber components are made of specific raw materials suitable for heavy working conditions with high ozone
resistance.
6-) The brake chamber consists of the components complying with relevant standards and
resistant to 1.300.000 stroke cycles in minimum at the temperature range between -40°C and +80°C.
7-) The brake chamber are designed to provide 4.410.000 vibration cycles whereas the vibration tests are
performed in ORSAN laboratories. Furthermore, the vibration tests are able to be conducted with the
specific route data of our customers.
8-) The permeability tests for brake chambers are performed with special electronic devices at minimum 12.5 bars
in the ‘ZERO’ error level.
9-) The packaging system consists of standard pallets and recycled cardboards (The package designs are also
performed in accordance with the specific requests of customers).
10-) The strength performances of service brakes are able to be reported by means of conducting 100% brake
strength measurement on the line in accordance with the customer requests.
8
9
SERVİS FREN KÖRÜĞÜ KAMPANA
SERVICE BRAKE CHAMBER DRUM
SFK 12”
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No Tip Strok
Part Number Type Stroke
10
A
B
C
D
E
F
G
H,I,J
K
L
M
N
(Tapa/ (Tapa/
Plug) Plug)
R
Montaj Kit
Assembly
Parts
X
Y
Ağırlık
Weight
30012100
12”
75
112,5
126
93
76,2
38
190
232
M16x1,5 - M12x1,75 - 3/8-18 Ø145 R87,5
+
-
+
-45°
-90°
-
30012140
12”
75
112,5
126
93
76,2
38
190
232
M16x1,5 - M12x1,75 - M16x1,5 Ø145 R87,5
+
-
+
-225°
-90°
-
SERVİS FREN KÖRÜĞÜ KAMPANA
SERVICE BRAKE CHAMBER DRUM
SFK 16”
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Tip Strok
Part Number Type Stroke
A
B
C
D
E
F
G
H,I,J
K
L
R
M
N
Montaj Kit
(Tapa/ (Tapa/ Assembly
Plug) Plug) Parts
X
Y
Ağırlık
Weight
30016110
16”
75
112,5
126
93
120,7
38
104
-
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5
Ø164 R100
+
-
+
5°
-20°
~3,05
30016120
16”
75
112,5
126
93
120,7
38
104
-
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5
Ø164 R100
+
-
+
-50°
-25°
~3,05
30016200
16”
75
112,5
126
93
76,2
38
190
-
M16x1,5 - M12x1,75 - M16x1,5
Ø164 R100
+
-
-
-45°
-270°
~3
30016230
16”
75
112,5
126
93
76,2
38
90
-
M16x1,5 - M12x1,75 - M16x1,5
Ø164 R100
-
+
-
-45°
-270°
~3
30016240
16”
75
112,5
126
93
76,2
38
190
232
M16x1,5 - M12x1,75 - M16x1,5
Ø164 R100
+
-
-
-225°
-90°
~3,2
30016310
16”
75
112,5
126
93
120,7
43
185
-
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5
Ø164 R100
-
-
-
-45°
-270° ~3,05
30016311
16”
75
112,5
126
93
120,7
43
185
227
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5
Ø164 R100
+
-
+
-45°
-270° ~3,45
45°
-180° ~3,10
30016315
16”
75
112,5
126
93
120,7
43
185
-
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5 Ø164 R100
+
-
-
30016326
16”
75
112,5
126
93
76,2
38
93
135
M16x1,5 - M12x1,75 - M16x1,5 Ø164 R100
+
-
+
-330° -270° ~3,45
30016627
16”
75
112,5
126
93
76,2
43
78
120
M16x1,5 - M12x1,75 - M16x1,5 Ø164 R100
-
+
+
-120° -335° ~3,45
11
SERVİS FREN KÖRÜĞÜ KAMPANA
SERVICE BRAKE CHAMBER DRUM
SFK 20”
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Tip Strok
Part Number Type Stroke
12
A
B
C
D
E
F
G
H,I,J
K
L
M
N
(Tapa/ (Tapa/
Plug) Plug)
R
Montaj Kit
Assembly
Parts
X
Y
Ağırlık
Weight
30020230
20”
75
113
126,5
93
120,7
44
104
-
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5 Ø174 R104,5
+
-
+
-45°
0°
30020240
20”
75
113
126,5
93
120,7
44
190
-
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5 Ø174 R104,5
-
-
-
-45°
-270°
30020250
20”
75
113
126,5
93
120,7
44
200
242
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5 Ø174 R104,5
+
-
+
-45°
-300°
30020309
20”
75
113
-
93
120,7
33
48
-
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5 Ø174 R104,5
-
-
+
-175° -220°
30020310
20”
75
113
-
93
120,7
44
185
-
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5 Ø174 R104,5
-
-
-
-45°
-270° ~3,1
30020311
20”
75
113
-
93
120,7
44
185
227
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5 Ø174 R104,5
+
-
+
-45°
-270° ~3,5
30020315
20”
75
113
-
93
120,7
44
185
227
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5 Ø174 R104,5
+
-
+
-315° -180° ~3,5
30020325
20”
75
113
-
93
120,7
44
185
227
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5 Ø174 R104,5
+
-
+
-315°
0°
~3,5
SERVİS FREN KÖRÜĞÜ KAMPANA
SERVICE BRAKE CHAMBER DRUM
SFK 24”
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Tip Strok
Part Number Type Stroke
A
B
C
D
E
F
G
H,I,J
K
L
M
N
(Tapa/ (Tapa/
Plug) Plug)
R
Montaj Kit
Assembly
Parts
X
Y
Ağırlık
Weight
30024128
24”
75
112,5
126
92,5 120,7
43
233
275
5/8 18UNF - M16x1,5 - M16x1,5
Ø186
R111
+
-
+
-45°
-270°
~3,70
30024210
24”
75
112,5
126
92,5 120,7
43
190
-
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5
Ø186
R111
-
-
-
-45°
-270°
~3,70
30024211
24”
75
112,5
126
92,5 120,7
43
203
245
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5
Ø186
R111
-
+
+
-45°
-270°
~3,70
30024232
24”
75
112,5
126
92,5 120,7
33
185
227
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5
Ø186
R111
-
-
-
-180°
0°
~3,70
30024285
24”
75
112,5
126
92,5 120,7
43
104
-
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5
Ø186
R111
-
+
+
-115° -130°
~3,30
30024286
24”
75
112,5
126
92,5 120,7
43
104
-
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5
Ø186
R111
-
+
+
-75°
-50°
~3,30
30024287
24”
75
112,5
126
92,5 120,7
43
104
-
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5
Ø186
R111
+
-
+
-45° -250°
~3,30
30024288
24”
75
112,5
126
92,5 120,7
43
104
-
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5
Ø186
R111
+
-
+
-315° -270°
~3,30
30024310
24”
75
112,5
126
92,5 120,7
44
185
-
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5
Ø186
R111
-
-
-
-45° -270°
~3,30
30024311
24”
75
112,5
126
92,5 120,7
44
185
227
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5
Ø186
R111
+
-
+
-45° -270°
~3,70
30024315
24”
75
112,5
126
92,5
44
185
227
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5
Ø186 R111
+
-
+
-135°
0°
~3,70
0°
120,7
30024325
24”
75
112,5
126
92,5
120,7
44
185
227
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5
Ø186 R111
+
-
-
-315°
30024351
24”
75
112,5
126
92,5
120,7
44
200
246
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5
Ø186 R111
-
+
+
-270° -90°
~3,70
30024353
24”
75
112,5
126
92,5
120,7
44
249
291
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5
Ø186 R111
+
-
+
-45°
~3,70
-90°
~3,70
30024408
24”
75
112,5
126
-
120,7
38
443
485
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5
Ø186 R111
-
-
-
-45° -180°
~3,50
30024534
24”
75
112,5
126
92,5
120,7
43
190
-
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5
Ø186 R111
-
-
-
-45° -270°
~3,30
13
SERVİS FREN KÖRÜĞÜ KAMPANA
SERVICE BRAKE CHAMBER DRUM
SFK 30” 64 STROK
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
P
Parça No
Tip Strok
Part Number Type Stroke A
B
C
D
E
F
G
H,I,J
K
L
M
N
Somun+
(Tapa/ (Tapa/ Rondela
Plug) Plug) Bolt Nut
S
R
Montaj Kit Montaj Kit
Assembly Assembly
Parts
Parts
X
Y
Ağırlık
Weight
30010097
30”
64
107 122 99 120,7 33
57
85 M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5 Ø208 R121
+
-
Washer
-
+
-
+45° -90°
~4,5
30010098
30”
64
107 122 99 120,7 33
57
85 M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5 Ø208 R121
-
+
-
+
-
+45° -90°
~4,5
30010030
30”
64
109 124 101 120,7 33 179 235 M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5 Ø208 R121
+
-
-
+
-
+90° -180°
~4,8
SFK 30” 75 STROK
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No Tip Strok
Part Number Type Stroke
14
A
B
C
D
E
F
G
H,I,J
K
L
M
N
(Tapa/ (Tapa/
Plug) Plug)
R
Montaj Kit
Assembly
Parts
X
Y
Ağırlık
Weight
30030210
30”
75
117,5
131
96,5
120,7
43
190
-
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5 Ø208 R121
-
-
-
-45°
+90° ~4,05
30030215
30”
75
117,5
131
96,5
120,7
43
200
-
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5 Ø208 R121
+
-
+
-45°
+60° ~4,10
30030310
30”
75
117,5
131
96,5
120,7
43
185
227
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5 Ø208 R121
-
-
-
-45°
+90° ~4,05
30030311
30”
75
117,5
131
96,5
120,7
43
185
227
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5 Ø208 R121
+
-
+
-45°
+90° ~4,45
30030315
30”
75
117,5
131
96,5
120,7
43
185
227
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5 Ø208 R121
+
-
+
-135°
30030330
30”
75
117,5
131
96,5
120,7
43
110
152
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5 Ø208 R121
-
+
+
-135° -90°
~4,45
30030384
30”
75
117,5
131
96,5
120,7
43
200
246
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5 Ø208 R121
-
+
+
-135° -90°
~4,45
0°
~4,45
SERVİS FREN KÖRÜĞÜ KAMPANA
SERVICE BRAKE CHAMBER DRUM
SFK 36”
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No Tip Strok
Part Number Type Stroke
A
B
C
D
E
F
G
H,I,J
K
L
M
N
(Tapa/ (Tapa/
Plug) Plug)
R
Montaj Kit
Assembly
Parts
X
Y
30036310
36”
75
127
141
-
120,7
38
200
-
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5
Ø232
R137
+
-
-
-45° +90°
30010041
36”
75
127
141
-
120,7
43
60
92
M16x1,5 - M16x1,5 - M16x1,5
Ø232
R137
-
-
-
-50° +30°
Ağırlık
Weight
-
15
SERVİS FREN KÖRÜĞÜ DİSK
SERVICE BRAKE CHAMBER DISC
SFD 14”
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Part Number
16
Tip Strok
Type Stroke
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
(Tapa/ (Tapa/
Plug) Plug)
N
X
Y
Ağırlık
Weight
30714092
14”
57
97,5
-
86
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
R101
-
-
+
-45°
-90°
~2,9
30714093
14”
57
97,5
-
86
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
R101
-
-
+
-135°
-90°
~2,9
30714200
14”
57
97,5
-
86
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
R101
-
-
-
-45°
-90°
~2,9
30714210
14”
57
97,5
111,5
86
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
R101
-
-
-
-45°
-90°
~2,9
30714400
14”
57
97,5
111,5
86
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
R101
-
+
+
-45°
-90°
~3
SERVİS FREN KÖRÜĞÜ DİSK
SERVICE BRAKE CHAMBER DISC
SFD 15”
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Part Number
30715210
Tip Strok
Type Stroke
15”
57
A
B
C
D
E
F
G
H
97,5
111,5
86
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
R101
K
L
(Tapa/ (Tapa/
Plug) Plug)
-
-
N
X
Y
Ağırlık
Weight
-
-45°
-90°
~2,9
17
SERVİS FREN KÖRÜĞÜ DİSK
SERVICE BRAKE CHAMBER DISC
SFD 16”
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Part Number
18
Tip Strok
Type Stroke
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
(Tapa/ (Tapa/
Plug) Plug)
N
X
Y
Ağırlık
Weight
30716210
16”
57
97,5
-
86
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
R101
-
-
-
-45°
-180°
~2,9
30716211
16”
57
97,5
111,5
-
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
R101
-
-
-
-180°
-
~2,9
30716215
16”
57
97,5
111,5
86
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
R101
-
-
+
-210°
-210°
~3
30716230
16”
57
97,5
111,5
86
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
R101
-
-
+
-90°
-90°
~3
30716400
16”
57
97,5
111,5
86
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
R101
-
-
+
-45°
-90°
~3
30716500
16”
57
97,5
111,5
86
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
R101
-
+
+
-45°
-90°
~3
30716501
16”
57
97,5
111,5
86
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
R101
-
+
+
-180°
-90°
~3
SERVİS FREN KÖRÜĞÜ DİSK
SERVICE BRAKE CHAMBER DISC
SFD 18”
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Part Number
Tip Strok
Type Stroke
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
(Tapa/ (Tapa/
Plug) Plug)
N
X
Y
Ağırlık
Weight
30718200
18”
64
104
-
94
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø174 R104,5
-
-
-
-45°
-90°
~3,3
30718210
18”
64
104
119
94
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø174 R104,5
-
-
+
-45°
-90°
~3,4
30718400
18”
64
104
119
94
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø174 R104,5
-
-
+
-45°
-90°
~3,5
30718400
18”
64
104
119
94
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø174 R104,5
-
-
+
-45°
-90°
~3,5
19
SERVİS FREN KÖRÜĞÜ DİSK
SERVICE BRAKE CHAMBER DISC
SFD 20”
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Part Number
20
Tip Strok
Type Stroke
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
(Tapa/ (Tapa/
Plug) Plug)
N
X
Y
Ağırlık
Weight
30720110
20”
64
106
122
95
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø174 R104,5
-
-
-
-45°
-90°
~3,5
30720154
20”
64
106
-
95
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø175 R104,5
-
-
+
-45°
-90°
~3,4
30720155
20”
64
106
-
95
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø175 R104,5
-
-
+
-135°
-90°
~3,4
30720200
20”
64
106
-
95
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø175 R104,5
-
-
-
-45°
-90°
~3,4
30720210
20”
64
106
-
95
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø175 R104,5
-
-
-
-45°
-180°
~3,4
30720211
20”
64
106
122
-
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø175 R104,5
-
-
-
-180°
-
~3,4
30720215
20”
64
106
122
95
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
-
+
+
-210° -210°
R101
~3,4
SERVİS FREN KÖRÜĞÜ DİSK
SERVICE BRAKE CHAMBER DISC
SFD 22”
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Part Number
Tip Strok
Type Stroke
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
(Tapa/ (Tapa/
Plug) Plug)
N
X
Y
Ağırlık
Weight
30722157
22”
64
102
117
92,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
-
+
+
-110°
-90°
~3,8
30722181
22”
64
102
117
92,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
-
+
+
-45°
180°
~3,8
30722182
22”
64
102
117
92,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
-
+
+
-135°
0°
~3,8
30722200
22”
64
102
117
92,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
-
-
-
-45°
-90°
~3,7
30722210
22”
64
102
117
92,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
-
-
-
-45°
-90°
~3,7
21
SERVİS FREN KÖRÜĞÜ DİSK
SERVICE BRAKE CHAMBER DISC
SFD 24”
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Part Number
22
Tip Strok
Type Stroke
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
(Tapa/ (Tapa/
Plug) Plug)
N
X
Y
Ağırlık
Weight
30724210
24”
64
105
-
95,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
-
-
-
-45°
-180°
~3,6
30724215
24”
64
105
119
95,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
+
-
+
-210°
-210°
~3,7
30724250
24”
64
105
119
95,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
-
-
-
0°
-270°
~3,6
30724251
24”
64
105
119
95,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
-
-
-
-180°
-270°
~3,6
30724310
24”
64
105
119
95,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
+
-
-
-180°
-180°
~3,7
SERVİS FREN KÖRÜĞÜ DİSK
SERVICE BRAKE CHAMBER DISC
SFD 30”
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Part Number
Tip Strok
Type Stroke
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
(Tapa/ (Tapa/
Plug) Plug)
N
X
Y
Ağırlık
Weight
30730600
30”
64
106
-
95
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø189
R111
-
-
-
-45°
-90°
~4,4
30730600
30”
64
106
-
95
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø189
R111
-
-
-
-135°
-90°
~4,4
23
SERVİS FREN KÖRÜĞÜ DİSK
SERVICE BRAKE CHAMBER DISC
SFD 36”
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Part Number
K30736xxx
24
Tip Strok
Type Stroke
36”
75
A
B
C
D
E
F
G
H
127
141
115
M16x1,5
M16x1,5
120,7
232
R137
K
L
(Tapa/ (Tapa/
Plug) Plug)
+
-
N
X
Y
Ağırlık
Weight
+
-90°
0°
-
SERVİS FREN KÖRÜĞÜ WEDGE
SERVICE BRAKE CHAMBER WEDGE
SFW 12”
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Part Number
Tip
Type
Strok
Stroke
A
B
C
D
E
F
X
Y
Ağırlık
Weight
30612005
12”
44,5
301
275,5
M16x1,5
M16x1,5
M48x2
R92
-90°
-90°
~2,4
30612006
12”
44,5
184
158,5
M16x1,5
M16x1,5
M48x2
R92
-90°
-90°
~2,5
30612010
12”
44,5
169
143,5
M16x1,5
M16x1,5
M48x2
R92
-90°
-90°
~3,5
30612110
12”
44,5
164
150
M16x1,5
-
1 3/4”-12
R92
+135°
-90°
~2,5
30612120
12”
44,5
213
187
M16x1,5
M16x1,5
1 3/4”-12
R92
+135°
-90°
~2,5
30612130
12”
44,5
171
157
M16x1,5
-
1 3/4”-12
R92
+135°
-90°
~2,5
30612140
12”
44,5
200
187
M16x1,5
-
1 3/4”-12
R92
+135°
-90°
~2,5
30612150
12”
44,5
152,5
138
M16x1,5
-
M48x2
R92
-45°
+90°
~2,5
30612300
12”
44,5
229,5
215
M16x1,5
-
1 3/4”-12
R92
-45°
+90°
~2,5
30612350
12”
44,5
229,5
215
M16x1,5
-
M48x2
R92
-45°
+90°
~2,5
30612400
12”
44,5
332,5
318
M16x1,5
-
1 3/4”-12
R92
-45°
+90°
~2,5
30612450
12”
44,5
379,5
365
M16x1,5
-
1 3/4”-12
R92
-45°
+90°
~2,5
25
DİYAFRAM/DİYAFRAM İMDATLI FREN KÖRÜĞÜ
26
1-)
Servis Gövdesi, İmdat Gövdesi ve Kelepçe saç parçaları soğuk șekillendirmeye uygun sıcak haddelenmiș
çeliklerdir. (Her parti hammaddenin çekme testleri ve sertlik ölçüm testleri ORSAN Laboratuarlarında ayrıca
yapılmaktadır)
2-)
Yaylar, belirli tedarikçilerden temin edilmekte, soğuk çekim ve çatlak kontrollü ithal tellerden üretilmektedir.
3-)
Alüminyum parçalar birinci kalite alüminyum metalden enjeksiyon edilmekte (Her lot döküm parti
numaraları ile takip edilmektedir. Talașlı ișlem sonrası mutlaka emprenye yapılmaktadır).
4-)
Sac parçalar ve yaylar, tünel sistemi Çinko-Fosfat kaplama ve üzeri elektrostatik toz boya uygulaması el
değmeden kontinü yapılmaktadır (min. 500 saat Tuz sisi ve Kimyasal dayanım garanti etmekteyiz).
5-)
Alüminyum parçalar oksitlenmeyi önleyici özel kaplamalar ile kaplanmaktadır (hiçbir șekilde kaplama ağır
metal içermemektedir, çevreye ve insan sağlına zararsızdır).
6-)
Çatallar, pimler, saplamalar, somunlar ve cıvatalar min.500 saat Tuz Sis Dayanımına sahip özel kaplama
yapılmaktadır (ağır metal içermeyen kaplamadır, çevreye ve insan sağlına zararsızdır).
7-)
Kauçuk parçalar yüksek ozon dayanımlı ve ağır çalıșma șartlarına uygun özel hammaddelerden üretilmektedir.
8-)
Fren Körüğü, standartlara uygun -40°C ve +80°C sıcaklık aralığında ve
çevrim (Servis Fren + İmdat Fren) dayanımlı komponentlerden olușmaktadır.
9-)
Fren Körüğü, 4.410.000 titreșim çevrimini sağlayacak șekilde dizayn edilmiș ve ORSAN Laboratuarlarında
vibrasyon testleri yapılmaktadır. Ayrıca Müșterilerimizin özel yol dataları ile de vibrasyon testleri
yapılabilmektedir.
10-)
Fren körüğü sızdırmazlık testleri özel üretim elektronik cihazlar ile ‘SIFIR’ hata mertebesinde min. 12,5 bar
da yapılmaktadır.
11-)
Ambalajlama sistemi standart palet ve geri dönüșümlü kartonlardan olușmaktadır (müșteri özel isteğine
göre ambalajlama dizaynları yapılabilmektedir).
12-)
İmdat yayları müșteri istekleri doğrultusunda hat üzerinde %100 kuvvet ölçümü yapılarak raporlanabilmektedir.
13-)
Servis Fren kuvvet performansları müșteri istekleri doğrultusunda hat üzerinde %100 fren kuvvet ölçümü
yapılarak raporlanabilmektedir.
14-)
Bütün fren körüğü imalatlarımızda robot otomasyonları ile kaynak ișlemleri, pres ișlemleri
yapılmakta. Yürüyen bant sistemi ile montajlama fren körük üretimimizde ‘SIFIR’ hata sağlanmaktadır.
15-)
Fren körükleri montaj ve kullanım ömürlerinin arttırılması için gerekli bilgileri firmamızın web sayfasındaki
‘DOKUMANTASYON’ bölümünden ulașabilirsiniz. Bu konuda bilgileri müșteri hizmetleri bölümümüzden de
alabilirsiniz.
min. 1.500.000 strok
DIAPHRAGM/DIAPHRAGM SPRING BRAKE CHAMBER
1-) The sheet metal parts of service body, spring body and clamps are hot rolled steel suitable for cold forming
(the tensile tests and hardness tests per lot of raw materials are performed separately in ORSAN laboratories).
2-) The springs are provided by certain suppliers and made of imported cold-drawn wires checked against cracks.
3-) The aluminum parts are injected from first quality aluminum metal (every lot is tracked with relevant
casting lot numbers. Following the machining process, impregnation is definitely performed).
4-) The tunnel system zinc phosphatizing and electrostatic powder coating are applied automatically and
continuously for the sheet metal parts and springs (we guarantee the salt-fog and chemical resistance for
minimum 500 hours).
5-) The aluminum parts are covered with special anti-oxidizing coatings (the coating is harmless on environment
and human health without any heavy metal).
6-) The special coating with salt and fog resistance for minimum 500 hours is applied to the yokes, pins, fasteners,
nuts and bolts (it refers to the coating harmless on environment and human health without any heavy metal).
7-) The rubber components are made of specific raw materials suitable for heavy working conditions with high
ozone resistance.
8-) The brake chamber consists of the components complying with relevant standards and resistant to
1.500.000 stroke cycles in minimum (Service Brake + Emergency Brake) at the temperature range between
-40°C and +80°C.
9-) The brake chamber are designed to provide 4.410.000 vibration cycles whereas the vibration tests
are performed in ORSAN laboratories. Furthermore, the vibration tests are able to be conducted
with the specific route data of our customers.
10-) The permeability tests for brake chambers are performed with special electronic devices at minimum 12.5
bars in the ‘ZERO’ error level.
11-) The packaging system consists of standard pallets and recycled cardboards (The package designs
are also performed in accordance with the specific requests of customers).
12-) The strength performances of emergency brakes are able to be reported by means of
conducting 100% brake strength measurement on the line in accordance with the customer requests.
13-) The strength performances of service brakes are able to be reported by means of
conducting 100% brake strength measurement on the line in accordance with the customer requests.
14-) The welding and pressing processes are performed with robotic automation in our entire brake chamber
manufacture. ‘ZERO’ error is achieved in our mounting process with belt conveyors and manufacturing of
brake chambers.
15-) For required information regarding the assembly, usage and lifetime improvement of brake chambers can
be found in “DOCUMENTATION” section of our company’s website. You may also obtain relevant information
from our customer service department.
27
28
29
DİYAFRAM/DİYAFRAM İMDATLI FREN KÖRÜĞÜ KAMPANA
DIAPHRAGM/DIAPHRAGM SPRING BRAKE CHAMBER DRUM
D/D 24x30
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Part Number
30
Tip
Type
Strok
Stroke
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
X
Y
Montaj Takımı Ağırlık
Assembly Parts Weight
32243010
D/D 24x30 75/75 274,5 104,5 123,5 37 185 227
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5 120,7 Ø208 R111 -45°
90°
-
~ 9.1
32243015
D/D 24x30 75/75 274,5 104,5 123,5 37 185 227
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5 120,7 Ø208 R111 -45°
90°
X
~ 9.5
32243016
D/D 24x30 75/75 274,5 104,5 123,5 37 208 250
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5 120,7 Ø208 R111 -45°
90°
X
~ 9.5
32243025
D/D 24x30 75/75 274,5 104,5 123,5 37 185 227
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5 120,7 Ø208 R111 -135°
0°
X
~ 9.5
32243035
D/D 24x30 75/75 274,5 104,5 123,5 37 183 225
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5 120,7 Ø208 R111 -135°
90°
X
~ 9.5
DİYAFRAM/DİYAFRAM İMDATLI FREN KÖRÜĞÜ KAMPANA
DIAPHRAGM/DIAPHRAGM SPRING BRAKE CHAMBER DRUM
D/D 30x30
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Part Number
Tip
Type
Strok
Stroke
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
X
Y
Montaj Takımı Ağırlık
Assembly Parts Weight
32303010
D/D 30x30 75/75 271,5 102,5 121,5 37 185 227
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7 Ø208 R111 -45°
90°
X
~ 9,7
32303015
D/D 30x30 75/75 271,5 102,5 121,5 37 185 227
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7 Ø208 R111 -45°
90°
X
~ 10,1
32303025
D/D 30x30 75/75 271,5 102,5 121,5 37 185 227
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7 Ø208 R111 -135°
0°
X
~ 10,1
32303030
D/D 30x30 75/75 271,5 102,5 121,5 37 110 152
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7 Ø208 R111 -135° 90°
X
~ 10,1
32303035
D/D 30x30 75/75 271,5 102,5 121,5 37
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7 Ø208 R111 135°
X
~ 10,1
19
73
90°
31
DİYAFRAM / DİYAFRAM İMDATLI FREN KÖRÜĞÜ DİSK
DIAPHRAGM / DIAPHRAGM SPRING BRAKE CHAMBER DISC
D/D 14x24
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
32
N (Somun
+Rondela)
Bolt Nut
Washer
Y
Ağırlık
Weight
45°
0°
~7,2
-45°
-120°
~7,3
180°
-90°
~7,3
+
-45°
90°
~7,3
+
45°
-90°
~7,3
Parça No
Part Number
Tip
Type
Strok
Stroke
A
B
C
D
E
F
G
H
I
38142410
D/D 14x24
57/57
236
337
86
105
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
-
38142415
D/D 14x24
57/57
236
337
86
105
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
+
38142420
D/D 14x24
57/57
236
337
86
105
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
+
38142494
D/D 14x24
57/57
236
337
86
105
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
38142495
D/D 14x24
57/57
236
337
86
105
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
X
DİYAFRAM / DİYAFRAM İMDATLI FREN KÖRÜĞÜ DİSK
DIAPHRAGM / DIAPHRAGM SPRING BRAKE CHAMBER DISC
D/D 15x24
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Part Number
38152410
38152420
Tip
Type
D/D
D/D
15x24
15x24
Strok
Stroke
A
B
C
D
E
F
G
H
I
N (Somun
+Rondela)
Bolt Nut
Washer
X
Y
Ağırlık
Weight
57/57
236
337
86
105
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
-
45°
0°
~7,2
R111
-
180°
-90°
~7,2
57/57
236
337
86
105
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
33
DİYAFRAM / DİYAFRAM İMDATLI FREN KÖRÜĞÜ DİSK
DIAPHRAGM / DIAPHRAGM SPRING BRAKE CHAMBER DISC
D/D 16x24
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
34
Parça No
Part Number
Tip
Type
Strok
Stroke
A
B
C
D
E
F
G
H
I
N (Somun
+Rondela)
Bolt Nut
Washer
X
Y
Ağırlık
Weight
38162410
D/D 16x24
57/57
236
337
86
103,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
-
-90°
90°
~7,2
~7,3
38162415
D/D 16x24
57/57
236
337
86
103,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
+
-45°
240°
38162430
D/D 16x24
57/57
236
337
86
103,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
+
45°
-90°
~7,3
38162440
D/D 16x24
57/57
236
337
86
103,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
+
180°
-90°
~7,3
38162444
D/D 16x24
57/57
236
337
86
103,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
+
-135°
60°
~7,3
38162445
D/D 16x24
57/57
236
337
86
103,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
+
135°
-60°
~7,3
38162451
D/D 16x24
57/57
236
337
86
103,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
+
-135°
-45°
~7,3
135°
-45°
~7,3
-45°
135°
~7,3
38162452
D/D 16x24
57/57
236
337
86
103,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
+
38162460
D/D 16x24
57/57
236
337
86
103,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
+
DİYAFRAM / DİYAFRAM İMDATLI FREN KÖRÜĞÜ DİSK
DIAPHRAGM / DIAPHRAGM SPRING BRAKE CHAMBER DISC
D/D 18x24
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Part Number
Tip
Type
Strok
Stroke
A
B
38182410
D/D 18x24
64/64
246
347
38182415
D/D 18x24
64/64
246
38182420
D/D 18x24
64/64
38182440
D/D 18x24
64/64
C
D
N (Somun
+Rondela)
Bolt Nut
Washer
X
Y
Ağırlık
Weight
-
45°
0°
~7,1
R111
+
-45° -120°
~7,2
Ø186
R111
-
180°
-90°
~7,1
Ø186
R111
+
180°
-90°
~7,2
E
F
G
H
I
93,5 112,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
R111
347
93,5 112,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø186
246
337
93,5 112,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
246
337
93,5 112,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
35
DİYAFRAM / DİYAFRAM İMDATLI FREN KÖRÜĞÜ DİSK
DIAPHRAGM / DIAPHRAGM SPRING BRAKE CHAMBER DISC
D/D 20x24
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
36
Parça No
Part Number
Tip
Type
Strok
Stroke
A
B
38202410
D/D 20x24
64/64
246
347
C
D
93,5 112,5
E
F
M16x1,5
M16x1,5
G
H
120,7 Ø186
N (Somun
+Rondela)
Bolt Nut
Washer
X
R111
-
I
Y
Ağırlık
Weight
-90°
90°
~7,6
-45°
240°
~7,7
38202415
D/D 20x24
64/64
246
347
93,5 112,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7 Ø186
R111
+
38202420
D/D 20x24
64/64
246
347
93,5 112,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7 Ø186
R111
+
180°
-90°
~7,6
38202451
D/D 20x24
64/64
246
347
93,5 112,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7 Ø186
R111
+
-135°
45°
~7,6
38202452
D/D 20x24
64/64
246
347
93,5 112,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7 Ø186
R111
+
135°
-45°
~7,6
38202460
D/D 20x24
64/64
246
347
93,5 112,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7 Ø186
R111
+
-45°
-135°
~7,6
37
DİYAFRAM / PİSTON İMDATLI FREN KÖRÜĞÜ
1-) Servis Gövdesi, İmdat Gövdesi ve Kelepçe saç parçaları soğuk șekillendirmeye uygun sıcak
haddelmiș çeliklerdir. (Her parti hammaddenin çekme testleri ve sertlik ölçüm ORSAN Laboratuarlarında ayrıca
yapılmaktadır)
2-) Yaylar, belirli tedarikçilerden temin edilmekte, soğuk çekim ve çatlak kontrollü ithal tellerden üretilmektedir.
3-) Alüminyum parçalar birinci kalite alüminyum metalden enjeksiyon edilmekte (Her lot döküm
parti numaraları ile takip edilmektedir. Talașlı ișlem sonrası mutlaka emprenye yapılmaktadır).
4-) Sac parçalar ve yaylar, tünel sistemi Çinko-Fosfat kaplama ve üzeri elektrostatik toz boya
uygulaması el değmeden kontinü yapılmaktadır (min. 500 saat Tuz sisi ve Kimyasal dayanım garanti etmekteyiz).
5-) Alüminyum parçalar oksitlenmeyi önleyici özel kaplamalar ile kaplanmaktadır (hiçbir șekilde
kaplama ağır metal içermemektedir, çevreye ve insan sağlına zararsızdır).
6-) Çatallar, pimler, saplamalar, somunlar ve cıvatalar min.500 saat Tuz Sis Dayanımına sahip özel kaplama
yapılmaktadır (ağır metal içermeyen kaplamadır, çevreye ve insan sağlına zararsızdır).
7-) Kauçuk parçalar yüksek ozon dayanımlı ve ağır çalıșma șartlarına uygun özel hammaddelerden üretilmektedir.
8-) Fren Körüğü, standartlara uygun -40°C ve +80°C sıcaklık aralığında ve min. 1.800.000 strok çevrim (Servis
Fren + İmdat Fren) dayanımlı komponentlerden olușmaktadır.
9-) Fren Körüğü, 4.410.000 titreșim çevrimini sağlayacak șekilde dizayn edilmiș ve ORSAN
Laboratuarlarında vibrasyon testleri yapılmaktadır. Ayrıca Müșterilerimizin özel yol dataları ile de vibrasyon testleri
yapılabilmektedir.
10-) Fren körüğü sızdırmazlık testleri özel üretim elektronik cihazlar ile ‘SIFIR’ hata mertebesinde min. 12,5 bar da
yapılmaktadır.
11-) Ambalajlama sistemi standart palet ve geri dönüșümlü kartonlardan olușmaktadır (müșteri özel isteğine
göre ambalajlama dizaynları yapılabilmektedir).
12-) İmdat yayları müșteri istekleri doğrultusunda hat üzerinde %100 kuvvet ölçümü yapılarak raporlanabilmektedir.
13-) Servis Fren kuvvet performansları müșteri istekleri doğrultusunda hat üzerinde %100 fren kuvvet ölçümü
yapılarak raporlanabilmektedir.
14-) Bütün fren körüğü imalatlarımızda robot otomasyonları ile kaynak ișlemleri, pres ișlemleri yapılmakta. Yürüyen
bant sistemi ile montajlama fren körük üretimimizde ‘SIFIR’ hata sağlanmaktadır.
15-) Fren körükleri montaj ve kullanım ömürlerinin arttırılması için gereklibilgileri firmamızın web sayfasındaki
‘DOKUMANTASYON’ bölümünden ulașabilirsiniz. Bu konuda bilgileri müșteri hizmetleri bölümümüzden de
alabilirsiniz.
38
DIAPHRAGM/PISTON SPRING BRAKE CHAMBER
1-) The sheet metal parts of service body, spring body and clamps are hot rolled steel suitable for cold forming
(the tensile tests and hardness tests per lot of raw materials are performed separately in ORSAN laboratories).
2-) The springs are provided by certain suppliers and made of imported cold-drawn wires checked against cracks.
3-) The aluminum parts are injected from first quality aluminum metal (every lot is tracked with relevant
casting lot numbers. Following the machining process, impregnation is definitely performed).
4-) The tunnel system zinc phosphatizing and electrostatic powder coating are applied automatically and
continuously for the sheet metal parts and springs (we guarantee the salt-fog and chemical resistance for
minimum 500 hours).
5-) The aluminum parts are covered with special anti-oxidizing coatings (thecoating is harmless on environment
and human health without any heavy metal).
6-) The special coating with salt and fog resistance for minimum 500 hours is applied to the yokes, pins, fasteners,
nuts and bolts (it refers to the coating harmless on environment and human health without any heavy metal).
7-) The rubber components are made of specific raw materials suitable for heavy working conditions with high
ozone resistance.
8-) The brake chamber consists of the components complying with relevant standards and resistant to 1.800.000
stroke cycles in minimum (Service Brake + Emergency Brake) at the temperature range between -40°C and
+80°C.
9-) The brake chamber are designed to provide 4.410.000 vibration cycles whereas the vibration tests are
performed in ORSAN laboratories. Furthermore, the vibration tests are able to be conducted with the
specific route data of our customers.
10-) The permeability tests for brake chambers are performed with special electronic devices at minimum 12.5
bars in the ‘ZERO’ error level.
11-) The packaging system consists of standard pallets and recycled cardboards (The pack
age designs are also performed in accordance with the specific requests of customers).
12-) The strength performances of emergency brakes are able to be reported by means of
conducting 100% brake strength measurement on the line in accordance with the customer requests.
13-) The strength performances of service brakes are able to be reported by means of conducting 100% brake
strength measurement on the line in accordance with the customer requests.
14-) The welding and pressing processes are performed with robotic automation in our entire brake chamber
manufacture. ‘ZERO’ error is achieved in our mounting process with belt conveyors and manufacturing of
brake chambers.
15-) For required information regarding the assembly, usage and lifetime improvement of brake chambers can be found
in “DOCUMENTATION” section of our company’s website. You may also obtain relevant information from
our customer service department.
39
DİYAFRAM/PİSTON İMDATLI FREN KÖRÜĞÜ KAMPANA
DIAPHRAGM/PISTON SPRING BRAKE CHAMBER DRUM
D/P 30x30
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Part Number
Tip
Type
Strok
Stroke
A
B
C
D
E
F
G
J
K
L
M
N
P
R
S
X
Y
Z
Ağırlık
Weight
31303000
D/P 30x30 64 / 64 355 283 101 120,7 33 174 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5
+
-
+
-
+
Ø14
0°
0°
+45°
-
31303008
D/P 30x30 64 / 64 355 283 101 120,7 33 290 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5
+
-
-
+
+
Ø14
0°
0°
+135°
-
31303040
D/P 30x30 64 / 64 355 283 101 120,7 43 250 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5
+
-
-
+
+
-
0°
0°
-135°
-
31303046
D/P 30x30 64 / 64 355 283 101 120,7 33 78
M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5
+
-
-
+
+
Ø14
0°
0°
-135°
-
31303050
D/P 30x30 64 / 64 355 283 101 120,7 43 203 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5
-
-
-
+
+
Ø14
0°
0°
+45°
-
31303070
D/P 30x30 64 / 64 355 283 101 120,7 43 277 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5
+
-
-
+
+
Ø14
0°
0°
-135°
-
L
M
N
P
R
S
X
Y
Z
Ağırlık
Weight
D/P 30x30
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Part Number
40
Tip
Type
Strok
Stroke
A
31303003
D/P 30x30 64 / 64
-
283 101 120,7 33 320 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5
-
-
-
-
+
-
0°
0°
+90°
-
31303012
D/P 30x30 64 / 64
-
-
-
-
-
-
-
0°
0°
+45°
-
31303020
D/P 30x30 64 / 64
-
283 101 120,7 33 300 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5
283 101 120,7 33 55 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5
+
-
-
+
+
Ø14
+30°
+30°
+45°
-
31303025
D/P 30x30 64 / 64
-
+
-
-
+
+
Ø14
-30°
-30°
-45°
-
31303030
D/P 30x30 64 / 64
-
283 101 120,7 33 55 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5
283 101 120,7 33 261 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5
+
-
-
+
+
0°
+54°
-45°
-
31303035
D/P 30x30 64 / 64
-
283 101 120,7 33 261 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5
+
-
-
+
+
Ø14
Ø14
0°
-54°
+45°
-
31303057-BF D/P 30x30 64 / 64
31303062-AC D/P 30x30 64 / 64
31303063-AC D/P 30x30 64 / 64
-
283 101 120,7 33 57 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5
283 101 120,7 33 57 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5
283 101 120,7 33 57 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5
+
+
+
-
-
+
+
+
-
Ø12,7
Ø12,7
Ø12,7
-45°
0°
0°
0°
-90°
+90°
+45°
+45°
-45°
-
31303065-FD D/P 30x30 64 / 64
B
C
D
E
F
G
J
K
31303066
D/P 30x30 64 / 64
-
283 101 120,7 33 65 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5
283 101 120,7 33 250 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5
+
+
-
-
+
+
+
Ø12,7
Ø14
-45°
0°
0°
-54°
+45°
+45°
-
31303067
D/P 30x30 64 / 64
-
283 101 120,7 33 250 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5
+
-
-
+
+
Ø14
0°
+54°
-45°
-
DİYAFRAM/PİSTON İMDATLI FREN KÖRÜĞÜ KAMPANA
DIAPHRAGM/PISTON SPRING BRAKE CHAMBER DRUM
D/P 36x30
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Part Number
Tip
Type
Strok
Stroke
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
X
Y
Z
Ağırlık
Weight
0°
30010058/A
D/P 36x30 75 / 64
-
119
33
120,7
20
53
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
303
-
0°
+90°
-
31363010
D/P 36x30 75 / 64
-
119
33
120,7
195
228
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
303
-
0° -37,5° +90°
-
0°
-90° +30°
-
31363020
D/P 36x30 75 / 64
-
119
33
120,7
200
233
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
303
-
31363090
D/P 36x30 75 / 64
-
119
33
120,7
54
87
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
303
-
0°
0°
0°
-
31363091
D/P 36x30 75 / 64
-
119
33
120,7
20
53
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
303
-
0°
0°
0°
-
41
HAVA TÜPLERİ
AIR TANKS
ÇELİK / STEEL
- Manșon tipleri, ölçüsü, sayısı ve yeri müșteri talebine göre çeșitlendirilebilmektedir.
- The port types, measurements, quantity and place may be varied according to customer demand.
- Y kaynak açısı genellikle 45 ° olmakla birlikte müșteri talebine göre farklı değerlerde olabilmektedir.
- Angle of Y welding is usually 45 although it may have differance according to customer demand.
42
Referans
Reference
Hacim
Volume
Ø Çap / Diameter
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
X
Çalıșma Basıncı (BAR)
Operating Pressure
6T2001500
15
200
557
539
115
M22x1,5
15,5
6T2061002
10
206
368
350
175
M22x1,5
15,5
6T2061505
15
206
523
504
252
M22x1,5
15,5
6T2061801
18
206
632
610
305
M22x1,5
15,5
6T2062007
20
206
660
638
319
M22x1,5
15,5
6T2461500
15
246
390
372
186
M22x1,5
15,5
3T246920
20
246
502
480
240
M22x1,5
15,5
6T2462504
25
246
584
566
283
M22x1,5
15,5
6T2463008
30
246
700
678
339
M22x1,5
15,5
6T276415
40
276
760,5
741
370,5
M22x1,5
12,5
6T2766004
60
276
1108
1090
545
M22x1,5
12,5
6T3106017
60
310
893
874
437
M22x1,5
12,5
6T3966004
60
396
568
546
546
M22x1,5
12,5
6T396078
80
396
742
722
361
M22x1,5
12,5
HAVA TÜPLERİ
AIR TANKS
ÇELİK / STEEL
- Manșon tipleri, ölçüsü, sayısı ve yeri müșteri talebine göre çeșitlendirilebilmektedir.
- The port types, measurements, quantity and place may be varied according to customer demand.
- Y kaynak açısı genellikle 45 ° olmakla birlikte müșteri talebine göre farklı değerlerde olabilmektedir.
- Angle of Y welding is usually 45 although it may have differance according to customer demand.
Hacim
Volume
Ø Çap / Diameter
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
X
Çalıșma Basıncı (BAR)
Operating Pressure
6T1540503
5
154
345
321
160,5
M22x1,5
15,5
6T1540503
5,5
154
369
337
168,5
M22x1,5
15,5
3T206130
6
206
252
225
112,5
M22x1,5
12,5
Referans
Reference
43
HAVA TÜPLERİ
AIR TANKS
ÇELİK / STEEL
- Manșon tipleri, ölçüsü, sayısı ve yeri müșteri talebine göre çeșitlendirilebilmektedir.
- The port types, measurements, quantity and place may be varied according to customer demand.
- Y kaynak açısı genellikle 45 ° olmakla birlikte müșteri talebine göre farklı değerlerde olabilmektedir.
- Angle of Y welding is usually 45 although it may have differance according to customer demand.
44
Ø Çap / Diameter
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
X
Çalıșma Basıncı (BAR)
Operating Pressure
200
206
538
504
M22x1,5
15,5
20
246
518
484
242
M22x1,5
15,5
40
310
626
598
299
M22x1,5
12,5
60
310
921
873
436,5
M22x1,5
12,5
Referans
Reference
Hacim
Volume
6T206014
15
6T246015
6T3104002
6T3106011
HAVA TÜPLERİ
AIR TANKS
ÇELİK / STEEL
- Manșon tipleri, ölçüsü, sayısı ve yeri müșteri talebine göre çeșitlendirilebilmektedir.
- The port types, measurements, quantity and place may be varied according to customer demand.
- Y kaynak açısı genellikle 45 ° olmakla birlikte müșteri talebine göre farklı değerlerde olabilmektedir.
- Angle of Y welding is usually 45 although it may have differance according to customer demand.
Referans
Reference
Hacim
Volume
6T3106016
60
6T3968078
80
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
X
Çalıșma Basıncı (BAR)
Operating Pressure
310
891
873
436,5
M22x1,5
15,5
396
742
724
362
M22x1,5
12,5
Ø Çap / Diameter
(mm)
45
HAVA TÜPLERİ
AIR TANKS
ÇELİK / STEEL
- Manșon tipleri, ölçüsü, sayısı ve yeri müșteri talebine göre çeșitlendirilebilmektedir.
- The port types, measurements, quantity and place may be varied according to customer demand.
- Y kaynak açısı genellikle 45 ° olmakla birlikte müșteri talebine göre farklı değerlerde olabilmektedir.
- Angle of Y welding is usually 45 although it may have differance according to customer demand.
46
Referans
Reference
Hacim
Volume
6T2063000
30
6T2464001
40
Ø Çap / Diameter
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
X
Çalıșma Basıncı (BAR)
Operating Pressure
206
988
970
485
M22x1,5
15,5
246
922
900
450
M22x1,5
15,5
HAVA TÜPLERİ
AIR TANKS
ÇELİK / STEEL
- Manșon tipleri, ölçüsü, sayısı ve yeri müșteri talebine göre çeșitlendirilebilmektedir.
- The port types, measurements, quantity and place may be varied according to customer demand.
- Y kaynak açısı genellikle 45 ° olmakla birlikte müșteri talebine göre farklı değerlerde olabilmektedir.
- Angle of Y welding is usually 45 although it may have differance according to customer demand.
Referans
Reference
Hacim
Volume
6T2061504
15
Ø Çap / Diameter
(mm)
206
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
X
Çalıșma Basıncı (BAR)
Operating Pressure
543
515
257,5
M22x1,5
15,5
47
HAVA TÜPLERİ
AIR TANKS
ALÜMİNYUM / ALUMINIUM
- Manșon tipleri, ölçüsü, sayısı ve yeri müșteri talebine göre çeșitlendirilebilmektedir.
- The port types, measurements, quantity and place may be varied according to customer demand.
- Y kaynak açısı genellikle 45 ° olmakla birlikte müșteri talebine göre farklı değerlerde olabilmektedir.
- Angle of Y welding is usually 45 although it may have differance according to customer demand.
Referans
Reference
48
Hacim
Volume
Ø Çap / Diameter
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
X
Çalıșma Basıncı (BAR)
Operating Pressure
6TA2061006
10
206
368
350
175
M22x1,5
12,5
6TA2061501
15
206
509
487
243,5
M22x1,5
12,5
6TA2062300
23
206
794
772
386
M22x1,5
12,5
6TA2063003
30
206
1000
978
489
M22x1,5
12,5
6TA2063400
34
206
1138
1116
558
M22x1,5
12,5
6TA2462000
20
246
500
478
239
M22x1,5
12,5
6TA2462504
25
246
584
566
283
M22x1,5
12,5
6TA2463010
30
246
709
691
345,5
M22x1,5
12,5
6TA2763002
30
276
573
555
277,5
M22x1,5
12,5
6TA2764004
40
276
760
738
369
M22x1,5
12,5
6TA3966001
60
396
605
583
291,5
M22x1,5
11
6TA3968001
80
369
745
723
361,5
M22x1,5
11
HAVA TÜPLERİ
AIR TANKS
ALÜMİNYUM / ALUMINIUM
- Manșon tipleri, ölçüsü, sayısı ve yeri müșteri talebine göre çeșitlendirilebilmektedir.
- The port types, measurements, quantity and place may be varied according to customer demand.
- Y kaynak açısı genellikle 45 ° olmakla birlikte müșteri talebine göre farklı değerlerde olabilmektedir.
- Angle of Y welding is usually 45 although it may have differance according to customer demand.
Referans
Reference
Hacim
Volume
Ø Çap / Diameter
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
X
Çalıșma Basıncı (BAR)
Operating Pressure
6TA1540502
5
154
309
285
154,5
M22x1,5
12,5
49
HAVA TÜPLERİ
AIR TANKS
ALÜMİNYUM / ALUMINIUM
- Manșon tipleri, ölçüsü, sayısı ve yeri müșteri talebine göre çeșitlendirilebilmektedir.
- The port types, measurements, quantity and place may be varied according to customer demand.
- Y kaynak açısı genellikle 45 ° olmakla birlikte müșteri talebine göre farklı değerlerde olabilmektedir.
- Angle of Y welding is usually 45 although it may have differance according to customer demand.
Hacim
Volume
Ø Çap / Diameter
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
X
Çalıșma Basıncı (BAR)
Operating Pressure
6TA2062012
20
206
703
685
342,5
M22x1,5
12,5
6TA3966002
60
396
580
558
279
M22x1,5
11
Referans
Reference
50
HAVA TÜPLERİ
AIR TANKS
ALÜMİNYUM / ALUMINIUM
- Manșon tipleri, ölçüsü, sayısı ve yeri müșteri talebine göre çeșitlendirilebilmektedir.
- The port types, measurements, quantity and place may be varied according to customer demand.
- Y kaynak açısı genellikle 45 ° olmakla birlikte müșteri talebine göre farklı değerlerde olabilmektedir.
- Angle of Y welding is usually 45 although it may have differance according to customer demand.
Referans
Reference
Hacim
Volume
Ø Çap / Diameter
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
X
Çalıșma Basıncı (BAR)
Operating Pressure
6TA2063002
30
206
988
970
485
M22x1,5
12,5
51
HAVA TÜPLERİ
AIR TANKS
ALÜMİNYUM / ALUMINIUM
- Manșon tipleri, ölçüsü, sayısı ve yeri müșteri talebine göre çeșitlendirilebilmektedir.
- The port types, measurements, quantity and place may be varied according to customer demand.
- Y kaynak açısı genellikle 45 ° olmakla birlikte müșteri talebine göre farklı değerlerde olabilmektedir.
- Angle of Y welding is usually 45 although it may have differance according to customer demand.
52
Referans
Reference
Hacim
Volume
Ø Çap / Diameter
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
X
Çalıșma Basıncı (BAR)
Operating Pressure
6TA3103000
30
310
486
470
235
M22x1,5
11
HAVA TÜPLERİ
AIR TANKS
BRAKETLİ VE MÜȘTERİYE ÖZEL HAVA TÜPLERİ
AIR TANKS WITH BRACKET AND SPECIAL AIR TANKS
A
B
C
D
E
F
G
H
53
HAVA TÜPLERİ
AIR TANKS
BRAKETLİ VE MÜȘTERİYE ÖZEL HAVA TÜPLERİ
AIR TANKS WITH BRACKET AND SPECIAL AIR TANKS
54
I
J
K
L
M
N
BORU PARÇALAR
PIPE PRODUCTS
BRAKETLİ BORU PARÇALAR
PIPE PRODUCTS WITH BRACKET
O
P
R
S
T
U
55
BORU PARÇALAR
PIPE PRODUCTS
ARKA SALINCAK KOLU
REAR TRACK CONTROL ARM
ÖN SALINCAK
FRONT WISHBONE
STEPNE TUTUCU
SPARE WHEEL HOLDER
56
ARKA SALINCAK
REAR WISHBONE
DİĞER FREN EKİPMANLARI
OTHER BRAKE EQUIPMENTS
12 TİP / TYPE 12
16 TİP / TYPE 16
20 TİP / TYPE 20
EL FREN KÖRÜĞÜ
HAND BRAKE CHAMBER
57
DİĞER FREN EKİPMANLARI
OTHER BRAKE EQUIPMENTS
KISA DİNGİL KALDIRMA / SHORT AXLE LIFT
UZUN DİNGİL KALDIRMA / LONG AXLE LIFT
58
DİĞER FREN EKİPMANLARI
OTHER BRAKE EQUIPMENTS
AKS KİLİTLEME SİLİNDİRİ
AXLE LOCKING CYLINDER
AXLE LOCKING CYLINDER WITH MOUNTING
HAVA SİLİNDİRİ
AIR CYLINDER
2 YÖNLÜ VALF
TWO WAY VALVE
TAKOZLU AKS KİLİTLEME SİLİNDİRİ
59
FREN HAVA TÜPÜ BAĞLANTI SİSTEMLERİ
BRAKE AIR TANKS CONNECTION SYSTEMS
U BOLT
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
60
Parça No
Part Number
ØD
L1
L2
L3
5T310486 +5T310205
310
324 ±2
345 ±2
315
FREN HAVA TÜPÜ BAĞLANTI SİSTEMLERİ
BRAKE AIR TANKS CONNECTION SYSTEMS
SADDLE
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Part Number
ØD
L1
L2
5T206200
206
225
122
5T246200
246
267,5
162
5T276200
276
301
192
5T310200
310
332
227
5T396200
396
416
307
61
FREN HAVA TÜPÜ BAĞLANTI SİSTEMLERİ
BRAKE AIR TANKS CONNECTION SYSTEMS
KELEPÇELER
CLAMPS
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
62
Parça No
Part Number
ØD
L1
L2
L3
5T206220
205
233
222
108
YENİ ÜRÜNLER
DP İÇTEN NEFESLİ İMDATLI KÖRÜKLER / INTERNAL WIND DP SPRING BRAKE CHAMBERS
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
C
D
E
G
Y
Z
Ağırlık
Weight
43
M16x1,5
120,7
+
M16x1,5
90 °
-90 °
-
43
M16x1,5
120,7
+
M16x1,5
90 °
-90 °
-
247
43
M16x1,5
120,7
+
M16x1,5
90 °
-90 °
-
254
43
M16x1,5
120,7
+
M16x1,5
90 °
-90 °
-
-90 °
-
-90 °
-
Parça No
Part Number
Tip
Type
Strok
Stroke
K351216xx
D/P 12x16
57/57
243
K351616xx
D/P 16x16
57/57
243
K351624xx
D/P 16x24
57/57
K352024xx
D/P 20x24
64/64
A
B
K352424xx
D/P 24x24
64/64
254
43
M16x1,5
120,7
+
M16x1,5
90 °
K353030xx
D/P 30x30
64/64
293
43
M16x1,5
120,7
+
M16x1,5
90 °
NOT : Müșteri talebi ile tüm ürünlerin kampana versiyonları üretilebilir.
63
YENİ ÜRÜNLER
KELEPÇESİZ SF KÖRÜKLER / SF BRAKE CHAMBERS WITHOUT CLAMP
SERVİS FREN KÖRÜĞÜ / SERVICE BRAKE CHAMBER
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
64
N (Somun
+Rondela)
(Tapa/ (Tapa/ Bolt Nut
Plug) Plug)
Washer
K
L
Ağırlık
Weight
Parça No
Part Number
Tip
Type
Strok
Stroke
A
B
C
D
E
F
G
K30712xxx
12”
57
98
112
77,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
+
-
+
-90°
-
K30714xxx
14”
57
98
112
77,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
+
-
+
-90°
-
K30715xxx
15”
57
98
112
77,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
+
-
+
-90°
-
K30716xxx
16”
57
98
112
77,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
+
-
+
-90°
-
K30718xxx
18”
64
105
119
84,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
+
-
+
-90°
-
K30720xxx
20”
64
105
119
84,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
+
-
+
-90°
-
K30722xxx
22”
64
105
119
84,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
+
-
+
-90°
-
K30724xxx
24”
64
105
119
84,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
+
-
+
-90°
-
K30730xxx
30”
64
105
119
84,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
+
-
+
-90°
-
K30736xxx
36”
75
116
130
95,5
M16x1,5
M16x1,5
120,7
Ø164
+
-
+
-90°
-
Y
YENİ ÜRÜNLER
KELEPÇESİZ DD KÖRÜKLER / DD BRAKE CHAMBERS WITHOUT CLAMP
İMDATLI SERVİS FREN KÖRÜĞÜ / SPRING BRAKE CHAMBER
Not: Ölçüler mm’dir.
Note: The measurements are mm.
Parça No
Part Number
Tip
Type
Strok
Stroke
A
B
C
D
E
F
G
H
J
N (Somun
+Rondela)
Bolt Nut
Washer
Y
Ağırlık
Weight
K381624xx
D/D 12x24
64/64
237
340
77
110
M16x1,5
M16x1,5
120,7
186
164
+
90 °
-
K381824xx
D/D 18x24
64/64
237
340
77
110
M16x1,5
M16x1,5
120,7
186
174
+
90 °
-
K382024xx
D/D 20x24
64/64
237
340
77
110
M16x1,5
M16x1,5
120,7
186
174
+
90 °
-
K382424xx
D/D 24x24
64/64
237
340
77
110
M16x1,5
M16x1,5
120,7
186
186
+
90 °
-
K382030xx
D/D 20x30
64/64
237
340
77
110
M16x1,5
M16x1,5
120,7
208
174
+
90 °
-
K382430xx
D/D 24x30
64/64
237
340
77
110
M16x1,5
M16x1,5
120,7
208
186
+
90 °
-
K383030xx
D/D 30x30
64/64
237
340
77
110
M16x1,5
M16x1,5
120,7
208
208
+
90 °
-
65
SERTİFİKALAR
CERTIFICATED
66
Download

Orsan Katalog