BÖLÜM I
ÜCRETLER
SU ve KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ
01/01/2014 – 31/12/2014
VİDANJÖR TEMİZLEME ÜCRETİ
a -Belediye mücavir alanı içinde temizlenen lağım çukurlarının her seferi için (KDV dahil)
a -Belediye mücavir alanı içinde temizlenen lağım çukurlarının her seferi için (KDV dahil)
b- Belediye mücavir alanı içinde temizlenen işyerleri lağım çukurlarının her seferi için (KDV dahil)
d - Resmi Daire Kurum ve Özel Kuruluşlar ve Sermaye Şirketleri
e-- Vidanjör aracı hizmet görmeden geri döndüğünde yol ücreti olarak
1- Şehir içi için (KDV dahil)
2- Şehir dışı için km (KDV dahil)
f - Foseptik çukurlarının temizlenmesi (içme suyu abonesi olanların) (KDV dahil)
KANALİSAZYON BAĞLANTI ÜCRETİ
Meskenler (m²’si 2 TL + KDV)
İş yeri ve Ticarethane, etüt Merkezleri Rehabilitasyon Merkezleri, Kreş (KDV dahil)
Büyük mağazalar ve Fabrikalar Okullar, Resmi Daireler, Bankalar, Gazinolar, Sinemalar, Ekmek Fırınları (KDV dahil)
Hamamlar, oteller, Benzin İstasyonları, Dershaneler ve Hastaneler, Yurtlar (pansiyon) v.b. (KDV dahil)
Anaokulu (KDV dahil)
Vasıf Değişikliğinde aradaki ücret farkı tahsil edilir.
**Kanalizasyon bağlantı ücretleri ¼ peşin kalan 5 eşit taksitle yapılır.
Yıkama yağlama servisleri
KANALİZASYON TEMİZLEME ARACI TL/Saat
a- Kanalizasyon temizleme aracı (KDV dahil) mesai saat.içi
b- Kanalizasyon temizleme aracı (KDV dahil) mesai saat dışı
ALTYAPI KATILIM ÜCRETİ
İçme suyu + Kanalizasyon (mt) (KDV dahil)
130,00 TL
324,00 TL
540,00 TL
1.080,00 TL
81,00 TL
16,00 TL
27,00 TL
2,36 TL
648,00 TL
8.100,00 TL
12.960,00 TL
1.620,00 TL
3.000,00 TL
756,00 TL
810,00 TL
130,00 TL
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİR BİRİMİ ÜCRETLERİ SU SATIŞ ÜCRETLERİ
MESKENLER
a- 0 -10 ton arası (KDV dahil)
b- 11- 20 ton arası (KDV dahil)
c- 21- 30 ton arası (KDV dahil)
d- 31 ton fazlası (KDV dahil)
ŞEHİT AİLELERİ-GAZİLER VE ÖZÜRLÜLER SU ÜCRETLERİ
a- 0 -10 ton arası (KDV dahil)
b- 11- 20 ton arası (KDV dahil)
c- 21- 30 ton arası (KDV dahil)
d- 31 ton fazlası (KDV dahil)
* 06.03.2007 tarih ve 5595 sayılı kanunun 3. maddesi ile 1005 sayılı kanuna eklenen ek madde gereğince, Vatani
Hizmet Tertibinden aylık bağlananlar ile Malül, Gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve Şehit, Dul Yetim sıfatı ile
aylık veya gelir bağlanmış bulunanlara uygulanacak su ücret tarifesinin %50’sinden az indirim içermemek üzere
su ücreti alınır.
** Özürlü tarifesinden faydalanacak abonelerin özürlünün kendisi %40 eş ve çocuklarının %60 özürlülük belgesi
olması durumunda bu tarifeden faydalanmaları uygulanır.
TİCARETHANELER
a- 0 - 5 ton arası (KDV dahil)
b- 6 - 10 ton arası (KDV dahil)
c- 11 - 20 ton arası (KDV dahil)
d- 21- 30 ton arası (KDV dahil)
e- 31- 50 ton arası (KDV dahil)
f- 50 tonda fazlası (KDV dahil)
BAHÇE SULAMA SUYU ÜCRETİ
a- 0-50 ton arası (KDV dahil)
b- 51 – 100 ton arası (KDV dahil)
c- 100 tondan fazlası (KDV dahil)
İNŞAAT SULARI
a - 0-50 ton arası (KDV dahil)
b- 51-100 ton arası (KDV dahil)
c-101 tondan fazlası (KDV dahil)
d- Elektronik sayaç Ton sınırlaması olmaksızın (KDV dahil)
ARTEZYEN
a- 0-10 ton arası (KDV dahil)
b- 11-30 ton arası (KDV dahil)
c-31-50 ton arası (KDV dahil)
1,75 TL
4,30 TL
6,00 TL
8,00 TL
0,87 TL
2,15 TL
3,00 TL
4,00 TL
2,53 TL
3,78 TL
5,00 TL
7,45 TL
9,50 TL
11,00 TL
1,10 TL
2,20 TL
2,40 TL
9,35 TL
15,00 TL
19,50 TL
10,00 TL
1,00 TL
1,50 TL
2,00 TL
2,50 TL
d-51-70 ton arası (KDV dahil)
4,00 TL
e-71 ton fazlası (KDV dahil)
İÇME VE KULLANMA SUYU MÜŞTEREK HİZMETLER
1,75,TL
a- 0-10 ton arası (KDV dahil)
4,30 TL
b-11-20 ton arası (KDV dahil)
6,00 TL
c-21-30 ton arası (KDV dahil)
8,00 TL
d-31 tondan fazlası (KDV dahil)
RESMİ DAİRELER
2,50 TL
a- 0 - 5 ton arası (KDV dahil)
3,70 TL
b- 6 - 10 ton arası (KDV dahil)
5,00 TL
c- 11 - 20 ton arası (KDV dahil)
7,50 TL
d- 21- 30 ton arası (KDV dahil)
9,50 TL
e- 31- 50 ton arası (KDV dahil)
12,00 TL
f- 51 tondan fazlası (KDV dahil)
OKULLAR (İlköğretim ve Lise Dengi Okullar)
1,00 TL
0 – 150 ton arası (KDV dahil)
2,00 TL
150 tondan fazlası (KDV dahil)
SPOR TESİSLERİ
1,50 TL
0 – 300 ton arası (KDV dahil)
2,50 TL
300 tondan fazlası (KDV dahil)
BELDELER
1,80 TL
Ton sınırlaması olmaksızın (KDV dahil)
• Bakanlık genelgesi gereği camilerden, cemevleri ve diğer ibadethanelerden su satış ücreti alınmamasına
SEBİLLER
Ton sınırlaması olmaksızın (KDV dahil)
** Su tarife bedellerinin hesaplamaları 30 günlüktür. 30 günü geçmesi durumunda vatandaşın mağdur
olmaması için tarife günlük olarak hesaplanmaktadır. (Aylık m³ %30 gün x tarife sayısı) formülüyle
7,50 TL/Ton
Devlet Hastaneleri Su Ücreti (Ton Sınırlaması Olmaksızın) (KDV dahil)
Üniversite yerleşkesinde bulunan tüm tesislerin su tarifesinin Kamu Üniversiteleri
3,31 TL/Ton
Su Ücret Tarifesi (Ton Sınırlaması Olmaksızın) (KDV dahil)
2464 SAYILI KANUN 87-88. MD. B BENDİ GEREĞİ BAKIM BEDELİ (KDV DAHİL) AYLIK 1,00 TL
a- Meskenlerden
2,00 TL
b- İşyerlerinden
5,00 TL
c- Kamu Kuruluşlarından
MESKEN ABONESİ (YENİ BİNA İÇİN)
120,00 TL
1- Depozite
65,00 TL
2- Branşman
15,00 TL
3- Mukavele masrafı
15,00 TL
4- Numara ücreti
MESKEN ABONESİ (ESKİ BİNA İÇİN)
1- Depozite
120,00 TL
15,00 TL
2- Mukavele masrafı
TİCARETHANE ABONE ÜCRETİ (YENİ BİNA İÇİN)
220,00 TL
1- Depozite
65,00 TL
2- Branşman
15,00 TL
3- Mukavele masrafı
15,00 TL
4- Numara ücreti
TİCARETHANE ABONE ÜCRETİ (ESKİ BİNA İÇİN)
220,00 TL
1- Depozite
15,00 TL
2- Mukavele masrafı
RESMİ DAİRE ABONE ÜCRETİ (YENİ BİNA İÇİN)
220,00 TL
1- Depozite
65,00 TL
2- Branşman
15,00 TL
3- Mukavele masrafı
15,00 TL
4- Numara ücreti
RESMİ DAİRE ABONE ÜCRETİ (ESKİ BİNA İÇİN)
220,00TL
1- Depozite
15,00 TL
2- Mukavele ücreti
SEBİLLER –ŞEHİT AİLELERİ-GAZİLER VE ÖZÜRLÜLER ABONE ÜCRETİ (YENİ BİNA İÇİN)
60,00TL
1- Depozite
30,00 TL
2- Branşman
10,00 TL
3- Mukavele masrafı
4- Numara ücreti
*Özürlü tarifesinden faydalanacak abonelerin özürlünün kendisi %40 eş ve
çocuklarının %60 özürlülük belgesi olması durumunda bu tarife uygulanır.
SEBİLLER –ŞEHİT AİLELERİ-GAZİLER VE ÖZÜRLÜLERABONE ÜCRETİ (ESKİ BİNA İÇİN)
1- Depozite
2- Mukavele masrafı
ABONE NAKİLLERİ
1- Mukavele ücreti
* Vefat eden abone hakları mirasçılara mukavele masrafı alınarak devredilir.
BAHÇE SULAMASI ABONE ÜCRETİ
İmar ruhsatında 50 m² veya yukarısı yeşil alanlar için
1- Depozite
2- Branşman
3- Mukavele masrafı
4- Numara ücreti
MUHTARLIK BİNASI ABONESİ
1- Depozito
2- Mukavele Masrafı
10,00 TL
60,00 TL
10,00 TL
15,00 TL
120,00 TL
65,00 TL
15,00 TL
15,00 TL
50,00 TL
10,00TL
MALİ HİZMETLER GELİR BİRİMİ ÜCRETLERİ
ARTEZYEN ATIK SU ÜCRETLERİ
1- Artezyen Atık su Abone Ücreti
a- Mukavele masrafı
b- Numara Ücreti
2-Artezyen Tesisat Muayene ve Kontrol Ücreti (sayaç başına) (KDV dahil)
İNŞAAT ABONELERİ (ELEKTRONİK SAYAÇ)
1-Mukavele masrafı
2- Numara Ücreti
110,00 TL
15,00 TL
15,00 TL
40,00 TL
15,00 TL
15,00 TL
MUHTELİF SU HİZMETLERİ ÜCRETLERİ
1- Suyu kesilip aparatın kırılıp kullanılmasının tespitinde (KDV dahil)
200,00 TL
- Meskenlerde (KDV dahil)
500,00 TL
- Ticarethanelerde (KDV dahil)
1.000,00 TL
- İnşaatlarda (KDV dahil)
2- Abonman şartlarına aykırı davranılması yüzünden mühürlü sayaçların kopması halinde mühür başına (KDV dahil)
200,00 TL
- Meskenlerde (KDV dahil)
500,00 TL
- Ticarethanelerde (KDV dahil)
1.000,00 TL
-İnşaatlarda (KDV dahil)
3- Kesme-Açma ücreti
30,00 TL
- Meskenlerde (KDV dahil)
50,00 TL
- Ticarethanelerde ve inşaatlarda (KDV dahil)
4- Kaçak, Sayaçsız, Sayaç rekor kelepçesi kırılarak ve uygunsuz su kullanıldığı tespiti halinde (KDV dahil)
1.500,00 TL
- Meskenlerde (KDV dahil)
3.000,00 TL
- Ticarethanelerde (KDV dahil)
8.000,00 TL
-İnşaatlarda (KDV dahil)
3.000,00 TL
- Kaçak Bağlantıyı Yapan Tesisatçı (Sözleşmede Adı Geçen) (KDV dahil)
5- Artezyen açma izin ücretleri
1.000,00 TL
a-Meskenlerde (KDV dahil)
1.500,00 TL
b- Ticarethanelerde ve inşaatlarda (KDV dahil)
ARTEZYEN YILLIK KULLANIM ÜCRETİ
750,00 TL
a- Meskenlerde 1000 m² ye kadar yeşil alanlarda (KDV dahil)
1.250,00 TL
b - Meskenlerde 1000 m² üzeri yeşil alanlarda (KDV dahil)
500,00 TL
c – Ticarethanelerde yıllık kullanım ücreti (artezyen atık su bedeli ödemeyenler) (KDV dahil)
6- Yoldaki ana borudan delik delme kelepçe bağlama (KDV dahil) (Yeni Abonelerde)
35,00 TL
7- Tesisat kaçağından dolayı su açma kesme ücreti (KDV dahil)
10,00 TL
8- Sayaç değiştirme ücreti (KDV dahil)
70,00 TL
9- Tesisat muayene - kontrol ve tesisat plan kağıdı (sıhhi tesisat iş bitim belgesi) ücreti (sayaç başına ) (KDV dahil)
10-Tesisatçı Kayıt Ücreti (KDV dahil)
100,00 TL
-İlk Müracaat (KDV Dahil) (Oda Kaydı Aydın İlinde Olanlar)
60,00 TL
-Yıllık Kayıt Yenileme (KDV dahil) (Oda Kaydı Aydın İlinde Olanlar)
-İlk Müracaat (KDV dahil) (Oda Kaydı Aydın İlinde Olmayanlar)
500,00 TL
250,00 TL
-Yıllık Kayıt Yenileme (KDV dahil) (Oda Kaydı Aydın İlinde Olmayanlar)
** Mührü kopan su sayaçlarında (aynı yıl içerisinde) ikinci kez aynı
koparma işlemi olursa yukarıdaki para cezaları iki katı uygulanır.
014
Download

İndirmek İçin Tıklayınız.