TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ
NBS - Eski Vezne
Kod Karşılık Tablosu
Değişiklik Numarası: 1.3
25/03/2014
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
Kod Karşılık Tablosu
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Eski Kod Karşılık Tablosu
Eski Vezne kodunun karşısına yeni işlem kodu verilmiştir. Yeni kodu olmayan işlemler için eski işlem adı
verilmiş ve yeni uygulamada bu işlemin nasıl gerçekleştirilebileceği kısaca yazılmıştır.
Eski
Yeni
İşlem Adı
Açıklama
VEKALETNAME
1.1
1.2
1.3
1.4
1.1
1.2
-
Genel Vekâletname
Özel Vekaletname
Vekaletname Damgalı
Vekaletname Çevirisi Olan
Vekaletname Harçsız
1.5
1.6
-
Vekaletname Özel – Çevirisi olan
1.7
1.8
-
Vekaletname – Avukat
Vekaletname – Avukat Özel
Kullanım dışı olduğu için kaldırılmıştır.
1.1 işlemi seçilecektir ve İşleme Çeviri
Eklenecektir.
1.1 ya da 1.2 işlemi seçilecektir. İşleme İstisna ve
Muafiyet Eklenecektir.
Örneğin asker
vekaletnamesi için Muafiyet Ekleme ekranında
ilgiliye “Asker Vekaletnameleri” muafiyeti
seçilecektir.
1.2 işlemi seçilecektir ve İşleme Çeviri
Eklenecektir.
1.1 işleminden yapılacaktır.
1.2 işleminden yapılacaktır.
PROTESTO
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
22.1
22.2
-
Banka Protestosu
Şahıs Protestosu
Banka Protestosu – Çevirili
Şahıs Protestosu – Çevirili
Banka Protestosu – Harçsız
22.1 işlemine Çeviri Eklenecektir.
22.2 işlemine Çeviri Eklenecektir.
22.1 işlemine İstisna ya da
Eklenecektir.
Muafiyet
AZİLNAME
3.1
2.1
Azilname
3.2
-
Azilname Düzenleme
3.3
-
Aziname Harçsız
4.1
4.2
4.3
3.1
3.2
-
Örnek
Örnek – Değerli Kağıt 2 Olan
Örnek – Damga Vergili
4.5
4.6
3.3
-
Örnek – Tercüme Sureti İçin
Örnek – Damga Vergili
2.1 Azilname işleminden yapılacaktır. Nüsha
sayısının tümü asıl olması için asıl nüsha
sayısının artırıldığına dikkat edilmelidir.
2.1 Azilname işlemi düzenleme şeklinde
yapılacaktır.
2.1 Azilname işlemine İstisna ve Muafiyet
eklenecektir.
ÖRNEK
3.1 Örnek işlemine “EK İŞLEMLER” menüsünden
damga eklenecektir.
3.1 Örnek işlemine “EK İŞLEMLER” menüsünden
damga eklenecektir.
2
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
Kod Karşılık Tablosu
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Eski
Yeni
İşlem Adı
Açıklama
4.7
-
Örnek – Suret Damga Vergili
4.8
-
Tercüme Sureti – Damga Vergili
3.1 Örnek işlemine “EK İŞLEMLER” menüsünden
damga eklenecektir.
3.3 Örnek işlemine “EK İŞLEMLER” menüsünden
damga eklenecektir.
4.9
4.10
3.4
3.5
Örnek – Ek Suret Harçlı
Örnek – Ek Çeviri Harçlı
4.11
4.12
3.2
3.2
Örnek - Değerli Kağıt 2 olan
Örnek - Değerli Kağıt 2 olan
4.13
4.14
4.15
3.1
3.6
3.1
Örnek
Adi Kefilli İşlem Örneği - Damgalı
Örnek
Eskisinden farklı olarak Türkçe metin sayfa adedi
için suret yazı sayfası alanı kullanılacaktır.
3.2 Değerli Kağıdı 2 olan işlem ile yapılacaktır.
3.2 Örnek işlemine “EK İŞLEMLER” menüsünden
damga eklenecektir.
3.1 Örnek işlemine “İSTİSNA” uygulanacaktır.
3.1 Örnek işlemine “EK İŞLEMLER” menüsünden
damga eklenecektir.
ÜYELİKTEN ÇEKİLME
5.1
5.2
5.3
90.1
90.1
Üyelikten Çekilme
KANUN GEREĞİ KOD KALDIRILMIŞTIR.
Üyelikten Çekilme
KANUN GEREĞİ KOD KALDIRILMIŞTIR.
Düzenleme Şeklinde Üyelikten 90.1 İşleminde kişiye muafiyet eklenecektir.
Çekilme
KANUN GEREĞİ KOD KALDIRILMIŞTIR.
HESAP ÖZETİ
6.1
6.2
6.3
5.3
5.3
5.4
Banka Tebliği-İhtarname
Banka Tebliği-İhtarname
Banka Tebliği - İhtarname Harçsız
5.3 işlemine imza adedi verilecektir.
DEFTER ONAYLAMA
7.1
7.2
7.3
19.1
-
7.4
19.8
7.5
7.6
7.7
7.9
19.2
19.3
7.10
7.11
19.4
19.5
7.12
-
7.15
19.6
İşletme Defteri
İşletme Defteri – Harçsız
19.1 işleminde istisna uygulanacaktır.
Apartman Dernek Defteri – 19.8 işleminde istisna uygulanacaktır.
Harçsız
Apartman Dernek Defteri –
Bilanço Harçlı
Bilanço Defteri
Bilanço Defteri – Harçsız
19.2 işleminde istisna uygulanacaktır.
Serbest Meslek Kazanç Defteri
Sendika Defteri
19.4 işlemine Sendika İstisnası Seçilecektir ya da
işlemde harçtan muaf ve noter ücreti yarım
seçilecektir.
Apartman Dernek Defteri
İşletme Defteri – Kapanış /
Görüldü
İşletme Defteri – Kapanış 19.5 işleminde istisna uygulanacaktır.
Görüldü – Harçsız
Bilanço Defteri – Kapanış /
Görüldü
3
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
Kod Karşılık Tablosu
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Eski
Yeni
7.16
7.17
19.7
İşlem Adı
Açıklama
Bilanço Defteri – Kapanış, 19.6 işleminde istisna uygulanacaktır.
Görüldü – Harçsız
Serbest Meslek Defteri – Kapanış
/ Görüldü
EMANET
8.1
8.2
13.1
-
Emanet
18.1
18.2
İstifa
İstifa – Harçsız
Vekillikten İstifa
13.1
işleminde
uygulanacaktır.
Sendika
Muafiyeti
İSTİFA
9.1
9.2
18.1 işleminde istisna uygulanacaktır.
SÖZLEŞME
10.1
10.2
4.71
4.71
Sözleşme
Sözleşme
10.3
4.71
Sözleşme
10.4
4.71
Sözleşme
10.5
4.73
10.6
10.7
4.71
10.8
10.9
10.10
10.11
4.80
4.71
4.71
10.12
4.71
10.13
4.71
10.14
-
10.15
4.74
Sözleşme – Harç ve Damga
Matrahı Farklı
Sözleşme - Çoklu İşlemler
Kaldırılmıştır.
Sözleşme
4.71 işlemine EK İŞLEMLER 'den EK ÜCRET EKLEÇEVİRİ ÜCRETİ eklenecektir.
Hizmet Sözleşmesi
Sözleşme
4.71 ile yapılabilecektir.
Tahsis Sözleşmesi
Kaldırılmıştır.
Sözleşme
4.71 işlem koduna İSTİSNA HARÇ ALINMAZ DAMGA VERGİSİ ALINMAZ uygulanır veya
İstisna listesinden sorgulama yapılarak
KOOPERİTİF ANA SÖZLEŞME seçilerek uygulanır.
Sözleşme
Daha önceden bu işlem için kullanılan maktu
damga kaldırılmıştır. 4.71 sözleşme işlemine
İSTİSNA DAMGA VERGİSİ ALINMAZ uygulanır.
Sözleşme
4.71 Sözleşme işlemi seçilecektir. Süre uzatımı
için HK M.47’ye göre Süre Uzatımı istisnası
seçilecektir ya da Harç Yarım seçilerek istisna
uygulanmalıdır.
Sözleşme – Vekaletnameli
Vekaletnameli işlemler komisyon kararı ile
kaldırılmıştır. Vekalet bankası için vekalet ayrı
çalışılacak.
Sözleşme - Garanti Şerhli
4.71 işleminde İSTİSNA - DAMGA VERGİSİ
ALINMAZ uygulanacaktır.
4.71 işleminde İSTİSNA - HARÇ ALINMAZDAMGA VERGİSİ ALINMAZ uygulanacaktır.
4.71 işleminde istisna ya da muafiyet HARÇ
ALINMAZ uygulanacaktır.
4
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
Kod Karşılık Tablosu
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Eski
Yeni
İşlem Adı
Açıklama
10.16
4.71
Sözleşme
4.71 Sözleşme işlemi seçilecektir. MUAFİYET
ekranından DSİ ilgilisi seçilerek durumu HARÇ
ALINMAZ - EKLE yapılır veya muafiyet
listesinden sorgulama ile DSİ GENEL MÜD.
seçilerek uygulanır.
10.17
10.18
10.19
4.75
4.61
4.71
Sözleşme - TEŞVİKLİ-TEMİNATLI
Mal Rejimi Sözleşmesi
Sözleşme
10.20
10.21
4.72
-
10.22
10.23
4.76
4.85
Sözleşme Devri (İhale vs.)
Sözleşme Çoklu İşlem – Vergiden Kaldırılmıştır.
Muaf
Turizm Kontenjan Sözleşmesi
Orköy Senetleri
4.71 kodunda İSTİSNA ekranından HARÇ
ALINMAZ-DAMGA VERGİSİ ALINMAZ. Uygulanır.
ARAÇ SATIŞLARI
11.1
4.11
11.2
4.13
11.3
4.11
11.4
4.12
11.6
11.9
4.71
-
4.14
Araç Satış Sözleşmesi (Kati –
Mülk. Muhfz.)
Araç Satış - İş - Ziraat Mak.
Sözleşmeleri
Araç Satış Sözleşmesi (Kati – 4.11 işleminden yapılacaktır. Mülkiyeti
Mülk. Muhfz.)
muhafazanın tescili başka noterlikte yapılacaktır
ise ilgili kutucuk işaretlenecektir.
Araç Satış Sözleşmesi (Plaka
Bedelli)
Mülkiyeti Muhafazanın tescili
12.1 Tescil işleminden yapılacaktır.
Sözleşme
Kaldırılmıştır. Normal sözleşme işlemlerinden
kesilecektir.
Araç Satış - Tescilsiz Araçlar
ŞİRKET SÖZLEŞMELERİ
12.1
4.83
12.2
4.81
12.3
12.4
15.3
4.83
12.5
12.6
4.82
4.83
12.7
4.81
12.8
4.83
Şirket Kuruluş, Tadil, Nevi,
Ser.Art. - ŞAHIS
Şirket Kuruluş, Nevi, Ser.Art. –
SERMAYE
Şirket Kuruluş Sözleşmesi - FESHİ
Şirket Kuruluş, Tadil, Nevi,
Ser.Art. - ŞAHIS
Şirket Tadili - SERMAYE
Şirket Kuruluş, Tadil, Nevi,
Ser.Art. - ŞAHIS
Şirket Kuruluş, Nevi, Ser.Art. –
SERMAYE
Şirket Kuruluş, Tadil, Nevi,
Ser.Art. - ŞAHIS
Şahıs Şirketleri için 4.83 işlemden yapılacaktır.
4.82 işleminde damga istisnası uygulanacaktır.
Artan sermaye üzerinden nisbi harç ve damga
vergisi alınır.
4.83 işleminde istisna uygulanacaktır.
5
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
Kod Karşılık Tablosu
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Eski
Yeni
İşlem Adı
Açıklama
12.9
4.83
12.10
4.83
12.11
4.83
12.12
4.81
4.83 işleminde Sürenin Uzatılması istisnası
uygulanacaktır.
4.83 işleminde Sürenin Uzatılması istisnası
uygulanacaktır
4.83 işleminde yarım harç alınır ve damga vergisi
alınmaz istisnası uygulanacaktır.
4.81 işleminden yapılacaktır.
12.16
4.84
12.18
4.84
12.20
4.81
12.21
4.83
Şirket Kuruluş, Tadil, Nevi,
Ser.Art. - ŞAHIS
Şirket Kuruluş, Tadil, Nevi,
Ser.Art. - ŞAHIS
Şirket Kuruluş, Tadil, Nevi,
Ser.Art. - ŞAHIS
Şirket Kuruluş, Nevi, Ser.Art. –
SERMAYE
Şirket Kuruluş Sözleşmesi - Şahıs
Teşvikli
Şirket Kuruluş Sözleşmesi - Şahıs
Teşvikli
Şirket Kuruluş, Nevi, Ser.Art. –
SERMAYE
Şirket Kuruluş, Tadil, Nevi,
Ser.Art. - ŞAHIS
Kurumlar Ver. Kan. aradığı şartların varlığına
dair ilgili vergi dairesinden yazı alınır.
4.83 işlemine “HARÇ İSTİSNASI” uygulanacaktır.
HİSSE DEVRİ
13.1
-
13.3
-
13.5
13.6
13.7
-
4.21
4.22
4.23
Hisse Devri – Ortak İçi ve Dışı Kaldırılmıştır.
Şahıs Şirketi
Hisse Devri – Ortak İçi Şahıs Kaldırılmıştır.
Şirketi
Hisse Devri – Anonim Şirket
Kaldırılmıştır.
Hisse Devri
Hisse Devri - Çoklu
Hisse Devri - Ortak İçi ve Dışı
Şahıs Şirk.
KİRA SÖZLEŞMELERİ
14.1
14.2
4.31
-
14.3
-
14.4
14.5
4.33
14.6
14.7
14.8
14.9
4.31
4.31
4.32
-
14.10
-
14.11
-
Kira Sözleşmesi
Kira Sözleşmesi – Müteselsil
4.31 işleminde “Müteselsil Kefilli İşlem”
işaretlenmelidir.
Kira Sözleşmesi – Adi Kefilli
4.31 işleminde “Adi kefil sayısı”ve ‘Kefalet
Tutarı’ girilmelidir.
Kira Sözleşmesi – Taahhüt Bedelli Kaldırılmıştır.
Kira Sözleşmesi - YAPIM İŞLETME
vb.
Kira Sözleşmesi
Kira Sözleşmesi
4.31 işleminde muafiyet ile çözümlenmelidir.
Kira Sözleşmesinin Devri
Kira Sözleşmesinin Devri – 4.32 işleminde “Müteselsil Kefilli İşlem”
Müteselsil
işaretlenmelidir.
Kira Sözleşmesinin Devri – Adi 4.32 işleminde “Adi kefil sayısı” girilmelidir.
Kefilli
Kira Sözleşmesi – Damgasız
4.31 işleminde damga vergisi alınmaz istisnası
uygulanacaktır.
6
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
Kod Karşılık Tablosu
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Eski
Yeni
İşlem Adı
Açıklama
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
15.1
-
Miras Taksim Sözleşmesi
Vekaletnameli işlemler komisyon kararı ile
kaldırılmıştır.
15.2
4.52
15.3
15.4
4.52
4.52
Miras Sözleşmeleri (Taksim,
Feragat, Ölünceye kadar bakma
vs.)
Mirastan Feragat
4.52 işleminden yapılabilecektir.
Ölünceye
Kadar
Bakma 4.52 işleminden yapılabilecektir.
Sözleşmesi
KAYDI HAYAT İRAT BAĞIŞI
17.1
4.77
Kaydı hayat irat bağışı
4.77 işleminden yapılabilecektir. (Düzenleme)
İHALE SÖZLEŞME DEVRİ
18.1
4.72
Sözleşme Devri (İhale vs.)
REHİN SÖZLEŞMELERİ
19.1
19.2
19.3
4.41
4.41
4.41
Rehin Sözleşmesi
Rehin Sözleşmesi
Rehin Sözleşmesi
19.4
4.41
Rehin Sözleşmesi
4.41 işleminden yapılabilecektir.
4.41 işleminde istisna- damga vergisi alınmaz
uygulanacaktır.
4.41 işleminde istisna- damga vergisi alınmaz
uygulanacaktır.
BAĞIŞ SÖZLEŞMESİ
20.1
4.77
Bağış Sözleşmesi
FATURA ONAYI
21.1
19.11
21.2
19.12
Belge Onayı (Fatura vs.) Bildirimli
Belge Onayı (Dernek Makbuz vs.)
- Bildirimsiz
ÇEVİRİ
22.1
22.2
21.1
21.1
Çeviri
Çeviri
22.3
21.1
Çeviri
22.4
21.1
Çeviri
22.5
22.6
21.1
21.1
Çeviri
Çeviri
22.7
21.1
Çeviri
22.8
21.1
Çeviri
22.9
21.1
Çeviri
21.1 işlemine Ek İşlemlerden nisbi damga vergisi
eklenecektir.
21.1 işlemine Ek İşlemlerden nisbi damga vergisi
eklenecektir.
21.1 işlemine Ek İşlemlerden nisbi damga vergisi
eklenecektir.
21.1 işleminden yapılacaktır.
21.1 işlemine Ek İşlemlerden maktu damga
vergisi eklenecektir.
21.1 işlemine Ek İşlemlerden nisbi damga vergisi
eklenecektir.
21.1 işlemine Ek İşlemlerden maktu damga
vergisi eklenecektir.
21.1 işlemine Ek İşlemlerden maktu damga
vergisi eklenecektir.
7
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
Kod Karşılık Tablosu
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Eski
Yeni
İşlem Adı
Açıklama
22.10
21.1
Çeviri
22.11
21.1
Çeviri
22.12
21.1
Çeviri
22.13
21.1
Çeviri
21.1 işlemine Ek İşlemlerden maktu damga
vergisi eklenecektir.
21.1 işlemine Ek İşlemlerden maktu damga
vergisi eklenecektir.
21.1 işlemine Ek İşlemlerden maktu damga
vergisi eklenecektir.
21.1 İşleminde istisna yada muafiyet
uygulanacaktır.
-
21.2
Çeviri - Çok Damgalı
ÜYE KAYIT FİŞİ
23.1
23.2
90.2
-
23.3
90.2
Üye Kayıt Fişi
KALDIRILDI.
Üye Kayıt Fişi – Merkeze bağlı KALDIRILDI.
olmayan
Üye Kayıt Fişi - Düzenleme
90.2 işleminden düzenleme yapılacaktır.
Muafiyet seçilecektir. KALDIRILDI.
İKMAL
24.1
24.2
24.3
93.1
93.1
93.1
İkmal
İkmal – B Grubu
İkmal – C Grubu
94.1
İade
93.1 işleminden grup seçilecektir.
93.1 işleminden grup seçilecektir.
İADE
DEĞİŞİK İŞLEM
92.1
Değişik İşlem
VASİYETNAME
25.1
25.2
4.51
4.53
Vasiyetname
Vasiyetname - İPTAL FESİH vb.
İHTARNAME
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.10
5.1
5.1
5.2
5.2
5.1
5.1
5.1
İhtarname – İbraname
İhtarname – İbraname
İhtarname İhbarname - Harçsız
İhtarname İhbarname - Harçsız
İhtarname – İbraname
İhtarname – İbraname
İhtarname – İbraname
26.11
5.1
İhtarname – İbraname
26.12
5.1
İhtarname – İbraname
26.13
5.1
İhtarname – İbraname
26.14
23.2
Terk Daveti
5.1 imza adedi girilerek yapılacaktır.
SENDİKA MUAFİYETİ KANUNLA KALKMIŞTIR
5.1 işlemine ek işlemlerden çeviri eklenecektir.
5.1 işlemine Ek İşlemlerden Nisbi Damga Vergisi
eklenecektir.
5.1 işlemine Ek İşlemlerden Nisbi Damga Vergisi
eklenecektir.
5.1 işlemine Ek İşlemlerden Nisbi Damga Vergisi
eklenecektir.
5.1 işlemine Ek İşlemlerden Nisbi Damga Vergisi
eklenecektir.
İHBARNAME
27.1
5.1
İhtarname – İbraname
5.1 ile yapılacaktır.
8
Kod Karşılık Tablosu
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Eski
Yeni
İşlem Adı
Açıklama
27.2
5.1
İhtarname – İbraname
5.1 ile yapılacaktır.
İSTİMLAK
28.1
28.2
5.5
5.5
İstimlak Tebliği
İstimlak Tebliği
5.5 İşleminde
uygulanacaktır.
istisna
ya
da
muafiyet
TUTANAK
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
13.2
13.3
13.3
13.4
13.3
Tespit Tutanağı
Kura Çekilişi - Piyango - Seçim
Kura Çekilişi - Piyango - Seçim
Resen Tespit
Şahadetname
Kura Çekilişi - Piyango - Seçim
29.7
-
Tutanak – Harçsız SSK İçin
13.3 işlemi ile yapılacaktır.
Kaldırılmıştır.
13.3 İşleminde istisna ya da muafiyet
uygulanacaktır.
SENDİKA MUAFİYETİ KANUNLA KALKMIŞTIR.
İBRANAME
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
14.1
14.1
14.1
14.1
14.2
30.6
14.1
İbraname - Makbuz
İbraname - Makbuz
İbraname - Makbuz
İbraname - Makbuz
İbraname – Banka
(Beyanname)
İbraname - Makbuz
14.1 kodunda değer girilmez.
14.1 işlemi ile yapılacaktır.
14.1 kodunda değer girilmez.
Cüzdanı
14.1 İşleminde
uygulanacaktır.
istisna
ya
da
muafiyet
FESİHNAME
31.1
31.2
15.1
15.2
Fesihname
Kati Satış Sözl. Feshi (Elk.Ortam Tescilli araçlar için elektronik ortam dışında
Harici)
yapılan araç satış sözleşmelerinin feshinde
uygulanır.
KEFALETNAME
32.1
32.2
16.1
16.1
Kefaletname
Kefaletname
32.3
16.2
Kefaletname – Taahhütname
16.1 İşleminde İSTİSNA - DAMGA VERGİSİ
ALINMAZ uygulanacaktır.
TAAHHÜTNAME
33.1
33.2
6.1
6.1
Taahhütname
Taahhütname
33.3
6.2
33.4
33.5
33.6
6.3
-
YURTKUR
Öğrenci
Kredi
Taahhüdü
Taahhütname – Suret
Kaldırılmıştır.
Öğrenci Taahhütnameleri
6.3 işlemi UYGULANIR.
Taahhütname – Maktu harç, Kaldırılmıştır.
Nispi Damga
6.1 İşlemin tamamı için harç alınmayacaksa
İSTİSNA - HARÇ ALINMAZ uygulanacaktır.
9
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
Kod Karşılık Tablosu
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Eski
Yeni
İşlem Adı
Açıklama
33.7
-
33.8
-
Taahhütname
–
Harçsız Vekaletnameli işlemler vekalet bankasının
Vekaletnameli
oluşması için komisyon kararı ile kaldırılmıştır.
Taahhütname - Damgasız
6.1 İşleminde İSTİSNA - DAMGA VERGİSİ
ALINMAZ uygulanacaktır.
TAHKİMNAME
34.1
4.78
Tahkimname
SULHANAME
35.1
25.1
Sulhname
-
Tesis
TESİS
36.1
Kaldırılmıştır.
MUVAFAKATNAME
37.1
37.2
7.1
7.1
Muvafakatname
Muvafakatname
37.3
7.2
Muvafakatname - 6292 S.K.
7.1 İşlemin tamamı için harç alınmayacaksa
İSTİSNA-HARÇ ALINMAZ uygulanacaktır.
KONŞİMENTO
38.1
90.3
Konşimentolar
FİNANSAL KİRALAMA
39.1
4.91
39.2
12.1
39.3
4.91
Finansal Kiralama Sözleşmesi /
Devri / Tadili
Tescil
Finansal kiralama ve mülkiyeti muhafaza tescil
işlemleri bu koddan yapılacaktır.
Finansal Kiralama Sözleşmesi / 4.91 işlemi ile yapılacaktır.
Devri / Tadili
KREDİ ve YEDİEMİN SÖZLEŞMESİ
40.1
4.93
Kredi ve Yediemin Sözleşmesi
BABALIĞI TANIMA
41.1
20.3
Babalığı Tanıma
BEYANNAME
42.1
8.1
Beyanname
İşlemde çeviri de varsa EK İŞLEMLER-EK ÜCRET
EKLE – ÇEVİRME ÜCRETİ eklenir.
42.2
8.5
42.3
42.4
8.3
-
42.5
42.6
8.4
-
42.7
42.8
42.9
42.10
8.6
8.8
8.2
8.7
Beyanname – Araç Satış
Düzeltme
Beyanname – Düzeltme Genel
Beyanname Düzeltme -%0,66 Kaldırılmıştır.
Damgalı
Beyanname - Düzeltme
Liste Beyanı – Harçsız
İşlemde değer yoksa 8.6 işleminden değer
girilmeden kesilecektir.
Liste Beyanı
İmza Beyanı - Harçsız
İmza Beyanı
Sirküler / İmza Beyanı Sureti
FERAGATNAME
10
Kod Karşılık Tablosu
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Eski
Yeni
İşlem Adı
Açıklama
43.1
43.2
43.3
9.2
9.1
-
Feragatname
Miras Kalan Menkulden Feragat
Feragatname – Harç Damga 9.2 İşlemin tamamı için harç ve damga
Muaf
alınmayacaksa İSTİSNA - HARÇ ALINMAZ,
DAMGA VERGİSİ ALINMAZ uygulanacaktır.
İMZA SİRKÜLERİ
44.1
44.2
10.1
10.1
İmza Sirküleri
İmza Sirküleri
44.3
8.7
Sirküler / İmza Beyanı Sureti
10.1 İşleminde
uygulanacaktır.
istisna
ya
da
muafiyet
BORÇ SENEDİ
45.1
45.2
20.2
20.1
Borç Senedi
Borç Senedi - ÖDÜNÇ VERME
VAKIF SENEDİ
46.1
46.2
20.4
20.5
Vakıf Senedi
Vakıf Senedi - İPTAL FESİH vb.
TEKLİFNAME
47.1
-
Teklifname
Kaldırılmıştır.
TEMİNAT SENEDİ
48.1
20.6
Teminat Senedi
TEMLİKNAME
49.1
49.2
11.1
-
49.3
-
Alacağın Devri - Temlikname
Temlikname – Harç, Damgadan 11.1 İşlemin tamamı için harç ve damga
Muaf
alınmayacaksa
İSTİSNA-HARÇ
ALINMAZ,
DAMGA VERGİSİ ALINMAZ uygulanacaktır.
Temlikname – Harç var, 11.1 İşleminde İSTİSNA- DAMGA VERGİSİ
Damgadan Muaf
ALINMAZ uygulanacaktır.
ZİRAİ BORÇ SENEDİ
50.1
50.2
-
50.3
-
50.4
-
Zirai Borç Senedi
Zirai Borç Senedi – Çiftçiye Kredi
20.2 Borç Senedi işlemi ile yapılacaktır
20.2 İşleminde istisna ya da muafiyet
uygulanacaktır.
Zirai Borç Senedi – Vergisiz
20.2 işleminde İSTİSNA-HARÇ ALINMAZ, DAMGA
VERGİSİ ALINMAZ uygulanacaktır.
Zirai Borç Senedi – Çoklu İşlemler Kaldırılmıştır.
ZİLYETLİĞİN DEVRİ
51.1
4.71
Zilyetlik Devir Sözleşmesi
Kaldırılmıştır.
yapılacaktır.
Sözleşme
işlemlerinden
MİRASÇILIK BELGESİ
53.1
23.1
Mirasçılık Belgesi
11
Download

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ