T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BHP101 Bilimsel Hazırlık Dersi
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI
I.ÖĞRETİM
MTOK1
PROGRAM
PAZARTESİ
GÜN
DERS / ÖĞRETĠM ELEMANI
MTOK2
YER
DERS / ÖĞRETĠM ELEMANI
MTOK3
YER
DERS / ÖĞRETĠM ELEMANI
MTOK4
YER
DERS / ÖĞRETĠM ELEMANI
DERS
SAAT
1
2
08.15 - 09.00
09.15 - 10.00
YER
3
10.15 - 11.00 MATEMATĠK
A9
MATEMATĠK
B5
MATEMATĠK
B2
4
11.15 - 12.00 Prof. Dr. Çiğdem BEKTAġ
A9
Doç.Dr. Mihriban KÜLAHCI
B5
MATEMATĠK
B2
5
6
7
8
9
12.15-13.00
13.15 - 14.00
14.15- 15.00
15.15 –16.00
16.15-17.00
Yrd. Doç.Dr. Emrah YILMAZ B2
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
FĠZĠK
Yrd. Doç. Dr.F.Dağdelen
B6
B2
B6
ÇARŞAMBA
SALI
10
1
2
3
4
08.15 - 09.00
09.15 - 10.00
10.15 - 11.00 MATEMATĠK
11.15 - 12.00 MATEMATĠK
5
6
12.15-13.00 Prof. Dr. Çiğdem BEKTAġ
13.15 - 14.00 YABANCI DĠL
7
8
14.15- 15.00 YABANCI DĠL
15.15 –16.00 YABANCI DĠL
9
10
16.15-17.00 YABANCI DĠL
1
2
3
08.15 - 09.00
09.15 - 10.00
10.15 - 11.00 FĠZĠK
4
5
6
7
8
11.15 - 12.00
12.15-13.00
13.15 - 14.00
14.15- 15.00
15.15 –16.00
9
16.15-17.00 YABANCI DĠL
B7
A9
FĠZĠK
Prof. Dr. Fatih KÜLAHÇI
MATEMATĠK
MATEMATĠK
A9
Doç.Dr. Mihriban KÜLAHCI
B2
A9
B7
FĠZĠK
Doç. Dr. Cengiz TATAR
B8
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
MATEMATĠK
MATEMATĠK
B5
YABANCI DĠL
Yrd. Doç.Dr. Erdal BAġ
B5
B8
MATEMATĠK
B8
Yrd. Doç.Dr. Emrah YILMAZ B2
MATEMATĠK
B7
KĠMYA
KĠMYA
Doç. Dr. A AÇIKSES
Doç.Dr. Mihriban KÜLAHCI
B7
B2
B2
B8
YABANCI DĠL
B5
B5
FĠZĠK
Prof. Dr. Sinan AKPINAR B5
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
B5
B8
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
B2
KĠMYA
B2
KĠMYA
Yrd. Doç. Dr. F. COġKUN B2
YABANCI DĠL
CUMA
PERŞEMBE
10
KĠMYA
KĠMYA
Prof. Dr. A.YAZICI
FĠZĠK
KĠMYA
KĠMYA
Prof. Dr. Hülya TUNCER
1
2
3
4
08.15 - 09.00
09.15 - 10.00
10.15 - 11.00
11.15 - 12.00
5
6
12.15-13.00 Prof. Dr. Sinan AKPINAR B5
13.15 - 14.00 YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
FĠZĠK
B2
MATEMATĠK
7
14.15- 15.00 YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
FĠZĠK
B2
Yrd. Doç.Dr. Emrah YILMAZ B5
8
9
10
15.15 –16.00 YABANCI DĠL
16.15-17.00 YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
Doç. Dr. Cengiz TATAR
B2
1
2
08.15 - 09.00
09.15 - 10.00
FĠZĠK
FĠZĠK
B5
MATEMATĠK
MATEMATĠK
B6
B5
3
4
5
6
10.15 - 11.00 MATEMATĠK
11.15 - 12.00 Prof. Dr. Çiğdem BEKTAġ
12.15-13.00
13.15 - 14.00 YABANCI DĠL
Prof. Dr. Fatih KÜLAHÇI
B5
MATEMATĠK
B6
Yrd. Doç.Dr. Erdal BAġ
B6
7
8
9
10
14.15- 15.00 YABANCI DĠL
15.15 –16.00 YABANCI DĠL
16.15-17.00 YABANCI DĠL
B5
B5
B5
B6
B6
B6
B5
B2
B2
B5
B6
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
Not1:Yabancı Dil Dersleri Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacaktır.
Not2:Matematik, Fizik ve Kimya Dersleri Fen Fakültesinde yapılacaktır.
FĠZĠK
FĠZĠK
Yrd. Doç. Dr.F.Dağdelen
B6
B6
B6
T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BHP101 Bilimsel Hazırlık Dersi
2014-2015 BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI
II.ÖĞRETİM
PROGRAM
CUMA
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
SALI
PAZARTESİ
GÜN
DERS
SAAT
MTOK1
DERS / ÖĞRETĠM ELEMANI
MTOK2
YER
DERS / ÖĞRETĠM ELEMANI
MTOK3
YER
1
13.15 - 14.00 YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
2
3
14.15 - 15.00 YABANCI DĠL
15.15 - 16.00 YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
4
5
6
16.15 - 17.00 YABANCI DĠL
17.15 - 18.00
18.15 - 19.00
YABANCI DĠL
MATEMATĠK
B7
Doç.Dr. Mihriban KÜLAHCI
B7
7
8
19.15 - 20.00
20.15 - 21.00
9
21.15 - 22.00
10
22.15 - 23.00
1
13.15 - 14.00 YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
2
3
14.15 - 15.00 YABANCI DĠL
15.15 - 16.00 YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
4
5
6
7
16.15 - 17.00 YABANCI DĠL
17.15 - 18.00
18.15 - 19.00
19.15 - 20.00
YABANCI DĠL
FĠZĠK
FĠZĠK
Prof. Dr. Fatih KÜLAHÇI
8
9
20.15 - 21.00
21.15 - 22.00
10
22.15 - 23.00
1
2
13.15 - 14.00 YABANCI DĠL
14.15 - 15.00 YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
3
15.15 - 16.00 YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
4
5
6
7
16.15 - 17.00
17.15 - 18.00
18.15 - 19.00
19.15 - 20.00
8
9
10
20.15 - 21.00 Prof.Dr. Çiğdem BEKTAġ
21.15 - 22.00
22.15 - 23.00
1
13.15 - 14.00 YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
2
14.15 - 15.00 YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
3
4
5
6
15.15 - 16.00
16.15 - 17.00
17.15 - 18.00
18.15 - 19.00
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
KĠMYA
KĠMYA
B7
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
MATEMATĠK
B6
B7
Doç.Dr. Mihriban KÜLAHCI
7
8
9
10
B7
19.15 - 20.00 Prof. Dr. A.YAZICI
B7
20.15 - 21.00 FĠZĠK
21.15 - 22.00 Prof. Dr. Sinan AKPINAR B7
22.15 - 23.00
FĠZĠK
Prof. Dr. Fatih KÜLAHÇI
1
13.15 - 14.00 YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
2
3
4
5
14.15 - 15.00
15.15 - 16.00
16.15 - 17.00
17.15 - 18.00
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
MATEMATĠK
B8
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
YABANCI DĠL
MATEMATĠK
6
7
8
9
10
18.15 - 19.00
19.15 - 20.00
20.15 - 21.00
21.15 - 22.00
22.15 - 23.00
MATEMATĠK
B8
MATEMATĠK
Prof.Dr. Çiğdem BEKTAġ
B8
Doç.Dr. Mihriban KÜLAHCI
F1
YABANCI DĠL
MATEMATĠK
MATEMATĠK
MATEMATĠK
B8
B8
B8
YABANCI DĠL
KĠMYA
KĠMYA
Prof. Dr. Hülya TUNCER
YER
MATEMATĠK
MATEMATĠK
B5
F1
F1
Yrd. Doç. Dr. Erdal BAġ
B5
F1
MATEMATĠK
MATEMATĠK
MATEMATĠK
B7
Yrd. Doç. Dr. Erdal BAġ
B7
KĠMYA
KĠMYA
B5
B6
B8
Doç. Dr. A AÇIKSES
B5
F1
FĠZĠK
B7
F1
FĠZĠK
FĠZĠK
FĠZĠK
B7
Doç. Dr. Cengiz TATAR
B7
F1
F1
F1
B8
B8
FĠZĠK
B8
FĠZĠK
Prof. Dr. Sinan AKPINAR B8
DERS / ÖĞRETĠM ELEMANI
B5
B7
B7
B5
B8
B7
B7
Download

MTOK1 MTOK2 MTOK3 MTOK4