BİGADİÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (DPY) YURDU
2014 / NİSAN AYI BELLETİCİ ÖĞRETMEN NÖBET ÇİZELGESİ
NÖBET TARĠHĠ
01 Nisan 2014 Salı
02 Nisan 2014 Çarşamba
03 Nisan 2014 Perşembe
04 Nisan 2014 Cuma
05 Nisan 2014 Cumartesi
06 Nisan 2014 Pazar
07 Nisan 2014 Pazartesi
08 Nisan 2014 Salı
09 Nisan 2014 Çarşamba
10 Nisan 2014 Perşembe
11 Nisan 2014 Cuma
12 Nisan 2014 Cumartesi
13 Nisan 2014 Pazar
14 Nisan 2014 Pazartesi
15 Nisan 2014 Salı
16 Nisan 2014 Çarşamba
17 Nisan 2014 Perşembe
18 Nisan 2014 Cuma
19 Nisan 2014 Cumartesi
20 Nisan 2014 Pazar
21 Nisan 2014 Pazartesi
22 Nisan 2014 Salı
23 Nisan 2014 Çarşamba
24 Nisan 2014 Perşembe
25 Nisan 2014 Cuma
26 Nisan 2014 Cumartesi
27 Nisan 2014 Pazar
28 Nisan 2014 Pazartesi
29 Nisan 2014 Salı
30 Nisan 2014 Çarşamba
Nöb. Öğretmenin
Nöb. Öğretmenin
BELLETĠCĠ
ADI SOYADI
ADI SOYADI
ÖĞRETMENLER
NÖB. Top.
SAY.
Engin ÇINAR
Ġlyas YAVUZ
Süleyman NACAK
2
18
Eray SOYDAĞ
Ahmet DERELĠ
Emin KONMUŞ
3
25
Hüseyin EROĞLU
Bekir ÇOBAN
Eray SOYDAĞ
4
26
Ġsmail ÇAKMAK
Abdülkadir ACAR
İsmail ÇAKMAK
4
26
Harun ÇERĠ
Vehbi KIYMAZ
Ulaş AKINCI
3
25
Erdal EFE
UydaĢ KARAGÜLER
Hüseyin EROĞLU
4
10
UlaĢ AKINCI
Mustafa SANLI
Mustafa SANLI
3
26
Engin ÇINAR
A. Oktay AKÇINAR
Ahmet DERELİ
3
24
Emin KONMUġ
Ġlyas YAVUZ
Engin ÇINAR
4
25
Eray SOYDAĞ
Harun ÇERĠ
Vehbi KIYMAZ
4
24
Hüseyin EROĞLU
Bekir ÇOBAN
Uydaş KARAGÜLER
4
26
Ġsmail ÇAKMAK
Süleyman NACAK
İlyas YAVUZ
4
25
Vehbi KIYMAZ
Ahmet DERELĠ
A. Oktay AKÇINAR
3
24
Erdal EFE
UydaĢ KARAGÜLER
Bekir ÇOBAN
4
25
UlaĢ AKINCI
Mustafa SANLI
Harun ÇERİ
4
24
Emin KONMUġ
A. Oktay AKÇINAR
Erdal EFE
4
10
Engin ÇINAR
Ġlyas YAVUZ
Abdülkadir ACAR
3
9
Eray SOYDAĞ
Hüseyin EROĞLU
Vehbi KIYMAZ
Bekir ÇOBAN
Ġsmail ÇAKMAK
Abdülkadir ACAR
Harun ÇERĠ
Ahmet DERELĠ
Erdal EFE
UydaĢ KARAGÜLER
UlaĢ AKINCI
Mustafa SANLI
Emin KONMUġ
A. Oktay AKÇINAR
Engin ÇINAR
Ġlyas YAVUZ
Eray SOYDAĞ
Vehbi KIYMAZ
Hüseyin EROĞLU
Bekir ÇOBAN
Ġsmail ÇAKMAK
Abdülkadir ACAR
Harun ÇERĠ
Süleyman NACAK
Erdal EFE
UydaĢ KARAGÜLER
NOTLAR
1-İlgililerin, yurt günlük yoklama
defterinde bulunan NİSAN
ayı nöbet çizelgesini mutlaka
imzalalarını rica ederim.
2-Nöbetçilerin zorunlu haller
dışında yatılı kalmaları esasdır.
UYGUNDUR
28.03.2014
Mehmet SALUN
Yurttan Sor. Md. Yrd.
İMZA
N.Say.
Ahmet BEKDÜZ
Okul Müdürü
Download

bigadiç anadolu imam hatip lisesi (dpy) yurdu 2014 / nisan ayı