Adana İli Aladağ İlçesi Örneği
ÖRNEK1
Mevcut Arazi
Miktarı (Da)
Katsayılar
Arazilerin Kuru
Arazi Cinsinden
Dönüştürülmüş
Hali (Da)
Kuru
Arazi
(Da)
Sulu
Arazi
(Da)
Dikili
Arazi
(Da)
Örtüaltı
Arazi
(Da)
Toplam
Arazi
(Da)
25
5
5
2
37
1,00
2,14
15,00
50,00
25,00
10,71
75,00
100,00
210,71
Kuru
Arazi
(Da)
Sulu
Arazi
(Da)
Dikili
Arazi
(Da)
Örtüaltı
Arazi
(Da)
Toplam
Arazi
(Da)
15
15
1
1
32
1,00
2,29
16,00
53,33
15,00
34,29
16,00
53,33
Yeter Gelirli Arazi Miktarı
(150 Da Kuru Arazi)
150 Da’ın Üzerindeki Araziler
Satılabilir. Örneğin 25 Da olan kuru
Arazi veya 5 Da sulu Arazi ya da ikisi
birden satılabilir.
Antalya İli Akseki İlçesi Örneği
ÖRNEK1
Mevcut Arazi
Miktarı (Da)
Katsayılar
Arazilerin Kuru
Arazi Cinsinden
Dönüştürülmüş
Hali (Da)
Yeter Gelirli Arazi Miktarı
(160 Da Kuru Arazi)
Ekonomik bütünlüğü sağlamayan 1
da. dikili tarım arazisi satılabilir.
118,62
Download

Adana İli Aladağ İlçesi Örneği ÖRNEK1 Kuru Arazi (Da) Sulu Arazi