DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz, Lazer-Doppler Akımölçme (Flowmetre) yöntemi ile çalışmalıdır.
2. Cihaz, Mikro vasküler alanda kan akımı saptanması amacına uygun tasarlanmış
olmalıdır.
3.
Deney hayvanlarında ve insanlarda invaziv ve non-invaziv kan akımları ölçülebilmelidir.
4.
En az 1 mm3 alanda kan akım ölçümü yapabilmelidir.
5. Cihazla, doku kanlanmasının takibi, iskemi ve perfüzyon deneyleri, ince damar kan akımı
çalışmaları yapılabilmelidir.
6. Ana sistem en az 4 (dört) kanallı olmalıdır.
7. Sisteme, en az 1 (bir) adet Lazer Doppler ünitesi verilmeli ve bu ünite ana sisteme monte
edilmiş olmalıdır.
8. Sonradan takılabilecek üniteler ile lazer sayısı arttırılabilmeli, transkutanöz gaz ölçümleri
(tp02/tcp02) alınabilmeli, ısıtıcı özellikli prob takılabilmelidir.
9. Sistem, mikro dolaşım ve makro dolaşım ölçümlerine uygun olmalıdır.
10. Cihazda otomatik kalibrasyon yapılabilmeli ve kalibrasyon düğmesi cihaz üstünde
olmalıdır.
11. Veri saptama zamanı en fazla 0,1 saniye olmalıdır.
12. Prob tanıma işlevi otomatik olmalıdır.
13. Dalga boyu en az 780 nm olmalıdır.
14. Probdan gelen lazer gücü 0,2 mW' dan az olmalıdır.
15. Sıfırlama fonksiyonu otomatik olmalıdır.
16. Cihaz üzerinde ekran olmalı ve akım eş zamanlı olarak ekrandan takip edilebilmelidir.
17. Cihazın ısınma süresi en fazla 15 dakika olmalıdır.
2
18. Cihaz ile beraber en az 2 (iki) adet çok amaçlı standart prob verilmeli ve gerektiğinde bu
probların yerine farklı problar da seçilebilmelidir.
19. Cihaz ile birlikte verilecek probun ucu korumalı, Kevlar kaplı olmalıdır.
20. Cihazın prob kablosu perfüzyon monitör girişlerine uygun olmalıdır.
21. Cihazdaki probun kullanımında gerekebilecek tüm orijinal adaptör, doku tutucuları ve
kablolar cihazla birlikte verilmelidir.
22. Cihaz ile birlikte kalibrasyon kiti ve sıvısı verilmelidir.
23. Cihaz, yazılım ile bilgisayara bağlanabilmeli ve bu yazılım standart olarak sunulmalı,
veriler programından takip edilebilmeli ve yorumlanabilmelidir.
24. Cihaz ile birlikte, cihazın uzun zamanlı düzgün çalışabilmesi ve verilerin takip edilebilmesi
için aşağıda belirtilen özelliklere sahip dizüstü bilgisayar verilmelidir.
24.1.
CPU Teknolojisi en az Intel Core İ5 olmalıdır.
24.2.
CPU Hızı en az 1,6 Ghz
24.3.
En az DDR3 6 GB RAM olmalıdır.
24.4.
HDD Kapasitesi en az 500 GB ve en az 5400 Rpm olmalıdır.
24.5.
En az 1 GB ekran kartı olmalıdır.
24.6.
Ekran Boyu en az 15 (inch) olmalıdır.
24.7.
Ağırlığı en fazla 2,6 kg olmalıdır
24.8.
Optik Sürücü DVD±RW olmalıdır.
24.9. İşletim Sistemi W indows 7 veya üstü olmalıdır.
24.10. Türkçe Klavyeye sahip olmalıdır.
3
Diğer Şartlar
1. Firmalar teklif ettikleri cihazın ve ekipmanların özellikleri hususunda orijinal katalogları ^
üzerinde Teknik şartnameye Madde Madde cevap vereceklerdir.
2. Teklifi veren firma, teklif ettiği ürüne ait markanın Türkiye Yetkili mümessili olduğunu,
güncel tarihli yetki belgesiyle belgelemelidir.
3. Teklifi veren firma, teklif etmiş olduğu ürünü daha önce satmış olduğu Deney
Hayvanları Kullanım veya Üretim Ruhsatına sahip yerlere ait en az 3 (üç) birimi
kapsayan referans listesini sunmalıdır.
4. Teklif veren firma; cihazın kullanımı, bakımı, montajı ve olası arızalarının giderilmesi
ile kalibrasyonuna ilişkin, kendi eğitilmiş personeli aracılığıyla en az beş (5) kişiye bir
gün süre ile ücretsiz eğitim verecektir.
5. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.
. Günhan GÜRMAN
1
FİZYOLOJİ SETİ (IBP, TEMP VE ECG. 8 KANALLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Kayıt edici ünite en az 8 (sekiz) kanallı olmalıdır.
2.
Kayıt edicideki kanallar tek çıkışlı analog giriş özelliği taşımalıdır.
3.
Cihaz üzerinde ayrıca pod bağlantısına imkan veren en az 4 (dört) adet bağımsız pod
girişi olmalıdır.
4.
Sistem ile her türlü veri kayıtları alınabilmeli ve analizler yapılabilmelidir.
5. Cihaz BNC girişlerine takılabilecek her tür üçüncü modülün sinyallerini ana programa
aktarabilmelidir.
6. Cihaz ve programı, sisteme bağlanan modülleri tanıyabilmelidir.
7. Cihaz üzerinde en az iki bağımsız uyarıcı çıkışı olmalıdır.
8. Windows ve MacOS işletim sistemli bilgisayarlara USB 2 bağlantıları olmalıdır. Hem Mac
hem Windows programıyla beraber verilmelidir.
9.
Cihazın örnekleme hızı saniyede en az 400.000 olmalıdır.
10. Sistemle birlikte orijinal Chart ve Scope veya eşdeğer yazılımlar ücretsiz olarak verilmeli
ve yazılım güncellemeleri en az 5 (beş) yıl ücretsiz olmalıdır.
11. Tüm veriler istenildiği zaman programdan ayrıca işleme gerek kalmadan, doğrudan
Matlab yazılımına aktarılabilmelidir.
12. Sistem ile birlikte Doz Yanıtı, Pik Analizi, Kan Basıncı Analizi, EKG Analizi, Kalp Atım
Varyasyon (HRV) Analizi, Spike Histogram, Metabolik, Kardiyak debi ve Video
programları verilmelidir.
13. Sistem ile beraber analiz yapmaya imkan tanıyan Chart Pro programı verilmelidir. Bu
program içerisinde Kan Basıncı (VVindovvs), Kardiyak Debi (Windows), Sirkadyen Analiz
(Windows), DMT Normalizasyonu (VVindovvs ve MacOS), Doz Yanıtı (VVindovvs),
Elektrokardiyografi Analizi (EKG) (VVindovvs), Kalp Atım Varyasyon Analizi (HRV)
(VVindovvs ve MacOS), Metabolik (VVindovvs ve MacOS), Pik Analizi (Windows), BasınçHacim (PV) Loop Analizi (VVindovvs), Spike Histogram (VVindovvs ve MacOS) ve Video
2
Kayıt (Windows ve MacOS) programları olmalıdır.
14. Program Windows sisteminde çalışmalıdır.
15. Program en az 32 kanallı olmalı, ana ekranda sınırsız sayıda analizleme pencereleri
açılabilmelidir.
16. Program, farklı ana sistemler bağlandığında onlarıtanıyabilmelidir. Tek programa
adet 16 kanallı, en az 4 adet 8 kanallı, en az 8 adet 4 kanallı ya da en az
en az 2
16 adet 2
kanallı sistemler, birleşik USB ile takılabilmeli, program hepsini tek cihaz olarak
algılayabilmeli ve kullanıcı bunları istediği şekilde program içerisinde sıralayabilmelidir.
17. Cihazda en az 4 (dört) adet pod girişi olmalıdır.
18. Cihazda harici başlatma çıkışı olmalıdır.
19. Cihazda en az 2 (iki) adet analog çıkış olmalıdır.
20. Kayıt programı en az 32 kanallı olmalıdır.
21. Program, çevrimiçi (online) ve çevrimdışı (offline) yorumlamalar yapabilmelidir.
22. Sistem ile beraber en az 2 (iki) adet hayvan kullanımına uygun biyo-yükseltici
(bioamplifier) verilmeli ve hayvanda EEG, EKG, EMG ve EOG alabilmelidir.
23. Sistem ile beraber, sistem ile uyumlu en az 1 (bir) adet pH ölçüm amaçlı prob ve ilgili
yükseltici (bioamplifier) verilmelidir.
24. Sistemde, sistem ile uyumlu en az 1 (bir) adet hayvan vücut iç ısısını ölçmeye olanak
sağlayan prob ve en az 1 (bir) adet uygun sıcaklık pod yükselticisi bulunmalıdır.
25. En az 1 adet köprü yükseltici (brı'dge amplifier) verilmelidir. Bununla güç ve basınç
çalışmaları yapılabilmelidir.
26. En az 1 adet kan basıncı dönüştürücü (transducer) ve kuvvet dönüştürücü (force
transducer) verilmelidir.
27. En az 1 adet spirometre ve buna uygun sıçan ve fare başlıkları verilmelidir.
3
Diğer Şartlar
1. Firmalar teklif ettikleri cihazın ve ekipmanların özellikleri hususunda orijinal katalogları
üzerinde Teknik şartnameye Madde Madde cevap vereceklerdir.
2. Teklifi veren firma, teklif ettiği ürüne ait markanın Türkiye Yetkili mümessili olduğunu,
güncel tarihli yetki belgesiyle belgelemelidir.
3. Teklifi veren firma, teklif etmiş olduğu ürünü daha önce satmış olduğu Deney
Hayvanları Kullanım veya Üretim Ruhsatına sahip yerlere ait en az 3 (üç) birimi
kapsayan referans listesini sunmalıdır.
4. Teklif veren firma; cihazın kullanımı, bakımı, montajı ve olası arızalarının giderilmesi
ile kalibrasyonuna ilişkin, kendi eğitilmiş personeli aracılığıyla en az beş (5) kişiye bir
gün süre ile ücretsiz eğitim verecektir.
5. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.
. Günhan GÜRMAN
*
Download

DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Cihaz, Lazer