BİRİNCİ SINIFLAR İÇİN BİLGİLENDİRME, TANIŞMA VE
REHBERLİK ETKİNLİKLERİ
AKADEMİK BİLGİLENDİRME
15 Eylül 2014
Katılacak Bölümler
 Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Resim-iş, Müzik)
 İlköğretim Bölümü( Sınıf Öğretmenliği , Fen Bilgisi
Eğt., Okulöncesi , Sosyal Bilgiler Matematik Eğitimi )
 Türkçe Eğitimi Bölümü
 Özel Eğitim Bölümü
 Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (İngiliz Dili , Fransız
Dili. Alman Dili)
 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 Bilgisayar ve öğretim Teknolojileri
 Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi.Bölümü
 Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Bölümü
Saat : 10:00-11:30
Yer : Buca Eğitim Fakültesi Konferans
Salonu
DUYURULAR
 Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı (Almanca, Fransızca
ve İngilizce Anabilim Dalları)( Sınav tarihi 05 Eylül
2014 Cuma günü )(Sınav Başvurusu Yabancı Diller
Yüksekokuluna yapılacaktır)
 Yabancı Dil Dersi muafiyet sınavı(17 Eylül 2014
saat : 10:00)(Yabancı Diller Eğitimi Bölümü hariç
tüm anabilim dalları)
 Daha önce farklı bir üniversitede okuyan ve aldığı
dersler için muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin
Transkiript, Ders İçerikleri ve Dilekçelerini
Dekanlık
Yazı
İşlerine
teslim
etmeleri
gerekmektedir.
 Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı yurtlar için Sağlık
Kültür
ve
Spor
Dairesi
Başkanlığından
(http://sks.deu.edu.tr/), Devlet Yurtları içinde
KYK’dan bilgi almaları gerekmektedir.
AKADEMİK BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI PROGRAMI :
 Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
 Açılış Konuşması
Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Adına
Konuşma
 Akademik Takvim , Kimlik kartı
 Sınıf Geçme ve Disiplin
Yönetmeliği
 Burslar
 Askerlik İşlemleri, Öğrenci izinleri,
Yatay Geçiş, Öğrenci Değişim
programları
 Öğrenci Toplulukları
 Yurtlara Başvuru ve kurallar
 Kütüphaneye başvuru ve kurallar
 Sağlık Hizmetleri
 Haberleşme Hizmetleri
 DESEM
 Danışmanlık Uygulaması
 Kariyer Planlama Koordinatörlüğü
 DEÜ Sağlık, Kültür ve Spor
Dai.Başk
 Kızılay
 İzmir Tanıtım Filmi Gösterimi
Download

birinci sınıflar için bilgilendirme, tanışma ve rehberlik etkinlikleri