Turkish edition
from Barcelona
Distributed by:
Mimari beton ve dökme taş alanında yüksek kaliteli ürünler
Dünya GRC (fiber takviyeli beton) sektörünün lider markası
tasarlayan ve üreten ESCOFET 1886 S.A., Barcelona merkezli
FİBROBETON A.Ş. 1987 yılında İstanbul’da kurulmuştur.
bir şirkettir. 1886 yılında, Jaume Escofet I Milà tarafından
Çeyrek asrı aşkın sürede 4 kıtada, 3.000’in üzerinde projede
kurulmuş olan Escofet 1886 S.A., 128 yıllık geçmişiyle köklü
4.000’i aşan yapının dış cepheleri FİBROBETON ürünleriyle
bir aile şirketidir.
kaplanmıştır. Hayal edilen tüm mimari formların gerçeğe
dönüştürülmesine olanak sağlamak amacıyla yola çıkan
Kuruluşundan bu yana insanların hayat kalitelerini
FİBROBETON, yapılara dayanıklılık, estetik ve ruh katarak
geliştirmelerinde ve hayal güçlerini arttırmalarında yardımcı
hem insanlığın yaşam kalitesini yükseltmeyi hem de gelecek
olmak için çalışan ESCOFET kentsel mekânların ve mimari
nesillere bırakılacak ortak kültürel mirasa değer katmayı
kalitenin gelişimine odaklanmıştır.
hedeflemiştir.
ESCOFET olarak Türkiye’deki kentsel mekân sektöründe yeni iş
FİBROBETON olarak ESCOFET ile kurduğumuz ortaklıkla
ortağımız FIBROBETON ile birlikte hareket etmekten memnuniyet
kentlere artık sadece yapıların cepheleri ile değil, şehir
duymaktayız.
mobilyalarıyla da estetik ve ruh katacağımız için mutluyuz.
Amacımız, yaratıcı ve yenilikçi ürünlerimiz sayesinde yeni bir
Amacımız, distribütörlüğünü üstlendiğimiz kent mobilyalarıyla
kentsel anlayışı tanımlayarak, kentsel çevrenin daha verimli
başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan
ve kapsamlı kullanımını teşvik etmektir.
ve
Gürcistan’daki yerleşim merkezlerine değer kazandıracak,
yaşamı güzelleştirecek yeni alanlar yaratmaktır.
ESCOFET 1886 S.A. is a Barcelona-based company that designs
The leading brand in the global GRC sector, FIBROBETON A.Ş.
and manufactures high quality products in architectural
has been established in Istanbul in 1987. Facades of more than
concrete and cast stone. ESCOFET 1886 S.A., a family-run
4.000 buildings in projects exceeding 3.000 in 4 continents
company, was founded in 1886 by Jaume Escofet I Milà.
have been covered with FIBROBETON products within a period
longer than one quarter of a century. By transforming all of
Since its foundation, ESCOFET has been focused on the
the architectural design that had been dreamt up into reality,
improvement of the urban space and architectural quality,
FIBROBETONaims improving the quality of human life and adding
helping to improve citizens' quality of life and stimulate
value to the cultural heritage for the future generations by
their imagination.
providing endurance, aesthetics and spirit to the buildings.
As FIBROBETON, we are pleased to announce about our
It is a pleasure for ESCOFET to introduce FIBROBETON as our
partnership with ESCOFET, therewith we will contribute to
new partner to approach the Turkish urban space market. Our
cities with aesthetics and spirit not only through the facades
aim is to encourage the greater use of the urban environment
of buildings, but also through urban furniture.
by installing creative and innovative products to define a new
By undertaking the distribution of ESCOFET, our objective
urban vocabulary.
is to create new areas to add value to the urban space and
beautify cities in Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan and
Marcos López Antich
ESCOFET 1886 S.A. Genel Müdürü
Georgia with Turkey in the first place.
Dündar Yetişener
FİBROBETON Yönetim Kurulu Başkanı
GRASSHOPPER
TWIG
LUNGO MARE
ISLERO
CONCRET
MAYO
LINK
LEVIT
Makoto Fukuda
Alexander Lotersztain
EMBT arquitectes
Eduardo Arroyo
BAAS arquitectura
Cruz y Ortiz
Nahtrang Disseny
Jaume Artigues
VILNIUS
FLOR
MILENIO
LONGO
CONCRET
SIT
SILLA-U
PINXO
Gae Benedito
Mansilla + Tuñón
EXP Architectes
Manuel Ruisánchez
BAAS arquitectura
Diego Fortunato
Albert Viaplaba + Helio Piñón
José R. Coleman-Davis Pagán
PRIMA MARINA
BOOMERANG
HEBI
EQUAL
CONICA
NIGRA
GODOT
BLOW UP
Escofet_lab
Arriola&Fiol
Elías Torres / Martínez-Lapeña
Pepe Gascón
Escofet_lab
Montse Periel / Màrius Quintana
Díez+Díez diseño
Mansilla + Tuñón
ODOS
SILLARGA
XURRET
VILLETTE
RAVAL
CARGOL
ABRIL
DELICIAS
SCOB arquitectes
Gonzalo Milá / J.C Inés
Iñaki Abalos / Juan Herreros
Tschumi / Erhel / Kurtz
Gerard Arqué / Martín Caneda
Arriola&Fiol
Cruz y Ortiz
Susana Jelen
RIO
NAGUISA
SLOPE
MODULAR
SOL
EXTASIS
BARANA
BILBAO
André Lompreta
Toyo Ito
Pich-Aguilera arquitectes
Josep Lluscà / Ramón Benedito
Diego Fortunato
Arriola&Fiol
MBM Arquitectes / Puigdomenech
Josep Muxart
BAGDAD
KIWI
SUMO
TWIG PLASTIC
NIU
LAUREL & HARDY
SAGRERA
FUL
Helio Piñón
Nahtrang Disseny
Enric Pericas
Alexander Lotersztain
Nahtrang Disseny
Miguel Milá / Gonzalo Milá
Josep Muxart
Jaume Artigues / Pere Cabrera
MORELLA BANCA
MONTSENY
BAN
EXTASI
OTTO
CENICERO SÓCRATES
BOLLARD
KANYA
Helio Piñón
Leopoldo Milá
Carlos Rubio
Arriola&Fiol
Emiliana Design
Escofet
Saeta Estudi
Artigues / Roig / Tarrasó / Henrich
MORELLA JARDINERA
LOOP
LUCO
STARFISH
HIDROJARDINERA
PAPERINA
BORN ICARIA
BALI
Helio Piñón
Rafael de la Hoz
Helio Piñón
Mansilla + Tuñón
Enric Pericas
Salva Fàbregas
Espinet·Ubach, arquitectes
J.Miralles / J.Miró / Atoni Riera
LUCO MOJON
KORO
RETABLO
COOL
LENA
PLAY
CARMEL
ECO PRISMA
Helio Piñón
Patxi Mangado
Rafael de la Hoz
Ramón Úbeda & Otto Canalda
Manuel Ruisánchez
Serra&delaRocha
Enric Pericas / Estrella Ordoñez
Escofet
MORELLA BALIZA
TRAMET
BEIRAMAR
SIT
BILBAO
CARMEL FONT
MOTA
NEK
Helio Piñón
Enric Pericas
Vázquez Consuegra
Diego Fortunato
Josep Muxart
Enric Pericas
Aldayjover arquitectos / ARTEC3
Antoni Riera
Prima MARINA Escofet
Prima Marina serisi, farklı ebatlarda banklar ve bir masa ünitesinden oluşur. Üst yüzeyi, “Deck” şeklinde tik ağacından
olup; dengeli bir yüzeye ve iklimsel koşullara dayanım özelliklerine sahiptir. Escofet’in kendi bünyesindeki tasarım
ekibince gerçekleştirilmiş olan nötr ve soyut tasarımları sayesinde, Prima Marina grubu ürünlerin her ortama, gerek tek
başlarına gerekse lineer bir dizilim şeklinde; hatta “bank ve masa grupları” olarak kullanılmaları olanaklıdır.
The Prima Marina collection comes in various shapes and sizes of benches, complemented with tables. They all come with "Deck"
teakwood cladding on the top surface to guarantee stability and optimum conservation under outdoor weather conditions. The
neutral, abstract design of this series, developed by the Escofet's team of technicians, lends itself to installations in
any situation, either individually in lines, or in flexible clusters of tables and benches.
BANQUETA
TABURE
220
60
3.5
BANCA
BANK
45
60
220
3.5
MASA
MESA
75
90
Özellikler
Characteristics
01. UHPC beton.
01. UHPC Concrete.
02. Üç model: tabure/ bank
220/ masa.
03. Asitle yıkanmış ve su geçirimsiz
bitiş.
mesa.
03. Acid-etched and waterproofed
finish.
04. Slimconcrete renk kartelası.
04. Slimconcrete color chart.
05. Dübel ile montaj ya da serbest
05. Anchored with screws or free-
duruş.
Prima Marina by Escofet
02. Three models: banqueta/ banca 220/
standing.
06. Ağırlık: 132/ 255/ 537 Kg.
06. Weight: 132/ 255/ 537 Kg.
07. Oturulan yüzey tik ağacından “Deck” tipi.
07. Seat with Teka Wood “Deck” type.
Vilnius Gae Benedito
Vilnius bankı, alışageldiğimiz “kent bankı”nın, Slimconcrete (UHPC) ile üretilmiş, çağdaş bir yorumudur.
UHPC malzemesi; plastisite, yüksek dayanım ve çevresel sürdürebilirlik niteliklerini bünyesinde toplamasının yanısıra; “çok
ince organik formlar - rahat bir ergonomi”nin birlikteliğini mümkün kılan; bu özellikleriyle de “çağdaş kent mimarisi”nin
beklentileriyle son derece uyumlu, innovatif bir malzemedir. Vilnius bankı, kollu ve kolsuz olarak iki şekilde tercih
edilebilir. Ürünün oturma yüksekliği ve sırtboyu ve bunların aralarındaki açılar, Avrupa Birliği ile Amerikan şartnamelerine
uygundur.
The Vilnius bench is a contemporary reinterpretation of the traditional street bench. Slimconcrete® manufacture allows to
organic-shaped design to meet with the demands of an comfort for citizens, while shaping a contemporary vision of today’s
city outline. Vilnius is available in two versions: with or without armrests. The seat height and backrest, and the angle
between them, meet the EU and the U.S. regulations.
Özellikler
KOLÇAKLI
/ KOLÇAKSIZ BANK
BANCO
CON REPOSABRAZOS / WITH ARMREST
200
172
01. UHPC beton.
02. Asitle yıkanmış ve su geçirimsiz
bitiş.
03. Slimconcrete renk kartelası.
20
79
04. Dübel ile montaj.
45
05. Ağırlık: 180 Kg.
06. Alüminyum döküm ayaklar
07. Gümüş rengi tozlu fırın boyalı
BANK
BANCO
BANK
200
bitiş.
08. Kolçaklı veya kolçaksız.
79
Characteristics
45
01. UHPC Concrete.
02. Acid-etched and waterproofed
finish.
03. Slimconcrete color chart.
59
04. Anchored with screws.
05. Weight: 180 Kg.
06. Aluminium smelter legs.
. . .
IKILI
DUPLO
300
07. Silver powder coated finish.
08. With or without armrests.
59
180
Vilnius by Gae Benedito
GRASSHOPPER Makoto Fukuda
Grasshopper , bize yolculuklardan, kentlerden, beklemekten ve kır havası solumaktan sözeder. Yanısıra; hareket özgürlüğünden
ve malzemelerin hafifliğinden de… “Henüz tamamlanmamış” izlenimi veren tasarımı, bünyesinde geniş bir boşluğu barındırır.
Bir ucu bizi sıcak bir sohbete davet edercesine, son derece tatlı bir kavisle kapanır… Diğer, açık olan ucu, bizi davetkar
bir şekilde çağırmaktadır. Bizi çevreleyen manzarayı hissetmemizi ve düşüncelerde kaybolmamızı istercesine…
Grasshopper is all about paths, cities, waits, about breathing fresh air from the country. It is also about freedom of
movement and lightness of materials. It covers a wide space with its deliberately incomplete shape. It closes softly to
become a warm to place for a conversation, on one end. On the other, its shapes open up to take us in. They invite us to
think and feel the landscape.
Özellikler
BANK
01. UHPC beton.
02. İki model: bank / masa.
3
03. Asitle yıkanmış ve su geçirimsiz
bitiş.
04. Slimconcrete renk kartelası.
05. Serbest duruş.
06. Ağırlık: 280 / 550 Kg.
Characteristics
01. UHPC Concrete.
02. Two models: bench / table.
MASA
03. Acid-etched and waterproofed
05. Free-standing.
06. Weight: 280 / 550 Kg.
Grasshopper by Makoto Fukuda
3
finish.
04. Slimconcrete color chart.
ODOS SCOB arquitectes
Odos serisi, üniversite kampüslerinin açık hava mekanlarında yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Serinin masaları,
öğrenci bankoları ve tabureleri, kapalı sınıflardan “kaçarak”, açık mekanlara yayılmakta; oraları birer buluşma yerine
dönüştürmekteler. Bu “kaçış”, UHPC betonunun teknik özellikleri sayesinde, objelerin form ve kalınlıklarında kayda değer
bir değişiklik yapılmasına gerek duyulmaksızın, “yumuşak” bir şekilde mümkün olabilmektedir. Odos’un yumuşak ve esnek
hatları, yarattıkları konfor ve yakınlaşma hissi sayesinde kullanıcılarının teknolojiye ve sanal ağlara bağlanmalarına
aracı olabilmektedirler.
The table, desk and stools in the ODOS series are meeting points inspired in classrooms and household dining rooms. The
elegance of Slimconcret allows the this furniture to adapt to the outdoor environment slowly, without sudden changes of
shape or thickness. The smooth, flexible lines of ODOS suggest comfort and proximity, accommodating all those who want to
chat, eat, work, connect or celebrate in public spaces, in the landscape.
Özellikler
MASA
KÜÇÜK MASA
01. UHPC beton.
02. İki model: bank / masa.
03. Asitle yıkanmış ve su geçirimsiz
bitiş.
04. Slimconcrete renk kartelası.
05. Serbest duruş.
06. Ağırlık: 280 / 550 Kg.
Characteristics
01. UHPC Concrete.
02. Two modelos: bench / table.
03. Acid-etched and waterproofed finish.
04. Slimconcrete color chart.
05. Free-standing.
06. Weight: 280 / 550 Kg.
TABURE
Odos by SCOB arquitectes
TWIG Alexander Lotersztain
Twig, modülerlik, etkileşim ve bağlantı kavramlarını sentezleyen bir bank sistemidir. Modüler yapısı ve bağlantısı sayesinde
Twig; kullanıcılarının farklılık, akıcılık ve etkileşimlerini geliştirir. Bu çok yönlü ürünün sıradışı tasarımı sayesinde,
dış mekanlarda “buluşma noktaları” oluşur. Yanısıra, dış mekanların farklı şekillerde kullanımları da sağlanmış olur. Aynı
zamanda inşa edilmiş alanlar ile genel kamu alanlarının hissettirmeden birbirine geçmesine olanak tanır.
TWIG is a system of benches that summarizes the concepts of modularity, interactivity and interconnection. This modularity
and interactivity encourages diversity, fluidity and social interaction amongst the users of TWIG. The design of this
versatile street furniture allows meeting points to be created in the landscape and new uses of outdoor spaces to be
suggested, intermeshing the boundary between constructed zones and public spaces.
237
45
43
193
100
60
Özellikler
Characteristics
01. Çelikle güçlendirilmiş dökme taş.
01. Reinforced cast Stone.
02. Asitle yıkanmış ve su geçirimsiz
bitiş.
finish.
03. Standart renk kartelası.
03. Standard color chart.
05. Ağırlık: 1750 Kg.
05. Weight: 1750 Kg.
04. Serbest duruş.
Twig by Alexander Lotersztain
02. Smooth acid-etched and waterproofed
04. Free-standing.
FLOR Mansilla + Tuñón
Flor, betondan, iki ayrı ebatta üretilebilen, bir oturma elemanıdır. Birden çok Flor’u, benzerlik veya farklılık formatında,
birarada kullanmak olanaklıdır. Ürünün biyomorfik ve radikal görüntüsü, tek başına veya ikili kullanımımlara elverişlidir.
Her iki kullanım şeklinde de kullanıcıların “bireysel özgürlük alanları” korunur. Bu tasarımı hayata geçirmiş olan mimarlar,
Mansilla ve Tunon, derinden etkilendikleri “Eşitliğimiz ve Farklılıklarımız” adlı araştırmadan esinlenerek bu oturma
elemanını yaratmışlardır. Flor’un ilk kez konumlandığı mekan, Madrid Özerk İdaresi’ne ait Kütüphane ve Arşiv binasının
girişindeki bahçedir. Bu şekilde; binaya giriş bölümü görsel anlamda tamamlanarak, aynı zamanda o nokta, bir “buluşma
noktası” fonksiyonu kazanmıştır.
FLOR is a cast stone bench with two formats, installed using a subtle play of similarities and differences. Its radical
biomorphic design permits paired or individual usage to preserve the user´s intimacy. The FLOR bench design employs the
concepts of equality and diversity, part of the research that has inspired the architectural work of architects Mansilla
& Tuñón. FLOR was first installed in the entrance courtyard of the Madrid Regional Library and Archives building, the
former «El Águila» brewery. The architects completed the central area of the project with this bench, which has enhanced
this meeting point for users of the various institutions that share the complex.
Özellikler
Characteristics
01. Çelikle güçlendirilmis dökme taş.
01. Reinforced cast Stone.
03. Asitle yıkanmış ve su geçirimsiz
03. Acid-etched and waterproofed
02. İki model: büyük / küçük.
bitiş.
finish.
04. Standart renk kartelası.
04. Standard color chart.
05. Serbest duruş.
05. Free-standing.
06. Ağırlık: 1745 / 1014 Kg.
Flor by Mansilla + Tuñon
02. Two models: big / small.
06. Weight: 1745 / 1014 Kg.
BOOMERANG Arriola&Fiol
Boomerang, renklendirilmiş betondan üretilmiş bir kent mobilyasıdır. Tasarımının ardında; iletişim kurmak, hareket etmek
veya oyun oynamak üzere, “insanları ortak alanlara çağırmak” düşüncesi yatmaktadır. Adından ve şeklinden anlaşılacağı
üzere; uçmak ve paylaşılmak düşüncesinden yola çıkılarak icat edilmiş, eğlenceli bir objeyi çağrıştıran bir oturma
ünitesidir, Boomerang. Bu ürün, Barcelona’daki Gran Via ana arteri için tasarlanmış olan NUEVAS BANCAS (yeni banklar)
koleksiyonunun bir parçasıdır. Bu koleksiyon, farklı kullanımlar için tasarlanmış; eski antik çağların devasa ebatlarını
sembolize eden, fosillere ve deniz kabuklarına göndermede bulunan, masa ve oturma gruplarından oluşmaktadır. Koleksiyonu
oluşturan parçalardan herbiri; diğerlerinden farklı şekli, ebadı ve malzemesi sayesinde, farklı bir durumu ya da objeyi
sembolize eder.
BOOMERANG is a an urban element in coloured cast stone, designed to integrate public spaces that need a pleasant
counterpoint that welcomes communication, movement and play. As its name and shape suggest, this seat evokes the character
of a toy designed to fly and be shared. This product is part of the NEW BENCHES FOR GRAN VIA IN BARCELONA collection, a
suite of multiple seats and bench series for multiple uses, with references to the realm of fossils and shells, aimed at
representing the true dimension of our ancestral nature. Each of these items has a unique geometry. The different shapes,
sizes and materials of these products bring different elements and situations to mind.
Özellikler
Characteristics
01. Çelikle güçlendirilmiş dökme taş.
01. Reinforced cast Stone.
02. Asitle yıkanmış ve su geçirimsiz
bitiş.
finish.
03. Standart renk kartelası.
03. Standard color chart.
05. Ağırlık: 1850 Kg.
05. Weight: 1850 Kg.
04. Serbest duruş.
Boomerang by Arriola&Fiol
02. Acid-etched and waterproofed
04. Free-standing.
sILLARGA SICURTA Gonzalo Milá / Juan Carlos Inés
Sillarga, kullanım kolaylığı, boyut ve ağırlık gibi faktörler göz önünde tutularak, betondan tek parça olarak dökülmüş
bir şezlongtur. Aynı zamanda, “kent mobilyasının bireyselleştirilmesi” yaklaşımından hareketle ürün ile kullanıcısı olan
bireyi yakınlaştırma ve böylece, “ürünü erişilir kılma” çabasının bir sonucudur bu tasarım... Hor kullanılma, ekstrem
iklim koşullarına dayanıklılık ve çalınma olasılığı gibi risklerin bulunduğu, “zor kullanım koşullarında” kullanılabilme
ihtiyacı, ürünün tasarım aşamasında dikkate alınmıştır. Sillarga’ya eşlik edebilecek bir “kardeşi” de söz konusudur:
Sicurta. Sicurta da, betondan mamül, Sillarga’nın ergonomik formunu ve rahatlığını yineleyen bir kent sandalyesidir.
Sillarga
the idea
solution
familiar
is a cast stone recliner produced as a single piece for reasons of use, dimensions and weight. Coinciding with
of individualizing street furniture, it seems closer and more accessible to users. It provides a very efficient
to the problem of usage in severe environments with vandalism, harsh climates or theft. Sillarga seems to call for
company: Sicurta. This is a reinforced stone seat that shares the comfort and the ergonomic shape of Sillarga.
Özellikler
SILLARGA
01. Çelikle güçlendirilmiş dökme taş.
02. İki model: sillarga / sicurta.
03. Asitle yıkanmış ve su geçirimsiz
bitiş.
04. Standart renk kartelası.
05. Dübel ile montaj.
06. Ağırlık: 320 / 240 Kg.
Characteristics
01. Reinforced cast stone.
02. Two models: sillarga / sicurta.
03. Acid-etched and waterproofed
finish.
04. Standard color chart.
05. Anchored with screws.
06. Weight: 320 / 240 Kg.
Sillarga Sicurta by G.Milà / J.C. Inés
SICURTA
NAGUISA Toyo Ito
Naguisa, kentsel alanın içine eklemlenmek veya büyük bir parkın dokusunu oluşturmak düşüncesiyle, prekast betondan
üretilmiş, modüler sistemde bir banktır. Naguisa, varlığı ile içine katıldığı alanları bir peyzaja dönüştürür. Bir
akarsunun kişilikli akışını anımsatan yumuşak kıvrımları, kullanıcılarının hayalgüçlerini harekete geçirir. Naguisa’nın,
4 metre boyunda bir daire kesiti yapısı; buradan da “organik formlar şeklinde” oyularak meydana getirilmiş oturma bölümleri
vardır. Orta bölümündeki yüksek bölüm, yaslanmak veya kol dayamak için düşünülmüştür. Birbirinden farklı olan alçak
bölümleri, günışığının farklı yansımaları sayesinde, “canlı bir organizma” izlenimi verir.
Naguisa is a cast stone bench designed to be integrated into an urban setting or a large park. Its mere presence can
turn spaces into harmonious landscapes. Its gentle curves are reminiscent of a flowing river that ambivalently calls for
a dignified existence while at the same time awakening the user’s imagination. The design of this bench is based on a
four metre long arc sector. Its curved, excavated surface creates different spaces that fulfil its seating function in a
consecutive, organic way.
Özellikler
01. Çelikle güçlendirilmiş dökme taş.
02. Modeller: 7500A / 7500B /
11000A / 11000B
03. Asitle yıkanmış ve su geçirimsiz
bitiş.
04. Naguisa grisi.
05. Serbest duruş.
06. Ağırlık: 2450 / 2250 /
2750 / 2600 Kg.
Characteristics
01. Reinforced cast Stone.
02. Models: 7500A / 7500B /
11000A / 11000B
03. Soft acid-etched and waterproofed
finish.
04. Naguisa grey color.
05. Free-standing.
06. Weight: 2450 / 2250 /
2750 / 2600 Kg.
Naguisa by Toyo Ito
RENKLER VE BİTİŞLER COLOURS AND FINISHES
GR P
Polished Grey
TEKSTÜRLER
TEXTURES
B&W P
Polished
Black&WHITE
gr
NG P
Acid-etched grEy
Polished BLACK
ca P
NG
polished c.a. grey
Acid-etched BLACK
01
06
Two different
shallow relief
acid-etched
mould for cast
finishes
stone
02
ca
RJ p
Acid-etched c.a. grEy
Polished REDDISH
gn
RJ
naguisa grEy
Acid-etched REDDISH
gb p
polished grey-white
bl p
polished white
bl
Acid-etched white
bg p
polished beig
linear rubber
07
mould with
stainsteel circles
surface coating
embebed
03
RA p
organic rubber
08
polished REDDISH
mould with
rubber mould pres-
ALICANT
surface coating
sed Texture
04
09
three-dimensional
shallow relief
rubber mould with
letters mould
polycarbonate glass
for uhpc
RA
Acid-etched REDDISH
aLICANT
UHPC BG
BEIGE
UHPC GR
10
GREY
one panel two finishes. a: reces-
05
Polished Grey: Sİlİnmİş
Acid-etched grEy: ASİTLE YIKANMIŞ
bg
UHPC NG
Acid-etched beig
BLACK
01:
02:
03:
04:
05:
İKİ FARKLI DÜZEYDE ASİTLE YIKANMIŞ BİTİŞ
ÖZEL YÜZEY KAPLAMALI lİNEER KAUÇUK KALIP
ÖZEY YÜZEY KAPLAMALI ORGANİK KAUÇUK KALIP
POLKARBONAT CAMLI 3 BOYUTLU KAUÇUK KALIP
DAMA TAHTASI DOKUSUNDA DELİKLİ YÜZEY
sed holes extra-
perforated in a
smooth finish.
checkerboard
b: Agressive acid-
pattern
etched
06:
07:
08:
09:
10:
DÖKME TAŞ İÇİN YÜZEYSEL RÖLYEF
PASLANMAZ ÇELİK KÜRECİKLER GÖMÜLÜ
TEKSTÜR BASKILI KAUÇUK KALIP
UHPL BETON ÜZERİNE YÜZEYSEL RÖLYEF HARFLER
AYNI PANEL ÜZERİNDE FARKLI BİTİŞ
Distributed by:
Uzka İş Merkezi, Ertürk Sokak
No: 11 34810 Kavacık - İstanbul
T. +90 216 693 04 04
F. +90 216 693 04 00
[email protected]
www.fibrobeton.com.tr
Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción
Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151
[email protected]
www.escofet.com
Follow us:
Los nombres, marcas y modelos industriales de los
productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por
Escofet sobre sus productos puede sufrir modificaciones sin previo aviso.
The names, brands and industrial models of the products have been registered in the respective offices.
The technical information provided by Escofet about
its products may be modified without prior notice.
Download

Turkish edition from Barcelona