T.C.
CELAL BAYAR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK
BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETĐM 2013–2014 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI
I. SINIF
I. SINIF
II. SINIF
II. SINIF
III. SINIF
III. SINIF
IV. SINIF
IV. SINIF
A Grubu
B Grubu
A Grubu
B Grubu
A Grubu
B Grubu
A Grubu
B Grubu
P
09.00–09.45
1
Lineer Cebir II -
101
Cebire Giriş II - 112
Komp.Fonk Teo.II -102
A
09.55–10.40
2
Lineer Cebir II -
101
Cebire Giriş II - 112
Komp.Fonk Teo.II -102
K. Dif. Denk. II- 113
K.Dif. Denk. II - 113
Komp.Fonk Teo.II -
Z
10.50–11.35
3
Đngilizce –309
Dif. Denk. II – 103
Dif. Denk. II - 112
Dif. Geo. II - 104
A
11.45–12.30
4
Đngilizce –309
Dif. Denk. II - 103
Dif. Denk. II - 112
Dif. Geo. II - 104
T
13.30–14.15
5
Türk Dili II - Anfi 2
Soyut Mat. II - 101
Cebire Giriş II – 112
Ana. Geo. II - 113
Topoloji II (102) / Oyun teori (202)
E
14.25–15.10
6
Türk Dili II - Anfi 2
Soyut Mat. II - 101
Cebire Giriş I - 112
Ana. Geo. II - 113
Topoloji II(102)/ Oyun teori (202)
S
15.20–16.05
7
Soyut Mat. II -113
Türk Dili II -
Ana. Geo. II –112
G.Top. Giriş II – 102
Nüm. Analiz II – 101
Đ
16.15–17.00
8
Soyut Mat. II -113
Türk Dili II -
Ana. Geo. II –112
G.Top. Giriş II – 102
Nüm. Analiz II – 101
09.00–09.45
1
Lineer Cebir II - 101
Đngilizce – 102
Đleri Analiz II -113
Lineer Cebir II - 101
Đngilizce -102
Đleri Analiz II -113
Anfi 2
Anfi 2
S
09.55–10.40
2
A
10.50–11.35
3
11.45–12.30
4
13.30–14.15
5
Soyut Mat. II – 101
L
14.25–15.10
6
Soyut Mat. II - 101
I
15.20–16.05
7
16.15–17.00
8
Ç
09.00–09.45
1
Đnkılap – 102
Lineer Cebir II – 101
Dif. Geo. II -112
A
09.55–10.40
2
Đnkılap – 102
Lineer Cebir II – 101
Dif. Geo. II - 112
R
10.50–11.35
3
Ş
11.45–12.30
4
A
13.30–14.15
5
M
14.25–15.10
6
B
15.20–16.05
7
Beden E./Müzik - 309
Beden E./Müzik- 309
102
102
Tem.Bil.Tekn.K.
(Bilg. Lab.)
Tem.Bil.Tekn.K.
(Bilg. Lab.)
Đnkılap – 310
Analiz II - 101
Đnkılap – 310
K.Dif. Denk. II - 101
Mat. Bil. Tar-112
Mat. Bil. Tar-112
Đleri Analiz II - 104
Analiz IV - 112
Dif. Geo. II - 101
Bil. Hes. II -102
Nüm. Analiz II - 113
Analiz IV - 112
Dif. Geo. II - 101
Bil. Hes. II -102
Nüm. Analiz II - 113
Analiz IV – 113
Topoloji II(102) / Mesleki Yab. Dil (310)
Fonk. Analiz II -112
Int. Denk. -104
Analiz IV - 113
Topoloji II(102) / Mesleki Yab. Dil (310)
Fonk. Analiz II -112
Int. Denk. -104
Fonk. Analiz II -112
G.Top. Giriş II -113
G.Top. Giriş II -102
Nüm. Analiz II - 101
G.Top. Giriş II - 113
G.Top. Giriş II -102
Nüm. Analiz II – 101 Fonk. Analiz II -112
Mat. Bil. Tar -113
Mat. Bil. Tar-113
Ana. Geo. II - 113
Fonk. Analiz II -101
Cebire Giriş II - 112
Ana. Geo. II - 113
Fonk. Analiz II - 101 Int. Denk. -102
Ana. Geo. II - 112
Cebire Giriş II – 113
Bil. Hes. II -102
Fonk.Analiz II -110
Cebire Giriş II -113
Bil. Hes. II -102
Fonk..Analiz II -110
Cebire Giriş II – 112
Analiz II- 101
Nüm. Analiz II -113
Đleri Analiz II – 104
Tem.Bil.Tekn.K.
(Bilg. Lab.)
K. Dif. Denk. II – 101
Komp.Fonk Teo.II -
Tem.Bil.Tekn.K.
(Bilg. Lab.)
Nüm. Analiz II –113
Ana. Geo. II - 112
G.Top. Giriş II -112
Fourier Analizi-101
Int. Denk. -102
A
16.15–17.00
8
P
09.00–09.45
1
G.Top. Giriş II -112
Fourier Analizi-101
Fizik II – 102
Analiz IV – 101
Soyut Cebir. II -112
K. Dif. Denk. II-113
Soyut Cebir. II -112
K.Dif. Denk. II – 113
E
09.55–10.40
2
Halk O/ Resim
Fizik II - 102
Analiz IV – 101
R
10.50–11.35
3
Lineer Cebir II – 101
Halk Oyunları/Resim
Dif. Denk. II – 112
Dif. Denk. II – 113
Đleri Analiz II – 310
Soyut Cebir. II -102
K. Dif. Denk. II - 103
Ş
11.45–12.30
4
Lineer Cebir II – 101
Dif. Denk. II - 112
Dif. Denk. II -113
Đleri Analiz II – 310
Soyut Cebir. II -102
K.Dif. Denk. II – 103
E
13.30–14.15
5
Analiz II - 102
M
14.25–15.10
6
Analiz II – 102
B
15.20–16.05
7
Fizik II-112
Mesleki Yab. Dil-102/ Oyun teori-101
E
16.15–17.00
8
Fizik II-112
Mesleki Yab. Dil-102/ Oyun teori-101
09.00–09.45
1
Soyut Mat. II – 101
Soyut Cebir. II - 112
C
09.55–10.40
2
Soyut Mat. II -101
Soyut Cebir. II - 112
U
10.50–11.35
3
Analiz II – 101
Đleri Analiz II – 112
11.45–12.30
4
Analiz II - 101
Đleri Analiz II- 112
13.30–14.15
5
Soyut Cebir. II - 101
M
14.25–15.10
6
Soyut Cebir. II - 101
A
15.20–16.05
7
16.15–17.00
8
Analiz II –113
Analiz IV -101
Dif. Geo. II – 112
Fourier Analizi - 110
Analiz II –113
Analiz IV -101
Dif. Geo. II – 112
Fourier Analizi - 110
Not: Dersler yanlarında belirtilen numaralardaki dersliklerde yapılacaktır.
Komp.Fonk Teo.II –
102
Komp.Fonk Teo.II –
Komp.Fonk Teo.II –
102
Komp.Fonk Teo.II –
102
102
Araştırma Projesi
Araştırma Projesi
Araştırma Projesi
Araştırma Projesi
T.C.
CELAL BAYAR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK
BÖLÜMÜ ĐKĐNCĐ ÖĞRETĐM 2013–2014 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI
I. SINIF
II. SINIF
III. SINIF
A Grubu
P
17.00-17.45
1
Fizik II – 309
Cebire Giriş II – 112
Komp.Fonk Teo.II -
III. SINIF
IV. SINIF
IV. SINIF
B Grubu
A Grubu
B Grubu
Dif. Geo. II - 103
102
A
17.50-18.35
2
Fizik II - 309
Cebire Giriş II - 112
Komp.Fonk Teo.II -
Dif. Geo. II - 103
102
K. Dif. Denk. II- 101
Fonk. Analiz II - 113
K.Dif. Denk. II - 101
Fonk. Analiz II - 113
Z
18.40-19.25
3
Soyut Mat. II - 101
Dif. Denk. II - 112
Dif. Geo. II - 113
Komp.Fonk Teo.II - 102
Fonk. Analiz II – 103
K. Dif. Denk. II - 111
A
19.30-20.15
4
Soyut Mat. II - 101
Dif. Denk. II - 112
Dif. Geo. II - 113
Komp.Fonk Teo.II - 102
Fonk. Analiz II - 103
K.Dif. Denk. II – 111
T
20.20-21.05
5
G.Top. Giriş II -112
G.Top. Giriş II – 112
E
21.10-21.55
6
S
22.00-22.45
7
Đ
22.50-23.35
8
17.00-17.45
1
Lineer Cebir II -101
G.Top. Giriş II – 113
Mesleki Yab. Dil /-102
Oyun teori-103
Bilimsel Hesaplama – 112
Fonk.Ana. II - 104
17.50-18.35
2
Lineer Cebir II - 101
G.Top. Giriş II – 113
Mesleki Yab. Dil /102
Oyun teori-103
Bilimsel Hesaplama. – 112
Fonk..Ana. II - 104
S
A
18.40-19.25
3
Soyut Mat. II - 102
Analiz IV – 101
Đleri Analiz II – 113
Nüm. Analiz II – 112
Int. Denk. - 104
19.30-20.15
4
Soyut Mat. II - 102
Analiz IV - 101
Đleri Analiz II- 113
Nüm. Analiz II - 112
Int. Denk. - 104
20.20-21.05
5
Türk Dili – 101
Ana. Geo. II –113
Mat. Bil. Tar-112
L
21.10-21.55
6
Türk Dili – 101
Ana. Geo. II - 113
Mat. Bil. Tar-112
I
22.00-22.45
7
Beden E./113
22.50-23.35
8
Müzik - 113
Ç
17.00-17.45
1
Analiz II- 102
Ana. Geo. II – 101
Dif. Geo. II – 112
Soyut Cebir. II - 103
Bilimsel Hesaplama – 113
Nüm. Analiz II – 104
A
17.50-18.35
2
Analiz II - 102
Ana. Geo. II – 101
Dif. Geo. II – 112
Soyut Cebir. II - 103
Bilimsel Hesaplama – 113
Nüm. Analiz II - 104
R
18.40-19.25
3
Đnkılap – 102
Cebire Giriş II – 101
Dif. Geo. II - 103
Fonk. Analiz II -113
Int. Denk. - 112
Ş
19.30-20.15
4
Đnkılap – 102
Cebire Giriş II – 101
Dif. Geo. II - 103
Fonk. Analiz II - 113
Int. Denk. – 112
A
20.20-21.05
5
Tem.Bil.Tekn.K.
Soyut Cebir. II - 112
(Bilg. Lab.)
M
21.10-21.55
6
Tem.Bil.Tekn.K.
Soyut Cebir. II - 112
Fourier Analizi-113
Fourier Analizi-113
(Bilg. Lab.)
B
22.00-22.45
7
Đngilizce -101
Mat. Bil. Tar -113
A
22.50-23.35
8
Đngilizce -101
Mat. Bil. Tar-113
P
17.00-17.45
1
Analiz II - 101
Analiz IV – 112
E
17.50-18.35
2
Analiz II – 101
Analiz IV – 112
R
18.40-19.25
3
Lineer Cebir II – 101
Ş
19.30-20.15
4
Lineer Cebir II – 101
E
20.20-21.05
5
HalkO. /Resim
M
21.10-21.55
6
B
22.00-22.45
7
E
22.50-23.35
8
K. Dif. Denk. II-103
K. Dif. Denk. II - 113
K.Dif. Denk. II – 103
K.Dif. Denk. II - 113
Dif. Denk. II – 112
Topoloji II (102)/ Mesleki Yab. Dil (104)/ Oyun
teori (310)
Topoloji II (102)/ Mesleki Yab. Dil (104)/ Oyun
teori (310)
Đleri Analiz II – 102
Đleri Analiz II – 113
Nüm. Analiz II - 103
Nüm. Analiz II - 104
Dif. Denk. II - 112
Đleri Analiz II – 102
Nüm. Analiz II - 103
Nüm. Analiz II - 104
Đleri Analiz II – 113
Topoloji II / 102
Fourier Analizi-101
Topoloji II / 102
Fourier Analizi-101
17.00-17.45
1
Soyut Cebir. II - 101
Đleri Analiz II – 112
C
17.50-18.35
2
Soyut Cebir. II - 101
Đleri Analiz II- 112
U
18.40-19.25
3
Komp.Fonk Teo.II-
Soyut Cebir. II - 112
102
19.30-20.15
4
Komp.Fonk Teo.II-
Soyut Cebir. II - 112
102
20.20-21.05
5
Komp.Fonk Teo.II –102
M
21.10-21.55
6
Komp.Fonk Teo.II – 102
A
22.00-22.45
7
Araştırma Projesi
Araştırma Projesi
22.50-23.35
8
Araştırma Projesi
Araştırma Projesi
Not: Dersler yanlarında belirtilen numaralardaki dersliklerde yapılacaktır.
Download

tc celal bayar üniversitesi fen-edebiyat fakültesi matematik bölümü