Ç.Ü.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK TEMİZLİK TALİMATI
DOKÜMAN NO: TY-TL-11 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014
SAYFA 1 / 10
REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00
1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları
önlemek için hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak
amacıyla uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve uyulmasını sağlamaktır.
2-Kapsam: Ç.Ü Diş hekimliği Fakültesi kapsamındaki tüm klinikleri ve ek odaları ve birimde
görev yapan temizlik firması çalışanını ve birim sorumlusunu kapsar.
3-Sorumlular: Hekimler, Klinik sorumlu hemşireler, temizlik görevlileri
4-Uygulama
4.1 Ağız diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Günlük Temizlik
 Bölüm temizliğine başlamadan önce EL HİJYEN TALİMATI ve KİŞİSEL KORUYUCU
KULLANIM TALİMATIna uygun hareket edilir
 Bölüm pencere ve kapıları açılarak havandırılır
 Bölümün tüm Ünit Yüzeylerinin ve Kreşuarlarının temizlenir ve ihtiyaç halinde
tekrarlanır
•
Bölümün tüm Ünit Örtülerinin değiştirilir ( her sabah ve ihtiyaç halinde)
•
Bölümün lavobaların temizlenir (peçetelik ,sabunluk, ayna v.s)
•
Bölümün cihazları yüzeysel temizlenir
•
Sterilizasyon ünitesi yüzeysel temizlenir
•
Bölümün çöp kovaları temizlenir ve çöplerin alınır
•
Bölümü çöp atıklarının alınması takibi yapılır
•
Bölümün pencere önleri temizlenir
•
Bölüm deposunun temizliği ve düzeni yapılır
•
Bölüme ait dinlenme odaları temizlenir
•
Bölümün tüm cam yüzeyleri ve cam kapıları(kapı kulpları, cam bölmeleri gibi)
temizlenir ihtiyaç halinde tekrarlanır
•
Bölümün yer yüzeyleri temizlenir ve dezenfektanlı ajan ile silinir ( sabah – öğlen ve
ihtiyaten)
•
Bölümün eksik temizlik malzemeleri yetkili bölümden temin edilir
HAZIRLAYAN
GÜLÇİN ÖZDİL
KONTROL/KALİTE YÖN.DİREKTÖRÜ
PROF.DR.H.OĞUZ YOLDAŞ
ONAY/BAŞHEKİM
PROF.DR.M.SERDAR TOROĞLU
Ç.Ü.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK TEMİZLİK TALİMATI
DOKÜMAN NO: TY-TL-11 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014
SAYFA 2 / 10
REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00
•
Bölümün sterilizasyona gidecek malzemelerin transferi ve takibi yapılır
•
Bölümün cerrahi aspiratörleri temizlenir.
•
Bölümün alet transfer arabasının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi (ihtiyaç
halinde tekrarlanması)
•
Bölümün tüm kalorifer peteklerinin yüzeyleri temizlenir
•
Bölümün sekreterlik bankoları temizlenir
•
Bölüm sekreterliği temizlenir
4.2 Haftalık temizlik


Bölüm temizliğine başlamadan önce EL HİJYEN TALİMATI ve KİŞİSEL KORUYUCU
KULLANIM TALİMATIna uygun hareket edilir
Bölüm pencere ve kapıları açılarak havandırılır
•
Bölüm içi cam yüzeylerin temizlenir
•
Bölüm pencere ve kapıları açılarak havalandırılır.
•
Bölümün detaylı temizliği yapılır
•
Bölüm pencerelerinin iç yüzey temizliği yapılır
•
Bölümün elektrik süpürgesi ile ayrıntılı temizliği yapılır
•
Bölümün çöp kovalarının yıkanır dezenfekte edilir
•
Bölüm e ait balkon ve kenarları yıkanır
•
Bölümde kullanılan tıbbi atık kutusunun takibi ve gerekliliğinde değişimi yapılır
•
Bölümde bulunan hekim çalışma masa ve dolaplarının detaylı temizliği ve folyolan
ması yapılır
•
Bölüme ait ek odaların detaylı temizlenir ve gelen sarf malzeme dolaplarına düzenli
şekilde yerleştirilir.
•
Bölüme ait tıbbi cihazlar sorumlu personel denetiminde temizlenir.
•
Bölüme ait sarf malzemelerin transferini sağlayıp depoya düzenli şekilde yerleştirilir
HAZIRLAYAN
GÜLÇİN ÖZDİL
KONTROL/KALİTE YÖN.DİREKTÖRÜ
PROF.DR.H.OĞUZ YOLDAŞ
ONAY/BAŞHEKİM
PROF.DR.M.SERDAR TOROĞLU
Ç.Ü.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK TEMİZLİK TALİMATI
DOKÜMAN NO: TY-TL-11 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014
SAYFA 3 / 10
REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00
5.1 Restoratif Diş Tedavisi Ve Endodonti bölümü günlük temizlik
 Bölüm temizliğine başlamadan önce EL HİJYEN TALİMATI ve KİŞİSEL KORUYUCU
KULLANIM TALİMATI na uygun hareket edilir. KULLANIM TALİMATIna uygun hareket
edilir
 Bölüm pencere ve kapıları açılarak havandırılır.

Bölümün tüm Ünit Yüzeylerinin ve Kreşuarlarının temizlenir ve ihtiyaç halinde
tekrarlanır
•
Bölümün tüm Ünit Örtülerinin değişir ( her sabah ve ihtiyaç halinde)
•
Bölümün lavobaların temizlenir (peçetelik, sabunluk ve aynalar v.s)
•
Bölümün cihazlarının yüzeysel temizliği yapılır

Sterilizasyon ünitesinin yüzeysel temizliği yapılır
•
Bölüm çöp kovalarının temizlenir ve çöplerin alınır
•
Bölüm çöp atıkların alınmasının takibi yapılır
•
Bölümün pencere önleri temizlenir
•
Bölüm deposu temizlenir
•
Bölüme ait dinlenme odaları temizlenir
•
Bölümün tüm cam yüzeyleri ve cam kapıları(kapı kupları cam bölmeler dahil)
temizlenir ve ihtiyaç halinde tekrarlanır
•
Bölümün yer yüzeyleri temizlenir ve talimatlara uygun dezenfektanlı ajan ile silinir (
sabah – öğlen ve ihtiyaten)
•
Bölümün eksik temizlik malzemelerinin yetkili bölümden temin edilmesi
•
Bölümün sterilizasyona gidecek malzemelerin transferi ve takibinin yapılması
•
Bölümün alet transfer arabasının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi (ihtiyaç
halinde tekrarlanması)
•
Bölümün tüm kalorifer petek yüzeyleri temizlenir
•
Bölümün sekreterlik bankoları temizlenir.
HAZIRLAYAN
GÜLÇİN ÖZDİL
KONTROL/KALİTE YÖN.DİREKTÖRÜ
PROF.DR.H.OĞUZ YOLDAŞ
ONAY/BAŞHEKİM
PROF.DR.M.SERDAR TOROĞLU
Ç.Ü.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK TEMİZLİK TALİMATI
DOKÜMAN NO: TY-TL-11 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014
SAYFA 4 / 10
REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00
5.2 haftalık temizlik


Bölüm temizliğine başlamadan önce EL HİJYEN TALİMATI ve KİŞİSEL KORUYUCU
KULLANIM TALİMATI`na uygun hareket edilir.
Bölüm pencere ve kapıları açılarak havalandırılır.
•
Bölüm içi cam yüzeyler temizlenir
•
Bölüm detaylı temizlenir
•
Bölüm pencerelerinin iç yüzeyi temizlenir
•
Bölümün elektrik süpürgesi ile ayrıntılı temizliği yapılır
•
Bölümün çöp kovalarının yıkanıp dezenfekte edilir
•
Bölüm e ait balkon ve kenarları yıkanır
•
Bölümde kullanılan tıbbi atık kutusunun takipi ve değişimi yapılır
•
Bölümde bulunan hekim çalışma masa ve dolapları detaylı temizlenir( folyolanması)
•
Bölüme ait ek odaları detaylı temizlenir ve gelen sarf malzeme düzenli şekilde
yerleştirilir
•
Bölüme ait tıbbi cihazlar sorumlu personel denetiminde temizlenir.
•
Bölüme ait sarf malzemelerin transerini sağlayıp depoya düzenli şekilde yerleştirilir.
6.1 Pedodonti kliniği günlük temizlik
 Bölüm temizliğine başlamadan önce EL HİJYEN TALİMATI ve KİŞİSEL KORUYUCU
KULLANIM TALİMATIna uygun hareket edilir
 Bölüm pencere ve kapıları açılarak havandırılır
 Bölümün tüm Ünit Yüzeyleri ve Kreşuarları temizlenir ve ihtiyaç halinde tekrarlanır
•
Bölümün tüm Ünit Örtüleri değişir( her sabah ve ihtiyaç halinde)
•
Bölümün lavaboları temizlenir (peçetelik,sabunluk ve aynalık v.s)
•
Bölümün cihazları yüzeysel temizlenir
•
Sterilizasyon ünitesi yüzeyi temizlenir
HAZIRLAYAN
GÜLÇİN ÖZDİL
KONTROL/KALİTE YÖN.DİREKTÖRÜ
PROF.DR.H.OĞUZ YOLDAŞ
ONAY/BAŞHEKİM
PROF.DR.M.SERDAR TOROĞLU
Ç.Ü.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK TEMİZLİK TALİMATI
DOKÜMAN NO: TY-TL-11 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014
SAYFA 5 / 10
REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00
•
Bölüm çöp kovaları temizlenir ve çöpleri alınır
•
Bölüm çöp atıklarının alım takibi yapılır
•
Bölümün pencere önleri temizlenir
•
Bölüm deposunun temizlenir ve düzeni sağlanır
•
Bölüme ait dinlenme odaları temizlenir
•
Bölümün tüm cam yüzeyleri ve cam kapıları(kapı kulpları,cam bölmeleri gibi)
temizlenir ihtiyaç halinde tekrarlanır
•
Bölümün yer yüzeyleri temizlenir ve dezenfektan ajan ile silinmesi ( sabah – öğlen ve
ihtiyaten)
•
Bölümün eksik temizlik malzemeleri sorumlu bölümden temin edilir
•
Bölümün alet transfer arabasının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi (ihtiyaç
halinde tekrarlanması)
•
Bölümün sterilizasyona gidecek malzemelerin transferi ve takibi yapılır

Bölümün tüm kalorifer peteklerinin yüzeyleri temizlenir
•
Bölümün sekreterlik bankoları temizlenir
6.2 Haftalık

Bölüm temizliğine başlamadan önce EL HİJYEN TALİMATI ve KİŞİSEL KORUYUCU
KULLANIM TALİMATI na uygun hareket edilmelidir
Bölüm pencere ve kapıları açılarak havandırılır

•
Bölüm içi cam yüzeyler temizlenir
•
Bölüm detaylı temizlenir
•
Bölüm pencerelerinin iç yüzeyi temizlenir
•
Bölümün elektrik süpürgesi ile ayrıntılı temizlenir
•
Bölümün çöp kovalarının yıkanıp dezenfekte edilir
•
Bölüm e ait balkon ve kenarları yıkanır.
HAZIRLAYAN
GÜLÇİN ÖZDİL
KONTROL/KALİTE YÖN.DİREKTÖRÜ
PROF.DR.H.OĞUZ YOLDAŞ
ONAY/BAŞHEKİM
PROF.DR.M.SERDAR TOROĞLU
Ç.Ü.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK TEMİZLİK TALİMATI
DOKÜMAN NO: TY-TL-11 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014
SAYFA 6 / 10
REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00
•
Bölümde kullanılan tıbbi atık kutusunun takibi ve değişimi yapılır
•
Bölümde bulunan hekim çalışma masa ve dolapları detaylı temizlenir( folyolanması)


Bölüme ait ek odalar detaylı temizlenir
Bölüme ait gelen sarf malzemenin transferi sağlanıp ve depoya düzenli şekilde
yerleştirilir.

Bölüme ait tıbbi cihazlar sorumlu personel denetiminde temizlenir
7.1 Periodontoloji kliniği günlük temizlik
 Bölüm temizliğine başlamadan önce EL HİJYEN TALİMATI ve KİŞİSEL KORUYUCU
KULLANIM TALİMATIna uygun hareket edilir
 Bölümün kapı ve pencereleri açılarak havalandırılır
 Bölümün tüm Ünit Yüzeyleri ve Kreşuarları temizlenir ve ihtiyaç halinde tekrarlanır
•
Bölümün tüm Ünit Örtüleri değişir ( her sabah ve ihtiyaç halinde)
•
Bölümün lavobaları temizlenir (peçetelik, sabunluk ve ayna v.s)
•
Bölümün cihazları yüzeysel temizlenir
•
Sterilizasyon ünitesi yüzeyi temizlenir
•
Bölümün çöp kovaları temizlenir ve çöpleri alınır
•
Bölümün çöp atıkların alınır takibi yapılır
•
Bölümün pencere önleri temizlenir
•
Bölüm deposunun temizlenir ve düzeni sağlanır
•
Bölüme ait dinlenme odaları temizlenir
•
Bölümün tüm cam yüzeyleri ve cam kapıları temizlenir ihtiyaç halinde tekrarlanır
•
Bölümün cerrahi aspiratörleri temizlenir
•
Bölümün yer yüzeyleri temizlenir ve dezenfektan ajan ile silinir ( sabah – öğlen ve
ihtiyaten)
•
Bölümün eksik temizlik malzemeleri sorumlu birimden alınır.
HAZIRLAYAN
GÜLÇİN ÖZDİL
KONTROL/KALİTE YÖN.DİREKTÖRÜ
PROF.DR.H.OĞUZ YOLDAŞ
ONAY/BAŞHEKİM
PROF.DR.M.SERDAR TOROĞLU
Ç.Ü.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK TEMİZLİK TALİMATI
DOKÜMAN NO: TY-TL-11 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014
SAYFA 7 / 10
REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00
•
Bölümün sterilizasyona gidecek malzemelerin transferi ve takibi yapılır.
•
Bölümün alet transfer arabasının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi (ihtiyaç
halinde tekrarlanması)

Bölümün tüm kalorifer peteklerin yüzeyleri temizlenir
•
Bölümün sekreterlik bankoları temizlenir
7.2 Haftalık temizlik

Bölüm temizliğine başlamadan önce EL HİJYEN TALİMATI ve KİŞİSEL KORUYUCU
KULLANIM TALİMATI na uygun hareket edilir
Bölüm pencere ve kapıları açılarak havandırılır

•
Bölüm içi cam yüzeyleri temizlenir
•
Bölüm detaylı temizlenir
•
Bölüm pencerelerinin iç yüzeyi temizlenir
•
Bölüm elektrik süpürgesi ile ayrıntılı temizlenir
•
Bölümün çöp kovaları yıkanır dezenfekte edilir
•
Bölüm e ait balkon ve kenarları yıkanır
•
Bölümde kullanılan tıbbi atık kutusunun takibi ve değişimi yapılır
•
Bölümde bulunan hekim çalışma masa ve dolapları detaylı temizlenir( folyolanması)

Bölüme ait ek odalar detaylı temizlenir
•
Bölüme ait gelen sarf malzemenin transferi ve düzenlenmesi yapılır
•
Bölüme ait tıbbi cihazların sorumlu personel denetiminde temizlenir
8.2 Protez kliniği günlük temizliği
 Bölüm temizliğine başlamadan önce EL HİJYEN TALİMATI ve KİŞİSEL KORUYUCU
KULLANIM TALİMATIna uygun hareket edilir.
 Bölüm pencere ve kapıları açılarak havandırılır
 Bölümün tüm Ünit Yüzeyleri ve Kreşuarları temizlenir ve ihtiyaç halinde tekrarlanır
HAZIRLAYAN
GÜLÇİN ÖZDİL
KONTROL/KALİTE YÖN.DİREKTÖRÜ
PROF.DR.H.OĞUZ YOLDAŞ
ONAY/BAŞHEKİM
PROF.DR.M.SERDAR TOROĞLU
Ç.Ü.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK TEMİZLİK TALİMATI
DOKÜMAN NO: TY-TL-11 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014
SAYFA 8 / 10
REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00
•
Bölümün tüm Ünit Örtüleri değişir ( her sabah ve ihtiyaç halinde)
•
Bölümün lavaboları temizlenir (peçetelik, sabunluk ve ayna v.s)
•
Bölümün cihazları yüzeysel temizlenir
•
Sterilizasyon ünitesinin yüzeyi temizlenir
•
Bölümün çöp kovaları temizlenir ve çöpleri alınır
•
Bölümün çöp atıkların alınmasının takibi yapılır
•
Bölümün pencere önleri temizlenir
•
Bölüm deposu temizlenir ve düzeni sağlanır
•
Bölüme ait dinlenme odaları temizlenir
•
Bölümün tüm cam yüzeyleri ve cam kapıları temizlenir ihtiyaç halinde tekrarlanır
•
Bölümün laboratuarına ait ölçü kaşıkları temizlenir
•
Bölümün yer yüzeyleri temizlenir ve dezenfektan ajan ile silinir( sabah – öğlen ve
ihtiyaten)
•
Bölümün eksik temizlik malzemeleri tespit edilir sorumlu birimden alınır
•
Bölümün sterilizasyona gidecek malzemelerin transferi ve takibi yapılır
•
Bölümün alet transfer arabasının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi (ihtiyaç
halinde tekrarlanması

Bölümün tüm kalorifer peteklerin yüzeyleri temizlenir
•
Bölümün sekreterlik bankoları temizlenir
8.2 Haftalık temizlik

Bölüm temizliğine başlamadan önce EL HİJYEN TALİMATI ve KİŞİSEL KORUYUCU
KULLANIM TALİMATI na uygun hareket edilir
Bölüm pencere ve kapıları açılarak havandırılır

•
Bölüm içi cam yüzeyleri temizlenir
•
Bölüm detaylı temizlenir
HAZIRLAYAN
GÜLÇİN ÖZDİL
KONTROL/KALİTE YÖN.DİREKTÖRÜ
PROF.DR.H.OĞUZ YOLDAŞ
ONAY/BAŞHEKİM
PROF.DR.M.SERDAR TOROĞLU
Ç.Ü.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK TEMİZLİK TALİMATI
DOKÜMAN NO: TY-TL-11 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014
SAYFA 9 / 10
REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00
•
Bölüm pencerelerinin iç yüzeyi temizlenir
•
Bölümün elektrik süpürgesi ile ayrıntılı temizlenir
•
Bölümün çöp kovaları yıkanıp dezenfekte edilir
•
Bölüm e ait balkon ve kenarları yıkanır
•
Bölümde kullanılan tıbbi atık kutusunun takibi ve değişimi yapılır
•
Bölümde bulunan hekim çalışma masa ve dolapları detaylı temizlenir( folyolanması)

Bölüme ait ek odaları detaylı temizlenir
•
Bölüme ait gelen sarf malzemelerin transfer sağlanıp depoya düzenli şekilde
yerleştirilir.
•
Bölüme ait tıbbi cihazları sorumlu personel denetiminde temizlenir
9.2 Ortodonti Kliniği Günlük Temizlik
Bölüm temizliğine başlamadan önce EL HİJYEN TALİMATI ve KİŞİSEL KORUYUCU
KULLANIM TALİMATI na uygun hareket edilir
Bölüm pencere ve kapıları açılarak havandırılır.
Bölümün tüm Ünit Yüzeyleri ve Kreşuarları temizlenir ve ihtiyaç halinde tekrarlanır



•
Bölümün tüm Ünit Örtüleri değişir ( her sabah ve ihtiyaç halinde)
•
Bölümün lavobaları temizlenir
•
Bölümün cihazları yüzeyi temizlenir
•
Sterilizasyon ünitesinin yüzeyi temizlenir
•
Klinik çöp kovaları temizlenir ve çöpleri alınır
•
Bölümün çöp atıkların alınmasının takibi yapılır
•
Bölümün pencere önleri temizlenir
•
Bölüm deposu temizlenir ve düzeni sağlanır
•
Bölüme ait dinlenme odaları temizlenir
•
Bölümün tüm cam yüzeyleri ve cam kapıları temizlenir ihtiyaç halinde tekrarlanır
HAZIRLAYAN
GÜLÇİN ÖZDİL
KONTROL/KALİTE YÖN.DİREKTÖRÜ
PROF.DR.H.OĞUZ YOLDAŞ
ONAY/BAŞHEKİM
PROF.DR.M.SERDAR TOROĞLU
Ç.Ü.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK TEMİZLİK TALİMATI
DOKÜMAN NO: TY-TL-11 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014
SAYFA 10 / 10
REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00
•
Bölümün laboratuarına ait ölçü kaşıklarının temizlenir
•
Bölümün yer yüzeyleri temizlenir ve dezenfektan ajan ile silinir ( sabah – öğlen ve
ihtiyaten)
•
Bölümün eksik temizlik malzemelerinin sorumlu birimden temin edilir.
•
Bölümün sterilizasyona gidecek malzemelerin transferi ve takibi yapılır
•
Bölümün alet transfer arabasının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi (ihtiyaç
halinde tekrarlanması)

Bölümün tüm kalorifer peteklerin yüzeyleri temizlenir
•
Bölümün sekreterlik bankoları temizlenir
9.2 Haftalık Temizlik

Bölüm temizliğine başlamadan önce EL HİJYEN TALİMATI ve KİŞİSEL KORUYUCU
KULLANIM TALİMATI na uygun hareket edilir
Bölüm pencere ve kapıları açılarak havandırılır

•
Bölüm içi cam yüzeyleri temizlenir
•
Bölüm detaylı temizlenir
•
Bölüm pencereleri iç yüzeyi temizlenir
•
Bölümün elektrik süpürgesi ile ayrıntılı temizlenir
•
Bölümün çöp kovaları yıkanır dezenfekte edilir
•
Bölüm e ait balkon ve kenarları yıkanır
•
Bölümde kullanılan tıbbi atık kutusunun takibi ve değişimi yapılır
•
Bölümde bulunan hekim çalışma masa ve dolapları detaylı temizlenir ( folyolanması)

Bölüme ait ek odalar detaylı temizlenir
•
Bölüme ait gelen sarf malzemenin transferi sağlanır depoya düzenli şekilde yerleştirir.
•
Bölüme ait tıbbi cihazların sorumlu personel denetiminde temizlenir
HAZIRLAYAN
GÜLÇİN ÖZDİL
KONTROL/KALİTE YÖN.DİREKTÖRÜ
PROF.DR.H.OĞUZ YOLDAŞ
ONAY/BAŞHEKİM
PROF.DR.M.SERDAR TOROĞLU
Download

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK TEMİZLİK TALİMATI 1