AŞI NEDİR ?
İki
bitki
parçasını
birleştirip
kaynaştırmak ve tek bir bitki gibi büyüyüp
gelişmesini sağlamaktır.
Anaç : Aşının
kısmıdır.
kök
Kalem : Aşının
oluşturan kısmıdır.
sistemini
toprak
üstü
oluşturan
kısmını
AŞI TİPLERİ
1- Göz aşıları
-Sürgün göz aşıları
-Durgun göz aşıları
2- Kalem Aşıları
-Kabuk (Çoban)
-Yarma aşı
-Kakma aşı
-Kemer aşı
-Köprü aşı
Sürgün Göz Aşısı : Erken ilkbahar
ve Haziran döneminde yapılan
aşılardır.Aşının yapıldığı sezon
sürerler.
Durgun Göz Aşısı : Ağustos veya
Eylül
aylarında
yapılan
göz
aşılarıdır.Yapıldığı dönem kaynaşır
ve tutar fakat bir sonraki ilkbaharda
sürerler.
AŞILAMADA GENEL KURALLAR :
• Erken İlkbaharda yapılacak kalem ve
sürgün göz aşıları için kalemler,yaprak
dökümünden
kış
sonuna
kadar
alınabilir.Muhafaza
zorluğu
açısından
bitkide uyanma başlamadan 1-2 hafta önce
alınabilir.
• 2-3 hafta saklama için 4-10 C˚ sıcaklıkta,
• 1-3 ay saklama için 0-10 C˚ sıcaklıkta
naylon içine sarılarak kalemler muhafaza
edilir.
• Durgun göz aşıları için kalem ise,
aşı yapılacağı anda o yılın
sürgünlerinden alınmalıdır.
• Kalem ve gözler, aşı çeliklerinin
orta kısımlarından alınmalıdır.
• Aşıda kullanılacak kalemler 7-15
cm. uzunlukta ve 1-3 gözlü
olmalıdır.
• Kalemler, ürüne yatmış ağaçların 1
veya 2 yaşlı dallarından alınmalıdır.
GÖZ AŞILARININ YAPILIŞI
Aşının tuttuğunun anlaşılması :
Gözün normal kabuğu açık kahverengi ise, Göz
yeşil rengini koruyor ise,
Göz şişkin ise, Gözün altındaki yaprak sapı
kolay kopuyor ise tutmuştur.
Kabuk ve göz kararmaya başlamış ise,Yaprak
sapı kopmuyor ise tutmamıştır.
KALEM AŞILARININ BAŞARILI OLMASI İÇİN
• Anaç ve
olmalıdır.
kalem
mutlaka
uyuşur
• Anaç ve kalemin kambiyum dokuları
temas etmelidir.
• Aşı en uygun zamanda yapılmalıdır.
• Aşı yüzeyleri macunlanmalıdır.
AŞI UYUM TABLOSU
ANAÇ
Badem
Badem
X
Elma
Kayısı
Kiraz
Şeftali
Erik
(Av)
Erik
(Jap)
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Vişne
Kiraz
X
X
X
X
X
X
Armut
Erik(Ja)
Ayva
Ayva
X
X
Kayısı
Erik(Av)
Armut
X
Elma
Şeftali
Vişne
X
X
O
X
O
O
O
x
YARMA AŞI
•
•
•
•
•
•
•
•
Büyük ağaçların dallarına veya
küçük ağaçların gövdelerine
uygulanır.
Anacın gözleri yeni sürmeye
başladığı erken ilkbahar
döneminde yapılır.
Önce 3-10 cm. kalınlığındaki
anaç yada dal kesilir.
Kesilen yerin ortasından 5-7 cm.
derinliğinde yarık açılır.
Aşı yapılacak 15 cm. lik kısmın
boğumsuz olması gerekir.
7-10 cm. uzunluğunda ve
üzerinde 2-3 göz bulunan
kalemlerin uç kısımları 5 cm.
uzunlukta hafifçe meyilli
kesilerek kama şekli verilir.
Kalemler açılan yarığa, anacın
kabuğuna temas edecek şekilde
yerleştirilir.
Aşı macunu ile yara yüzeyleri
tamamen kapatılır. Gerekirse
bağlanır.
KABUK (ÇOBAN) AŞISI
• Genellikle çeşit değiştirmek için
yapılır.
• 25-30
cm.
kalınlıktaki
dallara
yapılır.
• İlkbaharda
kabuğun
odundan
kolayca ayrıldığı zaman yapılır.
• Kalemler
dinlenme
döneminde
alınmalıdır.
Anaçta, kabuktan oduna kadar inen 5 cm.
uzunluğunda çizik kesim yapılır.
Kalem 10-12 cm. uzunluğunda ve 2-3 gözlü olmalıdır.
Kalemin alt ucu bir kenarı boyunca 5 cm. uzunluğunda
inceltilir.
Hazırlanan kalem,anaçta açılan kesite takılarak
macunlanır ve bağlanır.
Bir süre sonra aşı bağı kesilir.
KEMER AŞI



Yaralı olan ağaç köklerini onarmak için yapılır.
Zararlanmış ağacın yanına 12-15 cm. aralıklarla dikilmiş
çöğürler erken ilkbaharda gövdeye aşılanır.
Çöğürlerin uçları 10-15 cm. boyunda yüzlek olarak kesilir, sonra
aksi yönde uç kısmı 1-1,2 cm. kesilir.


Ağacın gövdesinde, çöğürün üzerindeki kesite
göre(10-15 cm.) kabuk çıkartılarak, yüzlek bir oyuk
açılır.
Çöğürün uçları buralara yerleştirilir.İnce 4-5 çivi ile
tutturulur ve macunlanır.
KÖPRÜ AŞI
Gövdede meydana gelen yaralanmalarda
uygulanır.
 Aktif
büyümenin
başladığı
ilkbahar
başlarında yapılır.
 Kalem dinlenme döneminde alınır.
 Yaralanmış bölge temizlenir,sağlam yere
kadar kesilir.




Yaralı bölgenin hemen üstünde her kalem için 5-7 cm.
uzunluğunda kabuk parçası çizilir. Çizilen kabuğun 1,2 cm. lik
dil kısmı bırakılıp gerisi kesilip atılır.
Kalemlerin uçları 5-7 cm. uzunluğunda yüzlek olarak kesilir,
sonra aksi yönde 1,2 cm. lik ikinci bir kesim yapılır.
Kalemlerin uçları gövdedeki dilin altına sokulduktan sonra
çivilenir ve macunlanır.
Download

Slayt 1