DOZAJ POMPASI
Lütfen bu kullanım kılavuzunun tamamını okuyunuz. Atmayınız.
Kullanım hatalarından kaynaklanan hasarlar ürünün garanti dışı kalmasına sebep olabilir.
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER..................................................................................................................................................... 2
1. GENEL KULLANICI BİLGİSİ ......................................................................................................................... 3
2. TANIM VE ÖZELLİKLER ............................................................................................................................... 5
2.1. Tanım ..................................................................................................................................................... 5
2.2. Genel Özellikler ..................................................................................................................................... 5
2.3. Elektriksel Tasarım ............................................................................................................................... 5
2.4. Teknik Özellikleri .................................................................................................................................. 5
3. KURULUM ..................................................................................................................................................... 7
3.1. Elektrik Bağlantısı ................................................................................................................................. 7
3.2. Montaj .................................................................................................................................................... 9
3.3 Çekvalfli ve Bilyeli Basma Hattı .......................................................................................................... 16
3.4 Emiş Hattı ............................................................................................................................................. 17
3.5.Kombine Kafa Takımı 1-2-3 ................................................................................................................. 18
3.6 Kafa Takımı 2 ....................................................................................................................................... 19
3.7 Kafa Takımı 4 ....................................................................................................................................... 20
3.8 Otomatik Hava Alma Kombine Pompa Kafa Takımı .......................................................................... 21
4. KULLANIM ................................................................................................................................................... 22
4.1 Analog Model Pompa Açıklamalar...................................................................................................... 22
4.2 Dijital Model Pompa Açıklamalar ........................................................................................................ 23
4.3. Ledler ve Anlamları ............................................................................................................................. 23
4.4. Dijital Modellerde Parametre Ayarları ................................................................................................ 24
4.5 Harici Bağlantı Soket Detayı ............................................................................................................... 28
4.6 Volumetrik Modellerde Sayaç Bağlantısı ........................................................................................... 28
4.7 Şifre Kullanımı...................................................................................................................................... 29
5. SERVİS ........................................................................................................................................................ 29
5.1. Bakım ................................................................................................................................................... 29
6. ARIZA DURUMLARI .................................................................................................................................... 30
6.1 Mekanik Arızalar .................................................................................................................................. 30
6.2 Elektriksel Arızalar ............................................................................................................................... 30
7. KİMYASAL DAYANIM LİSTESİ ................................................................................................................... 32
8. POMPA DEBİ BASINÇ GRAFİKLERİ .......................................................................................................... 33
9. MODEL LİSTESİ .......................................................................................................................................... 34
10. GARANTİ ................................................................................................................................................... 34
10.1. Garanti ............................................................................................................................................... 34
11. STANDARTLAR......................................................................................................................................... 34
R4
Sayfa 2/35
DOZAJ POMPASI
1. Genel Kullanıcı Bilgisi
Lütfen aşağıdaki bilgiyi dikkatlice ve eksiksiz okuyunuz. Bu bilgi kullanım yönergelerinden en yüksek
şekilde faydalanmanızı sağlayacaktır.
UYARI
Bu işaret olası riskli durumların için kullanılır. Bu işaretin dikkate alınmaması,
doğrudan hayati tehlikeye ya da ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
DİKKAT
Bu işaret olası tehlikeli durumlar için kullanılır. Bu işaretin dikkate alınmaması, ciddi
yaralanmalara ya da ürünün hasar görmesine sebep olabilir.
ÖNEMLİ
Bu işaret olası hasar durumları için kullanılır. Bu işaretin dikkate alınmaması, ürünün
zarar görmesine sebep olabilir.
GÜVENLİK BİLGİSİ
DİKKAT
Zehirli veya tehlikeli madde kullanımı:

Tehlikeli ve zehirli maddelerin birleşimi ile oluşabilecek riskleri azaltabilmek
için gerekli her şey bu kılavuzda mevcuttur.

Dozaj sıvısı üreticilerinin kullanım kılavuzunu inceleyin.

Pompanın hidrolik parçalarını inceleyin ve sadece sorunsuz bir durumda ise
kullanın.

Borular, rekorlar, kapaklar, emme ve basma valfleri için sadece uygun
maddeleri kullanın. PVC borular daha uygun olabilir.

Pompayı yerinden çıkarmak için bu sayfadaki 1,2 ve 3 nolu notları okuyun.
Basıncı almak ve pompa kafasını doğru şekilde boşaltmak için “BAKIM”
bölümünden yararlanın.
UYARI
Cihazla ilgili herhangi bir servis yapmadan önce:
1. Pompanın elektrik kablosunu prizden ayırın,
2. Pompanın kafasından ve basma hattından basınçlı kısmı ayırın,
3. Pompa kafasındaki dozaj sıvısını boşaltın.
R4
Sayfa 3/35
DOZAJ POMPASI
GENEL UYARILAR
DİKKAT
 Pompa devreye alınmadan önce pompa kafasındaki havanın alınması gerekmektedir.
 Hava alma işlemi tamamlandıktan sonra hava alma rekorunu sıkıca yerine oturtunuz.
Hava alma hortumunu yerinden çıkartmanıza gerek yoktur. Eğer hava alma
rekoru açık bırakılır ise kimyasal basma hattına gitmeyecektir.
 Pompayı ısı kaynaklarından uzak oda ısısı 40ºC’yi aşmayan kuru bir yere kurunuz.
 Elektrik bağlantısını elektrik kurallarına (3.1) uygun olarak yapınız.
 Pompayı Şekil 16 de görüldüğü gibi yerleştiriniz. Pompanın altındaki ve üstündeki
sıvı mesafesi 1,5 m yi geçmemelidir. Pompayı sıvı seviyesinin üzerinde tutup
sıvı tankını sıkıca kapatınız.
NOT

Borularda kırılma olmamasına dikkat ediniz.
ÖNEMLİ

Pompa kafası üzerinde yer alan vida tapaları yerinden çıkartılmamalıdır.
R4
Sayfa 4/35
DOZAJ POMPASI
2. Tanım ve Özellikler
2.1. Tanım
Dozaj pompaları, asit, klor, sıvı gübre, vb. kimyasalların dozlanarak verilmesi gereken (havuz, içme suyu,
zirai sulama vb.) yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış hassas dozlama cihazlarıdır.
2.2. Genel Özellikler
Bu kullanım kılavuzu bütün dozaj pompalarımız için kullanılabilir. Bütün pompaların kurulumu, kullanımı ve
servisi birbirine benzer, sadece kullanım, teknik bilgi, arıza bulma ve tamirde bazı farklılıklar vardır.
2.3. Elektriksel Tasarım
Cihaz kullanıcı ayarlarını da dikkate alarak dozajlama görevini yerine getirir.
Cihaz elektrikle çalışan cihazlarla ilgili gerekli şartlara uyar. Bunun için aşağıdaki standartlara uygundur:






TS EN 61000–6–1
TS EN 61000–6–3
IEC 60335–2–41
IEC 60335–1
EN 60332–41
EN 60335–1
2.4. Teknik Özellikleri
2.4.1 Dozaj Pompası Teknik Özellikler
Besleme
Emiş Hattı Max. Yükseklik
Basma Hattı Max. Mesafe
Gövde
Çalışma Ortam Isısı
Kimyasal Isısı
Ağırlık
AC 230V 50-60Hz
DC 12V *
1,5mt
4 mt
IP54
IP65
0–50°C
0–45°C
CLS Seri
LARA Seri
NANO Seri
2,3 Kg
2,2 Kg
1,7 Kg
2.4.2 Dozaj Pompasında Kullanılan Parçalara Göre Hammaddeler
Kullanılan Parçalar
CLS Seri
Çekvalfler **
Pompa Gövdesi
NANO Seri
LARA Seri
Rekorlar
PP-PVDF**
ABS
PP
Emiş Takımı
EPDM, Viton, Silikon, Neopren, Zirkonyum Bilye
Basma Takımı
EPDM, Viton, Silikon, Neopren, Zirkonyum Bilye
Kafa Takımı
Diyafram
Pompa Kafası
O-Ringler
Emme Borusu
Basma borusu
Hava Alma Borusu
Zirkonyum Bilye
PTFE
PP-PVDF**
VİTON
PVC
PE
PVC
*12 V modellerde / ** Modellere göre değişiklik gösterebilir
R4
Sayfa 5/35
DOZAJ POMPASI
CLS SERİ DOZAJ POMPALARI
2.4.3 Dozaj Pompası Ölçüler
Ölçüler
A
B
C
219 mm
118 mm
175 mm
LARA SERİ DOZAJ POMPALARI
Şekil 1
Ölçüler
A
B
C
185 mm
118.4 mm
170 mm
NANO SERİ DOZAJ POMPALARI
Şekil 2
Ölçüler
A
B
C
D
115 mm
120 mm
101 mm
173 mm
Şekil 3
R4
Sayfa 6/35
DOZAJ POMPASI
3. Kurulum
GÜVENLİK BİLGİSİ
UYARI
 Cihaz nemli ya da ıslak olmamalıdır. Cihaz herhangi bir koruma (harici kutu,
yağmurdan korumak için örtü vs.) olmadan açık alanda kullanılmamalıdır.
DİKKAT
 Kurulum için gerekli genel güvenlik tedbirleri uygulanmalıdır!
 Kurulum işlemi yapmadan önce kullanım kılavuzu tamamen ve dikkatlice okumalıdır!
 Elektrik bağlantısı sadece özel eğitimli ya da kalifiye kişiler tarafından
yapılmalıdır!
 Cihaz üzerinde belirtilen elektrik değerleri elektrik kaynağı ile uyumlu olmalıdır!
DİKKAT

Elektrik bağlantısının yapılacağı nokta sıvı ve kimyasallardan etkilenmeyecek
mesafe göz önüne alınarak seçilmelidir.
3.1. Elektrik Bağlantısı
UYARI
 Pompa montajı yapılmadan elektrik bağlantısı yapılmamalıdır!
 Pompa sökülmeden önce elektrik bağlantısı çıkartılmalıdır.
 Toprak hattının gerekli olduğu pompa modellerinde pompanın elektrik bağlantısı
toprak hattı güvenli bir priz seçilerek yapılmalıdır.
UYARI

Cihaz çalışırken kapağını kesinlikle kapalı tutunuz.
3.1.1 DC Modeller İçin Elektrik Bağlantısı
12 V DC dozaj pompasının elektrik
bağlantısı yandaki şekilde gösterildiği
gibidir.
Kahverengi kablo güç kaynağının +
ucuna mavi kablo ise – ucuna
bağlanmalıdır.
Eğer pompanın üzerinde bulunan
kablo boyu kısa gelir ise ek yapacağınız
kablo
minimum
1,5mm2
olarak
seçilmelidir.
Şekil 4
R4
Sayfa 7/35
DOZAJ POMPASI
3.1.2 AC Modeller İçin Elektrik Bağlantısı
Şekil 5
CLS model dozaj pompalarının elektrik bağlantısı yandaki şekilde gösterildiği gibi yapılmalıdır.
Eğer pompa üzerindeki fişli elektrik kablosuyla direkt olarak güvenlik kutusu ile korunmuş bir prize
takılacaksa kullanılacak prizin toprak hattının sağlam olduğu kontrol edilmelidir.
Eğer pompanın üzerinde bulunan kablo boyu kısa gelir ise ek yapacağınız kablo minimum 0,75mm2 olarak
seçilmelidir.
Şekil 6
LARA ve NANO model dozaj pompalarının elektrik bağlantısı yandaki şekilde gösterildiği gibi yapılmalıdır.
LARA, ANT ve NANO model dozaj pompalarında toprak hattı bağlantısı yapılmasına gerek yoktur.
Eğer pompa üzerindeki fişli elektrik kablosuyla direkt olarak prize takılacaksa güvenlik kutusu ile korunmuş
bir priz tercih edilmiştir.
Eğer pompanın üzerinde bulunan kablo boyu kısa gelir ise ek yapacağınız kablo minimum 0,75mm2 olarak
seçilmelidir.
R4
Sayfa 8/35
DOZAJ POMPASI
3.2. Montaj
3.2.1 Genel Kurulum
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Basma Hattı
Basma Hattı Hortumu
Güvenlik Sigortası
DC Besleme Kaynağı
AC Besleme Kaynağı Kablosu
DC Besleme Kaynağı Kablosu
Hava Alma Hortumu
Emiş Hattı Hortumu
Sıvı Seviye Sensoru
Emiş Hattı
Şekil 7
Cihazın genel kurulum şekli.







R4
Cihazın genel kurulum şekli yukarıdaki gösterildiği gibi yapılmalıdır.
Sıvı tankı içerisine yerleştirilen emiş hattı ile pompa arasındaki mesafe en fazla 1,5 mt olmalıdır.
Elektrik bağlantısı yapılmadan önce cihazın montajı tamamlanmış olmalıdır.
Elektrik bağlantısının yapılacağı nokta sıvı ve kimyasallardan etkilenmeyecek mesafede olmalıdır.
Cihaz kullanıcının erişimi için kolay kullanılabilir ve okunabilir mesafeye yerleştirilmelidir.
Cihazınızın düzgün çalışması ve uzun ömürlü olması için, montaj yapılacak ortam ıslak ve nemli
olmamalıdır.
5 numaralı düz çizgiyle gösterilmiş bağlantı, 230 V AC gerilimle, 6 numaralı kesik çizgilerle gösterilmiş
bağlantıysa, 12 V DC gerilimle çalışan dozaj pompalarının elektrik bağlantısıdır.
Sayfa 9/35
DOZAJ POMPASI
3.2.2 Otomatik Hava Almalı Modellerde Genel Kurulum
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Basma Hattı
Basma Hattı Hortumu
Güvenlik Sigortası
DC Besleme Kaynağı
AC Besleme Kaynağı Kablosu
DC Besleme Kaynağı Kablosu
Hava Alma Hortumu
Emiş Hattı Hortumu
Sıvı Seviye Sensoru
Emiş Hattı
Şekil 8
Cihazın genel kurulum şekli.







R4
Otomatik hava almalı cihazın genel kurulum şekli yukarıdaki gösterildiği gibi yapılmalıdır.
Sıvı tankı içerisine yerleştirilen emiş hattı ile pompa arasındaki mesafe en fazla 1,5 mt olmalıdır.
Elektrik bağlantısı yapılmadan önce cihazın montajı tamamlanmış olmalıdır.
Elektrik bağlantısının yapılacağı nokta sıvı ve kimyasallardan etkilenmeyecek mesafede olmalıdır.
Cihaz kullanıcının erişimi için kolay kullanılabilir ve okunabilir mesafeye yerleştirilmelidir.
Cihazınızın düzgün çalışması ve uzun ömürlü olması için, montaj yapılacak ortam ıslak ve nemli
olmamalıdır.
5 numaralı düz çizgiyle gösterilmiş bağlantı, 230 V AC gerilimle, 6 numaralı kesik çizgilerle gösterilmiş
bağlantıysa, 12 V DC gerilimle çalışan dozaj pompalarının elektrik bağlantısıdır
Sayfa 10/35
DOZAJ POMPASI
3.2.3 Duvara Montaj
Şekil 9
 Pompanızı duvara monte etmek için pompanızın modeline uygun olan delik şablonunu kullanınız
 (Şekil: 11–12–13).
 Verilmiş olan ölçülere göre pompayı monte etmeyi düşündüğünüz yüzeyi işaretleyiniz.
 Aksesuarların içerisinden çıkan 8mm dübelleri duvara çakmak için yüzeye max. 7mm delik açınız.
 Dübelleri monte ettikten sonra pompayı delikleri birbiri üzerine denk gelecek şekilde yerleştiriniz.
Vidalar ile sabitleyiniz.
3.2.4 Plastik Panel Üzerine Montaj
Kullanılacak Montaj Vida Ölçüleri
CLS
Seri
4 Adet 5x20 YHB
Vida
NANO
Seri
2 Adet 4,2x25
YSB Vida
LARA
Seri
4 Adet 4,2x25
YSB Vida
Şekil 10
R4
Sayfa 11/35
DOZAJ POMPASI
3.2.5 Pompa Montaj Delikleri
 Aşağıdaki şekillerde dozaj pompalarına ait pompa montaj delikleri gösterilmektedir.
 Pompa montajına başlanmadan önce pompanın monte edileceği yüzey şablona uygun olarak işaretlenir.
 Pompanın monte edileceği yüzeyin kuru ve temiz olmasına dikkat ediniz.
CLS SERİ DOZAJ POMPALARI
Ölçüler
A
B
C
D
35mm
149mm
11mm
Ø 6mm
Şekil 11
LARA SERİ DOZAJ POMPALARI
Ölçüler
A
B
C
D
E
F
76mm
23mm
Ø 5mm
155mm
9mm
104mm
Şekil 12
R4
Sayfa 12/35
DOZAJ POMPASI
NANO SERİ DOZAJ POMPALARI
Ölçüler
A 6mm
B 21,5mm
C 60mm
D Ø 5mm
Şekil 13
3.2.6 Pompa Montaj Pozisyonu
Şekil 14
DOĞRU
Şekil 15
YANLIŞ
NOT
 Dozaj pompasını dikey pozisyonda yerleştiriniz ± 45º . Pompayı üzerinde bulunan
iki delikten duvara ya da diğer bir dikey yüzeye monte ediniz.
R4
Sayfa 13/35
DOZAJ POMPASI
3.2.7 Pompa Kafasına Hortum Takılması
Şekil 16
Şekil 17
1.
Çıkış rekoru (pompa kafası üzerinde ok ile işaretli olan) daima pompa kafasının kimyasalın dozlandığı
tarafında olmalıdır.
2.
Emme rekoru ise daima pompanın alt tarafında olmalıdır.
3.
Rekor kapaklarını çıkarınız.
4.
İmalat sırasında eklenmiş olan emniyet tapalarını çıkartınız.
5.
R4
Boruları rekor kapaklarını içinden geçirdikten sonra rekorlar üzerindeki konik uçlara geçirerek rekor
kapaklarını sıkıp tekrar kilitleyiniz.
Sayfa 14/35
DOZAJ POMPASI
3.2.8 Hava Alma İşlemi
Şekil 18
Pompa devreye alınmadan önce pompa kafasındaki havanın alınması gerekmektedir.
Bunun için montajı ve elektrik bağlantısı tamamlanmış dozaj pompasındaki hava alma rekoruna,
aksesuarlar içerisinde bulunan PVC hortumu takınız ve çıkışını kimyasal tankına gönderiniz
3. Hava alma rekorunu gevşetiniz.
4. Pompayı çalıştırınız.
5. Hava alma rekoruna bağlı hortumdan kimyasalın tanka geri gittiğini gözlemleyiniz.
6. Hava alma işlemi tamamlanmıştır.
7. Hava alma rekorunu sıkıca kapatınız.
8. Otomatik hava almalı modellerde bu işlem manuel yapılmaz.
1.
2.
Şekil 19
Hava alma tapası bulunmayan modellerde hava alma yandaki şekilde gösterildiği gibi yapılmalıdır.
Bunun için montajı ve elektrik bağlantısı tamamlanmış dozaj pompasının basma hattını, boruya
bağlamadan pompayı çalıştırınız.
3. Kimyasalın basma hattı hortumundan çıkışı gözlemleyiniz.
4. Hava alma işlemi tamamlanmıştır.
5. Pompayı durdurunuz.
6. Basma hattının boruya bağlantısını tamamlayıp pompayı çalıştırınız.
1.
2.
R4
Sayfa 15/35
DOZAJ POMPASI
3.3 Çekvalfli ve Bilyeli Basma Hattı
NOT



Basma hattı her zaman pompanın ok (
) işareti ile gösterilmiş olan üst
kısmına takılmalıdır.
Basma hattına ait tüm parçalar aşağıdaki şekilde gösterildiği sıra ve yön ile
takılmalıdır.
Parçaların sıralaması ya da yönü değiştirilirse pompanız hatta kimyasal
veremez.
Bilyeli Basma Hattı
Bilyeli Basma Hattı
No
Açıklama
Adet
1
Basma Çekvalf Gövdesi
1
2
Bilye Yuvası 3 Basma Hattı
2
3
Bilye 6,35mm
1
4
Yay Bilye Yuvası
1
5
Rekor 2 4x6
1
6
Hortum Baskısı 4x6
1
7
Rekor Kapağı 2
1
Şekil 20
R4
Sayfa 16/35
DOZAJ POMPASI
3.4 Emiş Hattı



Emiş hattı her zaman pompanın alt kısmına takılmalı ve kimyasal tankına
daldırılmalıdır
Emiş hattına ait tüm parçalar aşağıdaki şekilde gösterildiği sıra ve yön ile
takılmalıdır.
Parçaların sıralaması ya da yönü değiştirilirse pompanız emiş yapamaz.
No
Açıklama
Adet
1
Emiş Çekvalf Gövdesi Seviye Sensörü
1
2
Hortum ucu 4x6
1
3
Hortum Baskısı 4x6
1
4
Rekor Kapağı 2
1
5
Seviye Sensörü
1
6
Bilye Yuvası 7 Gövde
1
7
Bilye Yuvası 7 Kapak vida
1
8
Bilye Yuvası 7 Pul
1
9
Bilye Cam 10 mm
1
10
Oring 11x2
1
11
Oring 8,73x1,78
1
12
Oring 2,5x11
1
13
Emiş Çekvalf Filtre Gövdesi Seviye Sensörü
1
14
Sekman
1
15
Mıknatıs
1
16
Seviye Sensörü Gövdesi
1
17
Seviye Sensörü Üst Kapak
1
Şekil 21
R4
Sayfa 17/35
DOZAJ POMPASI
3.5.Kombine Kafa Takımı 1-2-3
Kombine Kafa Takımı 1’e ait tüm parçalar aşağıdaki şekilde gösterildiği sıra ve
yön ile takılmalıdır.
Parçaların sıralaması ya da yönü değiştirilirse pompanız kimyasal veremez.


Şekil 22
Açıklama
No
R4
Açıklama
Adet
No
1
Rekor 2 4x6
2
11
Oring 7x1,57
Adet
4
2
Rekor Kapağı 2
2
12
Oring 12x1,2
2
3
Rekor Hava Alma 2
1
13
Hava Alma Ucu
1
4
Hortum Baskısı 4x6
2
14
Kombine Pompa Kafası 3_R1
1
5
Oring 4,5x1,78
5
15
Bilye Yuvası 6 Gövde
1
6
Bilye Yuvası 6 Gövde
1
16
Oring 2,5x1,78
1
7
Bilye Yuvası 6 Alt Kapak
2
17
Oring 5x1,2
1
8
Bilye Yuvası 6 Üst Kapak
2
18
Tapa Vida
4
9
Bilye Yuvası 6 Pul
4
19
Tapa Guvenlik 2 4x6
2
10
Bilye Seramik 6.35mm
4
Sayfa 18/35
DOZAJ POMPASI
3.6 Kafa Takımı 2


Kafa Takımı 2’e ait tüm parçalar aşağıdaki şekilde gösterildiği sıra ve yön ile
takılmalıdır.
Parçaların sıralaması ya da yönü değiştirilirse pompanız kimyasal veremez.
Şekil 23
No
R4
Açıklama
Adet
1
Pompa Kafası 2
1
2
Rekor 2 4x6
2
3
Rekor Kapağı 2
2
4
Hortum Baskısı 4x6
2
5
Tapa Güvenlik 2 4x6
2
6
Bilye Yuvası 1
4
7
Bilye 5mm
4
8
Tapa Çekvalf B
2
9
Tapa Çekvalf A
2
Sayfa 19/35
DOZAJ POMPASI
3.7 Kafa Takımı 4


Kafa Takımı 4’e ait tüm parçalar aşağıdaki şekilde gösterildiği sıra ve yön ile
takılmalıdır.
Parçaların sıralaması ya da yönü değiştirilirse pompanız kimyasal veremez.
Şekil 24
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R4
Açıklama
Pompa Kafası 3
Rekor 2 4x6
Rekor Kapağı 2
Tapa Güvenlik 2 4x6
Hortum Baskısı 4x6
Bilye Yuvası 1
Bilye 5mm
Tapa Çekvalf B
Tapa Çekvalf A
Rekor Hava Alma
Oring 6x1,5
Oring 3x1,5
Adet
1
2
2
2
2
4
4
2
2
1
1
1
Sayfa 20/35
DOZAJ POMPASI
3.8 Otomatik Hava Alma Kombine Pompa Kafa Takımı


Otomatik Hava Alma Kombine Pompa Kafa Takımına ait tüm parçalar aşağıdaki
şekilde gösterildiği sıra ve yön ile takılmalıdır.
Parçaların sıralaması ya da yönü değiştirilirse pompanız kimyasal veremez.
Şekil 25
R4
No
Açıklama
Adet
No
1
Kombine Pompa Kafası Otomatik
Hava Alma
Açıklama
1
9
Bilye Yuvası 8 Gövde Basma
1
2
Bilye Yuvası 8 Gövde Hava Alma
1
10
Bilye Yuvası 8 Üst Kapak
2
3
Bilye Cam 6.35mm
5
11
Yay
1
4
Bilye Yuvası 8 Pul Küçük
5
12
Rekor Kapağı 2
3
5
Bilye Yuvası 8 Alt Kapak
3
13
Hortum Baskısı 4x6
3
6
Oring 4,48x1,78
5
14
Hortum ucu 4x6
3
7
Oring 6,75x1,78
5
15
Bilye Yuvası 8 Gövde Emiş
1
8
Oring 9,75x1,78
3
16
Bilye Yuvası Pul Büyük
1
Adet
Sayfa 21/35
DOZAJ POMPASI
4. Kullanım
Dozaj pompanız doğru akımla sürülen bir elektromıknatısa bağlı bir teflon (PTFE) diyafram ile çalışır.
Elektromıknatıs pistonu çektiği zaman pompa kafasında bir basınç üretilerek dozaj sıvısı çıkış valfinden basınçlı
bir şekilde çıkar.





Elektrik pals’i kesildiğinde bir yay pistonu geriye getirir ve giriş valfinden içeriye sıvı dolar.
Kullanımı basittir, pompa yağlama gerektirmez. Dolayısıyla bakım sıfırdır.
Pompa gövdesinde kullanılan malzemeler zehirli ve asitli malzemelere karşı korunmak için özel yapılmıştır.
Pompalar 0 ile 20 lt/saat arasında max 16 Bar basınçta çalıştırılmak üzere değişik kapasitelerde üretilmiştir.
Pompa kapasiteleri analog modellerde üzerlerindeki kapasite kontrol potları ile kolayca ayarlana bilmektedir.
4.1 Analog Model Pompa Açıklamalar
Analog modellerde pompa kapasiteleri üzerlerinde bulunan potansiyometre kullanılarak kolayca ayarlanabilir.
Seviye sensor girişine kimyasal tankındaki sıvı bitince pompanın çalışmasını durdurmak üzere sıvı seviye
sensoru takılabilmektedir. LARA APS modellerinde 14 numaralı %10 butonuna basılarak pompa kolayca
kapasitesinin %10’uyla çalışmaya başlar. Pompa%10 kapasiteyle çalışıyorsa 12 numaralı led yanar.
Şekil 26
No
1
2
3
4
5
6
R4
Açıklama
Panel Etiketi
Power Ledi
Pals Ledi
Kapasite Kontrol Potu
Pompa Kafası
Elektrik Bağlantı Rekoru
No
7
8
9
10
11
12
Açıklama
Hava Alma Rekoru
Basma Hattı Rekoru
Emiş Hattı Rekoru
Power Butonu
Seviye Sensör Girişi
%10 Gösterge Ledi
No
13
14
15
16
Açıklama
Power Butonu
%10 Butonu
Sıvı seviye Sensör Girişi
Hava alma hortum ucu
Sayfa 22/35
DOZAJ POMPASI
4.2 Dijital Model Pompa Açıklamalar
Dijital modellerde pompa kapasiteleri üzerlerindeki butonlar kullanılarak parametrelerden kolayca ayarlana
bilmektedir. Parametre ayarları ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak verilmiştir. Dijital modeller üzerinde yer alan
BNC soket ile harici bağlantı soketi detayları bölüm 4,5’de gösterilmiştir.
BNC sokete istenirse Sıvı Seviye Sensörü takılabilir. Sıvı Seviye Sensörü takılmış ise, kimyasal tankındaki
sıvı bitince pompanın çalışması durur. Eğer pompa alarm çıkışı olan bir model ise alarm çıkış uçlarını aktive
ederek bağlı olan uyarı sistemini çalıştırır.
Kurulum açısından analog modellerle dijital modeller arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.
Şekil 27
No
Açıklama
No
Açıklama
1
Power Ledi
6
Yukarı Butonu
2
Pals Ledi
7
Aşağı Butonu
3
Ekran
8
Seviye Sensör Girişi
4
Power Butonu
9
Harici Bağlantı Soketi
5
CLEAR Butonu
4.3. Ledler ve Anlamları
Power Ledi
Pals Ledi
% 10 Gösterge Ledi
R4
Pompaya enerji geldiğini gösterir.
Led yanıp sönüyor ise pompanın dozlama yaptığını gösterir.
LARA AP, APS serisi modellerde % butonu kullanılarak pompa %10 verime
alındığında yanar.
Sayfa 23/35
DOZAJ POMPASI
4.4. Dijital Modellerde Parametre Ayarları
4.4.1 Parametre Ayarları Genel Diyagram
Şekil 28
R4
Sayfa 24/35
DOZAJ POMPASI
4.4.2 Parametre Ayarları
Parametrelere ulaşmak için Power butonuna ekranda
kadar basılı tutunuz.
içerisinde yer alan ilk parametre
yazısı görüntülenene
yazısı ekranda göründükten sonra parametre listesi
(
…
) ekrana gelir.
Şekil 29
Parametreler arasında ▲Yukarı ve ▼Aşağı butonlarını kullanarak
hareket edebilirsiniz.
Şekil 30
Şekil 31
ADIM 1
ADIM2
Herhangidir parametre içerisinde değişiklik yapmak için Power butonuna basıp
çekiniz.
Şekil 32
Değerleri ▲Yukarı ve ▼Aşağı butonlarını kullanarak isteğiniz
seçeneğe getiriniz. Power butonuna basarak değeri kaydediniz.
Şekil 33
Şekil 34
ADIM 1
ADIM2
Parametre listesinden çıkmak için CLEAR butonuna cihaz ana ekrana dönene kadar
basılı tutunuz.
Şekil 35
R4
Sayfa 25/35
DOZAJ POMPASI
4.4.3 Parametre Listesi
Tanımı
No
Sınır
Fabrika
Ayarı
Açıklama
0–4
0
Pompanın çalışma şeklini ayarlar. 5 türlü çalışma şekli vardır.
0 : Manuel
1 : Auto
2 : Vol 1
3 : Vol 2
4 : 4-20 mA
Açık Zaman
1 – 99
Dakika/Saniye
1
Zamana Bağlı çalışma durumunda Pompanın Açık kalma süresini
belirler
P3
Kapalı Zaman
1 – 99
Dakika/Saniye
1
Zamana Bağlı çalışma durumunda Pompanın Kapalı kalma
süresini belirler
P4
VOL Pulse
1 – 999
1
Pompanın çıkış vermesi için sayaçtan gelmesi istenen sinyal
sayısı.
P5
VOL Stroke
1 – 999
1
Cihazın gelen sinyale göre yapacağı vuruş sayısı.
P6
Min. Vuruş/Dakika
Kullanıcı
0 – Min.
SPM
0
Kullanıcının ayarlayabileceği minimum vuruş/dakika bu parametre
ile sınırlanabilmektedir. Aynı zamanda analog girişin aralığını da
belirler
P7
Max. Vuruş/Dakika
Kullanıcı
1– Max.
SPM
120
P1
Çalışma Durumu
P2
Kullanıcının ayarlayabileceği maksimum vuruş/dakika bu
parametre ile sınırlanabilmektedir. Aynı zamanda analog girişin
aralığını da belirler.
P8
Analog Mode
0-3
0
Vuruş/Dakika değeri analog girişin değerine göre hesaplanır.
Hesaplama aşağıdaki listeye göre yapılır.
0: 0 – 20 mA
1: 20 – 0 mA
2: 4 – 20 mA
3: 20 – 4 mA
P9
Şifre Açık
0-1
0
0: Şifre Pasif
1: Şifre Aktif
P10
Şifre
1-999
1
Kullanıcı Şifresi
0: Volümetrik çalışma durumunda, pompa kapasitesinin üzerinde
gelen sinyallerin (max. 999) hafızaya alınarak dozlamaya devam
etme devre dışı.
P11
0–1
VOL Mode
0
1: Volümetrik çalışma durumunda, pompa kapasitesinin üzerinde
gelen sinyallerin (max. 999) hafızaya alınarak dozlamaya devam
etme devrede.
P12
Auto Mode T on
Zaman Birimi
0-1
0
0: Zaman birimi dakika
1: Zaman birimi saniye
SPM: Dakikadaki Vuruş Sayısı
Dijital Dozaj Pompasında PRIME FONKSİYONU
Dijital Dozaj Pompalarında, cihazın test edilmesi ya da herhangi bir anda çalışma durumundan
bağımsız dozlama ihtiyacı doğması durumlarında cihaz 1 dakika boyunca maksimum vuruş değerinde
çalıştırılabilir.
Bunun için;
 Cihaz üzerinde yer alan yukarı ▲ ve aşağı ▼ butonlarına beraber basınız.
 Ekran dozajlama süresince 60 saniyeden geriye doğru sayar.
 Cihaz 1 dakikalık dozlama işlemi ardından kullanımdaki çalışma durumuna geri döner.
R4
Sayfa 26/35
DOZAJ POMPASI
4.4.4 Parametre Açıklamaları
Bu parametre Dozaj Pompasının çalışma durumlarını belirler. 5 değişik çalışma modu vardır.
0_Manuel
Bu modda dozaj pompasının dakikadaki vuruş sayısı yukarı ve aşağı tuşları ile
ayarlanabilir ve Power butonu ile cihaz açılıp kapatılabilir.
1_Auto
Bu modda cihaz manuel modda olduğu gibi ayarlanırken, P 2(Açık zaman)
parametresinde ayarlanan süre kadar çalışıp yine P 3(Kapalı zaman)
parametresinde ayarlanan süre kadar durdurulabilmektedir.
2_Volümetrik 1
Bu modda cihaz, bir sayaçtan alınan her P 4(Vol.Pulse) parametresinde
belirtilen miktar kadar sinyal geldiğinde , P 5 parametresinde belirtilen miktar kadar
vuruş yapar. P 4 ve P 5 parametreleri 1 ayarlanırsa, cihaz bir kontrol cihazı
tarafından sağlanan sinyale göre çalıştırılabilir.
Örneğin P 4 parametresi 3 ve P 5 parametresi 5 olarak ayarlanırsa pompa 3
sinyal geldiğinde 5 pulse çıkış verecektir.
Cihaz sinyaller arasındaki süreye göre vuruş aralığını otomatik ayarlar.
Sayaçtan gelen sinyaller arası süre ölçülerek dozaj pompasının bu frekansa uygun
olarak eşit aralıklarla çalışması hedeflenmiştir. Özetle dozaj pompası sayaçtan
gelen sinyale göre eşit arlıklarla çıkış verir. Çıkış aralıklarını ise gelen sinyale göre
otomatik ayarlar.
P1
3_Volümetrik 2
4_0/4–20 mA
Bu modda cihaz, bir sayaçtan alınan her P04(Vol.Pulse) parametresinde
belirtilen miktar kadar sinyal geldiğinde , P05 parametresinde belirtilen miktar
kadar vuruş yapar. P04 ve P05 parametreleri 1 ayarlanırsa, cihaz bir kontrol cihazı
tarafından sağlanan sinyale göre çalıştırılabilir.
Örneğin P 4 parametresi 3 ve P 5 parametresi 5 olarak ayarlanırsa pompa 3
sinyal geldiğinde 5 pulse çıkış verecektir.
Cihaz dakikadaki vuruş sayına göre çıkışı ayarlar. Bu modda cihaz test
edilebilir. Sayaca bağlanacak olan kablo uçları kısa devre edilerek dozaj
pompasına sinyal gönderilebilir.
Cihaz dakikadaki vuruş sayısını analog girişe göre hesaplar. ON/OFF Butonu ile
açılıp kapatılabilir.
Açık zaman parametresidir. Çalışma durumu AUTO olarak ayarlanmışsa dozaj pompası bu
parametrede belirlenen değer kadar süre çıkış verir. 1 ile 99 dakika arasında bir değer girilebilir.
P2
P3
Örneğin açık zaman 5 dk olarak ayarlanmışsa pompa çıkış verdiği sürece ekranda
görünür.
mesajı
Kapalı zaman parametresidir. Çalışma durumu AUTO olarak ayarlanmışsa dozaj pompası bu
parametrede belirlenen değer kadar süre kapalı kalır. 1 ile 99 dakika arasında bir değer girilebilir.
Örneğin kapalı zaman 2 dk olarak ayarlanmışsa pompa kapalı kaldığı sürece ekranda
görünür.
mesajı
P4
Cihaz Volumetrik kontrol kullanılmak üzere ayarlanmışsa bu parametrede girilen değer kadar sinyal
geldiğinde çıkış verir. 1 ile 999 arasında bir değer girilebilir.
P5
Cihaz Volumetrik kontrol kullanılmak üzere ayarlanmışsa cihaza sinyal geldiğinde bu parametrede
girilen değer kadar çıkış verir. 1 ile 999 arasında bir değer girilebilir.
P6
Kullanıcı tarafından ayarlanan pompa vuruş sayısı miktarının alt sınırıdır.
Cihaz Manuel, Auto ( Açık zaman aralığında) ve Analog modunda iken cihazın yapabileceği vuruş
sayısının alt sınırını belirler. Analog çalışma durumunda eğer bu alt sınır değeri 0 dan farklı bir değer
seçilmiş ise cihaza 0 volt analog giriş uygulansa bile cihaz belirlenmiş alt sınırda çıkış vermeye
devam eder.
R4
Sayfa 27/35
DOZAJ POMPASI
P7
Kullanıcı tarafından ayarlanan pompa vuruş sayısı miktarının üst sınırıdır.
Cihaz Manuel , Auto ( Açık zaman aralığında) ve Analog modunda iken cihazın yapabileceği
vuruş sayısının üst sınırını belirler.
P8
Bu parametre eğer cihaz bir analog çıkış kaynağına bağlı çalışması isteniyorsa kullanılır.4 farklı
analog giriş aralığından biri seçilebilir. ( 0 – 20 mA, 20 – 0 mA, 4 – 20 mA, 20 – 4 mA ).Cihazın
yapabileceği Vuruş/Dakika değeri analog girişin değerine göre hesaplanır.
P9
Şifreyi aktif hale getirmek ya da aktif olan şifre sorma işlemini kapatmak için bu parametre kullanılır.
Parametre 0 olarak belirlenirse cihaz şifre sormaz. Parametre 1 olarak ayarlanırsa cihaz parametre
listesine girerken şifre sorar.
P10
P11
Kullanıcı şifresi bu parametrede belirlenir.1 ile 999 arasında bir değer seçilebilir.
Volümetrik çalışma durumunda, pompa kapasitesinin üzerinde gelen sinyallerin (max. 999) hafızaya
alınarak dozlamaya devam etme devre seçim parametresi. Parametre 0 olarak ayarlanırsa hafızaya almaz
sinyal geldikçe kapasiteye bağlı olarak kimyasal dozajlanır. 1 olarak ayarlanırsa maximum 999’a kadar gelen
sinyal hafızaya alınır ve sinyal durduktan sonra da hafızadaki sinyal kadar kimyasal dozajlanır.
Cihaz Auto mode da çalışırken P2 açık zaman birimi seçim parametresidir. Dakika ve saniye olarak
P12 ayarlanabilir. Parametre 0 olarak ayarlanırsa zaman birimi dakika, 1 olarak ayarlanırsa zaman birimi
saniye cinsinden olur.
4.5 Harici Bağlantı Soket Detayı
Şekil 36
4.6 Volumetrik Modellerde Sayaç Bağlantısı
Volumetrik modellerde sayaç bağlantısı aşağıdaki gibi olmalıdır.
Şekil 37
R4
Sayfa 28/35
DOZAJ POMPASI
4.7 Şifre Kullanımı
Password parametresi (P09) eğer 1 olarak ayarlanırsa şifre koruma
devreye girmiş olur.
Eğer şifre koruma devredeyse cihaz bir süre bekledikten sonra
herhangi bir müdahale için şifre sorar.
Cihazın şifresi unutulduğunda CLEAR (C) butonuna 10sn den daha
uzun basılarak ekranda rES mesajının görünmesi sağlanıp aşağı tuşuna
basılı tutulur. Bu işlem P09 parametresinin değerini 0 yaparak şifre
sormayı iptal eder
Şekil 38
5. Servis
UYARI
 Cihazınıza herhangi bir servis işlemi yapmadan önce mutlaka elektrik bağlantısı
kesilmelidir.
 5x20 mm mini cam sigorta kullanılmalıdır.
 Cihazın elektrik kablosu arızalanırsa yalnızca yetkili servis tarafından
değiştirilmelidir.
5.1. Bakım
Şekil 39
Sezon sonunda cihaz devreden çıkartılmadan önce;
 Basma hattı borusunu basma hattından ayırın.
 Emme borusunu süzgeç ile birlikte sıvı tankından çıkarın ve temiz suya sokun.
 Pompayı 5–10 dakika çalıştırın.
R4
Sayfa 29/35
DOZAJ POMPASI
Sodyum hipoklorit kullanılırken sezon sonunda cihaz devreden çıkartılmadan önce gerekli temizleme
işlemi yapılmamış ise pompanızın kimyasalla temas eden yüzeylerinde taşlaşmış kalsiyum tabakası
meydana gelebilir. Temizlemek için;







Basma hattı borusunu basma hattından ayırın.
Emme borusunu süzgeç ile birlikte sıvı tankından çıkarın ve temiz suya sokun.
Pompayı 5–10 dakika çalıştırın.
Pompayı kapatarak filtreyi hidroklorik aside sokun ve asit temizliği bitirene kadar bekleyin.
Pompayı tekrar çalıştırıp emme filtresi ve basma rekoru aynı tankta olacak şekilde 5 dakika çalıştırın.
İşlemi su ile tekrarlayın.
Pompayı tekrar yerine bağlayın
NOT
 Pompayı dozaj sıvısı olmadan çalıştırmamak için periyodik olarak kimyasal
tankındaki sıvı miktarını kontrol ediniz.
 En az 5 saat aralıklar ile pompanın çalışmasını kontrol ediniz.
 Hidrolik parçaların periyodik olarak temizlenmesi gerekmektedir fakat ne kadar
sıklıkta olacağı uygulama türüne göre değişir.
6. Arıza Durumları
6.1 Mekanik Arızalar
 Eğer sistem tam sessiz ise; muhtemelen bir mekanik arıza yerine elektriksel veya elektronik bir arıza vardır.
 Sabit aralıkta dozaj sıvısında bir kayıp var ise; rekor kapakları gevşek olabilir; basma hattı borusunda çatlak
olabilir; çok nadiren diyaframda kırık ya da çatlak olabilir veya pompa kafasını tutan 4 adet vida gevşeyebilir.
 Pompa çalışmıyor iken hava yapıyor ise; sistemdeki bütün çekvalf lastikleri kontrol edilmeli gerekiyor ise
yenisi ile değiştirilmelidir.
6.2 Elektriksel Arızalar
Analog Modeller
Ledler den herhangi biri yanmıyor ise
 Elektrik fişini kontrol edin.
 Elektrik kablosunda meydana gelmiş bütün arızalar için sadece yetkili kişi ya da servis müdahale etmelidir.
 Anahtar açık olmalıdır.
 Elektrik değerlerinin pompanız AC besleme kaynağına bağlı olarak çalışıyor ise; AC 220V 50-60Hz, DC
besleme kaynağına bağlı çalışıyor ise DC 12 V olduğuna dikkat ediniz.
 Pompa sigortasını kontrol ediniz. Sağlam değil ise pompanız AC gerilim ile çalışıyor ise 1A cam sigorta, DC
gerilim ile çalışıyor ise 10A cam sigorta ile değiştirin.(Bkz. Şekil 47) Yeni taktığınız sigorta da atıyor ise
pompayı aldığınız firma ile bağlantı kurunuz.
12V DC
10 A 5x20 cam sigorta
230V AC
1 A 5x20 cam sigorta
Besleme Gerilimine Göre Sigorta Seçimi
R4
Sayfa 30/35
DOZAJ POMPASI
6.2.1 Sigorta Değiştirilmesi
UYARI
 Cihazınıza herhangi bir servis işlemi yapmadan önce mutlaka elektrik bağlantısı
kesilmelidir.
 AC Dozaj pompalarında 1A cam sigorta kullanınız.
 DC Dozaj pompalarında 10A cam sigorta kullanınız.
Pompa sigortasını değiştirmek için öncelikle
arka kapak üzerinde bulunan vidaları uygun bir
tornavida kullanarak çıkartınız.
Şekil 40
Elektronik kart üzerine yer alan, şekilde
gösterilen cam sigortayı yenisi ile değiştiriniz.
Elektronik karta herhangi bir zarar gelmemesine
dikkat ediniz. Elektronik kartınız hasar görür ise
pompanız çalışmaz.
Kullanıcı tarafından elektronik kart üzerinde
meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı
dışıdır.
Ardından pompa arka kapağını kapatınız.
Şekil 41
R4
Sayfa 31/35
DOZAJ POMPASI
Dijital Modeller
Ekranda herhangi bir görüntü yok ise
 Elektrik fişini kontrol edin.
 Elektrik değerlerinin AC 220V 50-60Hz olduğuna dikkat ediniz.
Dijital Seviye Kontrollü Modeller
A) Ekranda herhangi bir görüntü yok ise:
a) Elektrik fişini kontrol edin.
b) Elektrik değerlerinin AC 220V 50-60Hz olduğuna dikkat ediniz.
B) Led hızlı bir şekilde sürekli yanıp sönüyor ise:
a) Sıvı tankında sıvı bitmiştir.
b) Sıvı seviye algılayıcısı sıvı tankına tam olarak daldırılmamış olabilir.
c) Sıvı seviye algılayıcısının kablosu arızalı ya da kopuk olabilir.
NOT
 Eğer sorun bunlardan kaynaklanmıyorsa ya da daha farklı bir sorun var ise
pompayı aldığınız firma ile bağlantı kurunuz
7. Kimyasal Dayanım Listesi
Kimyasal
Acetic Acid, Max 75%
Formül
Cam PVDF PP PVC SS316 PMMA Hastelloy PTFE FPM EPDM NBR PE Neoprene Silicone
CH3COOH
2
1
1
1
1
3
1
1
3
1
3
1
3
Al2(SO4)3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
R-NH2
1
2
1
3
1
---
1
1
3
2
4
1
---
---
Calcium Hydroxide
Ca(OH)2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Calcium Hypochlorite
Ca(OCl)2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
2
2
CuSO4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
FeCl3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Hydrofluoric Acid 40%
HF
3
1
1
2
3
3
2
1
1
3
3
1
3
3
Hydrochloric Acid
HCl
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
3
1
2
2
Hydrogen Peroxide 30%
H2 O 2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
3
1
2
1
Nitric Acid 65%
HNO3
1
1
2
3
2
3
1
1
1
3
3
2
3
3
Phosphoric Acid 50%
H3PO4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
1
Potassium Permangate 10%
KMnO4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
---
---
Sodium Bisulphate
NaHSO3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sodium Carbonate
Na2CO3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
Sodium Hydroxide
NaOH
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
NaOCl+NaCl
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
2
Sulphuric Acid -85%
H2SO4
1
1
1
1
2
3
1
1
1
3
3
1
3
3
Sulphuric Acid -98,5%
H2SO4
1
1
3
3
3
3
1
1
1
3
3
3
3
3
Aluminium Sulphate
Amines
Copper Sulphate
Ferric Chloride
Sodium Hypochlorite 12,5%
1 : Dayanıklı
R4
2 : İyi
1
3 : Dayanıksız
Sayfa 32/35
DOZAJ POMPASI
8. Pompa Debi Basınç Grafikleri
R4
Sayfa 33/35
DOZAJ POMPASI
9. Model Listesi
Max./Lt
Max./P
Strok/
Strok/
LARA SERİ
Lt/h
BAR
dak.
ml
2
10
120
0,277
5
7
120
0,694
2
10
120
0,277
10
10
120
1,388
20
5
120
2,777
5
5
180
0,492
2
10
180
0,185
Besleme
Gerilimi
Watt
Volt
W
Analog
Dijital
Seviye
Kontrol
Sayaç
Girişi
4–20
/mA
Analog
Giriş
%10
Ayarı
Alarm
Çıkışı
A
2L/10B
APS
DS
25
DMS
A
5L/7B
APS
DS
230V/50Hz
DMS
A
2L/20B
APS
DS
DMS
CLS SERİ
A
10L/10B
DS
DMS
230V/50Hz
A
20L/5B
DS
60
40
DMS
NANO SERİ
5L/5B
2L10B
A
230V/50Hz
25
10. Garanti
10.1. Garanti
 Dozaj Pompası, yasal hükümlülükler çerçevesinde malzeme ve üretim hatalarından kaynaklanan hasarlar
için 2 yıl garantilidir.
 Normal yıpranma, aşırı yükleme veya usulüne aykırı kullanmadan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında
değildir.
 Malzeme veya üretim hatalarından kaynaklanan hasarlar, hatalı parça veya cihazın kendisinin verilmesi veya
onarımı yolu ile telafi edilir.
 Garantiye ilişkin talepler ancak cihaz sökülmeden teslimatçı ya da yetkili servise getirildiği takdirde kabul
edilir.
NOT
 Garanti Belgesinin cihazı satın almış olduğunuz bayi tarafından doldurulup
onaylanması gerekmektedir. Lütfen belgeyi onaylatıp saklayınız.
11. Standartlar






R4
TS EN 61000–6–1
TS EN 61000–6–3
IEC 60335–2–41
IEC 60335–1
EN 60332–41
EN 60335–1
Sayfa 34/35
Download

CLS A Dozaj Pompası Kullanım Kılavuzu