ANLAŞMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ
ÇEVRESEL ÜRÜNLER
ÇOKLU GİRİŞİMİ
2 Temmuz 2014
1
SUNUM PLANI
Dünya Ticaret Örgütü ve Çevresel Ürün
Müzakereleri
“Çevresel Ürün” - Tanımlar, Kategoriler
Çoklu Girişim – Amaç, Taraflar, Kapsam, Takvim
Türkiye Boyutu – Pozisyon, Öncelikler, Hassasiyetler
2
DTÖ
 Ticaretin serbestleştirilmesi
 Ticaretin yazılı kuralları
 Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri
 İzleme, Tahkim
 Neredeyse evrensel nitelikte
 160 üye, Cenevre
3
DTÖ - Çevre
CTE Özel Oturumlar
Çevresel Ürün ve Hizmetler
 İhracat menfaati
 Rekabetçilik
 Kalkınma Kaygıları
 Korumacılık Kaygıları
4
“Çevresel Ürün” - Tanım
 “Atık ve kirlilik yönetiminde kullanılan mallardır”
 “Geniş ölçekte yenilenebilir enerji üretimine yönelik
innovasyondur”
 “Sadece çevresel kullanımı olan mallardır”
 UNCTAD: “Çevresel açıdan tercih edilebilir ürünler:
 aynı amaca hizmet edebilecek alternatifine göre önemli ölçüde daha
az çevreye zarar veren ürünler veya
 üretimi ve satışı çevrenin korunmasına önemli ölçüde katkı sağlayan
ürünlerden oluşur.”
 OECD: “Çevresel ürünler ve hizmetler sanayi:
 Su, hava ve toprağa yönelik çevresel hasarı ve aynı zamanda atık,
gürültü ve ekosistemlerle ilgili sorunları ölçecek, önleyecek,
sınırlayacak, asgari düzeye çekecek veya düzeltecek mal ve
hizmetler üreten faaliyetlerden oluşur.
 Bunlar çevresel riskleri düşüren ve kirlilik ve kaynak kullanımını
minimize eden daha temiz teknoloji, ürün ve hizmetleri kapsar.”
5
Çoklu Girişim
GELİŞİM
 ABD girişimiyle Cenevre’de gayrı resmi istişareler
 24 Ocak 2014, Davos’ta Bildiri
HEDEF
 “Çevresel Ürünlerde” tam liberalizasyon öngören bir Çevresel
Ürünler Çoklu Anlaşması imzalamak.
 “Kritik kütle oluştuğunda”
KAPSAM
 Başlangıç olarak APEC Çevresel Ürünler Listesi, hizmetler hariç.
TARAFLAR
 ABD, AB, Avustralya, Kanada, Çin, K.Rika, Hong Kong, Japonya,
Y.Zelanda, Norveç, Singapur, İsviçre, Tayvan, G.Kore
6
Çoklu Girişim
APEC Çevresel Ürünler Listesi
 54 adet 6’lı HS
 Tamamı sanayi ürünü
 2015 sonuna kadar tarifelerin en fazla %5’e indirilmesi
 Gönüllü
7
Çoklu Girişim
Taraflar
ÇOKLU
GİRİŞİM
K. Rika
AB
Norveç
İsviçre
Kanada Brunei Darüsselam
Şili
G.Kore
Endonezya
Tayvan
Malezya
ABD
Meksika
Avustralya
P.Yeni Gine
Çin
Peru
Hong Kong
Filipinler
Japonya
Rusya
Y.Zelanda
Tayland
Singapur
APEC
Vietnam
8
Çoklu Girişim
Taraflar – Ticari ağırlıkları
9
Çoklu Girişim
10
Türkiye
En Çok Ticaretini Yaptığımız Ürünler
APEC Listesi Kapsamında Ülkemiz İhracat - İthalatı ve Gümrük Vergileri
2013
GTIP
Altılı
Kodu
GTIP Altılı Adı
847989 KENDİNE ÖZGÜ FONKSİYONLU DİĞER MAKİNE-CİHAZLAR
Gümrük
Vergisi Oranları
1,70%
İHRACAT
İTHALAT
152.672.801
545.923.797
850300 ELEKTRİK MOTOR, JENERATÖR, ELEKTROJEN GRUPLARI AKSAM, PARÇALARI
2,70%
97.373.447
142.592.357
842139 DİĞER MOTORLAR İÇİN HAVA FİLTRELERİ
1,70%
81.044.232
487.613.140
842121 SUYUN FİLTRE EDİLMESİ/ARITILMASINA MAHSUS CİHAZLAR
1,70%
74.579.691
69.834.108
903289 DİĞER ALET VE CİHAZLAR
2,80%
63.094.058
360.880.917
847990 KENDİNE ÖZGÜ FONKSİYONLU DİĞER MAKİNELERİN AKSAM, PARÇALARI
1,70%
48.222.766
88.912.334
847420 METAL CEVHERLERİNİ KIRMA/ÖĞÜTMEYE MAHSUS MAKİNELER
47.957.332
90.406.401
850490 TRANSFORMATÖR, KONVERTÖR, BOBİN, SELFLERİN AKSAM-PARÇALARI
Muaf
2,20%
45.716.112
42.121.986
842199 FİLTRE, ARITMA CİHAZLARININ AKSAM, PARÇALARI
1,70%
40.651.328
122.632.248
4%
40.469.313
226.593.672
903180 DİĞER ALET, CİHAZ VE MAKİNELER
Liste Toplamı
Türkiye'nin Dünyaya İhracat-İthalatı
Listenin İhracat-İthalatımızdaki payı
Ortalama
1.077.738.605 6.005.088.506
Gümrük
Vergisi Oranı
2,09% 151.868.550.560 251.650.560.072
1%
2%
* Gümrük Vergisi oranları tespit edilirken 12'li GTİP bazında en yüksek vergi oranı esas alınmıştır.
11
Türkiye
Pozisyon ve Temel Etkenler
POZİSYON:
 Gelişmelerin yakından takibi ve gerektiğinde
dahil olunması
TEMEL ETKENLER
 Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ilişkisi
 Kalkınma Politikası – Enerji Politikası – Ticaret
Politikası arasındaki uyum
 Yatırım – Ticaret – Sanayi ihtiyaçları
arasındaki denge
12
Türkiye
Temel Etkenler Işığında;
 Takip
 AB ile yakın temas
 Türkiye Listesinin Belirlenmesi
 Pozitif Liste
 Hassas Liste
 Bütüncül Sürdürülebilir Kalkınma Politikası
oluşturulması
13
TEŞEKKÜRLER
14
Download

T.C. Ekonomi Bakanlığı, Elçin EDİS Sunumu