T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
BASIN AÇIKLAMASI
Konu : 2013 Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi Rekortmenleri
Sayı : 1
05.05.2014
Başkanlığımıza bağlı Vergi Dairelerine; 2013 Takvim yılı faaliyetlerinden doğan ve
beyanname verme süresinin uzaması nedeniyle 28 Mart 2014 tarihi gün bitimine kadar 128.529
mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi, 99.417 mükellef tarafından da gayrimenkul
sermaye iradına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmiştir.
Verilen beyannamelerden yıllık gelir vergisi beyannamesi ile 2 milyar 67 milyon 465 bin TL
matrah beyan edilmiş ve bu tutar üzerinden 534 milyon 746 bin TL gelir vergisi tahakkuk
ettirilmiştir. Aynı dönemde verilen gayrimenkul sermaye iradına ilişkin gelir vergisi
beyannamelerinde ise 1 milyar 70 milyon 417 bin TL matrah ve bu tutar üzerinden de 251 milyon
723 bin TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.
İzmir genelinde 2013 vergilendirme dönemi için yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan
edilen matrah toplamında bir önceki döneme göre %11,18, tahakkuk eden gelir vergisi toplamında
ise %11,71 oranında artış meydana gelmiştir. Gayrimenkul sermaye iradı beyanlarındaki artışlar ise
sırası ile matrahta %10,13 ve vergide % 11,67 olarak gerçekleşmiştir.
YILLIK
Beyanname
GELİR Veren Mükellef
VERGİSİ
Sayısı
Beyan Olunan
Matrah (TL)
Bir Önceki Döneme
Göre Beyan Olunan
Matrahtaki Artış
Oranı (%)
Bir Önceki
Tahakkuk Eden
Döneme Göre
Gelir Vergisi
Tahakkuk Eden
(TL)
Gelir Vergisi Artış
Oranı (%)
İZMİR
128.529
2.067.465.479,67
11,18
534.746.664,89
11,71
TÜRKİYE
GENELİ
1.860.818
31.614.819.117
13,4
8.389.820.477
14,6
GAYRİMENKUL Beyanname
SERMAYE
Veren Mükellef
İRADI (GMSİ)
Sayısı
Beyan Olunan
Matrah (TL)
Bir Önceki
Bir Önceki Döneme
Döneme Göre
Tahakkuk Eden
Göre Beyan Olunan
Tahakkuk Eden
Gelir
Matrahtaki Artış
Gelir Vergisi
Vergisi (TL)
Oranı (%)
Artış
Oranı
(%)
İZMİR
99.417
1.070.417.850,02
10,13
251.723.331,43
11,67
TÜRKİYE
GENELİ
1.232.067
13.844.974.887,70
11,06
3.296.132.656,13
13,34
İzmir genelinde 2013 vergilendirme dönemi için beyanda bulunan mükellef başına ortalama
16 bin 85 TL matrah beyanında bulunmuş, beyan olunan bu matrahlar üzerinden ise mükellef
başına ortalama 4 bin 160 TL yıllık gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.
Gayrimenkul sermaye iradı mükellef beyannamelerinde ise 2013 vergilendirme dönemi için
mükellef başına ortalama 10 bin 766 TL matrah beyan edilmiş, bu matrahlar üzerinden ortalama 2
bin 532 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.
2013 vergilendirme dönemi Yıllık Gelir Vergisi beyanlarına göre beyanname veren
mükellef sayısı, beyan olunan matrah ve tahakkuk eden vergi oranlarına göre İzmir ilinin Türkiye
geneli içindeki payı şöyledir;
İZMİR İLİNİN TÜRKİYE GENELİ İÇİNDEKİ PAYI
(YILLIK GELİR VERGİSİ)
Beyanname Sayısı
Matrah Tutarı
Tahakkuk Eden Vergi
%
%
%
İZMİR
6,91
6,54
6,37
2013 vergilendirme dönemi Gayrimenkul Sermaye İradı Yıllık Gelir Vergisinde
ise, beyanname veren mükellef sayısı, matrah ve tahakkuk eden vergi oranlarına göre İzmir ilinin
Türkiye geneli içindeki payı şöyledir;
İZMİR İLİNİN TÜRKİYE GENELİ İÇİNDEKİ PAYI
(YILLIK GELİR VERGİSİ - GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI -GMSİ)
Beyanname Sayısı
Matrah Tutarı
Tahakkuk Eden Vergi
%
%
%
İZMİR
8,07
7,73
7,64
İl Geneli bakımından 2013 dönemi Gelir Vergisi tahakkuk tutarı sıralamasında yer alan ilk
10 mükellefe ait bilgiler;
SIRA
2013
ADI SOYADI
SIRA
2012
FAALİYET KONUSU
BEYAN EDİLEN
TOPLAM
VERGİYE TABİ
GELİR
(Matrah)(TL)
HESAPLANAN
TAHAKKUK
EDEN VERGİ
(TL)
1
LUCİEN ARKAS
1
MSİ, GMSİ, ÜCRET
15.673.639,58
5.475.898,85
2
NAİL ÖZKARDEŞ
2
MSİ, GMSİ
9.016.797,19
3.148.724,02
3
MUHARREM PEHLİVANOĞLU
4
MSİ, GMSİ, ÜCRET
7.941.325,24
2.769.588,83
4
ALİ PEHLİVANOĞLU
10
MSİ, GMSİ, ÜCRET,
DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR
7.178.133,47
2.502.471,71
5
BERNARD LUCİEN M ARCAS
3
MSİ, ÜCRET
6.801.120,66
2.370.517,23
6
HANİF PEHLİVANOĞLU
11
GAYRİMENKUL ACENTELERİNİN
FAALİYETLERİ, MSİ, GMSİ, ÜCRET
6.235.262,86
2.172.467,00
7
X
X
X
5.858.380,83
2.040.558,29
8
X
X
X
3.579.707,96
1.245.742,79
9
X
X
X
3.448.741,25
1.199.904,44
10
X
X
X
3.221.293,07
1.120.297,57
(*) İsminin açıklanmasını istemeyen
İl Geneli bakımından 2013 dönemi Gelir Vergisi(GMSİ) tahakkuk tutarı sıralamasında yer
alan ilk 10 mükellefe ait bilgiler;
SIRA
2013
ADI SOYADI
SIRA
2012
BEYAN EDİLEN
TOPLAM
VERGİYE TABİ
GELİR (Matrah)
(TL)
HESAPLANAN
TAHAKKUK
EDEN VERGİ
(TL)
1
ALİ DÖNMEZ BOYALI
2
1.928.751,39
667.907,99
2
X
X
1.867.734,62
646.552,12
3
RAMİ BERKİ
3
1.748.601,56
604.855,55
4
X
X
1.569.199,26
542.064,74
5
X
X
1.417.899,78
489.109,92
6
MEHMET MÜNİR USLUSOY
6
1.416.945,37
488.775,88
7
SEVGİ AYSAY
62
1.323.782,90
456.169,02
8
X
X
1.311.257,83
451.785,24
9
HALİM ALANYALI
7
1.240.818,44
427.131,45
10
MUSTAFA ÇOLAKOĞLU
10
1.220.788,20
420.120,87
(*) İsminin açıklanmasını istemeyen
Ödediği vergilerle ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan 2013 yılı Gelir Vergisi İzmir
Geneli İlk 100 sıralamasına girmiş mükelleflerimiz başta olmak üzere, vergiye gönüllü uyumun
göstergesi olarak kazançlarını kendi rızaları ile doğru olarak beyan eden ve ödeyen tüm
mükelleflerimize bir kez daha sonsuz şükranlarımızı sunarız.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
Ferhat ALEMDAR
Vergi Dairesi Başkan V.
Download

2013 Vergilendirme Dönemi Gelir - İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı