KALSİYUM FORMİAT MSDS
1. BÖLÜM
ÜRÜN: KALSIYUM FORMİAT TEK.
MARKA İSMİ: KALSİYUM FORMİAT TEK
ÜRETİCİ: PERSTORP SPECIALTY CHEMICALS AB
SE-284 80 Perstorp, İSVEÇ
Acil İletişim Tel: +46 8 337043
Fax: +46 435 37067
2. BÖLÜM – TEHLİKE BİLGİLERİ
ÜRÜNÜN FİZİKSEL BİLGİLER: BEYAZ BİLLUR TOZ
İNSAN VE ÇEVRE İÇİN TEHLİKE VE UYARI BİLGİLERİ:
R 41 Gözlere ciddi zarar verme riski
OLUŞUM:
KİMYASAL BİLEŞENLER:
CAS 554-17-2
KALSIYUM DIFORMIAT
EINECS: 208-863-7
Xİ: R 41 90-100%
3. BÖLÜM:
Fiziksel görünümü
Beyaz toz
Koku
Yok
Erime noktası
>380 C
Parlama noktası
Yok
Yoğunluk 20 C’de
1200 kg/m³
20 C’de Çözünme ve
karışılabilirliği
160g/l
Partisyon sayısı(n-oktanol/su
4. TEHLİKE BİLGİLERİ:
LD/LC50 :
LD 50 ORANI 2560 mg/kg(oran)
Ames test: Negatif
-1.55/-0,22 log POW
EC50 >1000mg/l(bakteri)
LC0/48 saat>1000 mg/l (balık)
5. TRANSFER BİLGİLERİ:
Kara ,deniz ve hava taşımacılığında herhangi bir tehlike sınıflandırılması
yapılmamıştır.
6. İLKYARDIM ÖNLEMLERİ
Ürünle kirlenmiş olan kıyafetleri çıkartınız.
Solunmasından sonra: Temiz hava ve dinlenme
Deri temasından sonra: Su ve sabunla iyice yıkayıp durulayınız.
Göz temasından sonra: Gözlerinizi akan suyun altında açık bir şekilde birkaç
dakika tutun. Herhangi bir semptom ortaya çıkarsa doktora başvurunuz.
7. YANGIN SÖNDÜRME ÖNLEMLERİ:
CO2 , toz yada su sprey. Daha büyük yangınlarda su sprey yada alkol dirençli
köpük kullanın.
Koruyucu ekipmanlar: Patlama yada yangında oluşan gazları solumayınız.
8. KİŞİSEL KORUNMA VE KONTROLLER
Duman/toz/aerosol etkilerine karşı koruyucu solunum cihazları kullanın .Deri ve
göz temasından kaçınınız.
Kanalizasyon ve su kaynaklarına dökmeyiniz.
Koruyucu eldiven kullanınız.(CR, NBR)
Koruyucu gözlük kullanınız.
9. DEPOLAMA
Serin ve kuru yerde etrafı kapalı bir yerde muhafaza ediniz.
Min. tozuma için ürünü kullanmadığınız zaman ürünün ağzını kapalı tutunuz.
Etiketleme esnasında genel güvenlik kurallarına uyunuz.
Risk Degeri:
41 Gözlere ciddi şekilde zarar verir.
Koruma Önlemleri:
26 Gözle temasında bol su ile yıkayıp tıbbi yardıma başvurunuz.
39 koruyucu gözlük kullanınız.
Download

kalsiyum formiyat msds