AÇIK ARTIRMALI SATIŞ ÖNCESİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL
İŞLETMESİ
ŞİLE
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Şefliği
Sahilköy
Sahilköy
Yeşilvadi
Yeşilvadi
Sahilköy
Sahilköy
Sahilköy
Sahilköy
Sahilköy
Yeşilvadi
Yeşilvadi
Yeşilvadi
Yeşilvadi
Yeşilvadi
Yeşilvadi
Yeşilvadi
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Ağva
Ağva
Mercanköşk
Şile
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Yeşilvadi
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Mercanköşk
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Sahilköy
Sahilköy
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
İstif Yeri
Emvalin Cinsi
Kurna
Kurna
Esenceli
Esenceli
Kurna
Kurna
Kurna
Kurna
Kurna
Esenceli
Esenceli
Esenceli
Esenceli
Esenceli
Esenceli
Esenceli
Kabakoz
Kabakoz
Kabakoz
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
İmrenli
Soğullu
Yaka
İmrendere
Akçakese
Akçakese
Akçakese
Akçakese
Bucaklı
Esenceli
Kabakoz
Kabakoz
Kabakoz
Kabakoz
Kabakoz
Hasanlı
Bozgoca
Bozgoca
İmrenli
İmrenli
İmrenli
İmrenli
İmrenli
İmrenli
İmrenli
Bozgoca
Bozgoca
Şuayipli
Şuayipli
Şuayipli
Şuayipli
Şuayipli
Şuayipli
Sahilköy
Sahilköy
İmrendere
İmrendere
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
3 SKB Çam Tomruk
Çam San.Od.
Çam San.Od.
Çam San.Od.
Çam Kağt.Od.
Çam Kağt.Od.
Çam Kağt.Od.
Çam Kağt.Od.
Çam Kağt.Od.
Çam Kağt.Od.
Çam Kağt.Od.
Çam Kağt.Od.
Çam Kağt.Od.
Çam Kağt.Od.
Çam Kağt.Od.
Çam Kağt.Od.
Meşe San.Od.
Meşe İnc.San.
Meşe İnc.San.
Meşe İnc.San.
Meşe İnc.San.
Meşe İnc.San.
Meşe İnc.San.
Meşe İnc.San.
Meşe İnc.San.
Kestane İnc.San.
Yap.Lif Yon (Kazık)
Yap.Lif Yon (Kazık)
Yap.Lif Yon (Kazık)
Yap.Lif Yon (Kazık)
Yap.Lif Yon (Kazık)
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Yapraklı Odun
Kest.Yak.Odun
Kest.Yak.Odun
Kest.Yak.Odun
Kest.Yak.Odun
Kest.Yak.Odun
Kest.Yak.Odun
Kest.Yak.Odun
BİLGİ CETVELİ
Tarihi
Saati
[email protected]
www.ogm.gov.tr
Parti
İstif
No
No.
555 407,408 T.İR.
628
444
477
161 T.İR.
629
212,213
630
445
631
446
632
448
387
256 T.İR.
604
419 T.İR.
611
191 T.İR.
633
207
634
208
635
209
636
210
637
211
414
112 T.İR.
638
117
639
106
640
107,108
593
78
594
79
595
80
641
142
596
121
509
5,11
642
102
643
38
644
44
645
92
646
125
647
188
648
214,216
649
104
650
109
651
113,115
652
114
615
83
653
14
654
31
655
49,50
656
55
657
56
658
57
659
60,63
660
61
661
62
662
66
663
151
664
153
665
156,165
666
163,168
667
169
668
173
669
176,178
670
177
671
449
672
450
673
99
674
100
619
87
620
88
621
89
Boy Adet
2,00
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
241
350
410
315
İhale Yeri
Miktarı
25,523
24,919
29,436
22,980
40,000
41,000
40,000
65,000
67,000
78,000
50,000
50,000
63,000
60,000
70,000
100,000
433 30,132
75,000
80,000
59,000
64,000
31,000
10,000
25,000
65,000
75,000
50,000
38,000
60,000
35,000
44,000
90,000
105,000
113,000
122,000
115,000
50,000
28,000
24,000
54,000
60,000
60,000
67,000
47,000
50,000
52,000
70,000
59,000
41,000
57,000
48,000
39,000
64,000
69,000
70,000
100,000
100,000
130,000
50,000
60,000
61,000
60,000
m3
m3
m3
m3
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
m3
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
Str
İnd.
%
Muh.
Bed.
165,00
135,00
130,00
135,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
125,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
17.09.2014
14:00
Şile Or.İşl.Müdürlüğü
%3
Tem.
127,00
101,00
115,00
94,00
83,00
85,00
83,00
135,00
139,00
162,00
104,00
104,00
131,00
125,00
145,00
208,00
114,00
201,00
214,00
158,00
171,00
83,00
27,00
67,00
174,00
201,00
113,00
86,00
136,00
79,00
100,00
176,00
205,00
221,00
238,00
225,00
98,00
55,00
47,00
106,00
118,00
118,00
131,00
92,00
98,00
102,00
137,00
116,00
80,00
112,00
94,00
77,00
125,00
135,00
137,00
181,00
181,00
235,00
91,00
109,00
110,00
109,00
Açıklama
1/2
Sıra
No
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Şefliği
Şile
Şile
Şile
Şile
Şile
Ağva
Ağva
Ağva
Ağva
Şile
Yeşilvadi
İstif Yeri
Emvalin Cinsi
Yeniköy
Kest.Yak.Odun
Yeniköy
Kest.Yak.Odun
Yeniköy
Kest.Yak.Odun
Yeniköy
Kest.Yak.Odun
Yeniköy
Kest.Yak.Odun
Bucaklı
Kest.Yak.Odun
İmrenli
Kest.Yak.Odun
Akçakese Kest.Yak.Odun
Bucaklı
Kest.Yak.Odun
İmrendere Kest.Yak.Odun
Esenceli
Çam Kağt.Od.
TOPLAM
Parti
No
622
623
624
519
520
675
521
625
626
676
677
İstif
Boy Adet
No.
90
91
92
57,58
59,60
129,186
59,75
93,94,98
106
98
226
73 Parti 1749 Adet
Miktarı
62,000 Str
60,000 Str
40,000 Str
107,000 Str
100,000 Str
60,000 Str
109,000 Str
110,000 Str
39,000 Str
95,000 Str
85,000 Str
132,990 m3
İnd.
%
Muh.
Bed.
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
69,00
4417 Str
%3
Tem.
112,00
109,00
73,00
193,00
181,00
109,00
197,00
199,00
71,00
172,00
176,00
9.516,00 TL.
Açıklama
1-İşletmemiz Ağva, Sahilköy, Şile, Yeşilvadi ve Mercanköşk Orman İşletme Şeflikleri Orman İçi Rampalarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı 73 parti
orman emvali Satış 17.09.2014 tarih saat 14:00'de Açık Artırma suretiyle İşletmemiz Müdürlüğü komisyonu huzurunda satışı yapılacaktır.
2- İhalesi kesinleşen Tomruk ve Sanayi Odunlarının Mal Bedelinin %40'ı ile vergileri peşin, %60'ı vadeli, İbreli Kağıtlık Odun, Lif Yonga ve Yakacak
Odunların Mal Bedelinin %30'u ile vergileri peşin, %70'i vadeli olmak üzere yıllık 7,2 vade faizli Banka Teminat Mektubu ile 9 aya kadar satış yapılır.
3-Müşterilerin adresine gönderilen Tebligat aldığı Tarihten itibaren 15 Gün içinde satışını yaptırmak zorundadır. Tebligatı 7 Günlük Posta Hizmeti süresinde
almak zorunda olup eğer bu süre içerisinde tebligatı alınmamış ise İşletme Müdürlüğümüzün Tebligatı Postaya veriliş tarihinden itibaren 21 Gün içinde satış
yapılması zorundadır. Postada geciken süreler Yasal bir Hak tanımadığı gibi 15 Gün içinde satış yapmak kaydı ile % 14,4 Emval gecikmesini Artı (+) KDV ve
Teminatını % 6'ya çıkararak satış yapılabilir.
4-Alıcıya Taahhüdünden dönerse şartnamenin 14.Maddesi gereği geçikme faiz ve 2 İhale arası meydana gelen zarar ile reeskont faizi müşteriden alınacaktır.
5-Satış Ek No : 1, 4 ve 6 Model ile Özel Şartnamedeki Şartname ve Esaslar dahilinde yapılacak olup İştirakçilerin son sene vizesi yapılmış Sanayi ve Ticaret
Odası Belgelerinin Nüfus Hüviyet Cüzdan fotokopilerinin Tebligata esas Kanuni İkamet Belgelerini vekil olarak iştirak edecekleri yetki belgelerini ibraz
etmeleri gerekmektedir.
6-Bu satış ile ilgili bilgiler Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul, Kanlıca, Bahçeköy, Çatalca, Kırklareli, Vize ve Demirköy Orm
İşletme Müdürlükleri,Ümraniye,Şile,Sancaktepe,Çekmeköy belediyeleri ile İşletmemiz ve Şefliklerinde görülebilir.
7-İşletmemiz Orman İçi Rampalarından Orman Emvali alan müşterilerimiz Yükleme, Nakletme işi işverenedir. Bu işlemlerden doğan her türlü kanuni
sorumluluk alıcıya ait olup bu işlemlerden doğan her türlü kanuni sorumluluk alıcıya aittir.
8-Emval ile Teminat Bedellerini vezneye Nakit/Kredi Kartı ile veya İşletme Müdürlüğümüz Şile Ziraat Bankasındaki TR63 0001 0004 6205 6550 2950 01
nolu hesabına yatırabilirler. Kobi Kart ile de satış yapılabilir.
Tel: (216) 711 22 27 Fax: (216) 712 23 25 E-Mail: [email protected]
ŞİLE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
2/2
Download

++2014 Satış Öncesi Bilgi Cetveli 17.09.2014