İçindekiler
1
Genel Müdür Mesajı
2
GNCR Holding
3
Gintem Madde Yönetimi A.Ş.
4
Değerlerimiz
5
Çalışma Politikamız
8
Faaliyet Alanlarımız
10
Referanslarımız
15
Şubelerimiz
16
İletişim Bilgilerimiz
17
1
20 Yılı Aşkın Deneyimiyle Teknolojide Uzman, Çevreci Bir Lider…
Değerli İş Ortaklarımız,
Atık ve özkaynak (madde) yönetiminin her alanında faaliyet gösteren Gintem Madde Yönetimi A.Ş, 1993 yılında belediyelere
ve yerel yönetimlere çevre temizliği ve geri dönüşüm konularında hizmet vermek üzere kurulmuştur. Entegre Katı Atık Yönetimi
anlayışını ülkemizde ilk dile getiren ve uygulayan firma olarak 20 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdürmektedir.
Gintem, katı atık yönetiminin önemli bir adımını oluşturan atıkların toplanması, transferi ve ayrıştırılması ile yerleşim
alanlarında ki cadde ve sokakların son teknoloji ekipmanlarla temizlenmesi gibi işlerini pek çok yerel belediyenin hizmetinde
sürdürmektedir.
Son çevre teknolojilerini kullanarak atık sınıflandırması, ayrıştırması, geri dönüşümü, enerji üretim tesisleri ve deponi sahaları
inşası ve işletmesini üstlenen Gintem, bu tesislerin çevreye zarar vermeden, ekonomik ve teknik açıdan verimli çalışmalarını
sağlamaktadır. Bilgi birikimi ve tecrübesini, gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra uluslararası işbirlikleri ile sürekli geliştiren
Gintem, katı atık yönetimindeki derin ve profesyonel yaklaşımıyla son teknolojileri yerel bazda uygulamaya taşıyarak sektördeki
lider firma konumunu korumaktadır.
Gintem; hizmet sunduğu yerleşim alanlarına, bünyesindeki çevre ve makine mühendisleri ile beraber son teknolojiyi kullanarak,
araç bakım ve onarımlarının da yapılabildiği garajları içeren çok yönlü şantiyeler ve yönetim birimleri kurmaktadır. Kurulan her
şantiyede iş alanı ile ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip, konusunda uzman mühendisler ve işletmeciler görev yapmaktadır.
Gintem Madde Yönetimi A.Ş. çevreci vizyonu ile sürdürülebilir kaynak kullanımını, kalıcı kirliliğin önlenmesi ve çevreye sıfır zarar
etkisi yaratacak Özkaynak yönetimini, geliştirmek için kurumsal ve teknolojik altyapısını her geçen gün güçlendirmektedir.
2
Gintem Madde Yönetimi A.Ş.
Genel Müdürü
Kemal ÖZIŞIKÇILAR
GNCR Holding
35 Yılı Aşkın Tecrübe, %100 Türk Sermaye!
1976 yılında faaliyetlerine başlayan Gencer Grup; 2013 yılında holdingleşme sürecini tamamlayarak GNCR Holding
adıyla yoluna devam etmektedir. Holding bünyesinde; Gintem Madde Yönetimi A.Ş, Toirent A.Ş, GP, WinWin A.Ş, Turp,
GNCR Enerji ve Gencer İnşaat şirketlerinin rekabet üstünlüklerini kalıcı kılmayı hedefleyerek, yeni teknolojilere ve insan
hayatını kolaylaştıran çözümlere yönelik yatırımlarını hız kesmeden sürdürmektedir.
35 yılı aşkındır edindiği tecrübeyle ve %100 Türk sermayeli yapısıyla yolunda emin adımlarla ve büyüyerek devam eden
GNCR Holding, kuruluşundan bu yana çağdaş, kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için gerekli ürün ve hizmetleri uluslararası
işbirlikleri ile sunmaya devam etmektedir.
3
Gintem Madde Yönetimi A.Ş. Hakkında
20 yılı aşan deneyim
Sektörde öncü
% 100 Yerel Sermaye
Faaliyet Alanları;
Katı Atık Toplama, Taşıma, Transfer
Kentsel Temizlik
Sürdürülebilir Öz Kaynak Yönetmi
Toplam 2100 ton /gün katı atık yönetimi
- Ambalaj Atıkları Geri Dönüşümü
Toplam 72 operasyonel proje
- Organikler Atıklardan Enerji Geri Kazanımı
- Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretimi
Toplam 2000’e yakın çalışan
Toplam 400 araç
4
- Depolama Sahası İşletilmesi
AR-GE ve Projelendirme
Değerlerimiz
İnsana ve doğaya saygılı
Gintem Madde Yönetimi A.Ş. olarak yönetim anlayışımız "insana ve çevreye saygı”ya
dayanır. Çevremizi etkileyen her konuda söz söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip
olduğumuza inanır ve her kararımızı ülke menfaatlari doğrultusunda “Önce Çevre”
bilinci ile alırız. Temiz ürün ve temiz üretim teknolojileriyle ülke kaynaklarının verimli
kullanılabilmesi için sürekli iyileştirmeyi hedeflerken, ürün ve hizmetlerimizin
çevresel sorumluluğunu üstleniriz. Çevresel proje performansımızı sürekli
gözden geçirir ve iyileştirmeye çalışırız. Kurum olarak tüm çalışmalarımızda
yenilikçi ve sürdürülebilir çevre yaklaşımını benimsemekteyiz. Faaliyetlerimizi
gerçekleştirirken çevreye zarar verebilecek riskleri önceden tespit eder;
bunları en aza indirecek önlemleri zamanında ve eksiksiz olarak alırız.
Dürüst ve güvenilir
Hizmet verdiğimiz kişi ve kurumlar başta olmak üzere tüm paydaşlarımız ile olan
ilişkilerimizde güvenilirliğimizin ve kuruluşumuza duyulan saygının artırılması
amacıyla insana saygılı, dürüstlük kurallarına bağlı, gerek genel ahlak gerekse
hukukun bizden beklediği özene uygun tutum ve davranış içerisinde hareket ederiz.
5
Değerlerimiz
En yüksek hizmet kalitesi
Hizmet kalitesi, iş etiğimizin temel taşlarından biridir. Gerçekleştirdiğimiz her faaliyette
ve sunduğumuz her hizmette en üst kalite seviyesini hedef alırız. Paydaşlarımızın
kalite standartlarını her zaman daha yukarıya çıkaracak alanları belirler ve paylaşırız.
Altyapı, teknoloji, finans ve insan kaynaklarında organizasyonel rol, sorumluluk
ve yetkileri belirler, çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmelerini sağlarız.
Değişim ve gelişime açık
Gintem çalışanları olarak, bize yaşam alanı sağlayan dünyamıza, bir
parçası olduğumuz topluma ve ülkemize, çalıştığımız kurum ve kuruluşlara
değer katma bilinciyle çalışırız. Başarımızın temelinde yer alan ve kurum
kültürümüzü oluşturan değerlerimize sahip çıkarak bunu bir yaşam tarzı
olarak benimseriz. Teknolojik gelişim ve değişime açık, öncü girişimcilik
ruhunu içimizde taşırız. Amacımız, hizmet verdiğimiz tüm alanlarda yenilikler getirmek,
değişime öncülük etmektir. Pazarın ve müşterilerimizin gereksinimlerine en iyi şekilde
cevap verebilmek için, devamlı araştırır, yenilikçi çözümler getiririz.
6
Değerlerimiz
İlkeli ve etik
Gintem Madde Yönetim A.Ş. olarak, paydaşlarımızın ve halkımızın
memnuniyetini hedefleriz. Projelerimizde, insan kaynağımızın ve paydaşlarımızın
beklentilerini dengede tutarak, müşterilerimizin ihtiyaç, talep ve şikayetlerine yasal
prosedür ve yönetmelikler dahilinde, en doğru şekilde cevap vermeyi ve bu konularda
proaktif çözümler getirmeyi ilke ediniriz. İş ve sosyal etik kurallarının bizim için en
önemli yol gösterici olduğuna inanır, doğru ve gerçekleştirilebilir taahütlerde
bulunur ve taahhüt ettiklerimizi gerçekleştiririz.
Sosyal sorumluluk sahibi
Sosyo-ekonomik menfaatlerin gözetilmesinin çağdaşlığın gereği olduğuna
inanarak faaliyet ve hizmetlerimizde toplumun menfaatlerini ön planda
tutuyoruz. Vatandaşlık bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı
bir şekilde hareket eder; kamu yararına olan hizmetlerde, özellikle çevre ve
eğitim konularını ilgilendiren projelerde gerek sivil toplum örgütlerinin
kurulmasını ve eğitim kurumlarının açılması, gerekse de organizasyonel ve teknik
anlamda profesyonel destek verilmesi için aktif rol alıyor ve çalışıyoruz.
7
Çalışma Politikamız
Deneyimli Mühendis
Kadrosu
Kalite Yaklaşımı
Yatırım Gücü
İş Sağlığı ve Güvenliği
8
Mühendisler toplam iş gücü kadromuzun % 18‘ ini oluşturmaktadır.
beyaz yaka çalışanlarımızın % 51’ lik kısmı ise teknik personelden
oluşur. Amacımız, siz müşterilerimize en hızlı şekilde, en doğru ve
teknolojik hizmeti ulaştırmaktır.
Proje çalışmalarımız; gerekli tüm kalite belgeleri ile onaylanmış
olarak ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre hazırlanır
ve uygulanır.
Geniş kaynak ve sağlam finansal yapısı ile yatırım gücünü arttıran
Gintem Madde Yönetimi A.Ş. her geçen gün sektördeki yerini
sağlamlaştırmaktadır.
Gintem Madde Yönetimi A.Ş. olarak insan kaynağımız bizim için çok
değerlidir. Çalışanlarımızı en iyi şekilde korumak için, uluslararası
standartlarda belirlenen iş sağlığı ve güvenliği kıstaslarına uygun
faaliyetlerde bulunulmasına son derece önem vermekteyiz.
Çalışma Politikamız
Güçlü Organizasyon
Yapısı
Kaynak Planlama
Yönetimi
9
Güçlü organizasyon yapımız ve çağdaş kurumsal yönetim anlayışımız
ile sizlere daha hızlı ve verimli hizmet verebilmek en önemli ilkemizdir.
Mühendislik ekibimiz; süreçleri verimli yönetmek, doğru işlenmiş verileri
kullanmak, hızlı ve etkili kararlar almak adına bizleri yönlendirir.
Amacımız; malzeme kaynak planlaması ve kurumsal kaynak
planlaması ile yapılması gerekenleri öngörmek ve riskleri en aza
indirmektir.
Operasyonel
Verimlilik
Gintem Madde Yönetimi A.Ş. olarak paydaşlarımızın ihtiyaçlarını anında
karşılayabilmek için ürün, hizmet ve bütçe alternatiflerine dayalı geniş
tedarikçi ağı ve dağıtım koordinatları ile birlikte verimli ve hızlı bir şekilde
hizmet vermekteyiz.
Sürdürülebilir
Büyüme
Gintem Madde Yönetimi A.Ş. olarak hayat boyu öğrenmeye ve sürekli
gelişime inanıyoruz. Bu sebeple, teknolojiyi yakından takip edip, araştırarak
sizlere yenilikçi çözümler üretiyoruz.
ATIK, BİR ÖZKAYNAKTIR.
Gintem, döngüsel ekonomiyi destekleyen tesisler inşa eder ve işletir.
Atık Kaynak
Merkez Yönetimi
Atık
Kaynak
Merkezi
Geri Dönüşüm Merkezi
Atık Toplama -Taşıma
plastik
cam
Atık Depolama Merkezi
+
Organik Gübre
+
organik
Atık Ayrıştırma
Transfer İstasyonları
Kentsel Temizlik
Sürdürülebilir
Enerji
Yönetimi
10
Enerji Üretim Merkezi
Elektrik Isı
+
+
RDF
Atık Su Yönetimi
Atık, lokal bir özkaynak ve hammadde kaynağıdır.
Döngüsel Ekonomi Uygulamaları’nda amaç; bertaraf
tesisine olabildiğince az atık göndererek tüm atığın
bir özkaynak olarak kullanılması, yani hem
hammaddeye geri dönüştürülmesi,hem
de enerji, organik gübre,RDF olarak
en yüksek verimlilikte geri
kazanılmasıdır.
Faaliyet Alanlarımız
Yerel Yönetim Hizmetleri
Organik Atık Bertaraf Ünitesi'nde evsel
Atıktan Enerji Üretimi
organik atıklardan, hayvansal atıklardan ve
arıtma suyu çamurlarından üretilen biyogaz,
nihai ürün olan saflaştırılmış doğalgaz veya
ısı-elektrik enerjisi olarak geri
kazanılmaktadır.
RDF Üretimi
Ayrıştırılan ambalaj atıkları, gerekli
işlemlerden geçtikten sonra hammadde
olarak ekonomiye kazandırılmaktadır.
Ayrıştırma
Atıktan Hammadde Üretimi
11
Toplanan karışık evsel katı atıklar,
Sürdürülebilir Madde Yönetimi
Ayrıştırma Tesisi’nde türlerine uygun olarak
yüksek verimlilikte ayrıştırılarak geri
dönüşüme uygun hale getirilmektedir.
Evsel katı atıkların toplanması ve taşınması,
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun
olarak, son teknoloji araçlarla toplanarak
bertaraf tesislerimize taşınmaktadır.
Organik atıklar, uygun şartlandırma
teknikleriyle organik gübre olarak
değerlendirilmektedir.
Organik Gübre Üretimi
Geri dönüştürülemeyen/kazanılamayan
ve kalorifik değeri olan atıklar, Atıktan
Türetilmiş Yakıt (RDF) olarak, ısı ihtiyacı
olan her türlü tesiste
değerlendirilebilmektedir.
Atık Lojistik Hizmetleri
Faaliyet Alanlarımız
Özel lisanslı araçlarla toplanan tıbbi atıklar,
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne
uygun olarak bertaraf edilerek çevresel
etkileri sıfıra indirilmektedir.
Tibbi Atık
Ayrı toplanan ve/veya evsel katı atıkların
muhteviyatında yer alan tehlikeli atıklar,
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne
uygun olarak bertaraf edilmektedir.
Tehlikeli Atık
AR-GE ve Projelendirme
12
GİNTEM Madde Yönetimi A.Ş,
uluslararası araştırma kuruluşları ile
kurmuş olduğu ortaklıklar sayesinde
AR-GE faaliyetleri yürütmekte; faaliyet
alanı içerisinde yer alan tüm
mühendislik işlerini projelendirmektedir.
ATIK, KAYNAK MERKEZLERİ’NDE EKONOMİYE GERİ KAZANDIRILIR.
Tüm atık tipleri Gintem’in kurduğu kaynak merkezlerinde hammadde, gübre ve enerjiye çevrilir.
Faaliyet Alanlarımız
Atık Kaynak Merkezleri
Döngüsel Ekonomi’yi destekleyecek geri kazanım sistemlerinin kullanımının amaçlandığı bir yapıda, atık artık çöp değil
hammadde, enerji, gübre ve ilgili alt sektörlerin oluşumuyla güçlü bir istihdam yaratılmasını sağlayan ekonomik bir kaynaktır.
Döngüsel Ekonomi Uygulaması’nda yer alan tüm unsurlar, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliğin sağlanması için bir
bütün olarak değerlendirilmelidir. Buna karşılık, atığın özkaynak olarak kullanılabilmesi için bölgesel yönetimin son derece etkili
olduğu görülmüştür.
Türkiye gelişmekte olan ekonomiler içerisinde dinamik yapısı ve güçlü finansal yapısı ile örnek konumdadır. Ancak olası
krizlerden ve finansal dalgalanmalardan en az şekilde etkilenmek için girdi maliyetlerimizi düşürüp, daha fazla katma değer
üreten sektörlerde yatırım planlamamız gerekmektedir. Döngüsel Ekonomi’nin başarılı birer uygulaması olan Kaynak Merkezi
yatırımları; istihdam yaratılması, hammadde üretimi vesilesiyle endüstriye ucuz kaynak yaratılması, işletme maliyetlerinin aşağı
çekilmesi, yenilenebilir enerji üretimi, organik gübrenin tarımda teşviki ve çevreye verilen zararın sıfıra indirilmesi açısından çok
yönlü faydalara sahip işletmelerdir.
Kaynak Merkezlerine yatırım yapan ülkelerin, enerji kaynaklarında dışa bağımlılığı her geçen gün azaltmaktadır. Günlük kişi başı
1,21 kg katı atık üretilen Türkiye'de 3.215 belediye, yıllık 30 milyon ton çöpü yönetmektedir. Hedefimiz, katı atıkların üretimini
kaynağında ayrıştırma ile kontrol altına alırken, toplanan kentsel katı atıkların da değerlendirilmesi için geri dönüşüm ve geri
kazanımı en verimli kullanacak teknolojileri uygulamaktır. Gintem Madde Yönetimi A.Ş, bünyesinde yer alan Özkaynak (Madde)
konusundaki uzman mühendisleri, özel egitim almış çalışanları, son çevre teknolojilerine uygun makina ve lisanslı araçları ile
yerel yönetimlere ilkeli ve kaliteli hizmet vermektedir.
13
ATIK, EKONOMİDE YENİ YATIRIM ALANLARI VE İSTİHDAM YARATIR.
Gintem, döngüsel ekonomiyi destekleyen projeleriyle yeni yatırım alanları ve istihdam yaratır.
Faaliyet Alanlarımız
Atık Kaynak Merkezleri
Entegre Madde Yönetimi bağlamında Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi salt çevresel bir araç degil, aynı zamanda ülke için bir
ekonomik KALKINMA aracıdır. Katı atıkların kaynakta ayrıştırılarak toplanması, işlenmesi, geri dönüştürülmesi, organik
atıklarından üretilen biyogaz aracılığı ile elektrik ve ısı enerjisi elde edilmesi, organik gübre üretilmesi ve değerlendirilemeyen
atıkların da nihai bertarafı alanlarında faaliyet gösteren Gintem Madde Yönetimi A.Ş, belediyeler ve tüm yerel yönetimler için atık
yönetimi konusunda yeni stratejiler oluşturan, teknik olarak süreklilik sağlayacak bir çözüm ortağı olarak, Sürdürülebilir Kaynak
Yönetimi hizmetleri sunmaktadır.
Gintem Madde Yönetimi A.Ş, ayrıca Katı Atık Sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve yeni teknolojileri sektöre adapte etmek
için hizmet veren, kısa adı UKAB olan Uluslarası Katı Atık Yönetimi ve Teknolojileri Birliği’nin de kurucusudur.
14
ATIK, BÖLGESEL KALKINMAYI DESTEKLER.
Gintem, yerel yönetimlerle işbirliği içinde ekonomiye değer katan projeler üretir.
Faaliyet Alanlarımız
Enerji, Gübre ve RDF Üretimi
Dünyamızda enerji ihtiyacı her yıl artmaktadır, buna karşılık bu talebi karşılayan fosil-yakıt rezervi ise çok daha hızlı bir şekilde
azalmaktadır. Bu nedenle fosil yakıt rezervleri yerine temiz bir başka deyişle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı büyük
önem kazanmıştır.
- Evsel ve hayvansal organik atıklar özel tesislerde işleme tabi tutularak biyogaz ve organik gübre üretilmektedir.
- Üretilen biyogaz, yüksek verimli enerji üretim santrallerinde elektrik ve ısıya dönüştürülmektedir.
Elektrik en yakın şebekeye nakledilerek hizmet götürülen bölgenin elektriği büyük oranda buradan sağlanabilmektedir.
Aynı zamanda üretilen ısı enerjisi, fabrikalarda ve tesislerde ucuz enerji olarak temin edilmektedir.
- Üretilen elektrik ve ısı enerjisinin küçük bir kısmı sürdürülebilir madde yönetimi tesisinin kendi iç tüketiminde kullanılarak,
işletmede SIFIR ÇEVRESEL ETKİ prensibi benimsenmiştir.
Gintem Madde Yönetimi A.Ş, entegre katı atık yönetimindeki uzmanlığını biyogazdan enerji kazanımı ile birleştirerek ülke
ekonomisine katkı sunmaktadır.
Sürdürülebilir madde yönetiminde amaç, tüm atığın bir özkaynak halinde işlenerek hem hammadde olarak kullanıması hem de
enerjinin en yüksek verimlilikte geri dönüştürülmesidir.
- Bu bağlamda geri dönüştürülemeyen/kazanılamayan ambalaj atıkları ve organik atıklar uygun şartlarda işleme tabi tutularak
Atıktan Türetilmiş Yakıt (RDF) elde edilmektedir.
- Bu yakıt gazlaştırılarak yüksek verimli enerji üretim santrallerinde elektrik ve ısı enerji olarak geri kazandırılmaktadır.
- Çimento fabrikaları gibi atık işleme lisansına sahip ve yüksek enerji ihtiyacı olan tesislere de enerji hammaddesi olarak kaynak
yaratılmaktadır.
15
Referanslarımız
Altındağ Belediyesi
Avcılar Belediyesi
Bahçelievler Belediyesi
Balıkesir Belediyesi
Bandırma Belediyesi
Beylikdüzü Belediyesi
Bitlis Belediyesi
Bodrum Belediyesi
Bornova Belediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Büyükçekmece Belediyesi
Çayırova Belediyesi
Çorlu Belediyesi
Etimesgut Belediyesi
Fethiye Belediyesi
Gemlik Belediyesi
16
Gürsu Belediyesi
İvrindi Belediyesi
Kestel Belediyesi
Konak Belediyesi
Kumburgaz Belediyesi
Kurşunlu Belediyesi
Kuşadası Belediyesi
Küçükçekmece Belediyesi
Muratpaşa Belediyesi
Nilüfer Belediyesi
Silivri Belediyesi
Susurluk Belediyesi
Sincan Belediyesi
Osmangazi Belediyesi
Silivri Belediyesi
Sincan Belediyesi
Tekirdağ Belediyesi
Urla Belediyesi
Yenimahalle Belediyesi
Yıldırım Belediyesi
Şubelerimiz
BURSA
Küçükbalıklı Mah. Şanlı Cad. Şimşek Sok.
No: 25 Osmangazi / BURSA
T : (224) 216 12 00
F : (224) 216 12 08
İZMİR
Ankara Asfaltı No: 262 Ambarlar Mevkii
Pınarbaşı - Bornova / İZMİR
T : (232) 472 30 31
F : (232) 472 30 32
17
İSTANBUL
Kumburgaz Merkez Mah. Karakol Cad.
No: 8 Büyükçekmece / İSTANBUL
T : (212) 580 00 08
F : (212) 580 49 59
BALIKESİR
Savaştepe Yolu 1. km
Temizlik İşleri Müdürlüğü BALIKESİR
T : (266) 221 85 06
F : (266) 221 77 65
ANKARA
İnönü Mah. Necdet Evliyagil Sok. No: 35
Batıkent - Yenimahalle / ANKARA
T : (312) 278 45 67
F : (312) 278 44 29
İletişim Bilgilerimiz
Gintem Madde Yönetimi A.Ş.
Merkez : Konaklar Mah. Akasyalı Cad.
No: 26 Beşiktaş / İstanbul
Tel : (212) 212 60 60 Faks : (212) 284 82 77
Adres : Küçükbalıklı Mah. Şanlı Cad. Şimşek Sok.
No : 25 Osmangazi / Bursa
Tel : (224) 216 12 00 Faks : (224) 216 12 08
www.gintem.com.tr | [email protected]
GNCR Holding
Adres : Konaklar Mah. Akasyalı Cad.
No: 26 Beşiktaş / İstanbul
Tel : (212) 212 60 60 Faks : (212) 284 82 77
www.gncr.com | [email protected]
18
www.gintem.com.tr
[email protected]
https://facebook.com/gintem.katiatik
https://twitter.com/gintem
19
Download

yönetiminin her alanında faaliyet gösteren Gintem Madde Yönetimi