FAKÜLTE
EGI T I M KU RU ML ARI
Bir okuldan
daha fazlası...
Fakülte Koleji açılıyor
www.fakultekoleji.com
FAKÜLTE
EGIT IM KU RU ML A RI
ÖĞREN
KAVRA
DEĞİŞ
Kolejimizde eğitim öğretim süreci, akademik başarının yanı sıra
öğrencilerin gerçek performanslarını ortaya çıkarmayı hedefler.
Her noktası öğrenme alanı olarak tasarlanan okulumuzda,
Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, öğrenci odaklı eğitim
anlayışını benimsemiş, güçlü ve özverili öğretmen kadromuzla,
geleceği şekillendirecek, bilimsel düşünen, sorgulayan, barışçıl,
aydın ve ileri görüşlü nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
9’NCU SINIFTAN BAŞLAR
Fakülte kolejinde öğrencilerimiz,
akademik ve sosyal müfredatın yanı sıra
yaş ve beklentileri göz önünde tutularak
şekillenen, kişiye özel üniversiteye hazırlık
programına dahil olurlar.
Kazandirma orani
ile Samsun’da TEK
2
www.fakultekoleji.com
Hayali, fakülte olanların koleji...
● Üniversite hazırlık
● Ağırlıklı yabancı dil eğitimi
● Kafes sistemi
● Fen bilimleri laboratuvarları
● Görsel ve sanatsal etkinlikler
● Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri
● Çalışma ve okuma salonu
● Kapalı spor salonu ve açık spor alanları
3
FAKÜLTE
EGIT IM KU RU ML A RI
AĞIRLIKLI YABANCI DİL EĞİTİMİ
DÜNYA İLE İLETİŞİMDE BİR ADIM ÖNDE
Hedefimiz, öğrencilerimize hızla değişen dünyada farklı dillerde iletişim kurabilecekleri temel dil becerileri
kazandırmaktır. Bu öğretim süresi içerisinde öğrencilerimiz, farklı kültürlerden insanlarla rahat iletişim
kurabilmeyi, uluslararası medyayı, çeşitli bilimsel ve edebi ürünleri özgün dillerinde takip etmeyi öğrenirler.
4
www.fakultekoleji.com
FEN BİLİMLERİ LABORATUVARI
BULUŞ, MERAKLI VE
ARAŞTIRMACI RUHUN
ÜRÜNÜDÜR
Fakülte Kolejinde uygulamalı bilimin önemine inanılır ve
Fen Bilimleri Bölümü’nde laboratuvar çalışmalarına ayrı
bir önem verilir. Proje Kulüpleri ile öğrenciler müfredat
dışı konularda da araştırma yapmaya teşvik edilir ve çok
yönlü bilimsel bakış geliştirmeleri sağlanır. Öğrenciler proje
kulüpleriyle TÜBİTAK’ın ve çeşitli okulların proje yarışmalarına
katılarak bilgilerini ve yeteneklerini sınama şansı bulurlar.
5
FAKÜLTE
EGIT IM KU RU ML A RI
SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
YARATICILIĞIN EVRENSEL
DİLİNİ KEŞFET
Öğrencilerimizin hayal gücü ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaran sanatsal
etkinliklerle ulusal ve evrensel kültür değerlerini benimseyen, estetik anlayışı
gelişmiş, sanata katkıda bulunabilecek duyarlı bireyler olarak topluma
kazandırılması hedeflenmektedir.
6
www.fakultekoleji.com
ÇALIŞMA VE OKUMA SALONU
SICAK VE KONFORLU
BİR ORTAMDA
ÖĞRENMENİN KEYFİ
Çalışma ve okuma salonumuz hizmet verdiği öğrenciler
için, bilgi ihtiyacına yönelik kaynakları belirleyip,
öğrencilere ilgili yönlendirmeleri yapmak gerektiğinde
eğitim ve tanıtım desteği sunmaktır. Bu hizmetle,
öğrencilerimize aradıkları bilgileri nasıl bulabilecekleri
konusunda rehberlik edilmektedir.
7
FAKÜLTE
EGIT IM KU RU ML A RI
REHBERLİK VE PİSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
BİREYSEL SOSYAL VE
AKADEMİK GELİŞİM DESTEĞİ
Okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık servisi kendi
alanlarında uzman
kadrosuyla; öğrencileri tanıma,
izleme, çalışmalarını yürütme, psikolojik danışmanlık,
koruyucu ve önleyici rehberlik ve mesleki rehberlik
hizmetlerini tüm okulumuz öğrencilerine yönelik olarak
sürdürmekte, çalışmalarında gelişimsel ve çağdaş rehberlik
modellerinden yararlanmaktadır.
● Velilere yönelik rehberlik seminerleri
● Birebir rehberlik hizmetleri
● Öğrencilere yönelik çalışma programları
● Motivasyon programları ve öğrenci-veliöğretmen diyalogları kurulmasında etkin
seminerler
● Mesleki yönlendirme
● Öğrenci tercihlerinde son derece dikkat ve titizlik
● Öğrenciye özel ödev takip uygulaması
8
www.fakultekoleji.com
KAFES SİSTEMİ
İSTİKRARLI TEKRAR FARK YARATIR
Eğitim öğretim çalışmaları kapsamında ölçme-değerlendirme birimimizce yapılan incelemeler sonucunda,
gözlemlenen eksikliklerin giderilmesi ve daha kalıcı bir öğrenme için, soru çözümü ve tekrarına yönelik özel
bir çalışma sistemidir.
● Sistemli ve disiplinli bir şekilde
öğrencilerin ders saatleri haricindeki
çalışmalarına yön veren bir sistem.
● Haftalık ölçme-değerlendirme sistemiyle
belirlenen eksikliklerin kapatılmasını
amaçlayan bir sistem
9
FAKÜLTE
EGIT IM KU RU ML A RI
KAPALI SPOR SALONU
SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN
Kolejimizin kapalı spor salonu, beden eğitimi derslerinde, takım antrenmanlarında, spor okulu etkinliklerinde ve
benzer sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere planlanmıştır. Kapalı spor salonumuz; sakatlanmalara karşı koruyan
zemin dokusu, anti bakteriyel ortamı ve uygun saha ölçüleri ile basketbol, voleybol, hentbol ve diğer salon sporları
için uygun kullanım alanları sunmaktadır.
AÇIK SPOR ALANLARI
Okulumuzda kapalı spor salonunun yanı sıra bahçede konumlandırılmış açık spor alanları
da öğrencilerimizin spor ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
10
www.fakultekoleji.com
OKUL AİLE BİRLİĞİ
OKUL-ÖĞRENCİ-AİLE
Okul aile birliği öğrenci,öğretmen, veli ve okul
koordinasyonunu gerçekleştirmek ve geliştirmek için
bir arada faliyet göstermektedir.
Başarıya giden yolda tüm zorlukların birlikte hareket
ederek daha kolay aşılacağı inancıyla ;
Öğrencilerimizin sene içerisinde okulumuzda yaptıkları
ve yapmadıkları çalışmaların, gözlemlenen eksikliklerin,
yapılması gereken ekstra çalışmaların okul-öğrenciaile üçlüsü arasındaki şeffaf iletişim sayesinde düzenli
olarak bilgilendirilmesi yapılır.
Okul idaresi ile veliler arasındaki
iletişimi sağlamayı hedefleyen Okul
Aile Birliği kültürel ve sosyal etkinliklere
de destek vermektedir.
11
FAKÜLTE
E G I TIM KURUML ARI
Hayali, fakülte olanların koleji...
Detaylı bilgi için...
Karadeniz Mh. Mescizade Sk. No:35
(Gazi Sahnesi Yanı) İlkadım / SAMSUN
Tel :0362 233 35 99
[email protected]
www.fakultekoleji.com
Download

Bir okuldan daha fazlası