İÇİNDEKİLER
BAKBUL WEB PANELİ ............................................................................................................................... 3
SIK KULLANILAN SİMGELER ..................................................................................................................... 4
ANA SAYFA (İZLEME PANELİ) İŞLEMLERİ ................................................................................................. 5
Harita Modu ........................................................................................................................................ 6
Raporlama Modu ................................................................................................................................. 8
Acil & Alarm Modu .............................................................................................................................. 9
RAPORLAMA İŞLEMLERİ ........................................................................................................................ 10
Genel Sistem Raporu ......................................................................................................................... 11
Mesafe Raporu .................................................................................................................................. 12
Çalışma Raporu.................................................................................................................................. 13
İhlal Raporu ....................................................................................................................................... 14
Rölanti Raporu ................................................................................................................................... 15
Durma Raporu ................................................................................................................................... 16
Sürücü Araç Kullanım Raporu ............................................................................................................ 17
Coğrafi Dağılım Raporu...................................................................................................................... 18
GPRS Raporu...................................................................................................................................... 19
Alarm Raporu..................................................................................................................................... 20
Arşiv Raporu ...................................................................................................................................... 21
Web Kaynaklı Komut Raporu............................................................................................................. 22
SORGULAMA İŞLEMLERİ ........................................................................................................................ 23
Araçlar Güzergah Sorgu ..................................................................................................................... 24
Adres Sorgu ....................................................................................................................................... 25
ARAÇ(TERMİNAL) İŞLEMLERİ ................................................................................................................. 26
Konum Sayfası ................................................................................................................................... 28
Simulasyon Sayfası ............................................................................................................................ 30
Mesafe Sayfası ................................................................................................................................... 31
Çalışma Sayfası .................................................................................................................................. 32
Durma Sayfası .................................................................................................................................... 33
Rölanti Sayfası .................................................................................................................................. 34
GPRS Raporu...................................................................................................................................... 35
İhlal Raporları .................................................................................................................................... 36
Sürücü Raporu ................................................................................................................................... 37
1
Araç Raporu ....................................................................................................................................... 38
Grafikler ............................................................................................................................................. 40
2
BAKBUL WEB PANELĠ
BAKBUL web tabanlı araç takip istemi www.bakbul.com.tr adresinin kullanıcı girişi
bölümünde yayınlanmaktadır.
BAKBUL web panelinde sık kullanılan simgeler, ana sayfa(izleme paneli) işlemleri,
raporlama işlemleri , sorgulama işlemleri ve Araç (Terminal) sayfası işlemleri hakkında
bilgi sahibi olacaksınız.
3
SIK KULLANILAN SĠMGELER
Listenen bilgilerin excel,pdf,word formatında veya pdf formatında mail atılmasını
sağlayan pencereyi açar.
Girilen kriterlere göre verilerin filtrelenerek getirilmesini sağlar.
Sayısal harita penceresinin açılmasını sağlar
Çok sayfalı raporlarda bir sonraki sayfaya geçilmesini sağlar
Çok sayfalı raporlarda son sayfaya geçilmesini sağlar
Çok sayfalı raporlarda ilk sayfaya geçilmesini sağlar
Çok sayfalı raporlarda bir önceki sayfaya geçilmesini sağlar
Listenin yenilenmesini sağlar
4
ANA SAYFA (ĠZLEME PANELĠ) ĠġLEMLERĠ
ANA SAYFA(ĠZLEME PANELĠ) ĠġLEMLERĠ bölümünde Harita Modu’nda
araçlarınızı harita üzerinden görebilir, Raporlama modunda online ve offline araçlarınızı
görebilir ve ilgili filtreleme kriterlerinden istediğinizi doldurarak filtreleme yapabilir, Acil
alarm modunda ise araçlarınızdan gelen alarmları anında görebilirsiniz. (Şekil-1)
Şekil 1
5
Harita Modu
HARĠTA MODU bölümünde araçlarınızı harita üzerinden görüntüleyebilir ve harita
üzerinde aracınızın üstüne detaylı bilgilerini görmek istediğiniz aracınızın üzerine
tıkladığınızda Şekil-1 deki gibi açılan alandan Araç Bilgilerini tıklayarak aracınıza ait detay
bilgileirn yer aldığı Araç(Terminal) sayfasına geçiş yapabilir(Şekil-2), Son Bilgilerini
Göster seçeneğini tıklayarakta aracın son 20 konumunu, son 20 ihlalini, ve son 20
rölantisini görebilirsiniz(Şekil-3). Şekil-1 de yer alan
butonuna basarak
araçlarınızdan gelen en son bilgilerin harita üzerine aktarılarak haritanın yenilnmesini,
online
offline
aracı
aracı
seçerek
seçerek
önemli noktalardaki
sağlayabilirsiniz.
seçeniğinden harita üzerinde görüntülemek istediğiniz
harita
üzerindeki
konumunun
gösterilmesini,
seçeniğinden harita üzerinde görüntülemek istediğiniz
harita
üzerindeki
konumunun
gösterilmesini
ve
seçeniğinden harita üzerinde görüntülemek istediğiniz
araçlarınızın harita üzerindeki konumlarının gösterilmesini
Şekil 1
6
Şekil 2
Şekil 3
7
Raporlama Modu
RAPORLAMA MODU bölümünde sisteme bağlı olan ve olmayan araçlarınızı liste
halinde görebilir, araç adına, cadde, mahalle, semt/ilçe,il kriterlerine göre arama
yaptırarak araçlarınızı listede görebilirsiniz. Listelediğiniz bu verilerin excel,word,pdf
halinde raporunu alabilir ve bu listeyi pdf formatında istediğiniz bir mail adresine
gönderebilirsiniz. (Şekil-1)
Şekil 1
8
Acil & Alarm Modu
ACĠL & ALARM MODU bölümünde sisteminize bağlı olan araçların kullanıcı
sisteme giriş yaptıktan sonraki alarmlarını görebilirsiniz. Eğer alarm varsa listede
görüntülenecektir. Görüntülenen listedeki bilgilerin excel,word,pdf halinde raporunu
alabilir ve bu listeyi pdf formatında istediğiniz bir mail adresine gönderebilirsiniz.(Şekil-1)
Şekil 1
9
RAPORLAMA ĠġLEMLERĠ
RAPORLAMA ĠġLEMLERĠ bölümünde aracınıza ait Genel Sistem Raporu , Mesafe
Raporu , Çalışma Raporu, , İhlal Raporu , Rölanti Raporu , Durma Raporu , Sürücü Araç
Kullanım Raporu , Coğrafi Dağılım Raporu, Gprs Raporu, Alarm Raporu, Fotoğraf Raporu,
Arşiv Raporu, Web Kaynaklı Komut Raporu bilgilerini bulabilirsiniz. (Şekil-1)
Şekil 1
10
Genel Sistem Raporu
GENEL SĠSTEM RAPORU bölümünde listeye baktığınızda araçlarınızın durumu
hakkında genel bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Burada araçlarınızın mesafe, rölanti, durma,
gprs ve çalışma raporlarının genel halini görebilirsiniz. Üstte yer alan takvimden görmek
istediğiniz tarihler arasını seçerek o tarihlerde araçlarınızın mesafe, rölanti, durma, gprs
ve çalışma raporlarını genel olarak nasıl olduğunu görebilirsiniz.(Şekil-1) Ayrıca gelen
listenin excel,word,pdf halinde raporunu alabilir ve bu listeyi pdf formatında istediğiniz
bir mail adresine gönderebilirsiniz.
Şekil 1
11
Mesafe Raporu
MESAFE RAPORU bölümünde bütün araçların günlük, aylık ve yıllık olarak almış
olduğu yol bulunmaktadır. Aracınızın hangi ay yada yılda ne kadar yol gittiğini görmek
için yıl yada ay seçimi yapmalısınız. Listelenen çalışma verilerini excel,word,pdf halinde
raporunu alabilir ve bu listeyi pdf formatında istediğiniz bir mail adresine
gönderebilirsiniz. (Şekil-1)
Şekil 1
12
ÇalıĢma Raporu
ÇALIġMA RAPORU bölümünde bütün araçlarınızın günlük, aylık ve yıllık toplam
çalışma sürelerini görebilirsiniz. İstediğiniz tarihlerde görüntüleme yapmak için ay ve yıl
alanlarından seçim yapabilirsiniz. Listelenen çalışma verilerini excel,word,pdf halinde
raporunu alabilir ve bu listeyi pdf formatında istediğiniz bir mail adresine
gönderebilirsiniz. (Şekil-1)
Şekil 1
13
Ġhlal Raporu
ĠHLAL RAPORU bölümünde ihlal yapan araçlarınızın listesini bulabilirsiniz. Bu
listede ihlalın ne zaman geldiği(Alarm Tarihi alanı), ne tür bir ihlal olduğu(Alarm Tipi
alanı), gelen mesaj, alınan değer ve adresi gibi alanlara ulaşabilir, ihlal yapan aracı harita
üzerinde gösterebilirisiniz. Ayrıca
seçeneğinden ihlallerini görmek
istediğiniz aracı seçerek sadece o araca ait ihlalleride bu sayfada görüntüleyebilirsiniz.
Görüntülediğiniz listenin excel,word,pdf halinde raporunu alabilir ve bu listeyi pdf
formatında istediğiniz bir mail adresine gönderebilirsiniz. (Şekil-1)
Şekil 1
14
Rölanti Raporu
RÖLANTĠ RAPORU bölümünde bütün araçlarınızın günlük, aylık ve yıllık toplam
rölanti sürelerini görebilirsiniz. İstediğiniz tarihlerde görüntüleme yapmak için ay ve yıl
alanlarından seçim yapabilirsiniz. Listelenen çalışma verilerini excel,word,pdf halinde
raporunu alabilir ve bu listeyi pdf formatında istediğiniz bir mail adresine
gönderebilirsiniz.
Şekil 1
15
Durma Raporu
DURMA RAPORU bölümünde bütün araçlarınızın duraklama zamanı, hareket
zamanı, durma süresi gibi bilgilerine ulaşabilir ve hangi cadde,sokak,mahalle,semt,ilçe
veya il de duraklama yaptığını görebilirsiniz. Ayrıca aracın harita üzerindeki konumunu da
görüntüleyebilirsiniz. İstediğiniz tarihlerde görüntüleme yapmak için takvimden seçim
yaparak listeleyebilirsiniz.Listelenen durma verilerini excel,word,pdf halinde raporunu
alabilir ve bu listeyi pdf formatında istediğiniz bir mail adresine gönderebilirsiniz.
Şekil 1
16
Sürücü Araç Kullanım Raporu
SÜRÜCÜ ARAÇ KULLANIM RAPORU bölümünde bütün araç sürücülerinizin
hangi aracı kullandığı, sürücünün adı,gsm numarası,kullanma süresi, kontak açma ve
kapama bilgilerini bulabilirsiniz.İstediğiniz tarihlerde görüntüleme yapmak için takvimden
seçim yaparak listeleyebilirsiniz.Listelenen durma verilerini excel,word,pdf halinde
raporunu alabilir ve bu listeyi pdf formatında istediğiniz bir mail adresine
gönderebilirsiniz.
Şekil 1
17
Coğrafi Dağılım Raporu
COĞRAFĠ DAĞILIM RAPORU bölümünde ;



ARAÇLARIN MAHALLELERE GÖRE DAĞILIMI bölümünde hangi
mahallede kaç aranıcınızın olduğunu görebilirsiniz.
ARAÇLARIN ĠLÇELERE GÖRE DAĞILIMI bölümünde hangi ilçede kaç
aranıcınızın olduğunu görebilirsiniz.
ARAÇLARIN ĠLLERE GÖRE DAĞILIMI bölümünde hangi ilde kaç
aranıcınızın olduğunu görebilirsiniz.
Şekil 1
18
GPRS Raporu
GPRS RAPORU bölümünde, BAKBUL cihazının GPRS ile yapmış olduğu veri
transfer raporu bulunmaktadır. Bu gölümde hangi gün kaç defa merkeze veri yollandığı
ve yollanan verilerin toplam boyutunu görebilirisiniz. Bu verilerin excel,word,pdf halinde
raporunu alabilir ve bu verilerin pdf formatında istediğiniz bir mail adresine
gönderebilirsiniz.
Şekil 1
19
Alarm Raporu
ALARM RAPORU bölümünde, alarmı gönderen araç, şirket ismi, hata, hata
zamanı, cadde,mahalle,semt,ilçe,şehir bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bu sayfaya girildiğinde
varsayılan olarak son 24 saat içindeki acil durum bildirimleri listelenecektir. Önceki
tarihlere ait alarmları listelemek için takvimden tarih aralığını belirleyerek filtreleme
yapabilirsiniz. Zaman aralıkları belirtildikten sonra verilen tarih aralıklarında alarm
oluşmuşsa ekranda listelenecektir. Listelediğiniz bu verilerin excel,word,pdf halinde
raporunu alabilir ve bu listeyi pdf formatında istediğiniz bir mail adresine
gönderebilirsiniz.
Şekil 1
20
ArĢiv Raporu
ARġĠV RAPORU bölümünde, site kullanı adınıza kayıtlı tüm araçların geçmiş
tarihlerdeki adres bilgilerinin sorgulanması, raporlanması ve sayısal haritada
görüntülenmesi için kullanılır. Sayfaya ilk girildiğinde varsayılan olarak son 24 saatin
verileri getirilir. Eğer geçmişe dönük bir raporlama isterseniz takvimden tarih değerlerini
girebilirsiniz. Ayrıca bu bölümde il,ilçe,semt,mahalle, cadde, hız/yön sorgulamaları
yaparak da daha detaylı arama yapabilirsiniz. Listelenen verilerin excel, word, pdf halinde
raporunu alabilir ve bu listeyi pdf formatında istediğiniz bir mail adresine
gönderebilirsiniz.
Şekil 1
21
Web Kaynaklı Komut Raporu
WEB KAYNAKLI KOMUT RAPORU bölümünde, yönetim panelinden gönderilen
komutlar izlenebilmektedir. Listede hangi araca konum gönderildiği, ilk deneme, işletildi,
komut, data, konum zamanı , işletim zamanı, komutu veren ve grup bilgilerine
ulaşabilirisiniz. Sayfaya ilk girildiğinde varsayılan olarak son 24 saatin verileri getirilir.
Eğer geçmişe dönük bir raporlama isterseniz takvimden tarih değerlerini girebilirsiniz.
Listelediğiniz bu verilerin excel, word, pdf halinde raporunu alabilir ve bu listeyi pdf
formatında istediğiniz bir mail adresine gönderebilirsiniz.
Şekil 1
22
SORGULAMA ĠġLEMLERĠ
SORGULAMA ĠġLEMLERĠ bölümünde, araçların güzergah sorgusunu ve adres
sorgunu yapabilirsiniz.
Şekil 1
Şekil 2
23
Araçlar Güzergah Sorgu
ARAÇLAR GÜZERGAH SORGU bölümünde, hareket adresini ve varış adresini
yazarak bilgilere uyan araç veya araçların listesini ekranda görüntüleyebilirsiniz.
Listelediğiniz bu verilerin excel,word,pdf halinde raporunu alabilir ve bu listeyi pdf
formatında istediğiniz bir mail adresine gönderebilirsiniz.
Şekil 1
Şekil 2
24
Adres Sorgu
ADRES SORGU bölümünde, cadde, mahalle, semt, ilçe, il bilgilerini girerek adres
sorgusu yapabilirsiniz. Aramanıza uygun araç yada araçların listesini ekranda
görüntüleyebilirsiniz. Listelediğiniz bu verilerin excel,word,pdf halinde raporunu alabilir ve
bu listeyi pdf formatında istediğiniz bir mail adresine gönderebilirsiniz.
Şekil 1
Şekil 2
25
ARAÇ(TERMĠNAL) ĠġLEMLERĠ
ARAÇ(TERMĠNAL) ĠġLEMLERĠ bölümüne geçmek için ;
1. İzleme ekranından;
 Harita Modunda, harita üzerindeki araçlardan terminal sayfasına geçmek
istediğiniz aracın üzerine tıkladıktan sonra Araç Bilgilerini seçeneğini
seçerek(Şekil-1)
Şekil 1

Raporlama Modunda;Sisteme bağlı olan yada sisteme bağlı olmayan araçlar
sekmelerinden Şekil-2 deki gibi araç isminin üzerine tıklanarak,
Şekil 2
2. Raporlama Bölümünden;
 Genel Sistem Raporu Bölümünden araç ismine tıklanarak giriş yapılabilir.
26
Şekil 3
Terminali tıklayınca gelen pencerede konumlar hakkında detaylı bilgiler, mesafe raporu,
aracın çalışma süresini, rölantide bekleme raporunu, GPRS transfer raporunu, araçlar
hakkında detaylı bilgileri, ihlal raporlarını, aracın en son almış olduğu bilgileri simulasyon
ve grafiksel olarak hız, kilometre, sıcaklık ve yakıt deposu grafiklerini görebilirsiniz.
Grafiksel olarak yakıt ve sıcaklık opsiyonel olup özellikler kontrol etmiş olduğunuz
terminalde bu özellikler bulunmaktaysa grafiklerini görebilirsiniz.
27
Konum Sayfası
KONUM bölümünde cihazının saniye saniye merkez ile iletişim bilgileri ve konum b
ilgileri arşivleri bulunmaktadır.
Konumlar bölümünde bazen sisteme bağlandı ve sonlandı bilgisi, fotoğraf çekme is
teği,GSM hücre bilgisi, donanım arıza bildirimi, GPS Yardım İsteği, GPS Yardım Data Tran
sferi,Haberleşme Kontrol, I/O İşlemleri, Kısıtlama İhlali, Batarya Sorgulama, Acil Durum
SMS, Enerji Kesildi, Enerji Takıldı, Araçta Hareket Tespiti, İzinsiz Kullanım, Değişken
Güncelleme, Firmware Update, Değişken Okuma Emri ve Değişken Yazma Onayı uyarıları
almaktadır.
Sisteme Bağlandı:BAKBUL cihazının merkeze bağlandığını belirten bilgilendirme
mesajıdır.Sisteme bağlanan BAKBUL cihazının sisteme bağlandı bilgisinin yanında BAKBU
L cihazının içindeki firmware sürümü, konum alma aralığı (GPS), açılma sebebini, çalışma
enerjisini, batarya sarj durumu ve IP adresini görebilirsiniz.
Bağlantı Sonlandı:BAKBUL cihazının merkez ile bağlantısının koptuğunu bildiren
mesajdır. Bağlantısı sonlandı bilgisinin yanında neden sonlandığını bildiren bir mesaj
bulunmaktadır.
Fotoğraf Çekme Ġsteği:Fotoğraf çekme isteğinde bulunulduğunu bildiren mesajdır.
Fotoğraf çekme isteği bilgisinin yanında resim çekme işleminin onaylandığı veya hata var
sa hatanın ne olduğunu belirten bir uyarı bulunacaktır.
GSM Hücre Bilgisi: BAKBUL cihazı GSM hücre bilgisini yolladığını belirten mesajdır.
Donanım Arıza Bildirimi:BAKBUL cihazında donanımsal arıza olduğunu belirtmektedir.
Donanım arıza bildirimi yanında arızanın neden kaynaklandığı bildirilmektedir. Böyle bir
uyarı alınıyorsa hemen Destek Grup A.Ş. ile irtibata geçilmelidir.
GPS Yardım Ġsteği:BAKBUL cihazının merkezden GPS yardım isteğinde bulunduğunu
belirten mesajdır.
GPS Yardım Data Transferi:GPS yardım isteğine karşılık data transferi yapıldığını
belirtmektedir.
I/O ĠĢlemleri:Giriş ve çıkış uçlarına bağlı olan opsiyonel özellikler ile ilgili bilgileri belirte
n mesajdır.
Kısıtlama Ġhlali: Araç için belirtilen kısıtlama ihlalinin gerçekleştiğini belirten mesajdır.
Batarya Sorgulama: Bataryanın sarj durumunun sorgulandığını belirten mesajdır.
Acil Durum: Araç kullanıcısı tarafından acil durum verildiğini belirten mesajdır.
Enerji Kesildi/Takıldı: Araç enerjisinin kesildiğini veya takıldığını belirten mesajdır.
Araçta Hareket Tespiti:Kontak kapalıyken araç içinde hareket algılandığını belirten
uyarıdır.
28
Ġzinsiz Kullanım: Araç e­park durumuna geçtikten sonra e­parktan çıkartılmadan aracı
çalıştırma durumunda oluşan uyarıdır.
Firmware Update: Firmware güncellemesi yapıldığını belirten mesajdır.
DeğiĢken Okuma Emri:BAKBUL cihazı içindeki değişkenleri okuma isteği alındığını
bildiren mesajdır.
DeğiĢken Güncelleme:BAKBUL cihazı içindeki değişkenlerde değişiklik yapıldığını
bildiren mesajdır.
DeğiĢken Yazma Onayı:Değişken güncellemesi yapıldığında güncellemenin başarılı
olarak tamamlandığını belirten mesajdır.
Şekil 1
29
Simulasyon Sayfası
SĠMULASYON bölümünde,
hareketli olarak takip edebilirsiniz.
araçlarınızın
son
konumlarını
harita
üzerinde
Şekil-1 deki ekrandan tarihleri seçtikren sonra Getir butonuna basarak o tarihler
arasındaki verilerin alınmasını sağlarsınız. Daha geniş tarihlerde seçim yapmayacaksanız
Dün ve Bugün butonlarını kullanabilirsiniz.
Şekil 1
Veriler geldikten sonra karşısınıza çıkan ekranda Şekil-2 deki butonlar aracılığıyla işlem
yapabilirsiniz. Başlat butonuna tıklayarak simulasyonun başlamasını, Duraklat butonu ile
simulasyonun durdurulmasını, Geri butonu ile aracın bir önceki konuma geçmesini, İleri
butonu ile aracın bir sonraki konuma geçmesini, Bitir butonu ile ise simulasyonun
sonlardırmasını sağlayabilirsiniz. Konum numarasını verip Noktayı Getir butonuna
bastığınızda o noktanın harita üzerinde gösterilmesini ve simülasyonun hangi hızla
gerçekleşmesini istiyorsanızda Hız seçeneklerinden(1X,2X,4X) birini seçerek simülasyona
devam edebilirsiniz.
Şekil 2
30
Mesafe Sayfası
MESAFE bölümünde BAKBUL cihazının taıkldığı günden itibaren günlük,aylık ve
yıllık olarak almış olduğu yol bulunmaktadır. Aracınızın hangi ay yada yılda ne kadar yol
gittiğini görmek için yıl yada ay seçimi yapmalısınız. Aylık yada yıllık olarak listelenen
verilerinizin excel,pdf,word raporunu alabilir ve pdf şeklinde girdiğiniz bir mail adresine
raporunuzu gönderebilirsiniz.
Şekil 2
31
ÇalıĢma Sayfası
ÇALIġMA bölümünde aracın günlük, aylık ve yıllık toplam çalışma sürelerini
görebilirsiniz. İstediğiniz tarihlerde görüntüleme yapmak için ay ve yıl alanlarından seçim
yapabilirsiniz. Listelenen çalışma verilerini excel,word,pdf halinde raporunu alabilir ve bu
listeyi pdf formatında istediğiniz bir mail adresine gönderebilirsiniz.
Şekil 1
32
Durma Sayfası
DURMA bölümünde aracınızın duraklama zamanı, hareket zamanı, durma süresi
gibi bilgilerine ulaşabilir ve hangi cadde,sokak,mahalle,semt,ilçe veya il de duraklama
yaptığını görebilirsiniz. Ayrıca aracın harita üzerindeki konumunu da görüntüleyebilirsiniz.
İstediğiniz
tarihlerde
görüntüleme
yapmak
için
takvimden
seçim
yaparak
listeleyebilirsiniz.Listelenen durma verilerini excel,word,pdf halinde raporunu alabilir ve
bu listeyi pdf formatında istediğiniz bir mail adresine gönderebilirsiniz.
Şekil 1
33
Rölanti Sayfası
RÖLANTĠ bölümünde, BAKBUL cihazının takılı olduğu araç, BAKBUL cihazında
tanımlı olan rölanti süresinden daha fazla rölanti durumunda beklerse bu bilgiler merkeze
gelmektedir. Merkeze gelen bilgiler toplanıp rölanti sayfasında gösterilmektedir. Geçmişe
ait bilgilerde görüntülenmek istenirse takvimden tarih aralığı seçilip arama yaptırılmalıdır.
Görüntülenen bilgileri excel,word,pdf halinde raporunu alabilir ve pdf formatında
istediğiniz bir mail adresine gönderebilirsiniz.
Şekil 1
34
GPRS Raporu
GPRS bölümünde, BAKBUL cihazının GPRS ile yapmış olduğu data transfer raporu
bulunmaktadır. Bu bölümde hangi gün kaç defa merkeze veri yollandığı ve yollanan verile
rin toplam boyutunu görebilirsiniz. Listelediğiniz bu verilerin excel,word,pdf halinde
raporunu alabilir ve bu listeyi pdf formatında istediğiniz bir mail adresine
gönderebilirsiniz.
Şekil 1
35
Ġhlal Raporları
ĠHLALLER bölümünde kısıtlama ihlal raporu, rölanti ihlal raporu, IO (Giriş/Çıkış) İ
şlemleri ve araç değerlerini görebilirsiniz. Listelediğiniz verilerin excel,word,pdf halinde
raporunu alabilir ve bu listeyi pdf formatında istediğiniz bir mail adresine
gönderebilirsiniz.
Şekil 1
36
Sürücü Raporu
SÜRÜCÜ Raporu bölümünde, aracın sürücülerinin sürücü adı, kullanma süresi,
kontak açma ve kapama bilgilerini bulabilirsiniz.İstediğiniz tarihlerde görüntüleme
yapmak için takvimden seçim yaparak listeleyebilirsiniz.Listelenen durma verilerini
excel,word,pdf halinde raporunu alabilir ve bu listeyi pdf formatında istediğiniz bir mail
adresine gönderebilirsiniz.
Şekil 1
37
Araç Raporu
ARAÇ bölümünde, araç bilgileri, cihaz bilgileri, araç değerleri, son konum bilgileri,
GPRSbağlantı bilgileri, Çalışma özellikleri ve GPS yönlendirme tanımları bulunmaktadır.
Araç bilgilerinde, plaka, harita adı, marka, model, üretim yılı, renk, sonraki bakım
kilometre veyakıt tüketim bilgileri bulunmaktadır. Burdaki bilgileri yönetici kullanıcı iseniz
Yönetim Paneli’nde güncelleyebilir veya değiştirebilirisiniz. Bu bölümde birde not bölümü
bulunmaktadır. BAKBUL cihazı hakkında veya araç hakkında notlarınızı buraya
ekleyebilirsiniz.
Kullanıcı bilgilerinde, BAKBUL cihazının takılı olduğu aracın firma bilgileri, araç sah
ibinin adı soyadı ve GSM numarası bulunmaktadır.
GSM bilgilerinde, BAKBUL cihazının seri numarası, BAKBUL cihazında kullanılan
GSM kartının numarası, BAKBUL cihazının modeli, hardware sürümü, firmware sürümü,
çalışma kaynağı ve dahili bataryanın şarj durumu bulunmaktadır.
Araç değerleri bölümünde, Son veri zamanı, kilometre, sıcaklık, 1. ve 2. yakıt dep
osu seviyeleri görünmektedir.
Son konum bilgilerinde, Cihazın sisteme bağlı olup olmadığı, son konumdan itibare
n geçen süreyi, durumu, konum bildirme aralığını, en son bağlanma zamanını, bağlanma
sebebini,
ayrılma
zamanını,
ayrılma
sebebini,
konum
zamanını,
GSM Cell Adını, enlem ve boylam koordinatlarını, hızını, yönünü, yüksekliğini, uydu
sayısını, sinyal kalitesini, mesafe ve en son gördüğü konum görünmektedir.
Cihaz siteme bağlı ise
simgesi, sisteme bağlı değil ise
simgesi sisteme bağlı
bölümünde görünecektir. Konum bildirme aralığı BAKBUL cihazı içinde tanımlı olan
bildirme aralığıdır. Bağlanma sebebi; Power Butonu(Butondan açma), Power Up (cihaz
ilk defa araca bağlanıp enerji verildiğinden), Reset(Cihaz resetlenmesi), Kontak(Kontak
açıldı) durumları bulunmaktadır. Ayrılma sebebi; Pil bitti(dahili bataryanın bitmesinden
dolayı), Reset(cihaz resetlendiğinden dolayı), Firmware update(Firmware güncellemesi
yapıldığından dolayı), Kontak(Kontak kapatıldığından dolayı) sebepleri bulunmaktadır.
GSM Cell Adı, GSM hücre bilgisini göstermektedir.
GPRS bağlantı bilgilerinde, BAKBUL cihazının ip adresi ve bağlantı kurduğu server i
p adresi görünmektedir. Server ip adresi ve portu güvenliği sağlamak için tamamen
görünmemektedir.
Çalışma özellikleri bölümünde, BAKBUL cihazında tanımlanan sistem haberleşmesi
, otomatik güncelleme, mesajlaşma, kısıtlama ihlallerinde ve acil durumda SMS
gönderme, acil durumda ses haberleşmesi, acil durumda kullanıcıya SMS gönder, acil
durum SMS içeriği ve sembol rengi veya simgesi görünmektedir. Bu özelliklerden aktif
olanlar
simgesi ile, pasif olanlar ise
simgesi ile gösterilmektedir.
GPS yönlendirme bölümünde, BAKBUL cihazınızı Pocket PC de izlemek için BAKBUL
cihazınızı yönlendirmeleri görebilirsiniz.
Kısıtlama ihlallerinde, araca takılı olan BAKBUL cihazı için tanımlı kısıtlama
ihlallerini görebilirsiniz.
38
Şekil-1 de Araç sayfasının görünümü bulunmaktadır. Burada araçla ilgili görmek
istediğiniz bilgiye ulaşmak için görmek istediğiniz bilginin olduğu yerdeki
tıklamalısınız.
Şekil 1
39
sembolüne
Grafikler
GRAFĠKLER sayfası hız, kilometre, sıcaklık, yakıt deposu değerlerinin grafiksel ola
rak gösterildiği bölümdür. İstenilen tarihler arasındaki verileri grafiksel olarak
izleyebilirsiniz. Bunun için başlangıç tarihi ve bitiş tarihlerinizi belirlemeniz
gerekmektedir.(Şekil-1) Eğer belirttiğiniz tarihlerde herhangi bir veri yoksa Şekil-2 deki
gibi bit pencere ile uyarı ekranı gelecektir.
Kilometre,sıcaklık ve yakıt deposu opsiyonel özellikler olduğundan dolayı eğer
sizde bu özellikler mevcut değilse grafikler görünmeyecektir.
Şekil 1
Şekil 2
Şekil-1’de tarih aralıklarını beliledikten sonra hız grafiğini almak için “Hız Grafik”,
kilometre grafiğini görmek için “Kilometre Grafik” , depo grafiğini görmek için “Depo
Grafik”, sıcaklık grafiğini görmek için “Sıcaklık Grafik” butonlarını tıklayarak aşağıdaki gibi
grafiklerin görünmesini sağlayabilirsiniz. Grafik üzerinde noktaların üzerinde geldiğinizde
şeklinde bir alan açılır ve burada tarih bilgisi ile seçtiğiniz grafiğe göre
Hız, Kilometre, Depo, Sıcaklık değerlerini görebilirsiniz.
Kango deneme aracına ait grafiksel gösterimleri aşağıdaki şekillerde bulabilirsiniz.
40

HIZ GRAFĠK GÖSTERĠMĠ
Şekil 3

KĠLOMETRE GRAFĠK GÖSTERĠMĠ
Şekil 4
41

DEPO GRAFĠK GÖSTERĠMĠ
Şekil 5

SICAKLIK GRAFĠK GÖSTERĠMĠ
Şekil 6
42
Download

İÇİNDEKİLER - Bakbul Araç Takip Sistemleri