KODU: 390145
ADLİ TOKSİKOLOJİ İDRAR KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kit ile LCMSMS yöntemi ile idrarda; Morphine, Dihydrocodeine, Codeine, 6-MAM, Norcodeine, Ethylmorphine, Oxicodone,
3,4-MDA, 3,4-MDE, 3,4-MDMA, Normorphine, Beg, Ketamine, Cocaine, Methadone, Diacetylmorphine, Amphetamine,
Methamphetamine, delta-9-THC-COOH, Norbuprenorphine, Buprenorphine, EDDP, Cocaethylene, LSD, Ephedrine,
Pseudoephedrine, Norpseudoephedrine and MBDB seviyeleri kantitatif olarak ölçülebilmelidir.
Kit Gradient çalışmaya uygun olmalıdır.
Bir test için çalışma süresi en fazla 4 dk olmalıdır.
Kitin sensitivitesi 10,0 ng/ml veya daha küçük olmalıdır.
Kitin recovery % 100 olmalıdır.
Kitin dinamik aralığı en az 10 – 10.000 ng/mlolmalıdır.
Kitler orjinal ambalajında olmalıdır. Kit üzerinde üretici firma adı , son kullanma tarihi, LOT numarası yazmalıdır.
Kit ile birlikte orjinal kolonu verilmelidir.
KODU: 390146
ADLİ TOKSİKOLOJİ SAÇ KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
2.
3.
4.
Kit ile GCMS yöntemi ile saçda ; Morphine, Codeine, Dihydrocodeine, 6-MAM, Ethylmorphine, Cocaine, BEG,
Cocaethylene,Amphetamine,
Methamphetamine,
MDA,
MDMA,
MDE,
MBDB,
Methadone,
EDDP,
Buprenorphineseviyeleri kantitatif olarak ölçülebilmelidir.
Bir test için çalışma süresi en fazla 50 dk olmalıdır.
Kitler orjinal ambalajında olmalıdır. Kit üzerinde üretici firma adı , son kullanma tarihi, LOT numarası yazmalıdır.
Kit ile birlikte orjinal kolonu verilmelidir.
KODU: 390147
ADLİ TOKSİKOLOJİ TAM KAN KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
2.
3.
4.
Kit ile GCMS yöntemi ile tam kan da ; Morphine, Codeine, Dihydrocodeine, 6-MAM, Cocaine, benzoylecgonine, Ecgonine
methyl estere, Cocaethylene,Methadone, EDDP, BuprenorphineAmphetamine, Methamphetamine, 3,4-MDA, 3,4-MDMA,
3,4-MDE, MBDB, nurbuprenorphine seviyeleri kantitatif olarak ölçülebilmelidir.
Bir test için çalışma süresi en fazla 50 dk olmalıdır.
Kitler orjinal ambalajında olmalıdır. Kit üzerinde üretici firma adı , son kullanma tarihi, LOT numarası yazmalıdır.
Kit ile birlikte orjinal kolonu verilmelidir.
KODU: 390148
BENZODIAZEPINES SERUM KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kit ile LCMSMS yöntemi ile serumda Benzodıazepınlerin (Bromazepam, Lorazepam, Clonazepam, Flunitrazepam,
Clordemetildiazepam, Nordiazepam,Clobazam, Diazepam, Midazolam, Nitrazepam, Oxazepam, Flurazepam, Triazolam
seviyeleri kantitatif olarak ölçülebilmelidir.
Kit Gradient çalışmaya uygun olmalıdır.
Bir test için çalışma süresi en fazla 5 dk olmalıdır.
Kitin sensitivitesi 1 μg/l den daha küçük olmalıdır.
Kitin recovery % 100 olmalıdır.
Kitin dinamik aralığı en az 1 – 5000 μg/l olmalıdır.
Kitler orjinal ambalajında olmalıdır. Kit üzerinde üretici firma adı , son kullanma tarihi, LOT numarası yazmalıdır.
Kit ile birlikte orjinal kolonu verilmelidir.
KODU: 390781
ETHYLGLUCURONIDE AND ETHYLSULFATE İDRAR KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kit ile LCMSMS yöntemi ile idrarda ETHYLGLUCURONIDE VE ETHYLSULFATE seviyesi kantitatif olarak ölçülebilmelidir.
Kit Gradient çalışmaya uygun olmalıdır.
Bir test için çalışma süresi en fazla 4 dk olmalıdır.
Kitin sensitivitesi 0,05 mg/L veya daha küçük olmalıdır.
Kitin recovery % 100 olmalıdır.
Kitin dinamik aralığı en az 0,1 - 5 mg/L olmalıdır.
Kitler orjinal ambalajında olmalıdır. Kit üzerinde üretici firma adı , son kullanma tarihi, LOT numarası yazmalıdır.
Kit ile birlikte orjinal kolonu verilmelidir.
Download

kodu: 390145 adli toksikoloji idrar kiti teknik şartnamesi kodu