EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI (TEZSİZ U.Ö.) DÖNEM PROJESİ DEĞERLENDİRME LİSTESİ
SIRA
ÖĞRENCİ
NO
ADI SOYADI
DANIŞMANI
DÖNEM PROJESİ KONUSU
1
12890115 Çiçek NADAS
Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ
Kemik İliği Transplantasyonlu Hastanın Evde Bakım Gereksinimleri.
2
12890116 Zeyyat KARAKAN
Doç. Dr.Nazife Berna TANDER
Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) Hastalarının
Evde Bakımı ve Hemşirelik Yaklaşımı.
3
12890117 Yasemin FİLİZ
Doç. Dr. İlknur AYDIN AVCI
Demanslı Hastaların Evde Bakımında Temel Hemşirelik.
4
12890119 Çiğdem ÇINAR AY
Yrd. Doç. Dr. Birsen ALTAY
Kolon Kanserli Hastalarda Evde Bakım Hemşireliği Uygulamaları.
5
12890122 Çiğdem DAVARCI
Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ
6
12890124 Rafiye UZBİLGİN
Yrd. Doç. Dr. Birsen ALTAY
7
12890125 Yasemin BABAYİĞİT
Doç. Dr. İlknur AYDIN AVCI
Koah'lı Hastanın Evde Bakımı ve Hemşirelik.
Evde Bakım Alan Yatağa Bağımlı SVH Hastalarının
Enfeksiyon Durumlarının İncelenmesi.
Kalp Yetmezliği Olan Hastaların Evde Bakım Uygulamaları.
8
12890127 Şükran DURMAZOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ
Psikozlu Hastanın Evde Bakımı.
9
12890128 Nuran ÖZTÜRK TETİK
Doç. Dr. İlknur AYDIN AVCI
Evde Hastaya Bakım Veren Bireylerin Akılcı İlaç Kullanımı Konusundaki Bilgileri.
10
12890129 Öznur AKDAĞ
Doç. Dr.Nazife Berna TANDER
11
12890131 Eda ÖZEL
Yrd. Doç. Dr. Birsen ALTAY
12
12890134 Semahat İPEK
Yrd. Doç. Dr. Birsen ALTAY
Evde Bakım Alan Hastalarda Yaşam Kalitesinin Artırılması.
Evde Hastaya Bakım Veren Bireylerde Görülebilecek Psikososyal Sorunlar ve
Evde Bakım Hemşiresinin Yaklaşımı
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastaların Evde Hemşirelik Bakımı.
13
12890135 Melek Çiğdem TURHAN
Yrd. Doç. Dr.Serap SEZGİN
Özel Eğitim Merkezinde Eğitim Alan Otistik Çocukların
Evde Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi.
14
12890136 Emine ALTINSOY
Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ
Kardiyovasküler Cerrahi Sonrası Hasta ve Aile Eğitim Rehberi.
15
12890137 İsmehan ASLAN
Yrd. Doç. Dr.Serap SEZGİN
Multiple Skleroz Hastalarının Evde Bakım Gereksinimleri.
16
12890138 Ahsen BENLİ
Yrd. Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ
Engelli Bireylerin Evde Bakımı ve Sık Karşılaşılan Sorunlar.
17
12890141 Asiye DÜNDAR
Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ
Parkinson Hastaları Evde Bakım ve Aile Eğitimi.
18
12890142 Meral AYDINLI
Yrd. Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ
Evde Bakımda Palyatif Bakım Hemşireliği ve Karşılaşılan Güçlükler.
19
12890143 Canan ONGÜN
Doç. Dr. İlknur AYDIN AVCI
20
12890144 Emine GÖKER YAPRAK
Yrd. Doç. Dr. Birsen ALTAY
Evde Bakım Hastalarında Uygulanan Enstrümental Girişimlerde
Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine Yönelik Hasta ve Aile Eğitim Rehberi.
Göğüs Cerrahi Sonrası Hasta ve Aile Eğitim Rehberi.
BAŞARI
DURUMU
DÜŞÜNCELER
Onay sayfası doldurulacak teşekkür Başlığı yok,İngilizce ve
Türkçe özet yazım kurullarına uygun olmalı.Kaynaklar
numarasız alfabetik sıraya
göre olmalı.
Gelmedi
Özetler sayfası şekil olarak yazım kurallarına uygun
olmalı.İngilizce
özette altta yazan kısım hatalı, içindekilerin şekil düzeltmesi
yapılmalı
Onay sayfası doldurulacak
tez ekleri yok, kurallara
uygun olmalı.
Onay sayfası isimli olacak.
Başarılı
Onay sayfası doldurularak kaynak yazım kurallarına uygun
olmalı, kaynaklar yetersiz.
Türkçe ve ingilizcew özetlerde şekil düzeltmesiyapılmalı, Sonuç
ve öneriler yok İngilizce özetlerde şekilde başlangıç giriş
olmalı, metnin başlıkları
yazım kurallarına uygun kaynakça yazılmalı kaynak numaraları
silinmeli
Gelmedi
Onay sayfası doldurulacak isimler yazılacak,anahtar kelime
eksik.
Teşekkür sayfası yok.
Özetler 1,5 satır aralıklı iki yana yasla olacak,kaynaklar iki
yana yasla, kaynak sırası alfebetik olmalı,kaynaklarda üzeri
işaretli kaynak var.Danışmanı ile görüşülerek tablolar yeniden
yapılmalı.
Onay sayfasının ön tarafı doldurulacak.
Onay sayfası doldurulacak 4 anahtar kelime olacak, ingilizce
özetin sonunda dönem projesi Yazısı ingilizce olacak, kaynaklar
yazım kurallarına uygun yazılacak
Başarılı
Resimli kapak çıkarılacak Mayıs 2014 olacak Onay sayfası yok,
anahtar
kelime 4 olacak,ingilizce ve Türkçe özetin alına yazılması
gereken yazılar yok, içerik sıralaması kurallara uygun olmalı
kaynaklar ayrı sayfadan başlamalı, sonuç ve öneriler yok.
Anahtar kelime eksik kaynakça düzenlenecekyeni sayfadan
başlayacak
Onay sayfası doldurulmalı, teşekkür sayfası eksik.
Anahtar sözcük 4 olmalı
21
22
12890145 Özge KILIÇ
12890147 Pınar TEKCAN
Doç. Dr. İlknur AYDIN AVCI
Doç. Dr. İlknur AYDIN AVCI
Diabetli Hasta ve Aile Eğitim Rehberi.
Yatağa Bağımlı Hasta Yakınlarının Eğitim Gereksinimleri ile Kaygı Durumları.
23
24
25
26
12890149 Nazlı GÜNGÖR
Doç. Dr.Nazife Berna TANDER
Kanserli Hastada Palyatif Bakım.
12890150 Aysel YILMAZ
12890152 Şenay ÖZGÜN OĞUZ
12890153 Mülkizar ARISOY
Yrd. Doç. Dr. Birsen ALTAY
Doç. Dr. İlknur AYDIN AVCI
Yrd. Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ
27
12890154 Canan GÜNGÖR
Doç. Dr. İlknur AYDIN AVCI
28
12890177 Sevler NARİN KURT
Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ
Koah da Evde Bakımı (Derleme)
Alzheimer Hastalara Evde Bakım Verenlerin Yaşadıkları Güçlükler ve Bakım Yükleri.
MS Hastalarının Evde Bakım Gereksinimleri.
Evde Bakım Biriminde Çalışan Sağlık Personelinin Kazanması Gereken Bilgi ve
Becerilerin Belirlenmesi.
Alzheimer Hastalarının Evde Bakımını Değerlendirmek ve
Buna Yönelik Hemşirelik Girişimlerini Belirlemek.
29
12890193 Fatma FURKAN
Yrd. Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ
Yatak (Bası) Yarası Olan Hastaların Günlük Yaşam Aktivitelerinin Belirlenmesi.
Düzeltmeler yapılarak 20 Haziran 2014'e kadar Doç. Dr. İlknur Aydın Avci'ya gönderilmeli.
Onaylandıktan sonra 27 Haziranda basılı hali teslim edilmeli. Bazı tezlerdeki
İnternet kaynakları çıkarılmalı, kurum internet kaynağı dışında hiçbir kaynak
kabul edilmeyecektir.
Kapağın biri arkaya eklenmiş değiştirilecek.
Gelmedi
Giriş, teşekkür olmalı kaynaklar alfabetik sıraya göre olmalı.
Gelmedi
Başarılı
Onay sayfası doldurulacak özetlerde anahtar sözcük yok.
Onay sayfası doldurulacak
Onay sayfası doldurulacak kaynaklar yazım kurallarına uygun
olmalı.
Onay sayfası doldurulacak girişin üstündeki yazı silinmeli,
özetler tez yazım kurallarına göre yeniden
düzenlenmeli,teşekkür yazısı yok,içindekiler yok,punto 12 new
time ve 1,5 aralık olmakı,metin yazım kurallarına uygun
olmalı.Sonuç ve öneriler olmalı,bulgular ve tartışma
olmalı.kanak yazım kurallarına uygun düzenlenmeli.
Download

SIRA ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI DANIŞMANI DÖNEM