Hande ERKAYMAZ
Bülent Ecevit Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 67100, İncivez, Zonguldak
[email protected]
Öğrenim Durumu
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Elektronik Bilgisayar Eğitimi
Gazi Üniversitesi
2001
Y.Lisans
Makine Eğitimi
Zonguldak Karaelmas
2004
Üniversitesi
Doktora
Elektrik
Mühendisliği
Elektronik Bülent
Üniversitesi
Ecevit Devam
ediyor
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
Tez Başlığı: Mekanik Sistemlerde Doğrusal Hareketin Bulanık Mantık ile Denetimi
Tez Danışmanı:Yrd.Doç. Dr. Cevdet GÖLOĞLU
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:
Tez Başlığı: Elektrokulogram (EOG) Sinyalinin İncelenmesi ve Yapay Zeka Teknikleri ile
Modellenmesi (devam ediyor)
Tez Danışmanları: Prof. Dr. Mahmut ÖZER ve Yrd.Doç.Dr.İ. Muharrem ORAK
Görevleri:
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Yıl
Öğr.Gör.
Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve
Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Karabük
Üniversitesi
2002-2014
Öğr.Gör.
Biyomedikal Mühendisliği
Ecevit Üniversitesi
Bölümü
Bülent 2014-
İdari Görevler:
Elektronik Bilgisayar Eğt Anabilim Dalı Başkanlığı (K.B.Ü)
Elektronik Bilgisayar Eğt Anabilim Dalı Başkan Yardımcılığı (K.B.Ü)
Elektronik Bilgisayar Eğt Anabilim Dalı Başkanlığı Staj Komisyon Başkanlığı (K.B.Ü)
Erasmus Hareketi Bölüm Koordinatörü (K.B.Ü)
Son iki yılda verdiği lisans düzeydeki dersler
Haftalık Saati
Akademik
Yıl
Dönem
2013-2014
Bahar
2013-2014
Dersin Adı
Öğrenci
Sayısı
Teorik
Uygulama
YDL286 Yabancı Dil IV
2
0
7
Bahar
BMM104 Bilg. Program.
3
0
54
2013-2014
Güz
BLG301 Sinyal ve Sistem.
3
0
30
2013-2014
Güz
BLG309 Kontrol Sist.
3
2
25
2013-2014
Güz
BLG407 Mesleki Tasarım
2
1
35
2012-2013
Bahar
BLG422 Mezuniyet tezi
0
2
35
2012-2013
Bahar
BLG204 Devre Analizi
3
2
30
2012-2013
Bahar
BLG206 Elektronik
3
2
15
2012-2013
Bahar
BLG202 Mesleki Bilg.Uyg.
2
1
10
Yayınlar
Erkaymaz H., Göloğlu C., “Mekanik Sistemlerde Doğrusal Hareketin Bulanık Mantık İle
Denetimi” 4th International Advanced Technologies Symposium, 745-749, Konya, Türkiye,
September 28-30, 2005.
Erkaymaz H, Cayıroglu İ., “Uzaktan Sabit Hat Erişimli Bilgisayar Destekli Ev Otomasyonu”
(Mühendislik Bilimleri Dergisi, Pamukkale Üniversitesi, cilt 13, Sayı 3, 2007)
Erkaymaz H., Dugenci M., Ayvalık Y., Alp S. “Disease Diagnosis With Fuzzy Logic” 1st
International Fuzzy Systems Symposium October 1-2, 2009.
Erkaymaz H. “Bulanık Mantık ve PIC kullanarak bir Klima sisteminin Kontrolü” M.A.E.
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi, 2010
Erkaymaz H., Yaşar Ö. “Yapay Sinir Ağı ile Hava Sıcaklığı Tahmini” International
Computer& Intructional Techonologies Symposium
22-24 September 2011 Fırat
Üniversitesi
Orak İ.M., Erkaymaz H., “Soğuk Haddehane Tandem Sisteminin Bulanık Mantık İle
Modellenmesi” 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May
2011, Elazığ, Turkey
Erkaymaz H., Orak İ.M.,Özer M. “EOG VE GÖZ KAYMASI KONTROLLÜ BULANIK
YÖN TESPİT SİSTEMİ” (SİU 2014) 22-25 Nisan, Trabzon,Türkiye
Download

Yrd. Doç. Dr. Hande ERKAYMAZ - Bülent Ecevit Üniversitesi Fizik