İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI KLİNİK PSİKOLOJİ PROGRAMI
FİNAL SINAV PROGRAMI
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
24.1.2015
25.1.2015
26.1.2015
27.1.2015
28.1.2015
29.1.2015
30.1.2015
KLP505 Klinik
Psikoloji
KLP503 İleri
Araştırma
Uygulamaları
KLP501 İleri
Psikopatoloji
KLP507 Psikodinamik
Psikoterapi
08:00
09:00
09:00
10:00
10:30
11:30
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON PROGRAMI
FİNAL SINAV PROGRAMI
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
24.1.2015
25.1.2015
26.1.2015
27.1.2015
28.1.2015
29.1.2015
30.1.2015
31.1.2015
1.2.2015
YON505 Yönetim ve
Organizasyon
YON507 Toplam Kalite
Yönetimi
08:00
09:00
09:00
10:00
10:30
11:30
Prof. Dr. Deniz BÖRÜ
Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
YON501 Halkla İlişkiler ve
İletişim
YON503 İnsan Kaynakları
Yönetimi (uzaktan eğitim)*
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK
Prof. Dr. Çetin BEKTAŞ
15:00
16:00
16:00
17:00
* Uzaktan eğitim ile verilen dersilerin final sınavları belirtilen tarihte kurumumuzda yüzyüze yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI
FİNAL SINAV PROGRAMI
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
24.1.2015
25.1.2015
26.1.2015
27.1.2015
28.1.2015
29.1.2015
30.1.2015
31.1.2015
1.2.2015
ISL507 Pazarlama Yönetimi
ISL503 Finansal Muhasebe
Prof. Dr. İsmail KAYA
Prof. Dr. Hanifi AYBOĞA
EISL501 İşletme Yönetimi
(uzaktan eğitim) *
ISL505 Finansal Yönetim
Prof. Dr. Deniz BÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Gürman TEVFİK
08:00
09:00
09:00
10:00
10:30
11:30
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
* Uzaktan eğitim ile verilen dersilerin final sınavları belirtilen tarihte kurumumuzda yüzyüze yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI PROGRAMI
FİNAL SINAV PROGRAMI
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
24.1.2015
25.1.2015
26.1.2015
27.1.2015
28.1.2015
29.1.2015
30.1.2015
31.1.2015
1.2.2015
08:00
09:00
09:00
10:00
10:30
11:30
HSK505 Sağlık Kurumları
Muhasebesi ve
Uygulamaları
SKY507 Sağlık Hukuku
(uzaktan eğitim ) *
Prof. Dr. Hanifi AYBOĞA
Prof. Dr. Hakan HAKERİ
HSK503 Sağlık Hizmetleri
Pazarlaması ve
Uygulamaları
SKY501 Sağlık İşletmeleri
Yönetimi (uzaktan eğitim) *
Prof. Dr. İsmail KAYA
Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
* Uzaktan eğitim ile verilen dersilerin final sınavları belirtilen tarihte kurumumuzda yüzyüze yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME ANABİLİM DALI E-SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMI
FİNAL SINAV PROGRAMI
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
26.1.2015
27.1.2015
28.1.2015
29.1.2015
30.1.2015
31.1.2015
1.2.2015
SKY507 Sağlık Hukuku
(uzaktan eğitim)*
SKY503 Sağlık hizmetleri Pazarlaması ve
Uygulamaları (uzaktan eğitim)*
Prof. Dr. Hakan HAKERİ
Prof. Dr. Mahir NAKİP
08:00
09:00
09:00
10:00
10:30
11:30
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
SKY501 Sağlık İşletmeleri Yönetimi SKY505 Sağlık Kurumları Muhasebesi ve
(uzaktan eğitim)*
Uygulamaları (uzaktan eğitim)*
Prof. Dr. DilaverTENGİLİMOĞLU
15:00
16:00
16:00
17:00
* Uzaktan eğitim ile verilen dersilerin final sınavları belirtilen tarihte kurumumuzda yüzyüze yapılacaktır.
Prof. Dr. Azzem ÖZKAN
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME ANABİLİM DALI E-İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI
FİNAL SINAV PROGRAMI
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
26.1.2015
27.1.2015
28.1.2015
29.1.2015
30.1.2015
31.1.2015
1.2.2015
EISL503 Finansal
Muhasebe *
EISL507 Pazarlama
Yönetim *
Prof. Dr. Azzem ÖZKAN
Prof. Dr. Mahir NAKİP
EISL505 Finansal
Yönetim *
EISL501 İşletme
Yönetimi *
Yrd. Doç. Dr. Gürman
TEVFİK
Prof. Dr. Deniz BÖRÜ
08:00
09:00
09:00
10:00
10:30
11:30
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
* Uzaktan eğitim ile verilen dersilerin final sınavları belirtilen tarihte kurumumuzda yüzyüze yapılacaktır.
Download

KLP505 Klinik Psikoloji KLP503 İleri Araştırma Uygulamaları