LALE KEMAL KILIÇ ORTAOKULU
Sıra
No
Adı Soyadı
Top.
Ders
Saati
1
DENİZ AYDIN
25
2
RECAYİ ÖZDEMİR
25
3
NURETTİN POLAT
0
4
ŞEVKET AKTAŞ
23
5
SÜMEYYE YALÇINER 22
6
KÜBRA ECEVİT
22
7
PINAR ÇAKAR
19
8
YELİZ YILDIZ
20
9
AYŞE YILMAZ
19
10
HİLAL ÇEKİNMEZ
25
11
MUSTAFA SARI
24
12
SEÇKİN ŞENGÖZ
25
13
FATMA ALPER
21
14
YASEMİN SAĞLAM
18
15
FAHRİ ÇELİKBAŞ
16
16
KADER KILIÇ
16
17
MEHTAP AY
17
18 SERDAR DEMİRCAN 16
19
HAKAN DİPOVA
0
20
BARIŞ ÇEKİÇ
22
21
BELKİS MERT
16
22 CEBRAİL GÜNGÖREN 24
23
CEMİL KADI
16
24
SONGÜL ŞALVIZ
19
25
YUSUF YİĞİT
18
26
CEREN ARGADAL
20
27
NİLÜFER YETİM
19
28
MERVE ATABAY
20
29
YASEMİN DAY
16
Pazartesi
1
2
3
4
ÖĞRETMENLERİN DERS PROGRAMI
Salı
5
6
7
1
2
3
4/B 4/B 4/B 4/B 4/B
TÜRK TÜRK MÜZ GÖRS BED
4/A
4/A
FEN
BED
4/B
BED
4/A
BED
8/C 6/D 5/D 5/D
TÜRK TÜRK TÜRK TÜRK
6/B
5/C
TÜRK
TÜRK
5/A 5/A 6/A 6/A
TÜRK TÜRK TÜRK TÜRK
6/C
MAT
7/E
7/A 7/A
MAT MAT MAT
5/B 6/B 6/B
MAT MAT MAT
8/B
8/C 8/A
FENT
FENT FENT
7/C
7/C
6/C 6/D
SOSB SOSB SOSB SOSB
7/E
8/B
7/D
İNG İNG
İNG
6/C
6/C 8/A
İNG İNG İNG
8/B 8/B
DİNK DİNK
7/B 7/B
TEKT TEKT
7/B 7/B
TEKT TEKT
6/A 7/B 6/D 5/C
GÖRS GÖRS GÖRS GÖRS
6/D 8/C
7/E
MÜZ MÜZ
MÜZ
7/D
6/D
TÜRK
TÜRK
7/B 7/B 7/B 5/C
TÜRK TÜRK TÜRK TÜRK
7/E
5/A
7/E
TÜRK
TÜRK TÜRK
5/C
6/C
MAT
MAT
6/A 7/E
7/E
MAT MAT MAT
5/B 5/B 6/B
MAT MAT MAT
8/A 8/C
FENT FENT
8/A 5/A
8/B
VAT. SOSB
İNK
8/C 7/A 8/C
8/B
İNG İNG İNG
İNG
7/C
4/B 4/B
İNG İNG4 İNG4
5/D 5/D 4/B
DİNK DİNK DİNK
7/D 7/D 7/A
TEKT TEKT TEKT
7/D 7/D 7/A
TEKT TEKT TEKT
5/A
8/A
GÖRS
GÖRS
5/D 8/B 8/A 5/A
MÜZ MÜZ MÜZ MÜZ
8/A
İNK
8/C
İNG
5/B 7/C
7/C
8/B 8/B 6/C
TÜRK TÜRK TÜRK TÜRK TÜRK TÜRK
5/D 5/D
BED BED
7/D 6/A
7/E
8/C
6/B
SOS SOSB SOS VAT.
SOSB
5/C
5/C
BİL T BİL T
6/D
MAT
8/A 8/A 4/A 4/A
DİNK DİNK DİNK DİNK
7/A 7/A 5/B 5/B
FENB FENB FENB FENB
7/B 4/A
6/B
5/B
İNG İNG4
İNG
İNG
7/D 7/D
FENT FENT
5/A 5/A
BED BED
4/A 4/A 4/A
TÜRK TÜRK MAT
6/C
6/C
5/B
TÜRK TÜRK TÜRK
6/D 6/D 7/C
BED BED BED
6/B 6/B
SOSB SOSB
5/D
BİL T
7/D
MAT
7/A 7/A 8/C
DİNK DİNK DİNK
7/C
7/C 6/A
FENB FENB FENB
4
17.12.2014
Çarşamba
5
6
4/B 4/B
SERB SERB
4/A 4/A 4/A
MAT MÜZ SERB
7
1
2
3
4
Perşembe
5
6
4/B
MAT
4/A
MAT
4/B 4/B 4/B 4/B 4/B
MAT SERB SERB SOSB SOSB
4/A 4/A 4/A 4/A 4/A
MAT SERB SERB SOSB SOSB
6/D 8/C
8/C 5/D
TÜRK TÜRK TÜRK TÜRK
5/C 8/A 8/A 6/B 6/B
TÜRK TÜRK TÜRK TÜRK TÜRK
7/E
6/A
TÜRK
TÜRK
6/C
7/C
MAT
MAT
5/A
MAT
6/B
7/B 5/B
MAT
MAT MAT
5/D
FENB
8/A
7/A 5/C
İNK
SOSB SOSB
8/B
7/D 7/A
İNG
İNG İNG
5/A
6/C 8/A
İNG
İNG İNG
4/B
7/E 7/D
DİNK
DİNK DİNK
7/A 8/B 8/B
7/E
TEKT TEKT TEKT
TEKT
7/A 8/B 8/B
7/E
TEKT TEKT TEKT
TEKT
8/C
GÖRS
5/B
6/C
MÜZ MÜZ
8/C 5/D 7/D
TÜRK TÜRK TÜRK
8/A 7/B
TÜRK TÜRK
7/A
TÜRK
7/C
8/B 8/B
MAT MAT MAT
5/A 5/A
MAT MAT
5/B
MAT
5/D 6/B 6/B 8/A 8/A
FENB FENB FENB FENT FENT
5/C
8/B 8/B
SOSB
İNK VAT.
8/B 8/C
İNG S İNG
5/B
TÜRK
7/C
BED
7/D 7/C
7/C
DİNK DİNK DİNK
7/E
8/C
8/C
TEKT
TEKT TEKT
7/E
8/C
8/C
TEKT
TEKT TEKT
6/C 7/A 5/B
GÖRS GÖRS GÖRS
7/A 7/D
MÜZ MÜZ
7/C
8/B
TÜRK TÜRK
5/B
TÜRK
7/E
BED
6/A 6/A
SOSB SOSB
5/D
BİL T
7/D
MAT
8/C
DİNK
6/A
FENB
5/C
5/C
7/B 7/B
FENB FENB FENB FENB
6/A 6/A
BED BED
6/D
BİL T
6/D
8/A
MAT
MAT
7/B 7/B 5/C
DİNK DİNK DİNK
5/A 5/A 6/A
FENT FENT FENB
5/C
6/B
İNG
İNG
6/D 6/D 6/C
FENB FENB FENB
7
1
8/C
İNK
3
4
5
6
7
4/B 4/B 4/B 4/B 4/B 4/B
FEN MAT SOSB TRAF TÜRK TÜRK
4/A 4/A 4/A 4/A 4/A 4/A
SERB SOSB TRAF TÜRK TÜRK FEN
6/D 6/D
5/D 5/D
TÜRK TÜRK
TÜRK TÜRK
5/C
6/B 6/B
TÜRK TÜRK TÜRK
5/A 6/A 6/A
TÜRK TÜRK TÜRK
5/C
5/C
8/B 8/B
MAT MAT MAT MAT
7/A
7/E
7/E
MAT
MAT MAT
8/C
8/C
MAT MAT
7/E 5/D 5/D 6/B 6/B
FENT FENB FENB FENB FENB
7/A 7/A
SOSB SOSB
6/A
6/A 6/A
İNG
İNG İNG
7/C
6/D 8/A 7/C
İNG
İNG İNG İNG
6/D
DİNK
7/C
7/C
8/A
TEKT TEKT
TEKT
7/C
7/C
8/A
TEKT TEKT
TEKT
8/B
7/E
GÖRS
GÖRS
6/B
MÜZ
6/C
TÜRK
7/E
BED
5/D
SOSB
6/D
BİL T
8/A
MAT
5/C
DİNK
6/A
FENB
7/B
İNG
6/C
FENB
2
Cuma
8/C
BED
7/B
7/E
SOSB SOS
5/B
BİL T
5/D 7/D
MAT MAT
5/A
DİNK
7/A
FENB
5/B 7/B
İNG İNG
7/D 6/C
FENT FENB
8/A
BED
8/B
TÜRK
8/C
BED
7/B
SOSB
5/B
BİL T
7/D
MAT
5/A
DİNK
7/A
FENB
7/D 8/C
TÜRK RH-S
5/C
TÜRK
7/E 7/A 7/A
TÜRK TÜRK TÜRK
7/C
7/C
MAT MAT
6/A 6/A
MAT MAT
7/B 7/B
MAT MAT
8/B 8/B
7/E
FENT RH-S FENT
6/D 6/D
SOSB SOSB
7/A
7/E 7/D
İNG İNG İNG
5/A
İNG
6/D 5/B 5/B
DİNK DİNK DİNK
8/A
TEKT
8/A
TEKT
7/C 8/A
GÖRS RH-S
6/A 5/C
MÜZ MÜZ
1
2
4/B 4/B
TÜRK TÜRK
4/A 4/A
TÜRK TÜRK
3
4
4/B
FEN
4/A
FEN
4/B
FEN
7/D 7/D
TÜRK TÜRK
6/B
TÜRK
7/A
TÜRK
7/C
MAT
5/A
MAT
7/B
MAT
8/C
FENT
7/E
İNG
6/D
İNG
7/A
TÜRK
5/C
MAT
5/A
MAT
7/B
MAT
8/C
FENT
6/C
SOSB
7/E
İNG
6/D
İNG
7/D
GÖRS
7/C
MÜZ
7/C
5/B
6/C
6/C
TÜRK
TÜRK
TÜRK TÜRK
7/D 7/D 6/C
6/C
BED BED BED BED
7/B 5/B
8/C 7/D
5/D 5/D
SOSB SOSB İNK SOS
SOSB SOSB
6/B 5/A 5/A 6/A 6/A
BİL T BİL T BİL T BİL T BİL T
6/D
5/D 5/D 8/A 8/A
MAT
MAT MAT MAT MAT
6/C
6/C
DİNK DİNK
5/A 5/A
5/B 5/B
FENT FENT
FENB FENB
5/B
5/D
5/C
5/C
6/B
İNG
İNG
İNG İNG İNG
6/C
5/C
5/C
FENB FENB FENB
8/A
7/B 7/B 6/B 6/B 8/B 8/B
BED
BED BED BED BED BED BED
5/A
TÜRK
5/C
MAT
6/A
MAT
8/C
MAT
7/E
FENT
6/C
SOSB
8/B
İNG
8/A
İNG S
5
6
7
4/B
MAT
4/A
GÖRS
8/C 6/D
TÜRK TÜRK
7/B 8/A 8/A 5/C
TÜRK TÜRK TÜRK TÜRK
5/A 6/A
7/E
TÜRK TÜRK TÜRK
6/C
6/C
MAT MAT
6/A 7/A 7/A
MAT MAT MAT
8/C
6/B
MAT MAT
7/E
8/B 8/B
FENT FENT FENT
5/C 5/A 5/A 7/C
SOSB SOSB SOSB SOSB
7/D 8/C
7/A
İNG İNG S
İNG
8/A 4/B 7/C 5/A
İNG İNG4 İNG İNG
7/E
6/B 6/B
DİNK DİNK DİNK
6/B 5/D
GÖRS GÖRS
7/B
MÜZ
5/B 8/B 7/C
TÜRK TÜRK TÜRK
5/C
5/C
BED BED
5/B 5/B 7/D
SOSB SOSB SOS
6/B
6/C
BİL T
BİL T
5/D 5/D 6/D 6/D
MAT MAT MAT MAT
6/A
DİNK
7/C
7/C
FENB FENB
7/B 4/A 4/A 5/D
İNG İNG4 İNG4 İNG
6/D 6/D 7/D 7/B
FENB FENB FENT FENB
7/A 7/A
5/B
BED BED
BED
7/E
SOS
6/C
BİL T
7/D
MAT
6/A
DİNK
5/D
İNG
7/B
FENB
5/B
BED
Download

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1