Meme Kanserinde
Yeni Yaklaşımlar
Eğitim Toplantısı
Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.’nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
İstanbul 2015
24 - 25 Ocak 2015
Wyndham Grand İstanbul Levent
Organizasyon
[email protected]
Cumhuriyet Caddesi No: 105 / 7
Elmadağ 34373 İstanbul, Türkiye
T. +90 212 247 2949
F. +90 212 247 4257
www.humanitastour.com.tr
www.istanbulmemekanseri.com
www.istanbulmemekanseri.com
24 Ocak 2014, Cumartesi
Değerli Meslektaşlarımız,
Her yıl düzenlenmekte olan kongreler ve sempozyumlar göstermektedir ki, meme
kanserinin tanısında, tedavisinde ve takiplerinde sürekli güncellemeler yapmak
gerekmektedir.
Meme kanserinin artık tek tip bir hastalık olmadığını biliyoruz. Böyle bir hastalıkta,
kişiye özel yaklaşımların gerekliliği konusunda tartışmak, yapılmakta olanları ve
yapılması gerekenleri değerlendirmek ve bilgilerimizi tazelemek için 24-25 Ocak
2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlemekte olduğumuz Meme Kanserinde Yeni
Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı, İstanbul 2015’e hepinizi davet etmekten onurduyarız.
Bu toplantıda, 2015 ‘in ilk günlerinde, bir önceki yılın gelişmeleri eşliğinde meme
kanseri tüm yönleriyle irdelenecektir. Risk faktörleri, prognostic ve prediktif faktörler,
radyolojik tanı ve tedavi yöntemlerinin tartışılacağı konuların yanı sıra, hızla gelişmekte
olan görüntüleme ve onkoplastik cerrahi konusunda da oturumlar düzenlenecektir.
Meme kanserinin değişen yüzünü birlikte tartışmak için hepinizi, Grand Wyndham
Levent, İstanbul’da gerçekleştirilecek olan bu güzel toplantıya bekliyoruz.
Düzenleme kurulu adına,
Prof. Dr. Nil Molinas Mandel
Prof. Dr. Levent Çelik
Organizasyon Komitesi
Onursal Başkan
2014 San Antonio Meme Kanseri
Özet Toplantısı Başkanları
Hilal Ünal
Nil Molinas Mandel, Başak Oyan Uluç
Sempozyum Başkanları
Nil Molinas Mandel, Levent Çelik
Genel Sekreterler
Meme Radyolojisindeki Sorunlara
Olgularla Yaklaşım
Gül Esen İçten, Erkin Arıbal
Başak Oyan Uluç, Nuran Beşe
Meme Rekonstrüksiyonu
Bilimsel Kurul Başkanları
Akın Yücel, Şükrü Yazar
Nil Molinas Mandel, Erkin Arıbal
Düzenleme Kurulu
Akın Yücel
Bahadır Güllüoğlu
Başak Oyan Uluç
Cihan Uras
Erkin Arıbal
Fatih Aydoğan
Gül Esen İçten
Haluk Onat
Haluk Sayman
Levent Çelik
Mahmut Gümüş
Mustafa Ünsal
Nil Molinas Mandel
Sait Okkan
Şükrü Yazar
Uğur Selek
Ümit İnce
Salon A
Salon B
08:00-09:30 Kayıt ve Kahvaltı
09:30-09:45 Açılış Töreni
2013 San Antonio Meme Kanseri Özet Toplantısı
Başkanlar: Nil Molinas Mandel, Başak Oyan Uluç
09:45-09:50 2013 San Antonio Meme Kanseri Özet Toplantısı Açılışı
Nil Molinas Mandel
09:50-11:30 Meme kanserinde patoloji, prognostik/prediktif faktörler ve lokal tedavi
Moderatörler: Başak Oyan Uluç, Cihan Uras
09:50-10:10 Prognostik ve prediktif faktörler
Christos J. Markopoulo
10:10-10:30 Meme kanserinde patolojideki yenilikler
Gülnur Güler
10:30-10:50 Adjuvant radyoterapi
Nuran Beşe
10:50-11:10Cerrahi
Hasan Karanlık
11:10-11:30TARTIŞMA
11:30-11.50 KAHVE ARASI
11:50-13:10 Erken evre ve lokal ileri meme kanserinde sistemik tedavi
Moderatörler: Handan Onur, Erdem Göker
11:50-12:10 Adjuvan hormonal tedavi
Yavuz Özışık
12:10-12:30 Adjuvan kemoterapi ve hedefe yönelik tedaviler
Gül Başaran
12:30-12:50 Neoadjuvant tedavi (kemoterapi, hedefe yönelik moleküller, hormon tedavisi)
Yeşim Eralp
12:50-13:10TARTIŞMA
13:10-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30-16:00 Metastatik Meme kanserinde sistemik tedavi
Moderatörler: İdris Yücel, Nilüfer Güler
14:30-14:50 Metastatik hastalıkta hormonal tedavive destek tedavi
Türkkan Evrensel
14:50-15:10 Metastatik hastalıkta kemoterapi ve hedefe yönelik moleküller
Kadri Altundağ
15:10-15:30TARTIŞMA
15:30-15:50 2014 San Antonio Meme Kanseri Özet Toplantısı Kapanışı
Başak Oyan Uluç
15:50-16:10 Akılcı ilaç kullanımı
Özlem Sönmez
16:10-16:30 KAHVE ARASI
Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu Oturumu
Başkanlar: Akın Yücel , Şükrü Yazar
16:30-16:50 Onkoplastik cerrahide ve total mastektomi sonrası meme rekonstruksiyonunda algoritma ve planlama
Çiğdem Ünal
16:50-17:10 Büyük memelerde implant ile meme onarımı
Şükrü Yazar
17:10-17:30İmplant ile meme onarımlarında kozmetik yaklaşımlar
Akın Yücel
17:30-17:50 Otojen meme onarımında yenilikler
Serhan Tuncer
17:50-18:10 Sorunlu olgularda meme rekonstrüksiyonu
Burcu Çelet Özden
18:10-18:30 Meme rekonstrüksiyon sonrası radyolojik sorunlar
Levent Çelik
Radyolojide Güncel Durum
Başkanlar: Gül Esen İçten, Erkin Arıbal
11:30-12:00 Radiological Society of North America’nın yüzüncü yılı ve meme görüntülemenin tarihçesi
Nuri Tasalı
12:00-13:10 RSNA 2014’ün ardından:
Meme radyolojisinde neler konuşuldu?
Levent Çelik, Ayşenur Oktay
13:10-13:30 Nükleer Tıpta Memenin
Değerlendirilmesi
Neşe Karabacak
13:30-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30-16:00 Radyolojide Terapötik Girişimler
14:30-15:00 Vakum eşliğinde eksizyon
Erkin Arıbal
15:00-15:30 Intact Bleseksizyon
Gül Esen İçten
15:30-16:00HIFU
Levent Çelik
25 Ocak 2014, Pazar
Salon A
Olgular üzerinden meme kanseri hastalarında
mültidisipliner yaklaşım
09.30-10.30 Şaşırdığımız olgular
Gül Esen İçten, Erkin Arıbal
10.30-11.30 Plastik Cerrahi olgusu
Başkanlar:
Akın Yücel, Nuran Beşe
Tartışmacılar:
Reha Yavuzer, Necati Özen,
Yasemin Bölükbaşı, Erkin Arıbal
11.30-12.30 ASCO ve ESMO tedavi kılavuzları eşliğinde metastatik meme
kanserine yaklaşım
Başkanlar:
Sıtkı Tuzlalı, Haluk Onat,
Orhan Demircan
Tartışmacılar:
Hasan Karanlık, Gül Alço, Özlem ER, Ümit İnce, Ayşenur Oktay
Download

Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı İstanbul 2015