İAOSB DAĞITIM MERKEZLERİ TRAFO GÜÇLERİ VE LİSANSSIZ
ÜRETİM TESİSLERİ AG BAĞLANTI KAPASİTELERİ
DAĞITIM
TRAFO MERKEZİNDEKİ
İZİN VERİLEN
MERKEZİ:
TOPLAM TRAFO GÜCÜ
TOPLAM BAĞLANTI
KVA
GÜCÜ (kW)
400
50
50
1000
400
50
50
1000
400
50
400
400
400
400
50
2000
1000
400
400
400
50
3000
2000
2000
2600
2000
3000
2000
3000
2000
3000
2000
3000
2000
2000
1000
1000
1000
2000
2000
3000
2000
1600
3200
96
12
12
240
96
12
12
240
96
12
96
96
96
96
12
480
240
96
96
96
12
720
480
480
624
480
720
480
720
480
720
480
720
480
480
240
240
240
480
480
720
480
384
768
TM 01
TM 02
TM 03
TM 04
TM 05
TM 06
TM 07
TM 08
TM 09
TM 10
TM 11
TM 12
TM 13
TM 14
TM 15
TM 16
TM 17
TM 18
TM 19
TM 20
TM 21
TM 22
TM 23
TM 24
TM 25
TM 26
TM 27
TM 28
TM 29
TM 30
TM 31
TM 32
TM 33
TM 34
TM 35
TM 36
TM 37
TM 40
KTM 1
KTM 2
KTM 3
KTM 4
YTM 1
YTM 2
YTM 3
YTM 4
YTM 5
YTM 6
YTM 7
YTM 8
YTM 9
3200
1600
3200
3200
1600
400
50
768
384
768
768
384
96
12
Lisanssız enerji üretim tesisi başvurusu için gerekli belgeler, ilgili
Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerde belirtikldiği şekilde olacaktır.
Download

iaosb dağıtım merkezleri trafo güçleri ve lisanssız üretim tesisleri ag