T.C.
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Republic of Turkey
Ministry of Food, Agriculture and Livestock
General Directorate of Plant Production
BİTKİ
ÇEŞİTLERİ
BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-03 Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.09.2014
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-03
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.09.2014
Sayfa/Pages: 2 / 15
Bu bülten, Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmeliğin
13, 21, 23, 33, 34, 35, 37, 38 ve 40 ıncı maddesi hükümlerine göre yayımlanması gereken
bilgileri içerir.
Yayımlanan bu bülten Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire
Başkanlığının internet sayfasında yer almakta olup basılı olarak yayımlanmamaktadır.
Bültende yer alan bilgiler ile ilgili itirazlar Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne yapılabilir.
İÇİNDEKİLER
I.
II.
III.
IV.
A.
B.
V.
A.
B.
VI.
A.
B.
VII.
VIII.
IX.
A.
B.
C.
X.
Sayfa No
BAŞVURULAN ÇEŞİTLER /Applications .............................................................................. 3
TESCİL EDİLEN ÇEŞİTLER/Grants of Protection........................................................... 10
BAŞVURUSU GERİ ÇEKİLEN ÇEŞİTLER / Withdrawal of Applications ................... 12
TESCİLDEN SONRAKİ DEĞİŞİKLİKLER / Changes of Protected Varieties ............ 12
Hak Devirleri / Transfer of Rights ............................................................................. 12
Hak Sahibi Unvan Değişiklikleri / Changes of Holders’ Designation .......................... 12
HÜKÜMSÜZLÜKLER / Terminations .................................................................................. 12
Islahçı Hakkı Sona Erenler / Termination of Protection ............................................ 12
Islahçı Hakkı Yeniden Geçerlik Kazananlar / Revalidate ............................................ 12
SÖZLEŞMEYE DAYALI LİSANSLAR / Contractual Licenses ........................................ 13
Başvurusu Kabul Edilen Çeşitler / Accepted Varieties ............................................... 13
Islahçı Hakkı Tescil Edilen Çeşitler / Granted Varieties ............................................. 13
İSİMLENDİRME / Denomination .......................................................................................... 13
ÜRETİM SÖZLEŞMELERİ / Production Contracts ........................................................... 13
ÜCRETLER / Fees ..................................................................................................................... 14
İşlem Ücretleri / Process Fees .................................................................................... 14
Teknik İnceleme Ücretleri / Technical Examination Fees .......................................... 14
Yıllık Ücretler / Annual Fees ...................................................................................... 14
İLETİŞİM / Contact ................................................................................................................... 15
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-03
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.09.2014
Sayfa/Pages: 3 / 15
I. BAŞVURULAN ÇEŞİTLER /Applications
Başvuru No
/ Tarihi
Tür Adı
Çeşit ismi / geçici
ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Application
No / Date
Species
Denomination /
Breeders’ reference
Holder of Right
Representative
Breeders
2014/091
28.03.2014
Mandarin
Citrus L.
OCT488
Agridelmed S.L.
C/Santa Barbara,
85 12540 VilaReal, Castellon –
İSPANYA
2014/092
28.03.2014
Mandarin
Citrus L.
CULTIFORT
Rafael Sendra
Rocher
Apartado de
Correos 30,
03780, Pego,
Alicante –
İSPANYA
2014/093
28.04.2014
2014/094
09.06.2014
Çilek
Fragaria x
ananassa
Duch
MERCED
Prunus Anacı
Prunus dulcis x
Prunus persica
NANOPAC
C229
The Regents of
University of
California
Prunus Anacı
Prunus
cerasifera x
Prunus dulcis
Özler Tarım
Ürünleri Üretim
Pazarlama San. Ve
Tic. A.Ş.
Eurosemillas
Tarımsal Teknoloji
Ltd.Şti.
1111, Franklin
Street 12th Floor
Oakland CA –
ABD
Pac 0009-01
Agromillara
Fidan Üretim ve
Pazarlama
Ltd.Şti.
Çaybaşı Mah.
Kumluk Mevkii
35880 Torbalı –
İzmir
2014/095
09.06.2014
Özler Tarım
Ürünleri Üretim
Pazarlama San. Ve
Tic. A.Ş.
REPLANTP
AC
Pac 941
Agromillara
Fidan Üretim ve
Pazarlama
Ltd.Şti.
Çaybaşı Mah.
Kumluk Mevkii
35880 Torbalı –
İzmir
Agromillora
Iberia S.L.
El Rebato s/n,
ES-08379
Subirats,
Barselona İSPANYA
Agromillora
Iberia S.L.
El Rebato s/n,
ES-08379
Subirats,
Barselona İSPANYA
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-03
Başvuru No
/ Tarihi
Application
No / Date
2014/096
14.07.2014
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.09.2014
Tür Adı
Çeşit ismi / geçici
ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Species
Denomination /
Breeders’ reference
Holder of Right
Representative
Breeders
Çilek
Fragaria x
ananassa
Duch
LAETITIA
T1V7-8
C.I.V. Consorzio
Italiano Vivaisti Societa
Consortile
A.R.L.
Invokat Fikri
Mülkiyet
Hizmetleri Ltd.
Strada Statale
Romea km 116
Localita
Boattone IT44020
S.Guiseppe Di
Comacchio İTALYA
2014/097
04.02.2014
2014/098
11.07.2014
Sayfa/Pages: 4 / 15
Soya
Glycine max
(L.) Merr.
DERBY
Buğday
Triticum
aestivum L.
TEKİN
Schillinger
Genetics Inc.
Alessio
MARTINELLI,
Michelangelo
LEIS,
Gianfranco
CASTAGNOLI
Via Ernesto
Strozzi 12,
Ferrara FE
İTALYA - Via
delle Erbe, 7,
Ferrara FE
İTALYA - Via
della Resistenza,
13, Quingentole
MN İTALYA
Progen Tohum
A.Ş.
4401 Westown
Parkway, Suite
225, Wes Des
Moines, IA
50266 – ABD
GAPUTAEM
13-E-11
GAP
Uluslararası
Tarımsal
Araştırma ve
Eğitim Merkezi
Müdürlüğü
Silvan Yolu 9 km
PK:72 21110
Diyarbakır
Hüsnü AKTAŞ,
Dr. Enver
KENDAL,
Mehmet
KARAMAN,
Dr. İrfan
ERDEMCİ,
Sertaç
TEKDAL, Doç.
Dr. Hasan
KILIÇ, Ahmet
ALTIKAT
Silvan Yolu 9 km
PK:72 21110
Diyarbakır
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-03
Başvuru No
/ Tarihi
Application
No / Date
2014/099
14.07.2014
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.09.2014
Tür Adı
Çeşit ismi / geçici
ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Species
Denomination /
Breeders’ reference
Holder of Right
Representative
Breeders
Arpa
Hordeum
vulgare L.
HASAT
HASAT
Trakya Tarımsal
Araştırma
Enstitüsü
Müdürlüğü
PK:16 Edirne
2014/100
14.07.2014
Buğday
Triticum
aestivum L.
SABAN
Trakya Tarımsal
Araştırma
Enstitüsü
Müdürlüğü
PK:16 Edirne
2014/101
06.08.2014
Sayfa/Pages: 5 / 15
Buğday
Triticum
aestivum L.
ASMİN
Aday-2
Dr. İrfan
ÖZTÜRK,
Remzi AVCI,
Dr. Turhan
KAHRAMAN
PK:16 Edirne
Dr. İrfan
ÖZTÜRK,
Remzi AVCI,
Dr. Turhan
KAHRAMAN
PK:16 Edirne
Tekcan
Tohumculuk
Gıda Tarım
Ürün. San. Tic.
Ltd. Şti.
Edirne Yolu 2
km, Tekcan
Çiftliği, Keşan –
Edirne
2014/102
06.08.2014
Buğday
Triticum
aestivum L.
BEGENDİK
Aday-1
Tekcan
Tohumculuk
Gıda Tarım
Ürün. San. Tic.
Ltd. Şti.
Edirne Yolu 2
km, Tekcan
Çiftliği, Keşan –
Edirne
2014/103
12.08.2014
Buğday
Triticum
aestivum L.
DERMAN
avesa 2011-1
Avesa Tarım
Gıda ve
Hayvancılık
Ltd.Şti.
Fevzi Çakmak
Mah. 10523 Sok.
No:10 Karatay –
Konya
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-03
Başvuru No
/ Tarihi
Application
No / Date
2014/104
15.09.2014
2014/105
15.09.2014
2014/106
27.05.2014
2014/107
23.06.2014
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.09.2014
Sayfa/Pages: 6 / 15
Tür Adı
Çeşit ismi / geçici
ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Species
Denomination /
Breeders’ reference
Holder of Right
Representative
Breeders
Patates
Solanum
tuberosum L.
ARSENAL
Agrico U.A.
AR 98-0851
P.O Box 708300
AB Emmeloord
– HOLLANDA
Patates
Solanum
tuberosum L.
ARİZONA
Agrico U.A.
AR 98-0313
P.O Box 708300
AB Emmeloord
– HOLLANDA
Karpuz
Citrullus
lanatus
(thunb.)
Matsum.Et
Nakai
SP6
Syngenta Seeds
B.V.
Marul
Lactuca sativa
L.
TURKUAZ
WDL1501
81-72 RZ
Westeinde 62
Postbus 2 1600
AA Enkhuizen –
HOLLANDA
Rijk Zwaan
Zaadteelt en
Zaadhandel B.V.
Ar Tarım
Tohumculuk San.
Tic. A.Ş.
Agrico Reserch
B.V.
Ar Tarım
Tohumculuk San.
Tic. A.Ş.
Agrico Reserch
B.V.
P.O. Box 408300
Emmeloord –
HOLLANDA
P.O. Box 408300
Emmeloord –
HOLLANDA
Syngenta Tarım
Sanayi ve Ticaret
A.Ş.
Rijk Zwaan Tarım
Ticaret Ltd. Şti.
Burg. Crezeelaan
40 NL 2678 De
Lier /
HOLLANDA
2014/108
20.06.2014
Domates
Solanum
lycopersicum L.
ENDAM
61-075 RZ
Rijk Zwaan
Zaadteelt en
Zaadhandel B.V.
Rijk Zwaan Tarım
Ticaret Ltd. Şti.
Burg. Crezeelaan
40 NL 2678 De
Lier /
HOLLANDA
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-03
Başvuru No
/ Tarihi
Application
No / Date
2014/109
11.06.2014
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.09.2014
Sayfa/Pages: 7 / 15
Tür Adı
Çeşit ismi / geçici
ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Species
Denomination /
Breeders’ reference
Holder of Right
Representative
Breeders
Rijk Zwaan
Zaadteelt en
Zaadhandel B.V.
Rijk Zwaan Tarım
Ticaret Ltd. Şti.
Biber
Capsicum
annuum L.
DROGBA
35-407 RZ
Burg. Crezeelaan
40 NL 2678 De
Lier /
HOLLANDA
2014/110
23.06.2014
Domates
Solanum
lycopersicum L.
FIR108086
FIR 10-8086
Seminis
Vegetable Seeds
Inc.
Monsanto Gıda ve
Tarım Tic. Ltd. Şti.
800 North
Lindbergh
Boulevard, St
Louis ,Missouri
63167 – ABD
2014/111
23.06.2014
Domates
Solanum
lycopersicum L.
FIR161090
FIR 16-1090
Seminis
Vegetable Seeds
Inc.
Monsanto Gıda ve
Tarım Tic. Ltd. Şti.
800 North
Lindbergh
Boulevard, St
Louis ,Missouri
63167 – ABD
2014/112
23.06.2014
Domates
Solanum
lycopersicum L.
FIR161100
FIR 16-1100
Seminis
Vegetable Seeds
Inc.
Monsanto Gıda ve
Tarım Tic. Ltd. Şti.
800 North
Lindbergh
Boulevard, St
Louis ,Missouri
63167 – ABD
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-03
Başvuru No
/ Tarihi
Application
No / Date
2014/113
23.06.2014
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.09.2014
Sayfa/Pages: 8 / 15
Tür Adı
Çeşit ismi / geçici
ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Species
Denomination /
Breeders’ reference
Holder of Right
Representative
Breeders
Domates
Solanum
lycopersicum L.
FIRLABDA
FIR 177LABDA
Seminis
Vegetable Seeds
Inc.
800 North
Lindbergh
Boulevard, St
Louis ,Missouri
63167 – ABD
2014/114
17.07.2014
Domates
Solanum
lycopersicum L.
DIAGRAMMA
Nunhems B.V.
Nun 03559
TOF
Po Box 4005
6080 AA Haelen
– HOLLANDA
2014/115
01.09.2014
Marul
Lactuca sativa
L.
FANELA
Enza Zaten
Beheer B.V
2014/116
21.07.2014
Karanfil
Dianthus
caryophyllus L.
KLEDP10105
2014/117
21.07.2014
Karanfil
Dianthus
caryophyllus L.
KLEDP10111
2014/118
15.09.2014
Karanfil
Dianthus
caryophyllus L.
KLEDP11109
E01F.9950
Monsanto Gıda ve
Tarım Tic. Ltd. Şti.
Deriş Patent ve
Marka Acentalığı
A.Ş.
AG Tohum Sanayi
Ticaret A.Ş
1602 DB
Enhuizen –
HOLLANDA
Nils Klemm
Destek Patent A.Ş.
Hanfacker 10,
70378 Stuttgart /
ALMANYA
Nils Klemm
ThomasMünzer-Weg 17,
70437, Stuttgart
– ALMANYA
Destek Patent A.Ş.
Hanfacker 10,
70378 Stuttgart /
ALMANYA
Nils Klemm
Hanfacker 10,
70378 Stuttgart /
ALMANYA
Martin Glave
Martin Glave
ThomasMünzer-Weg 17,
70437, Stuttgart
– ALMANYA
Destek Patent A.Ş.
Martin Glave
ThomasMünzer-Weg 17,
70437, Stuttgart
– ALMANYA
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-03
Başvuru No
/ Tarihi
Application
No / Date
2014/119
15.09.2014
2014/120
15.09.2014
2014/121
21.07.2014
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.09.2014
Sayfa/Pages: 9 / 15
Tür Adı
Çeşit ismi / geçici
ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Species
Denomination /
Breeders’ reference
Holder of Right
Representative
Breeders
Karanfil
Dianthus
caryophyllus L.
KLEDP11106
Karanfil
Dianthus
caryophyllus L.
KLEDG12163
Karanfil
Dianthus
caryophyllus L.
KLEDS11662
Nils Klemm
Destek Patent A.Ş.
Hanfacker 10,
70378 Stuttgart /
ALMANYA
Nils Klemm
ThomasMünzer-Weg 17,
70437, Stuttgart
– ALMANYA
Destek Patent A.Ş.
Hanfacker 10,
70378 Stuttgart /
ALMANYA
Hybrida S.R.L.
Martin Glave
Martin Glave
ThomasMünzer-Weg 17,
70437, Stuttgart
– ALMANYA
Destek Patent A.Ş.
Strada Villetta,
19, 18038,
Sanremo –
İTALYA
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-03
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.09.2014
Sayfa/Pages: 10 / 15
II. TESCİL EDİLEN ÇEŞİTLER/Grants of Protection
Aşağıda adı ve adresi belirtilen çeşitler; Bakanlığımıza yapılan başvurusu üzerine yapılan
inceleme sonucunda, 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin
Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ait Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına
Dair Yönetmelikte belirtilen ilgili hükümlere uygunluğu tespit edilerek tescil edilmiş ve çeşitler, adı
geçen mevzuat kapsamında koruma altına alınmıştır.
Çeşidin İsmi
Türü
Denomination
Species
Başvuru
Tarihi ve No
Application
Date / No
Tescil Tarihi
ve No
Granting Date
/ No
Hak Sahibi
Holder of Right
ANAMUR
Patlıcan
Solanum melongena L.
16.10.2007 30.09.2014 Rijk Zwaan Zaadteelt en
2008/03
2014/071 Zaadhandel B.V.
ÇANAKKALE
Kereviz
05.09.2005 30.09.2014 Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez
Apium graveolens L. var. 2005/87
2014/072 Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
dulce (Mill.) Pers.
FLINTA
Biber
Capsicum annuum L.
11.12.2012 30.09.2014 Nunhems B.V.
2013/005 2014/073
KLEDS12D60
Karanfil
Dianthus caryophyllus L.
31.12.2012 30.09.2014 Per Klemm
2013/007 2014/074
KLEDM12D81
Karanfil
Dianthus caryophyllus L.
31.12.2012 30.09.2014 Per Klemm
2013/010 2014/075
KLEDS13A50
Karanfil
Dianthus caryophyllus L.
26.08.2013 30.09.2014 Hybrida S.R.L.
2013/085 2014/076
KLEDS13642
Karanfil
Dianthus caryophyllus L.
31.12.2012 30.09.2014 La Villetta S.R.L.
2013/008 2014/077
FLATSEPTEMBER
Şeftali
Prunus persica (L.)
Batsch
04.07.2012 30.09.2014 Agro Selections Fruits S.A.S.
2012/056 2014/078
BLANVIO 10
Şeftali
Prunus persica (L.)
Batsch
20.02.2014 30.09.2014 Plantas de Navarra S.A.
2014/047 2014/079 (PLANASA)
IPSE140
Kayısı
Prunus armeniaca L.
18.12.2013 30.09.2014 International Plant Selection
2014/008 2014/080 S.A.R.L.
ZESH004
Kivi
Actinidia Lindl
28.01.2014 30.09.2014 Zespri Group Limited
2014/011 2014/081
ZESY002
Kivi
Actinidia Lindl
28.01.2014 30.09.2014 Zespri Group Limited
2014/009 2014/082
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-03
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.09.2014
Çeşidin İsmi
Türü
Denomination
Species
Başvuru
Tarihi ve No
Application
Date / No
Tescil Tarihi
ve No
Granting Date
/ No
Sayfa/Pages: 11 / 15
Hak Sahibi
Holder of Right
ZESY003
Kivi
Actinidia Lindl
28.01.2014 30.09.2014 Zespri Group Limited
2014/010 2014/083
ACS V 01
Asma
Vitis vinifera L.
20.03.2013 30.09.2014 Luribay Business,Inc.
2013/096 2014/084
KIRKAYAK
Buğday
Triticum aestivum L.
22.01.2014 30.09.2014 Ekiz Tohumculuk Danışmanlık
2014/023 2014/085 Tarım ve Gıda Ltd. Şti.
ALTINBAŞAK
Buğday
Triticum aestivum L.
08.10.2013 30.09.2014 Doğu Akdeniz Tarımsal
2014/020 2014/086 Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
GÖKKAN
Buğday
Triticum aestivum L.
08.10.2013 30.09.2014 Doğu Akdeniz Tarımsal
2014/021 2014/087 Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
SARIBAŞAK
Buğday
Triticum Durum Desf.
08.10.2013 30.09.2014 Doğu Akdeniz Tarımsal
2014/019 2014/088 Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
SERİ 2013
Buğday
Triticum aestivum L.
08.10.2013 30.09.2014 Doğu Akdeniz Tarımsal
2014/022 2014/089 Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
MESUT
Buğday
Triticum aestivum L.
12.03.2014 30.09.2014 Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma
2014/044 2014/090 Enstitüsü Müdürlüğü
BURAKBEY
Arpa
Hordeum vulgare L.
05.03.2014 30.09.2014 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma
2014/043 2014/091 Enstitüsü Müdürlüğü
YÜCEL
Adi Fiğ
Vicia sativa L.
18.11.2013 30.09.2014 Doğu Akdeniz Tarımsal
2014/030 2014/092 Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
NADİDE
Üçgül
Trifolium repens L.
18.11.2013 30.09.2014 Doğu Akdeniz Tarımsal
2014/031 2014/093 Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
JAZZY
Patates
Solanum tuberosum L.
24.12.2013 30.09.2014 C. Meijer B.V.
2014/029 2014/094
CHRISTEL
Patates
Solanum tuberosum L.
31.01.2014 30.09.2014 Sürde Tarım Gıda Üretim Paz.
2014/034 2014/095 Ltd. Şti.
AZUL
Buğday
Triticum aestivum L.
08.03.2013 30.09.2014 Progen Tohum A.Ş.
2013/021 2014/096
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-03
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.09.2014
Sayfa/Pages: 12 / 15
III. BAŞVURUSU GERİ ÇEKİLEN ÇEŞİTLER / Withdrawal of Applications

01 Temmuz 2014 – 30 Eylül 2014 tarihleri arasında başvurusu geri çekilen çeşit
bulunmamaktadır.
IV. TESCİLDEN SONRAKİ DEĞİŞİKLİKLER / Changes of Protected Varieties
A. Hak Devirleri / Transfer of Rights

01 Temmuz 2014 – 30 Eylül 2014 tarihleri arasında hak devri yapılan çeşit bulunmamaktadır.
B. Hak Sahibi Unvan Değişiklikleri / Changes of Holders’ Designation
Çeşit İsmi
Tescil Tarihi /
No
Eski Hak Sahibi
Yeni Hak Sahibi
Denomination
Granting Date /
No
Old Holder of Right
New Holder of Right
LINDITA
29.06.2012
2012/041
Anka-Meijer Tohumculuk Ltd. Şti.
İnan-Meijer Tohumculuk ve Tic.
Ltd. Şti.
SULTAN
ECEM
-
Anka-Meijer Tohumculuk Ltd. Şti.
İnan-Meijer Tohumculuk ve Tic.
Ltd. Şti.
TANGO
30.12.2013
2013/065
The Regents of University of
California
Eurosemillas S.A.
V. HÜKÜMSÜZLÜKLER / Terminations
A. Islahçı Hakkı Sona Erenler / Termination of Protection
Aşağıda listelenen çeşitlerin ıslahçı hakkı hak sahibinin talebi üzerine sona ermiştir.
Granted No
Granted Date
Tescil No
Tescil
Tarihi
2005/031
Species
Tür
09.12.2005 Enginar
Cynara cardunculus L.
Denomination
Çeşit İsmi
CONCERTO
Holder of Rights
Hak Sahibi
INRA-Institute National de la
Recherche-Agronomique
B. Islahçı Hakkı Yeniden Geçerlik Kazananlar / Revalidate

01 Temmuz 2014 – 30 Eylül 2014 tarihleri arasında ıslahçı hakkı yeniden geçerlik kazanan çeşit
bulunmamaktadır.
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-03
VI.
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.09.2014
Sayfa/Pages: 13 / 15
SÖZLEŞMEYE DAYALI LİSANSLAR / Contractual Licenses
Hak sahipleri tarafından verilen lisanslar yönetmeliğin 36 ncı maddesi gereği aşağıda
listelenmiştir.
A. Başvurusu Kabul Edilen Çeşitler / Accepted Varieties

01 Temmuz 2014 – 30 Eylül 2014 tarihleri arasında başvurusu kabul edilen çeşitler için
sözleşmeye dayalı lisans bildirimi olmamıştır.
B. Islahçı Hakkı Tescil Edilen Çeşitler / Granted Varieties

VII.

01 Temmuz 2014 – 30 Eylül 2014 tarihleri arasında koruma altına alınan çeşitler için sözleşmeye
dayalı lisans bildirimi olmamıştır.
İSİMLENDİRME / Denomination
01 Temmuz 2014 – 30 Eylül 2014 tarihleri arasında başvurulan çeşitler için isimlendirme
bildirimi olmamıştır.
VIII. ÜRETİM SÖZLEŞMELERİ / Production Contracts

Koruma altında olan çeşitler için hak sahibi tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilen üretim
sözleşmesi yapılan kuruluşların listesi Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde güncel olarak ilan
edilmektedir.
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-03
IX.
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.09.2014
Sayfa/Pages: 14 / 15
ÜCRETLER / Fees
A. İşlem Ücretleri / Process Fees
HİZMET TÜRÜ
Başvuru Ücreti / Application
Rüçhan Haklı Başvuru Ücreti / Application with Priority
Ek Süre Talebi Ücreti / Extra Time
İsim İnceleme Ücreti / Examination of Denomination
Başvuru İtiraz Ücreti / Appeal for Application
Tescile İtiraz Ücreti / Appeal for Protection
Yenilik İnceleme Ücreti / Examination of Novelty
Islahçı Hakkı Tescil Ücreti / Grant of Protection
Zorunlu Lisans Talebi
Zorunlu Lisans Arabuluculuk
Teminat Gösterme
Lisans İşlemi Kayıt
Devir ve İntikal Kayıt Ücreti / Transfers of Rights
Teknik inceleme başka bir kuruma yaptırılırsa
Miras Devri Kayıt
Haciz ve Tedbir Kayıt
Belge Suret Ücreti (Sayfa Başına) / Certified Copy of Pages
Yayınlardan Alınan Ücretler / Publications
Tescil Belgesi Onaylı Suret Ücreti / New Protection Document
ÜCRET (TL)
562,00
988,00
135,00
56,00
125,00
125,00
504,00
437,00
125,00
125,00
260,00
135,00
130,00
562,00
47,00
47,00
2,60
6,00
42,00
Tüm belgelerin nedeni ne olursa olsun değişikliklerinde başvuru ücretinin ½ oranında ücret alınır.
A başlığında yer alan ücretler Merkez Döner Sermaye Saymanlığı’nın aşağıdaki hesap numarasına yatırılacaktır:
MERKEZ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI
HALKBANK ÜMİTKÖY ŞUBESİ MERKEZ
IBAN NO: TR 1000 0120 0941 6000 1600 0034
Fatura İçin: +90.312.2873360 Dah: 3153
B. Teknik İnceleme Ücretleri / Technical Examination Fees
1.YIL
1.800,00
1.600,00
2.100,00
1.600,00
Tarla Bitkileri / Agricultural Crops
Süs Bitkileri / Ornamentals
Sebze / Vegetables
Meyve, asma ve ağaçlar / Fruits
2.YIL
1.800,00
1.600,00
2.100,00
1.600,00
3.YIL
1.600,00
C. Yıllık Ücretler / Annual Fees
Tarla Bitkileri
Süs Bitkileri
Sebze
Meyve, asma ve ağaçlar
1.YIL
145,00
145,00
165,00
145,00
2.YIL
165,00
165,00
195,00
165,00
3.YIL
205,00
205,00
260,00
205,00
4.YIL
250,00
250,00
300,00
250,00
>5.YIL
300,00
300,00
365,00
300,00
330,00 TL Teknik İnceleme Raporu Ücreti (onaylı) ile B ve C Başlığında yer alan ücretler Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon
Merkez Müdürlüğü’nün hesabına yatırılacaktır.
TOHUMLUK TESCİL ve SERTİFİKASYON MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ZİRAAT BANKASI YENİMAHALLE ŞUBESİ
IBAN NO: TR 1000 0100 0599 0335 3609 5004
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-03
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.09.2014
Sayfa/Pages: 15 / 15
X. İLETİŞİM / Contact
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Tohumculuk Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9 km Lodumlu / ANKARA - TÜRKİYE
Telefon/Telephone
: +90.312.287 33 60 Dah/Ext: 8429-8432-8438
Belgegeçer/Fax
: +90.312.258 82 51
e-Posta : [email protected]
e-Posta : [email protected]
+90.312.258 84 29
e-Posta : [email protected] +90.312.258 84 32
e-Posta : [email protected]
+90.312.258 84 38
İnternet: http://www.bugem.gov.tr
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
Download

Bitki Çeşitleri Bülteni - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı