1971 yılında Kayseri’de doğdu. 1987 yılında Kayseri Fevzi Çakmak Lisesi’nden, 1994 yılında Hacettepe
Üniversitesi’nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2006 yılında doçent, 2011 yılında da
profesör ünvanını aldı. 2003 yılında ABD’de Cornell Üniversitesi Weill Medical College’da Reprodüktif
Endokrinoloji alanında fellow olarak çalışmalar yaptı. Özellikle endoskopik cerrahi yöntemler, overyan
doku kriyoprezervasyonu, meme kanserli hastalarda özelleşmiş tüp bebek tedavileri, zayıf overyan yanıtlı
olgularda alternatif tüp bebek tedavileri ve oosit oosit kriyoprezervasyonu ile ilgili çalışmalarda bulundu.
Türkiye’de ilk overyan doku kriyoprezervasyon ve transplantasyon işlemini de Ankara Üniversitesi’nde
gerçekleştirmiştir. Uluslararası bilimsel dergilerde 80’i aşkın yayını ve uluslararası kitapevleri tarafından
basılmış 5 kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır. Prof. Dr. Murat Sönmezer’in ASRM, ÜTD, ESHRE,
European Society of Contraception, European Science Foundation (Ovarian Tissue Cryopreservation
Group), TJOD gibi derneklere üyeliği bulunmaktadır. Prof. Dr. Murat Sönmezer halen Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam
etmektedir.
Download

Murat Sönmezer