T.C.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ
BAP ÖNERİ FORMU
Bu bölümü BAP Komisyonu dolduracaktır.
Projenin Sunuluş Tarihi
Proje Kabul Karar Tarihi/Nosu
Proje Kod Numarası
I – TANITICI BİLGİLER
Bilimsel Araştırma Projesinin Başlığı:
Bilimsel Araştırma Projesinin Türü (İlgili kutunun içine X işareti konulacaktır.)
Alt Yapı Destek
Projeleri
Lisansüstü Tez
Projesi
Ön-BAP
BAP
Bilimsel Araştırma Projesinin Türü Lisansüstü Tez Projesi ise (İlgili kutunun içine X işareti
konulacaktır.)
Yüksek Lisans
Tıpta Uzmanlık
Doktora
Bilimsel Araştırma Projesinin İlgili Olduğu Alan (İlgili kutunun içine X işareti konulacaktır)
Fen Bilimleri
Sosyal Bilimler
Sağlık Bilimleri
Bilimsel Araştırma Projesinin ait olduğu
Fakülte
Bilim dalı
Bölüm
Bilimsel Araştırma Projesinin Süresi (İlgili kutunun içine X işareti konulacaktır)
6 ay
PROJEYİ ÖNEREN
Proje Yürütücüsü
12 ay
24 ay
Unvanı, Adı ve Soyadı
36 ay
Tarih
İmza
T.C.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ
BAP ÖNERİ FORMU
Proje Yürütücüsü Bilgileri
Adı Soyadı
Birim
Ünvanı
Bölüm
Bilim
dalı
İmzası
Tarih
e-posta
Tel. No:
Diğer Proje Personeli Bilgileri
Unvanı, Adı ve Soyadı
Fakültesi/Bölümü
Proje Bütçesi (TL)
Önerilen
(Yürütücü)
GSM No:
Projedeki Görevi
Önerilen
(Hakem Grubu)
İmzası
Onaylanan
(BAP Komisyonu)
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi BAP
Komisyonu Katkısı
Destekleyen Kuruluş Katkısı
Toplam Bütçe
Proje Süresi
Başlama Tarihi
ONAYLAYAN
BAP Komisyon Başkanı
Adı Soyadı
Tarih
İmzası
T.C.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ
BAP ÖNERİ FORMU
II – ÖNERİLEN PROJENİN İÇERİĞİ
1. Konunun Türkçe ve İngilizce Özet
2. Proje Konusunda Daha Önce Yapılmış Çalışmalar (Literatür Özeti):
3. Amaç ve Kapsam
T.C.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ
BAP ÖNERİ FORMU
4. Gereç ve Yöntem
5. Araştırma Olanakları
6. Beklenen Bilimsel Katkı
T.C.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ
BAP ÖNERİ FORMU
7. Proje Uygulama Planı
(1. YIL)
İŞLEMLER
AYLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
20.
21.
22.
23.
24.
32.
33.
34.
35.
36.
( 2. YIL)
İŞLEMLER
AYLAR
13.
14.
15.
16.
17.
18.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
19.
( 3. YIL)
İŞLEMLER
AYLAR
31.
T.C.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ
BAP ÖNERİ FORMU
III – BÜTÇE TERTİBİ (TL)
Bütçe*
Analitik Bütçe Dördüncü Düzey Gider Kodları
03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
03.2.1. Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları
03.2.1.02 Büro Malzemesi Alımları
03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları
03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri
03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro malzeme alımları
03.2.3. Enerji Alımları
03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
03.2.4 Yiyecek İçecek ve Yem Alımları
03.2.4.03 Yem Alımları
03.2.6. Özel Malzeme Alımları
03.2.6.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımı
03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
03.2.6.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
03.2.6.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları
03.2.9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları TOPLAMI
03.3. Yolluklar
03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
03.3. Yolluklar TOPLAMI
03.5. Hizmet Alımları
03.5.1. Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
03.5.1.05 Harita Yapım ve Alım Giderleri
03.5.1.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri
03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
03.5.5. Kiralar
03.5.5.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralama Giderleri
03.5.5.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
03.5.5.08 Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
03.5.9Diğer Hizmet Alımları
Üniversite Destekleyen
Desteği Kuruluşlar
T.C.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ
BAP ÖNERİ FORMU
03.5.9.03 Kurslara Katılma Giderleri
03.5. Hizmet Alımları TOPLAMI
03.7. Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
03.7.1. Menkul Mal Alım Giderleri
03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal , Malzeme Alımları
03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları
03.7.1.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi bir bakım sözleşmesinden
veya işinden bağımsız olarak alınan yedek parçalar)
03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı
03.7.2 Gayri Maddi Hak Alımları
03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
03.7.3. Bakım ve Onarım Giderleri
03.7.3.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
03.7. Menkul Mal Alım Giderleri TOPLAMI
06. Sermaye Giderleri
06.1. Mamul Mal Alımları
06.1.2. Büro , İşyeri Makine Teçhizat Alımları
06.1.2.01 Büro Makinaları Alımları
06.1.2.02 Bilgisayar alımları
06.1.2.03 Tıbbi Cihaz Alımları
06.1.2.04 Laboratuvar Cihazı Alımları
06.1.2.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları
06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
06. Sermaye Giderleri TOPLAMI
GENEL TOPLAM TL
* Bu gider kodları dışında kalan alım talepleri için Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğüne
başvurunuz.
T.C.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ
BAP ÖNERİ FORMU
IV – PROJE İÇİN ÜNİVERSİTE DIŞINDAN DESTEK SAĞLAYAN KURULUŞ YA DA
KURULUŞLAR
V – PROJE ÖNERİ FORMUNA EKLENECEK DİĞER BELGELER
1. Etik Kurul İzni: Araştırma doğrudan insanlar üzerinde yapılacak veya insan dokuları kullanılacak
ise, ilgili Etik Kurulların onayları eklenmelidir. Hayvan üzerinde yapılacak bir çalışma ise Hayvan
Etik Kurulundan izin alınması gerekmektedir.
2. Proje Konusu İle İlgili Hakem Öneri Formu: BAP Birimi web sayfasında örneği word dosyası
olarak verilmiştir.
3.Özgeçmiş Formu: Yönetici ve araştırmacıların özgeçmişleri BAP Birimi web sayfasında verilen
formata göre düzenlenip eklenmelidir.
Download

BAP Öneri Formu için Tıklayınız.